Zondag 12 HC – De Messias brengt in Gods rijk – ds. Hans Burger