Zondag 28-29 HC – Avondmaal: het nieuwe leven vieren – ds. Hans Burger