Johannes 21,7a – Leef dichtbij Jezus, je herkent Hem steeds eerder

Hans Burger
22 april 2012

Johannes 21,7a – Leef dichtbij Jezus, je herkent Hem steeds eerder

image_pdfimage_print

Doop Johannes Wielstra

Liturgie

Zingen: Gez 132,1.2.6
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Opw 599
Gebed
Doop Johannes Wielstra
Zingen voor de doop: ‘Laat de kinderen tot mij komen.’
Zingen: Gez 160
Aanbieden doopkaart door wijkouderling
Gebed
Schriftlezing: Johannes 21,1-14
Zingen: LB 448,1.2.3
Preek over Johannes 21,7a
Zingen: Ps 86,4.5.7
Wetslezing
Zingen: Ps 25,4.7
Gebed
Collecte
Zingen: Gez 111
Zegen

Opmerkingen:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is (nog) geen powerpointpresentatie gemaakt, dus het is bij deze preek handig om de mensen te vragen de bijbel bij de hand te houden tijdens de preek

– de preek is iets aangepast, zodat hij ook buiten Franeker te gebruiken is

Preek over Johannes 21,7a – Leef dichtbij Jezus, je herkent Hem steeds eerder

1. Stel je voor – je bent aan het werk, met een paar anderen. Het levert weinig op, je ploetert, maar er gebeurt niet wat je wilt. En dan is daar die man – lukt het? Nee! Probeer het eens anders – en hij geeft je een concrete suggestie. Vanaf dat moment lukt alles wat je doet.

En je weet: Het is de Heer!

Natuurlijk – Jezus is in de hemel.

Maar soms is er ineens dat licht van vreugde, zoals we zongen.

Soms zie je hoe de Heer je zegent, nabij is, je ervaart zijn hulp.

Tenminste – sommigen zien het wel.

Anderen hebben er geen oog voor.

Hoe snel heb jij oog voor God?

Herken jij Jezus, als Hij in jouw leven er opeens is?

Kun je anderen om Hem wijzen? – Het is de Heer!

Ben jij een gelovige? Of meer een twijfelaar? Of iemand die het ook zonder geloof af kan?

Wat is het mooi als jij lijkt op Johannes. Want die leerling van wie Jezus hield in vers 7, dat is de apostel, de leerling Johannes.

Een leerling van Jezus zijn.

Iemand van wie Jezus houdt.

Iemand die zelf van Jezus houdt.

Iemand die Jezus herkent, als eerste misschien.

Oog hebben voor Jezus.

Johannes – een bijzondere leerling.

Samen met zijn broer Jacobus en met Simon Petrus heeft Johannes een bijzondere positie – de drie die Jezus nog wel eens apart neemt. Apart meeneemt.

In de verhalen over Pasen komt hij steeds samen met Simon Petrus voor.

Samen rennen ze naar het graf, op de Paasmorgen.

Naast elkaar staan ze in de boot. Ze zijn met z’n zevenen aan het vissen.

’s Morgens vroeg, als ze niks gevangen hebben, is daar die man.

‘Jullie hebben zeker niks gevangen! Nou, gooi je net maar eens aan stuurboord uit!’

En weer is het Johannes die het als eerste doorheeft: Jezus is opgestaan. Jezus leeft! Het is Jezus!

Zo was het bij het lege graf, Johannes 20.

En nu weer.

Hij is Petrus net een stap voor.

Petrus is de leider.

Maar Johannes heeft het eerder door.

Apart.

Johannes is net eerder, net verder, met geloven. In het oog hebben voor Jezus.

Hoe komt dat? Wat is het verschil tussen Petrus en Johannes?

Maakt dat uit?

Nou, laten we eens kijken.

Misschien valt ons iets op, en kan Johannes een voorbeeld zijn.

Hoe zouden wij allemaal zelf een voorbeeld aan Johannes kunnen  nemen?

Zodat we net als hij tegen anderen kunnen zeggen: ‘Het is de Heer!’

2. Laten we eerst eens gaan bladeren in het Johannes-evangelie.

Kijk eens met me mee hoe die leerling van wie Jezus hield naar voren komt.

Wat is hij voor iemand?

Is hij eigenlijk wel Johannes?

Hij wordt alleen in het laatste deel van Johannes genoemd.

En opvallend: steeds samen met Petrus.

De eerste keer is in Johannes 13, als Jezus diepbedroefd verteld dat één van zijn 12 leerlingen Hem zal verraden.

De leerling van wie Jezus veel hield, ligt vlak naast Jezus.

Petrus fluistert hem toe: Vraag es wie het is! Vers 23 en verder.

Jezus vertelt het dan.

Samen met Petrus de kern van de club.

Maar – vind je dat niet bijzonder? Het meest intiem, het meest dichtbij Jezus. Zou jij dat ook willen?

Dan komt hij waarschijnlijk in Johannes 18 terug. Vers 15.

Als Jezus gevangen genomen wordt, vluchten alle leerlingen weg.

Twee zijn er die achter de soldaten, achter Jezus aangaan.

Die ene leerling, en Petrus.
Die ene leerling is bekend met de hogepriester – ze weten wel dat hij bij Jezus hoort. Hij neemt het risico.

Petrus durft er niet open voor uit te komen – hij ontkent dat hij bij Jezus hoort.

Samen met Petrus Jezus achterna.

Maar: hij verloochent Jezus niet. Hij had wel lef!

In Johannes 19 is hij dan alleen over. Petrus heeft Jezus verloochent, de leerling staat als enige bij het kruis. Vers 25. Jezus zorgt dat hij voor zijn moeder zal zorgen. Vanaf nu zorgt hij voor Maria, nu Jezus er niet meer is.

Stel je voor dat Jezus jou dat vraagt – zorgen voor zijn moeder.

In Johannes 20 zijn Petrus en deze leerling weer samen. Geschokt komt Maria uit Magdala hen waarschuwen: Jezus is weg!

Samen rennen ze naar het graf.

Petrus wat langzamer, wel als de leider het eerst het graf in.

Maar – heel bijzonder: de leerling gelooft als eerste.

Vind je hem geen mooi iemand? Ik kan me voorstellen dat Jezus van hem speciaal is gaan houden.

Stel je voor dat je op hem lijkt!

En tot slot in hoofdstuk 21. Weer zijn ze samen, Petrus en Johannes.

Twee van die zeven leerlingen van Jezus.

Aan het eind wordt gezegd, vers 24:

Het is deze leerling die over dit alles getuigenis aflegt, en het ook heeft opgeschreven. Wij weten dat zijn getuigenis betrouwbaar is.

Hij was ooggetuige. Hij was erbij. Hij schreef zijn verhaal op. Dit boek is grotendeels zijn verhaal.

Daarom blijft hij wat bescheiden op de achtergrond – hij noemt zichzelf niet bij de naam.

Maar het meest voor de hand ligt het, dat hij het zelf is – Johannes.

3. Petrus en Johannes. Ze worden steeds samen genoemd.

Ze hebben samen veel meegemaakt.

En ze zijn zo verschillend.

Petrus is direct. Iemand van doorpakken. Altijd hartelijk ook. Kijk hoe hij reageert als hij hoort dat het de Heer is. Geen aarzeling. Hij springt in zee, waadt naar de kust. Hij wil naar zijn Jezus! En hij is het ook die de vissen aan land brengt. Hij gaat dan wel naar Jezus, maar hij piept er niet tussenuit. Hij is niet te beroerd om iets te doen.

Johannes is meer de bedachtzame. Hij overweegt. Wijsheid – dat is een woord dat bij Johannes past. Hij heeft inzicht, hij heeft dingen vaak als eerste door. Ook de man van liefde en intimiteit. Zoals Johannes is, zo is zijn evangelie. Diepe doorkijkjes, waar je de tijd voor moet nemen. Stille waters, diepe gronden. Met Johannes ben je niet zomaar klaar.

Jezus’ leerlingen zijn allemaal verschillend.

Kijk hier in de kerk: allemaal verschillende mensen.

Qua levenservaring. Verschil in smaak. In positie. In karakter. In gaven. Verschillend in hun leven met God.

En dat is mooi – zo wil God het. God houdt van verschillend, van divers.

Maar als we terug gaan naar die vraag: waarom heeft Johannes het steeds net eerder door dan Petrus? Heeft het wel zin om daarnaar te vragen?

En hoe kun je daar een voorbeeld aan nemen?

Lijk je op Petrus, dan is dat zo, dan lijk je niet op Johannes.

En omgekeerd: lijk je op Johannes, dan ben je anders dan Petrus.

Ik denk toch dat het uitmaakt – wat heeft Petrus gedaan de laatste dagen, wat heeft Johannes gedaan?

Ik denk bijvoorbeeld dat het uitmaakt dat Petrus Jezus verloochent heeft en Johannes bij Jezus gebleven is, tot bij het kruis.

Verloochenen is nee-zeggen tegen Jezus. ‘Ik hoor niet bij Jezus.’ Dat schept afstand.

Petrus schaamde zich, baalde van zichzelf. Maakte dat hem voorzichtig? Hoe zou Jezus mij nu zien? Was hij vooral met zichzelf bezig?

Zulke dingen kunnen doorwerken – herken je dat?

In het positieve werkt het zo. Als je zwanger bent, dan zie je op straat opeens allemaal vrouwen met dikke buiken lopen. Nu denken jullie natuurlijk allemaal dat Janneke zwanger is, maar dat is niet zo. Ik heb deze preek ook gehouden in een doopdienst…

In het negatieve werkt het ook zo. Als een relatie stroef loopt, als het niet lekker zit, dan heb je ook minder oog voor elkaar, of je ergert je alleen maar.

Het zat nog niet helemaal lekker tussen Jezus en Petrus – er wordt straks nog iets rechtgezet. Dat zou invloed kunnen hebben.

Heb jij oog voor Jezus? Zie je hoe Hij in jouw leven aanwezig is?

Het maakt uit als je doet zoals Petrus, als je ‘nee’ zegt tegen Jezus – in het groot of in het klein.

Hoe meer je nee zegt, hoe minder oog je voor hem hebt.

4. En dus is het ook belangrijk om naar Johannes te kijken – wat doet hij?

Waarin is hij voor ons een voorbeeld?

Hij volgt Jezus. Dat deed hij al die jaren als discipel van Jezus, vanaf het begin. En hij blijft Jezus volgen. Als Jezus gearresteerd is, gaat hij mee naar het paleis van de hogepriester. Als Jezus aan het kruis hangt, staat Johannes er naast. Hij is er voor zijn Heer, als Maria opgevangen moet worden. En aan het slot van Johannes 21, als Jezus tegen Petrus zegt ‘volg mij’ wie ziet hij dan? Johannes die Jezus ook al volgt.

Jezus volgen – typisch voor een leerling. Zo belangrijk om te leren.

Jezus zegt zelf in Johannes 8,12:

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

En als Jezus zegt dat hij de goede herder is, in Johannes 10, dan gaat het ook over volgen. Vers 27 en 27:

‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven.’

En Johannes 12,26:

‘Wie mij dient moet mij volgen: waar ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie mij dient zal door de Vader geëerd worden.’

Volgen jullie Jezus? Luister jij naar Jezus? Doen jullie wat Hij zegt?

Belangrijk vinden wat Jezus belangrijk vindt. Weten waar Hij aan het werk is. Weten hoe hij te werk gaat. En dan herken je hem ook. Dan kom je Hem tegen. Dan ben jij waar Jezus ook is.

Luister naar Jezus, doe wat Hij zegt, volg hem.

Want zien jullie hoe belangrijk het is, Jezus te volgen?

Ik vergeet dat wel eens, dan verloochen ik als Petrus, dan komt Jezus op afstand.

Daarom: Volg Jezus, want dan groei je.

Jezus, die zegt: Ik ben het licht.

In het donker zie je niks. Ga in zijn licht, en je gaat steeds meer ontdekken.

Hij zegt: Ik ben de goede herder. Luister naar wat hij zegt, volg  Jezus. Je krijgt leven in al zijn volheid.

En – zo mooi: dan krijg je complimenten van de Vader – van God zelf.

Stel je voor dat God de Vader later tegen je zegt – hé, kom eens hier. Dat heb je goed gedaan!

Geloof groeit als je Jezus blijft volgen, want Jezus geeft leven.

 

5. En: Geloof groeit als jij van Jezus houdt, want Jezus houdt van jou. Hou jij van Jezus, dan sta je open voor wat Hij je geeft.

Johannes was de geliefde discipel. Misschien denk je nu: maar daarom was Johannes uniek. Hij lag bij het eten direct naast Jezus, ik niet!

Maar daarom is Johannes wel iemand die het meeste inzicht heeft gekregen in de liefde. Johannes heeft Jezus’ liefde ervaren, heeft zich erin gekoesterd. Hij is er zelf door gegroeid. Hij heeft daardoor geleerd wat liefde is. Hij heeft van Jezus leren liefhebben!

En Johannes vertelt erover, om ons te leren wat leven in Jezus’ liefde is. Om te groeien. Te leren liefhebben. Lees zijn evangelie, zijn brieven!

Leven in Jezus’ liefde? Wat prachtig als dat werkelijkheid wordt voor jou, in jouw leven.

Dat begint als Jezus je uitnodigt – kom, geloof.

Als je gedoopt wordt – daar klinkt Jezus stem: Ik hou van jou!

Als je avondmaal viert: Ik geef alle voor jou, ik ben van jou, jij bent van mij!

Liefde – dat is intimiteit.

Liefde is dat Jezus naar je toekomt, als jij te trots bent om iemand anders te dienen. Vieze voeten – zou ik jouw vieze voeten wassen? En dan komt Jezus, en hij wast jouw vieze voeten wel.

Liefde is dat je op een bank naast Jezus ligt. Dat je je naar hem toe kunt buigen, een vraag kunt fluisteren, en antwoord krijgt.

Liefde, dat is dat je naast het kruis staat en ziet hoe Jezus lijdt. Alles samen meemaken.

Liefde is: Jezus geeft zijn leven voor mij – zijn vriend, zijn schaap… Jezus sterft voor mij…!

Liefde is: hij woont in mij en ik woon in Hem. Geliefden zijn hecht verbonden. Zoals de rank aan de wijnstok, Johannes 15.

Liefde is ook: gehoorzaam zijn – doen wat Jezus zegt. Ook Johannes 15. Geen slappe praatjes, maar doen metterdaad wat Jezus je opdraagt. Ook als het gevaarlijk is. Of lastig.

Als je van elkaar houdt, dan voel je elkaar steeds beter aan. Je hebt aan een half woord genoeg.

Er hoeft maar iemand op de oever te staan die roept: ‘Hebben jullie soms iets te eten?’ En als het antwoord ‘Nee’ is? Dan roept hij: ‘Gooi het net aan stuurboord uit, dan lukt het wel.’

En je weet het direct – ‘Het is de Heer!’

Dat is liefde – Jezus kennen en hem steeds eerder herkennen.

Liefde is: Jezus houdt van mij en ik houd van Jezus.

Leer het te zien – Jezus houdt van mij. Leer het aan elkaar.

Ik blijf het moeilijk vinden om te geloven – Jezus houdt van mij. Ik moet dat steeds weer ontdekken. Daar heb ik anderen bij nodig.

Maar bij Jezus’ liefde begint alles! Daar begint je nieuwe bestaan te groeien.

Daar groeit je geloof, daar groeit je liefde.

 

6. Waarom heeft Johannes het steeds zo snel door? Waarom gelooft hij al, als hij het lege graf ziet, terwijl hij nog niet de Bijbel begreep?

Waarom herkent hij Jezus hier aan de oever, terwijl het nog geen Pinksteren is geweest en de Geest nog niet is uitgestort?

Er is meer over te zeggen dan ‘Johannes is nu eenmaal Johannes.’

Let op wat hij niet doet.

Hij heeft Jezus niet verloochent.

En let op wat hij wel doet: Jezus volgen, van Jezus houden.

Dat maakt uit.

Heb jij gevoel voor Jezus – voor waar hij aan het werk is, voor waar je hem kunt vinden, voor wat hij belangrijk en mooi en goed vindt?

Dat gevoel kun je ontwikkelen. Hoe sterker dat gevoel, hoe meer je Jezus aanvoelt, hoe eerder je Hem ook in je leven herkent.

Johannes had Jezus niet verloochent.

Johannes bleef Jezus volgen.

Johannes bleef van Jezus houden.

Hij bleef in het licht van Jezus.

Hij bleef luisteren naar de stem van Jezus.

Hij bleef achter Hem aan gaan.

Dan verdwijnen de stoorzenders steeds meer.

Een slecht geweten.

Een duivels stemmetje.

Een rotgevoel.

Gekwetstheid of minderwaardigheid.

Steeds meer afgestemd op Jezus.

Neem een voorbeeld aan Johannes.

Help elkaar Johannes te volgen.

Leef dichtbij Jezus – en je herkent hem steeds eerder!