Zondag 26-27 HC – De doop: begin van je nieuwe relatie met God – ds. Hans Burger