Jongeren

Jongeren horen volledig bij de gemeente! Ze horen erbij, in de kerkdiensten en in het hele gemeentezijn. Een aantal dingen worden specifiek voor jongeren georganiseerd.

Jongeren hebben een druk leven; er gebeurt van alles tussen je 12e en 20e verjaardag! Je lijf verandert, je moet kiezen wat voor opleiding je gaat doen, wat voor relaties je aangaat. We willen jongeren een plek bieden waar ze Jezus kunnen leren kennen, een keuze voor Jezus kunnen maken en daarin kunnen groeien. We hopen dat de gemeente een plek is die voor hen belangrijk is, als het gaat om het ontmoeten van christelijke vrienden en het ontmoeten van God zelf. Daarom organiseren we ook verschillende activiteiten voor hen.

Live Steady

Zodra jongeren naar de brugklas gaan, zijn ze welkom in de Live Steady-club. Elke zaterdagavond, van september tot en met april. Deze club is voor jongeren van 12 tot 16. Een plek om elkaar te ontmoeten en samen bezig te zijn met het christelijk geloof. De onderwerpen worden gekozen uit de leefwereld van jongeren, uit vragen die jongeren zelf hebben. Bijvoorbeeld over het lijden, wie je bent, hoe je God kunt ervaren, enzovoort. De avond wordt afgesloten met de soos. Een team van jeugdleiders verzorgt deze avonden. Deze Live Steady-club is in de plaats gekomen van de klassieke club en catechisatie.

Elke maand wordt er een activiteit georganiseerd waarbij ontmoeting en ontspanning centraal staan. Hierbij worden ook andere jongeren vanaf 12 jaar uit zowel onze eigen stad als omliggende steden en dorpen uitgenodigd.

Activiteiten die bijvoorbeeld al georganiseerd zijn, zijn o.a. bootcamp, nieuwjaarsgala, schaatsen en een filmavond. In het voorjaar het tienerkamp onder de vlag van Royal Mission

Voor meer informatie: jongeren@devoorhof.nl

Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Bootcamp 14-10-2017
Filmavond 11-11-2017
Filmavond 11-11-2017

Catechisatie 16-19 jaar

Het is voor iedere jongere belangrijk om te weten wat de inhoud van het christelijk geloof is. Omdat het goed is om voor jezelf een goede keuze te maken voor het geloof in Jezus Christus. En omdat we als gemeente geloven dat het geloof in God de basis voor ons leven in deze wereld is.

Op dit moment komt er een groep van 16-19-jarigen samen onder leiding van Dingeman van Wijnen. We bespreken in twaalf avonden de Twaalf Artikelen van de Apostolische Geloofsbelijdenis. Die belijdenis hebben alle christelijke kerken gemeenschappelijk en hij vormt het fundament van het christelijk geloof. Wie mee wil doen kan bellen of appen naar Dingeman, 06-57960940.

Catechisatie 19+

Voor de groep 19+ zoeken we nog iemand om een gespreksgroep of cursus te geven.

Jeugdvereniging ‘het Fundament’

Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er naast catechisatie ook nog de jeugdvereniging. De JV komt om de week samen op zondagavond.
De JV is zelfstandig; voor jongeren, door jongeren. We komen bij elkaar voor het bespreken van onderwerpen en gezellige avonden. De onderwerpen worden om de beurt voorbereid en na afloop is er gezelligheid met een snack en wat drinken. Ook worden er andere activiteiten georganiseerd, zoals een uitstapje of een spel.
De vereniging werkt samen ‘Refolution Fryslân‘ waarmee we activiteiten doen met andere jongerenverenigingen in de omgeving. Samen worden er activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een nieuwjaarsgala, een gezamenlijk weekend of -avonden en sportactiviteiten. Hiermee leren we altijd nieuwe mensen kennen. Voor de jeugdvereniging hoef je niet kerkelijk aangesloten te zijn.

Ben je geïnteresseerd of wil je een keer langs komen? Neem dan contact met Hannah de jong (06-53107305).

Volg ons ook op Instagram: @jv_785

Voor als je meer wil weten over Refolution Frysân: facebook.com/fryslan.refolution


[cro_parentlinks]