Efeze 5,32 – Christus’ liefde: geheim v e christelijk huwelijk (+ Samen GROEI-en)

Hans Burger
20 februari 2011

Efeze 5,32 – Christus’ liefde: geheim v e christelijk huwelijk (+ Samen GROEI-en)

image_pdfimage_print

 

Liturgie

Voorzang Ps 139,1.6
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen Gez 166,1.2
Wet
Zingen Ps 45,1.4
Gebed
Lezen: Efeze 5,21-33
(Zingen Ps 45,1.4)
Preek over Efeze 5,32
Zingen: EL 166
Lezen Doopformulier
Bediening van de doop
Zingen: Ps 105,1.5
Aanbieden doopkaart
(Middag: geloofsbelijdenis
Zingen: LB 90,2.5.11)
Gebed
Collecte
Zingen LB 296
Zegen

Opmerkingen:

– Bij deze preek is een  ‘Samen GROEI-en’ (een samenvatting met verwerkingsvragen) beschikbaar;

– Ook heb ik een pp-presentatie bij deze preek gemaakt

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Efeze 5,32 – Christus´ liefde: geheim van een christelijk huwelijk

1. Ik heb zelf niks met Valentijnsdag. [dia 2] Meestal koop ik wel bloemen voor Janneke, maar dan voor 14 februari. Dit jaar met Valentijnsdag op maandag viel er niet aan te ontkomen… Maar Valentijnsdag leek me wel een mooie aanleiding om het over het huwelijk te hebben: vooral over het geheim van een christelijk huwelijk.

Bovendien laten jullie Marije vandaag dopen [dia 3] Haar overgrootvader wenste haar toe dat ze de Here Jezus mocht leren kennen. Vlak na haar geboorte mocht pake De Vries Marije zien, toen hij nog leefde – ze waren allebei in het MCL. Nu wordt ze gedoopt. Wat zal er van dit kleine meisje worden?

Ze is in Gods hand. Maar wij kunnen God in de weg lopen. Of voor Hem een bruikbaar instrument zijn. Als eerste via jullie, Henny en Emil, mag Marije de Here Jezus leren kennen. Dan heeft Marije belang bij een liefdevol en stabiel gezin. Bij een vader en een moeder die van elkaar houden [dia 4] en blijven houden.

Wat is het geheim van een goed huwelijk? [klik] Daarover valt veel te zeggen. Maar we zitten hier niet bij een huwelijkstherapeut, we luisteren naar een apostel van Jezus Christus. Hij wil laten zien: wat gebeurt er als Christus in je huwelijk centraal staat?

Paulus is bezig om te laten zien: jullie horen bij Christus – wat betekent dat in de gewone alledaagse verhoudingen? Leven als christen is voor Paulus: Zo leven dat je steeds meer in alles uit Jezus put. Zo leven dat je steeds meer ziet dat jij bij Jezus hoort. Hij daagt ons uit: jullie zijn in Christus nieuwe mensen, laat dan in alles zien dat je Jezus Christus volgt.

Dus ook in je huwelijk.

Is het vanmorgen dus alleen interessant voor getrouwde christenen?

Dat hoop ik niet. Zelfs als je geen christen bent, kun je wel zien hoe belangrijk Jezus voor Paulus is, juist in alledaagse relaties. Te zien hoe hij Jezus Christus centraal zet in een huwelijk, is leerzaam voor iedereen. Christen of niet, getrouwd of ongetrouwd, ook al heb je geen kinderen – en ook als het pijn doet omdat je huwelijk stukgelopen is…

Kijk mee wat er gebeurt als Jezus in je leven centraal komt te staan – en dit keer dan in je huwelijk. Wat is het grote geheim van Jezus?

Wat zou Jezus te bieden hebben aan getrouwden, in een wereld waarin zoveel relaties stuklopen? Onze kinderen hebben zo’n belang bij goede, sterke huwelijken!

2. Wat gebeurt er als je huwelijk in het licht van Christus komt te staan?

Juist bij het huwelijk is iets bijzonders aan de hand. Al in het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, vergeleek God zijn verbond met Israel met een huwelijk. [dia 5] In het Nieuwe Testament gebeurt dat weer. We zijn op weg naar de bruiloft van het lam. Dat wil zeggen: Jezus is een bruidegom. Wie is dan de bruid met wie Jezus trouwt? Dat is zijn kerk. Wij zijn de bruid. [klik] De relatie die wij met z’n allen samen met Jezus hebben, kun je vergelijken met een huwelijk.

Dus… een man en een vrouw lijken op Jezus en de gemeente? [klik]

Dat is wel Gods bedoeling, ja.

Man en vrouw worden één vlees, één lichaam. De vrouw is het lichaam van de man.

Zo zijn ook Jezus Christus en de gemeente één. De gemeente is het lichaam van Christus.

Wat een wonder niet?

Dat wij – wij samen als mensen hier in deze gemeente – zo’n diepe eenheid met Jezus mogen hebben. Zo intiem. Zo liefdevol. Zo onverwacht.

En kijk hoe groot Gods liefde is. In het Oude Testament: God houdt ontzettend veel van Israel, hij is als een man die blijft houden van een vrouw die steeds weer vreemd gaat. Jezus houdt zo veel van zijn gemeente, dat Hij alles voor haar over heeft, zelfs zijn leven, zegt Paulus, vers 25.

Oftewel: God geeft een geweldig voorbeeld van liefde, van huwelijkstrouw, van inzet voor zijn vrouw.

God laat zien: dit is liefde zoals ik het in gedachten had. Dit ben ik – liefde.

Paulus zegt: we horen bij Christus, we houden van Hem, Hij is alles voor ons. Als Jezus in ons zichtbaar wordt, dan worden we mens, dan worden we nieuw en genezen. Volg Jezus in je leven! En ook in je huwelijk.

En dan kun je het omkeren:

Er is een diep geheim: Jezus’ relatie met ons lijkt op een huwelijk. [dia 6] Zo intiem zijn we met Hem verbonden. Zoveel houdt Hij van ons.

En wij: maak jij hem zichtbaar, als je getrouwd bent? Of maak jij Hem onzichtbaar?

Lijkt jouw huwelijk op Jezus’ relatie met ons?

Paulus’ heeft dus een duidelijk ideaal en een uitdaging voor iedereen die getrouwd is: [klik]

Maak samen als man en vrouw Christus zichtbaar in je huwelijk!

Laat zo aan Marije, aan je kinderen als je die hebt, je omgeving, de liefde van Jezus zien!

3. Dus dominee, het geheim van een goed huwelijk is: Jezus is ons voorbeeld. Hou van elkaar zoals Jezus van ons houdt. En als wij dat doen, laten we Jezus zien aan onze omgeving?

Nou, Paulus gaat verder. Het mysterie van de eenheid tussen ons en Christus is dieper. Het wonderlijke is: als je gelooft in Jezus, ben je één met Jezus. Dan is Jezus meer dan een voorbeeld. Jezus is de bron van alles wat je mag zijn en worden. Ook van onze liefde!

Kijk wat Paulus zegt: [dia 7]

Christus heiligt en reinigt de kerk – de christenen. Hij maakt ze zuiver en heilig. Zonder vlek of rimpel. Vers 25 en 26.

Hij voedt en verzorgt zijn lichaam, de kerk. Vers 29.

Het mysterie is juist de diepe eenheid tussen Christus als het hoofd en de kerk als zijn lichaam. Uit Christus krijgen we onze groei, ons leven. Zo diep is deze eenheid. Twee worden één, net als in het huwelijk.

Jezus is veel meer dan een voorbeeld. Jezus is de bron van liefde in een huwelijk. [dia 8]

Mensen zeggen wel eens: de liefde was op. Dus zijn we uit elkaar gegaan. We maakten zoveel ruzie dat het voor de kinderen beter was om te gaan scheiden.

Werkt het voor ons idee vaak niet zo?

Onze liefde is beperkt.

Wij kunnen alleen maar liefde doorgeven die we eerst gekregen hebben.

Als man en vrouw kun je elkaar leegzuigen. De kinderen worden er de dupe van; scheiden is niet goed voor kinderen.

Dan is het toch geweldig dat er een onuitputtelijke bron van liefde is? God die liefde is. Die in de persoon van Jezus Christus naar ons toekomt. In Jezus is een goddelijke volheid van liefde – oneindig.

En wij – mensen die in Jezus geloven – mogen met Hem één zijn. Van hem krijg je voeding, groei, leven. Aangesloten op die bron is er liefde om te geven!

Jullie mogen de liefde van Jezus aan elkaar doorgeven. Aan Marije!

Niet alleen getrouwde mensen, ook hun kinderen profiteren daarvan.

Bedenk dat alsjeblieft. [dia 9]

Maak dat concreet voor je eigen gezin als je dat hebt.

Voor mij betekent dat: ik krijg liefde van Jezus Christus die ik door mag geven aan Janneke. En zij mag hetzelfde doen naar mij. Samen mogen wij Jezus’ liefde doorgeven aan onze kinderen. Aan iedereen die wij thuis mogen ontvangen.

Put samen je liefde uit de bron van Christus’ liefde!

4. Maarre… dit staat toch gewoon in dienst van vrouwenonderdrukking? Al die mooie praatjes over Christus als bron van liefde – het gaat hier om onderdanigheid – macht voor de man!

Wacht. Denk je even in waar Paulus dit zegt: in de wereld van het antieke Rome en Griekenland. Daar zei de filosoof Seneca:[dia 10]:

‘De man is als heerser geboren en de vrouw is geschapen om gehoorzaam te zijn.’

Wat krijg je dan?

Een dominante man die zijn gang gaat en een slaafse overheerste vrouw. Dat is vrouwonvriendelijk.

Of een slappe man die niet tegen zijn vrouw op kan en gaat slaan; en een bazige, gefrustreerde vrouw die haar ding niet kan doen.

Of een afwezige man en een overbelaste vrouw.

Zo werkt de vloek van de zonde door.

God zei na de zondeval:[dia 11] ‘Je zult je man begeren en hij zal over je heersen.’

Die vloek proef je in de woorden van Seneca. En het gaat nog steeds mis tussen mannen en vrouwen.

Wat is dan het effect van Paulus’ woorden? Wordt het daar beter van of slechter?

Paulus houdt het naar de vrouwen beknopt: erken het gezag van uw man als het gezag van de Heer. Die Heer heeft zijn gezag niet misbruikt. Jezus is niet dominant. Hij was juist uitermate open in het contact met vrouwen.

Naar de mannen is Paulus uitgebreider. Hij zegt niet: Hou ze onder de duim. Hij zegt: Houdt van hen zoals Christus van de kerk gehouden heeft. Heb alles voor je vrouw over. Zet je in voor haar welzijn. Zorg voor haar, want je bent één met haar – ze is je eigen lichaam. Neem je verantwoordelijkheid!

Dus wat is het effect? [dia 12] De vloek van Genesis 3 wordt tegengegaan. Ontsporingen worden rechtgezet. Als Christus de toon aan geeft, dan geldt voor vrouwen en mannen: dienende liefde.

Vrouwen, wees niet slaafs, niet gefrustreerd, niet tegendraads.

Mannen, wees niet dominant, ga niet slaan, loop niet voor je verantwoordelijkheden weg.

Paulus spreekt beiden aan op Christus. En zo kunnen man en vrouw weer tot hun recht komen.

Elk hun eigen plek. De man als hoofd, als eerste. De vrouw als tweede, als lichaam.

Elk hun eigen plek. Een twee-eenheid.

Zoals dat past in je eigen huwelijk – bij jullie, Emil en Henny, betekent het dat Emil overdag veel voor Marije zorgt en Henny werkt. Zo heeft ieder zijn eigen verhaal. Maar laat steeds Christus centraal staan. Dat Hij het heilig maakt. De zonde, de vloek eruit. Dat zijn liefde het doortrekt.

5. Echte liefde – dat is liefde die trouw blijft en die kan vergeven.

Kijk maar in Efeze 5. [dia 13]

Christus heeft zijn kerk gered.

En Paulus schrijft:

Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft liefgehad en zich voor haar heeft prijsgegeven 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden 27 en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.

Dat was nodig. Marije wordt niet voor niets gedoopt. Wij hebben van onszelf een probleem. Als het om God gaat zijn we eindeloos overspelig. Vreemd gaan met de gekste afgoden. En God vergeten.

De doop laat zien: God is daar in Jezus Christus over heen gestapt. Hij blijft houden van mensen die bij Hem weggelopen zijn. Overspel, vreemd gaan, het was bij hem niet het einde van de relatie. Het was voor hem de reden tot een ultieme reddingsactie! Hij wil iets moois van ons maken – daarin gaat hij tot het uiterste!

Wat een wonder – ondanks onze zonde mogen we met Jezus leven, in een wonderlijk diepe eenheid. Wat een mysterie!

En wat hebben wij die liefde nodig. [dia 14] Juist ook om onze huwelijken goed te houden.

Ga eens kijken wat er mis gaat in huwelijken.

Slechte communicatie. Ruzie. Elkaar kwetsen. Mishandeling. Langs elkaar heen leven. Onbegrip. Eenzaamheid. Christenen zijn daarin vaak niet anders dan anderen. En kinderen pikken dat feilloos op. Worden stil. Proberen te compenseren. Papa en mama moeten aardig tegen elkaar doen. ‘Jullie gaan toch niet scheiden?’

Maar de liefde van man en vrouw – jullie liefde – mag de liefde van Christus zijn. Zijn liefde in jullie liefde. Dat is het grote mysterie waar Paulus het over heeft!

Jullie liefde voor elkaar, Henny en Emil – genadige liefde. Wat kan er dan een mooi meisje uit deze kleine Marije groeien. Liefde die trouw blijft en kan vergeven. Hou zo van elkaar, dan kunnen jullie zo ook van Marije houden. Laat haar niet vallen. Vergeef haar als ze stout is, als ze jullie kwetst Voed haar liefdevol op, zodat ze uit kan groeien tot een mooie vrouw..

Mannen en vrouwen, hou zo van elkaar, met de liefde van Christus. Trouw door dik en dun. Het kan– omdat Jezus Christus er is. Bron van liefde die trouw is en die kan vergeven.

Zijn liefde blijft – zelfs als je huwelijk stukgelopen is…

6. Alle liefde is uit God, zegt de Bijbel. Dus de liefde van christenen èn niet-christenen. Maar niet iedereen weet dat God de bron is van alle liefde. Niet iedereen put bewust uit die bron. Niet iedereen dankt God voor die liefde.

En niet iedereen wil in zijn huwelijk heel bewust Christus centraal stellen. Om als man en vrouw samen Christus’ liefde voor de gemeente tastbaar en ervaarbaar te maken. Niet iedereen wil Christus weerspiegelen.

Samen bewust leven vanuit het geheim van de eenheid met Christus, dat kan alleen als je beide in Jezus Christus gelooft. Als je niet alleen seksueel en lichamelijk één bent, maar ook geestelijk één in Christus.

Daarom zegt Paulus in 1 Korinte 7,39: [dia 15]

Een vrouw is gebonden aan haar man zolang hij leeft, maar wanneer hij is gestorven, is ze vrij om te trouwen met wie ze wil, mits het een huwelijk is in verbondenheid met de Heer.

Dat past bij wat je in de Bijbel steeds vindt: trouw een partner die net als jij God dient. Die net als jij van Jezus houdt.

Trouw met een christen. Dan kun je samen in je huwelijk getuigen van Christus.

Als je met een niet-christen getrouwd bent, is het een ander verhaal. Eerder in 1 Korinte 7 zegt Paulus (vers 12-14): [dia 16]

wanneer een broeder een ongelovige vrouw heeft die bij hem wil blijven, mag hij niet van haar scheiden. Dit geldt ook voor een zuster: wanneer ze een ongelovige man heeft die bij haar wil blijven, mag ze niet van hem scheiden. (NBV)

Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. (HSV)

Maar nu gaat het me hier om: hoe kun je in je huwelijk Christus centraal stellen, zoals in heel je leven? Als je nog aan een relatie moet beginnen?

Kies een partner waarmee je samen kunt putten uit dezelfde bron: de liefde van Christus. [dia 17] Kies een partner waarmee je samen Christus’ liefde kunt weerspiegelen. Niet dat wij beter zijn – iedereen is welkom bij Jezus. [klik] Kom en geniet van zijn liefde!

Maar begin niet aan een liefdesrelatie voor je weet: de ander houdt net als ik van Jezus. Geef dat later aan Marije mee. Dat voorkomt veel verdriet en problemen.

Gelukkige kinderen hebben baat bij liefdevolle gezonde gezinnen. Bij liefdevolle, gezonde huwelijken. Jezus Christus is de bron van liefde die we allemaal nodig hebben. [dia 18]

Marije mag uit die bron putten – leer haar dat te doen. Geef de liefde van Christus aan haar door.

En jullie allemaal: drink uit die bron!