Zondag 5-6 HC – Jezus en de rode draad van de Bijbel – ds. Hans Burger