Bijbelstudie

Buiten de kerkdiensten om, zijn er verschillende mogelijkheden tot bijbelstudie, om zo meer te leren over God en de bijbel. Binnen onze kerk zijn op dit moment de volgende verenigingen/bijbelstudie-groepen actief: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de genoemde contactpersoon/contactpersonen.

– Vrouwenvereniging “Bouwen en bewaren”:

De vrouwenvereniging vergadert elke 14 dagen op woensdag bij de inleidster thuis.
Contactpersonen: Jikke van Sluis en Ans Tolsma

– Vrouwenbijbelstudie-groep:

Contactpersoon: Hinke Pietersma

– Mannenontbijt:

De deelnemers aan het mannenontbijt komen op de eerste vrijdagavond van de maand bij de inleider thuis bij elkaar, waarbij de inleider ook de avond verzorgd.
Contactpersoon: Dingeman van Wijnen

Jaarthema

Elk jaar hebben we een jaarthema dat in verschillende kerkdiensten centraal staat. Om ons verder in het jaarthema te verdiepen zijn er bijbelstudies die persoonlijk of binnen de kringen behandeld kunnen worden. Ook worden er rond het jaarthema enkele gemeenteavonden georganiseerd.


[cro_parentlinks]