Zondag 39 HC – Christelijke opvoeding. Het vijfde gebod – ds. Hans Burger