Zondag 30 HC – Avondmaal: maaltijd voor bekeerde christenen – ds. Hans Burger