Wie zijn wij

Kerk

Wij zijn een groep christenen, een kerk. We zijn heel verschillende mensen, maar we delen ons geloof in Jezus Christus. Daarom horen we bij elkaar. We willen samen God aanbidden, elkaar helpen om te geloven en van Gods liefde uitdelen.

Kerk in FranekerIn Franeker

We zijn een kerk in Franeker. Onze leden, zo’n 250, wonen in Franeker en omgeving. Ons kerkgebouw, De Voorhof, staat in het historisch centrum van Franeker. In de Franeker samenleving willen we gemeente van Christus zijn.

Voor Franeker

Als kerk in Franeker willen we er ook voor Franeker zijn. We willen een open gemeente zijn: zonder drempels en gastvrij voor alle mensen in Franeker en omgeving. Net als Jezus willen we geen mensen buitensluiten. In de kerk willen we er voor elkaar zijn, maar we willen geen in zichzelf gekeerde gemeenschap worden. We willen graag Gods liefde ook in de wereld om ons heen bekend maken, met woorden en daden. We willen mensen uitnodigen om God en zijn liefde te leren kennen.

Voor elkaar

dsc_0166We willen niet alleen op zondag in een kerkdienst zitten, we willen er ook voor elkaar zijn. Daarom is onze gemeente verdeeld in kringen: groepen van ongeveer 15 leden. In deze kringen willen we voor elkaar zorgen en elkaar opbouwen in ons geloof. Elke kring heeft een ouderling en een diaken. Zij ondersteunen de kringen. Verder heeft onze gemeente een predikant en een kerkelijk werker: Mark en Hanneke Veurink.

Kerkverband

We maken deel uit van twee kerkverbanden: de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Christelijke Gereformeerde Kerken. Sinds 1 januari 2017 zijn de CGK van Franeker en de GKv van Franeker-Sexbierum samengegaan tot CGKv Franeker. Als Samenwerkingsgemeente maken we deel uit van beide kerkverbanden, waarmee we verbonden zijn aan kerken in Nederland en daarbuiten. Met deze kerken delen we ook onze belijdenissen: oude verwoordingen van het christelijk geloof, waarin wij ons geloof herkennen.