2 Kronieken 24:17 – Jezus komt om je van mensen vrij te maken

Mark Veurink
15 december 2013

2 Kronieken 24:17 – Jezus komt om je van mensen vrij te maken

image_pdfimage_print

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Bij deze preek is preekverwerkingsmateriaal beschikbaar: Samen GROEI-en.

Liturgie

Zingen: LvK Lied 126 : 1, 2 en 3

Adventskaars

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Gezang 121 : 1, 2, 3 en 4

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: 2 Kronieken 24 : 1 – 22

Zingen: Psalm 2 : 1 en 4

Preek over 2 Kronieken 24 : 17

Zingen: ‘wijs mij de weg naar Bethlehem’ (Sela)

Kinderen terug

Kinderlied: projectlied vers 3 en 6

Lezen wet

Zingen: LvK Lied 358 : 1, 2 en 4

Avondmaal

Lezen formulier 5

Viering

Zingen: Psalm 146 : 1, 2 en 3

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 111

Zegen

Preek: Jezus komt om je van mensen vrij te maken

Vriendschap

dia 1 – zwart

We hebben net het verhaal van koning Joas gelezen.

In dat verhaal worden ook zijn vrienden genoemd:

eerst priester Jojada, daarna de leiders van Juda.

Joas’ vrienden hebben een grote invloed op hem.

Zo gaat dat met vrienden: ze hebben invloed op je.

dia 2 – Intouchables 1

De film ‘les intouchables’ gaat ook over vrienden.

De film laat zien hoe belangrijk vrienden zijn.

Het gaat over twee mannen, Philippe en Driss.

Philippe is een rijke man die bijna helemaal verlamd is.

Daarom heeft hij een persoonlijke verzorger nodig.

Driss solliciteert op die functie en komt op gesprek.

Direct is duidelijk dat hij helemaal geen baan wil.

Hij wil alleen maar een handtekening dat hij gesolliciteerd heeft,

want dat moet voor zijn uitkering.

Philippe denkt daar anders over.

Alle andere sollicitanten vinden Philippe zielig,

en daar heeft hij helemaal geen zin in.

Daarom neemt hij Driss aan.

dia 3 – Intouchables 2

Al snel ontstaat er een vriendschap tussen Philippe en Driss.

Een vriendschap waar ze allebei beter van worden.

Driss krijgt een totaal ander leven.

Hij is iemand uit de buitenwijken van Parijs,

heeft zich in de problemen gewerkt, zelfs in de gevangenis gezeten,

maar krijgt van Philippe een nieuwe kans.

Opeens werkt hij voor zijn geld, krijgt hij daar plezier in,

en leert hij verantwoordelijkheid te nemen.

Driss en Philippe hebben een goede invloed op elkaar.

dia 4 – Intouchables 3

Helaas hebben niet alle vrienden een goede invloed.

Soms zijn vrienden heel slecht voor je.

Ze worden ook wel ‘foute vrienden’ genoemd.

Daar weet Driss ook alles van.

Zijn leven op straat was een leven met foute vrienden.

Vrienden die hem aan drugs hielpen.

Vrienden die hem overvallen lieten plegen.

Vrienden die ervoor zorgen dat hij zijn familie verwaarloosde.

Was Philippe er niet geweest,

dan zouden deze vrienden nog eens zijn dood worden.

dia 5 – thema

Mensen zijn heel makkelijk te beïnvloeden.

We passen ons vaak aan de mensen om ons heen aan.

Daar gaat het mis bij koning Joas.

Hij zit vast aan mensen.

Maar, en daar gaat het vanochtend om,

Jezus komt om je van mensen vrij te maken.

1.Onder invloed

dia 6 – Jojada

Joas is nog maar zeven jaar oud als hij koning wordt.

Gelukkig hoeft hij niet in zijn eentje alle beslissingen te nemen.

Hij wordt geholpen door Jojada.

En Jojada heeft bewezen dat hij een goede vriend is.

Want ook al is Joas nog maar zeven jaar,

hij heeft al veel meegemaakt.

Joas’ vader was eerst koning, maar is vermoord.

Toen heeft Joas’ oma, Atalja, de macht gegrepen.

Haar kom je liever niet tegen.

Ze laat al haar kleinkinderen vermoorden.

Er is er maar een die overleeft: Joas.

Hij wordt door Jojada en zijn vrouw verstopt.

Na zeven jaar vindt Jojada dat het tijd is voor verandering.

Hij komt in opstand tegen koningin Atalja

en zorgt ervoor dat Joas koning wordt.

Ook zorgt Jojada ervoor dat de afgoden het land uit gaan

en de Israëlieten God weer gaan dienen.

Je kunt dat nalezen in 2 Kronieken 22 en 23.

En dan is Joas koning.

Jojada wordt zijn advsiseur.

Hij is een goede vriend, die Joas helpt om de goede beslissingen te nemen.

Bijvoorbeeld om de tempel te herstellen.

Deze was behoorlijk in verval geraakt.

Joas roept het volk op om geld te geven om de tempel te restaureren,

en aan die oproep wordt massaal gehoor gegeven.

Jojada inspireert Joas in zijn koningschap.

En als Jojada overlijdt, krijgt hij een koninklijke begrafenis.

Zo veel heeft hij voor het volk betekend.

dia 7 – Joodse leiders

Pas dan blijkt goed hoe veel invloed Jojada had.

Want al snel verandert Joas.

Jojada is dood, die kan hem niet meer adviseren.

Joas luistert nu naar andere raadgevers.

De tempel, die nog maar net gerestaureerd is, wordt verwaarloosd.

Allerlei afgoden worden het land weer binnengehaald.

Joas komt onder invloed van heel andere vrienden.

dia 8 – pesten

Joas is gevoelig voor de mensen om hem heen.

En hij is niet de enige.

Ik denk dat iedereen dat wel eens heeft,

dat je onder invloed van anderen iets doet wat je helemaal niet wilt.

Ik herinner me bijvoorbeeld een vakantiebaantje

waar in de pauzes vaak werd gelachen om een vreemde collega.

Dan is het zo gemakkelijk om mee te doen,

want dan heb je de lachers op je hand…

dia 9 – leiders

De foute vrienden van Joas brengen hem op het verkeerde pad.

Joas verandert van iemand waar je bewondering voor kunt hebben in een schurk.

Zecharja, een zoon van de overleden Jojada, roept Joas op om terug te gaan naar God.

Maar Joas wil het niet horen.

Op Joas’ bevel wordt Zecharja vermoord, in de voorhof van de tempel.

Het slot van het verhaal hebben we niet gelezen,

maar met Joas gaat het alleen maar slechter.

Zijn foute vrienden worden zijn dood.

Door zijn eigen mensen wordt hij omgebracht.

En terwijl Jojada een koninklijke begrafenis kreeg,

wordt Joas niet bij zijn voorouders begraven.

Gelukkig zie ik het nog niet van een nieuwe moord in De Voorhof komen.

Maar het heeft wel gevolgen als je je aan mensen aanpast.

Je pest bijvoorbeeld een klasgenoot of collega weg.

Ook al was dat helemaal niet je bedoeling.

En als mensen maar genoeg invloed op je hebben,

raak je vervreemd van God.

Je merkt niets van hem, en eigenlijk kan hij je gestolen worden.

2.God wil de belangrijkste zijn

dia 10 – waardering is fijn

Hoe kan het dat we zo gevoelig zijn voor anderen?

Dat anderen zo’n grote invloed op ons hebben?

Hoe kan het dat Joas zo snel omslaat?

Het probleem bij Joas is dat voor hem zijn relatie met mensen

belangrijker is dan zijn relatie met God.

En ik denk dat wij vaak ook meer bezig zijn

met wat anderen van ons vinden dan met God.

Joas is heel gevoelig voor mensen.

Er staat dat de leiders van Juda hem hulde kwamen betuigen.

Ze buigen voor hem neer, ze prijzen hem de hemel in,

ze behandelen Joas alsof hij een god is.

Joas geniet ervan: heerlijk, van die mensen waar je niets fout kunt doen.

Hij was stiekem altijd al wel trots op wat hij bereikt had,

maar deze vrienden laten hem buiten zijn schoenen lopen.

Joas’ ego groeit en groeit.

En de leiders van Juda bevestigen hem daarin.

Joas vindt hen fijne mensen.

Ze zijn zo vriendelijk, veel vriendelijker dan Jojada met z’n God,

daar doet hij graag wat voor terug…

Uiteindelijk vindt Joas het belangrijker om door mensen gezien te worden

dan om voor God te leven.

Joas is koning, de mensen kijken naar hem op.

Dat bevalt hem uitstekend.

Hij had het aan God te danken dat hij koning is,

maar nu hij eenmaal de macht heeft, vergeet hij dat voor het gemak maar even.

Joas heeft liever dat de mensen het naar hun zin hebben,

en dat ze fijne dingen over hem blijven zeggen.

En zeg nu zelf, het is toch ook heerlijk om complimenten te krijgen?

dia 10 – God voorop

Natuurlijk, met complimentjes is niets mis.

Die kun je niet genoeg geven.

Maar laat complimenten en lovende woorden van mensen

niet te belangrijk voor je worden.

Want voor je het weet ga je je zo aan anderen aanpassen,

dat je daarmee om complimenten vraagt.

Je doet alles voor aandacht en waardering.

Maar God wil graag de belangrijkste zijn.

Hij wil niet dat hoe je naar jezelf kijkt,

of je tevreden bent met jezelf,

afhangt van wat andere mensen van je vinden.

God heeft je gemaakt.

Alleen daarom al ben je waardevol.

Misschien vinden mensen je lelijk, saai of irritant.

Maar God niet!

Laat dat genoeg voor je zijn.

3.Jezus maakt vrij

dia 12 – advent

Maar waarom zou je dat lukken?

Hoe zou je God belangrijker kunnen vinden

dan alle meningen die mensen over je hebben?

Als dat Joas niet lukte, waarom zou dat jou dan wel lukken?

Dat brengt mij bij advent, de voorbereiding op kerst.

Kerst is het feest dat Jezus naar onze wereld komt.

Maar Jezus komt niet voor zijn eigen plezier,

om eens een bijzondere ervaring op te doen.

Jezus komt om de wereld te verlossen, te bevrijden van schuld.

Jezus komt omdat de wereld zijn hulp hard nodig heeft.

In het verhaal van Joas zie je daar iets van.

In het Oude Testament, in de tijd voor Jezus,

wordt steeds meer duidelijk dat mensen een puinhoop van de wereld maken.

Een wereld die aan mensen is overgeleverd, is ten dode opgeschreven.

Of dat nu aan Joas is, aan jou of aan mij.

Daarom komt Jezus: de wereld heeft hulp van buiten nodig.

Jezus komt om de negatieve spiraal te doorbreken.

Ook dat probleem van Joas,

dat hij zo makkelijk verkeerd te beïnvloeden is.

Jezus komt juist om je van mensen vrij te maken.

dia 13 – Jezus bevrijdt

Jezus is heel anders dan koning Joas.

Ook aan Jezus werd getrokken door de leiders van Israël.

Maar Jezus probeerde hen niet te vriend te houden.

Hij was ongevoelig voor wat de Joodse leiders van hem vonden.

Hij liet zich niet leiden door mensen, maar door God.

Hoe moeilijk mensen het hem ook maakten,

hij zocht steeds weer de wil van zijn Vader.

Zelfs toen hij door mensen werd uitgekotst.

In Jezus komt God dichterbij dan ooit.

Voor Joas was God ver weg.

Met het dagelijkse leven had God voor Joas weinig te maken.

Daarom is hij zo makkelijk te beïnvloeden.

Jezus komt veel dichterbij: op aarde.

En met zijn Geest wil hij zelfs in je hart wonen.

Om je te helpen vol te houden, niet met alle winden mee te waaien

maar vast te houden aan God.

Jezus wil je bevrijden

van wat andere mensen over je denken.

Hij wil je bevrijden van de invloed van foute vrienden.

Hij wil je bevrijden van dat je steeds, bewust of onbewust,

probeert door mensen gewaardeerd te worden.

Hij wil je een nieuw begin geven.

Een begin waar zijn liefde genoeg voor je is.

4.Onder Jezus’ invloed

dia 14 – Jezus’ invloed

Dat gaat niet vanzelf.

Helaas zijn er genoeg voorbeelden van de invloed die mensen hebben.

Mensen als Driss, uit die film, zijn er helaas erg veel.

Maar ik merk het bij mijzelf net zo goed,

dat ik graag hoor dat ik een mooie preek heb gehouden,

want dat streelt mijn ego zo lekker.

En nogmaals: met complimenten is niets mis,

maar wel als ik alleen nog maar preek om de waardering die ik er door krijg.

Dan hebben mensen te veel invloed.

Ik wil graag onder de invloed van Jezus zijn.

Hij is iemand die heel anders is dan Joas.

Hij is iemand die het wel waard is om als God te vereren,

om voor te buigen en de hemel in te prijzen.

dia 15 – kerk

Hoe kom je, of hoe blijf je, onder Jezus’ invloed?

Want ook Jezus is, net als de profeet Zecharja, vermoord.

Maar het grote verschil is dat dat voor Jezus

niet het einde van zijn boodschap was.

Hij is opgestaan, is naar de hemel gegaan,

en heeft zijn volgelingen de opdracht gegeven iedereen over hem te vertellen.

Jezus heeft zijn volgelingen opgeroepen elkaar vast te houden.

Op die manier zijn zij onder Jezus’ invloed.

Dat is de kerk: een plaats waar mensen Jezus willen volgen,

een plaats waar we elkaar helpen om onder zijn invloed te zijn.

Doe dus mee met Jezus’ volgelingen!

dia 16 – avondmaal

Juist bij het avondmaal willen we dat ook vieren.

We gaan samen aan tafel, als volgelingen van Jezus.

Samen willen we onder de invloed van Jezus zijn.

Daarom denken we terug aan zijn leven en zijn dood.

We willen elkaar ook helpen om bij Jezus te blijven.

We vieren samen het avondmaal, omdat we er ook voor elkaar willen zijn.

Elkaar in Jezus’ invloed willen trekken.

En wat mensen ook van je vinden,

het brood en de wijn zijn symbool voor dat je van God bent.

Dat hij alles voor je geeft.

Dat hij je echt vrij maakt.

Amen.