Jongeren

Jongeren horen volledig bij de gemeente! Ze horen erbij, in de kerkdiensten en in het hele gemeentezijn. Een aantal dingen worden specifiek voor jongeren georganiseerd.

Jongeren hebben een druk leven; er gebeurt van alles tussen je 12e en 20e verjaardag! Je lijf verandert, je moet kiezen wat voor opleiding je gaat doen, wat voor relaties je aangaat. We willen jongeren een plek bieden waar ze Jezus kunnen leren kennen, een keuze voor Jezus kunnen maken en daarin kunnen groeien. We hopen dat de gemeente een plek is die voor hen belangrijk is, als het gaat om het ontmoeten van christelijke vrienden en het ontmoeten van God zelf. Daarom organiseren we ook verschillende activiteiten voor hen.

Live Steady

Zodra jongeren naar de brugklas gaan, zijn ze welkom in de Live Steady-club. Elke zaterdagavond, van september tot en met april. Deze club is voor jongeren van 12 tot 16. Een plek om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn met het christelijk geloof. De onderwerpen worden gekozen uit de leefwereld van jongeren, uit vragen die jongeren zelf hebben. Bijvoorbeeld over het lijden, wie je bent, hoe je God kunt ervaren, enzovoort. De avond wordt afgesloten met de soos. Een team van jeugdleiders verzorgt deze avonden. Deze Live Steady-club is in de plaats gekomen van de klassieke club en catechisatie.

Elke maand wordt er een activiteit georganiseerd waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Hierbij worden ook andere jongeren vanaf 12 jaar uit zowel onze eigen stad als omliggende steden en dorpen uitgenodigd.

Activiteiten die bijvoorbeeld al georganiseerd zijn, zijn o.a. bootcamp, nieuwjaarsgala, schaatsen en een filmavond.

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Bootcamp 14-10-2017

Filmavond 11-11-2017

Filmavond 11-11-2017

Catechisatie

57490_3459937754249_1998715797_o

Vanaf 16 jaar zijn jongeren welkom op catechisatie. Elke dinsdagavond van september tot en met april. Catechisatie is een traject van 2 jaar, waarin alle onderwerpen van de christelijke leer aan bod komen. Denk aan: de schepping, apologetiek, de bijbel, zonde, verlossing, de Geest, de kerk, de toekomst, enzovoort. In 2 jaar krijgen de deelnemers een overzicht over de christelijk leer, met volop ruimte daarover in gesprek te gaan. Jongeren kunnen belijdenis doen wanneer ze daar zelf aan toe zijn. Wel wordt verwacht dat, ook als je al belijdenis hebt gedaan, je het traject van 2 jaar catechisatie afrondt. De catechisaties worden gegeven door de predikant, Mark Veurink.

Deltacursus

Voor jongeren van 18 en ouder, die de catechisatie hebben afgerond, maar op zoek zijn naar meer verdieping en inhoud bij hun geloof, is er de Deltacursus. De cursus verdiept je kennis van Oude en Nieuwe Testament, maar biedt ook praktische lessen. De Deltacursus wordt om de week gegeven door de kerkelijk werker, Hanneke Veurink.

 

Jeugdvereniging ‘het Fundament’

Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er naast catechisatie en Deltacursus ook nog de jeugdvereniging. De JV komt om de week samen op zondagavond.
De JV is zelfstandig; de jongeren organiseren het volledig zelf. Op een JV avond wordt een onderwerp behandeld in groepjes en ook word er gezongen. De onderwerpen worden om de beurt voorbereid. Na afloop is er altijd nog tijd voor een snackje en wat drinken. Ook worden er andere activiteiten georganiseerd, zoals een uitstapje of een spel.
Onze JV werkt ook samen met jeugdverenigingen uit Sneek en Blije, onder de noemer ‘Refolution Fryslân‘. Samen worden er activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsgala, een gezamenlijk weekend of -avonden en sportactiviteiten. Op deze manier worden verbindingen gelegd met andere gemeentes. Voor de jeugdvereniging hoef je niet kerkelijk aangesloten te zijn.

Lijkt het je wat of wil je langskomen op een JV avond? Zoek dan contact met Marina Galema (06-58921751) of Fardau Brander (06-11812312)
Wil je meer weten over Refolution Fryslân: facebook.com/fryslan.refolution