Zondag 51 HC – Vergeef ons – in eenheid met Christus – ds. Hans Burger