Zondag HC 36 – Eerbied voor Gods naam. Het derde gebod en het kruis – ds. Hans Burger