Zondag 38 HC – Werken en rusten in crisistijd. Het vierde gebod en je werk – ds.Hans Burger