Vertrouwenspersoon Misbruik

Vertrouwenspersonen

“De kerk hoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt misbruik voor.” Het is te lezen op de website van het Meldpunt Misbruik, dat door verschillende kerkverbanden (waaronder   GKv en CGK) in het leven is geroepen. Ook wij willen een veilige gemeente zijn, en we hopen niet met (seksueel) misbruik te maken te krijgen. Maar het is naïef er vanuit te gaan ‘dat ons dat toch niet overkomt’. Daarom hebben de kerkenraden van CGKv De Voorhof in Franeker en CGKv De Haven in Harlingen samen vertrouwenspersonen aangesteld. Heb je te maken met misbruik, of heb je het vermoeden van misbruik, dan kun je bij deze vertrouwenspersonen terecht. Dat kan gaan om seksueel misbruik, maar ook over bijvoorbeeld huiselijk geweld of kindermishandeling. De vertrouwenspersonen willen je allereerst een luisterend oor bieden. Verder kunnen de vertrouwenspersonen je advies geven. Zoals de naam ‘vertrouwenspersoon’ al zegt: alles wat je met hen deelt, wordt vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie: zie de instructie  vertrouwenspersonen. Soms is het fijn te spreken met iemand uit de eigen gemeente, soms is het prettiger om met iemand van buiten te spreken. Daarom is er een vertrouwenspersonen: Ruth de jong  uit Franeker.  Wanneer je contact met een vertrouwenspersoon wilt, kun je zelf kiezen met wie je contact opneemt. .

 

[cro_parentlinks]