Zondag 8 HC – De Drie-enige, de God van je doop – ds. Hans Burger