Mission

Onze kerk wil mensen vertellen over Jezus, wereldwijd. Daarom ondersteunen we, samen met de GKv-kerken in de provincies Groningen en Friesland, al jarenlang lokale kerken in Zuid-Afrika die daar volop mee bezig zijn en het geloof delen, in woord en daad! Samen vormen we het regionale samenwerkingsverband Zending Zuid-Afrika. Zendingswerk is anno 2017 nog steeds hard nodig; 2 op de 3 mensen wereldwijd kennen Jezus niet als hun Verlosser…! Elke classis binnen ons kerkverband is gekoppeld aan 1 zendingsgemeente en een hulproject. Zo zijn wij verbonden aan de zendingsgemeente Soshanguve

Meer samenwerking en eenheid
De organisatie van dat zendingswerk, binnen de GKv, is wel veranderd. Sinds september 2014 is er een landelijk samenwerkingsverband voor zending en hulpverlening vanuit de GKv, met als ondersteunende organisatie de Verre Naasten. Ook onze kerk is, via Zending Zuid-Afrika, lid van dit landelijke samenwerkingsverband. Doel: meer samenwerking en eenheid. Zo willen we als betrokken kerken onderling kennis, ervaring en middelen delen en onze missie ‘geloof delen wereldwijd’ zo goed mogelijk realiseren!

Nieuwe naam en logo
De nieuwe samenwerking en eenheid in GKv-zending komt ook terug in de voorlichting. Dat ziet u terug in een nieuwe naam. Voortaan heet Zending Zuid-Afrika: Zuid-Afrika Mission. Daar hoort ook een nieuw logo bij waarin de directe samenwerking met de Verre Naasten tot uiting komt. Daarnaast is er een nieuwe slogan ‘geloof delen wereldwijd’, wordt het woord zending geleidelijk vervangen door mission en zijn er vernieuwde communicatiemiddelen, zoals een nieuwe website (www.zuidafrikamision.nl) en Naast! We hopen en bidden dat alle veranderingen mogen bijdragen aan de betrokkenheid bij zending en onze missie; geloof delen wereldwijd! Bidt en doet u mee?

Meer weten over de veranderingen of het zendingsproject van onze kerk? Kijk op www.zuidafrikamission.nl.

[cro_parentlinks]