Zondag 1 HC – Het komt aan op wat Jezus doet

Hans Burger
31 december 2007

Zondag 1 HC – Het komt aan op wat Jezus doet

image_pdfimage_print

Oudejaarsavond 2007
Liturgie

 • Voorzang: Gez 138,1.2.5
 • Stil gebed
 • Votum / groet
 • Zingen: Ps 27,1-3
 • Gebed
 • Lezen: – Joh 15,1-10 – 1 Petr 1,13-25
 • Zingen: LB 460,1.3
 • Tekst: HC zondag 1
 • Preek
 • Zingen: LB 78
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: Gez 160
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Ps 144,1.2.6
 • Zegen

Preek over zondag 1 HC – het komt aan op wat Jezus Christus doet

Broers en zussen, broeders en zusters, gemeente van Jezus Christus,

1. Nog zo’n vier uur, en dan is ook het jaar van onze Heer 2007 voorbij; en begint 2008. In het latijn heet het ‘Anno Domini’: jaar van de Heer. Op de grens van die twee jaren zijn we hier bij elkaar. Om er bij stil te staan waar het op aan komt.

Wat is er weer veel gebeurd in 2007. Voor deze preek heb ik alle kerkbladen van 2007 nog eens doorgebladerd en op internet wat jaaroverzichten bekeken. Regelmatig dacht ik toen: O ja, dat was ook 2007.

Geboren en gedoopt werden Rienke van der Veen, Seraya Broersma, Jurre Broersma, Boaz Burger, en Maaike Oost. Twee keer hebben we samen een zus begraven, Pietie Feenstra en Betty Ozinga. We kregen nieuwe leden, er werd geloof beleden, er vertrokken ook weer anderen. Eric Hagg en Gerardina de Jong trouwden, net als Harmen van Twillert en Irene Travaille, en  Pytjse Wijnsma en Sander Ferwerda. We mochten avondmaal vieren, zingen en bidden, naar preken luisteren, kinderclub houden, bezig zijn met jaarthema’s. Een gemeentedag op de ijsbaan met hemelvaart, een open kerk met Koninginnedag en de Agrarische dagen, een nieuw orgel, en voor de tweede keer een kerstmaaltijd.

Wat is er veel gebeurd. Storm in januari, een warm voorjaar, een natte zomer. Prinses Ariane wordt geboren, prinses Amalia gaat voor het eerst naar school. Willem Holleeder staat in de rechtzaal, met daaromheen de dood van Bram Zeegers en de val van Bram Moskowicz. De Christenunie zit voor het eerst in de regering, en Geert Wilders wist regelmatig alle aandacht te trekken. Jos Brink overlijdt, net als Majoor Boshardt. Talpa verdwijnt weer als zender, maar het programma de Gouden Kooi blijft. Zuidkoreaanse zendelingen en ontwikkelingswerkers in Afghanistan worden gegijzeld door de Taliban. De tour de france kampt met dopingschandalen, terwijl Sven Kramer en Ireen Wüst op het ijs uitstekend presteren.

Zo heeft iedereen zijn eigen herinneringen bij het afgelopen jaar. Wat springt er voor jou uit in 2007?

En wat zal er in 2008 gebeuren? Wat gebeurt er thuis, op school, in de kerk, op je werk? Komt Jezus het komend jaar terug?

Maar waar komt het nu op aan, zo op de grens van twee jaren?

2. De eerste vraag van de Heidelbergse catechismus is precies die vraag: waar komt het nu op aan? Wat is je enige troost in leven en sterven? Daarom vond ik het ook wel mooi om juist nu samen stil te staan bij zondag 1.

Als je het eerste antwoord op je in laat werken, dan zie je op wie het aan komt: op onze Heer. Het is niet voor niets dat we een jaar ‘jaar van onze Heer’ noemen. Dat laat iets zien van waar het op aan komt: op onze Heer Jezus Christus. En dat proef je ook in antwoord 1. Samengevat kun je zeggen dat hier wordt gezegd: het komt aan op wat Jezus Christus doet. Dat staat dan ook boven deze preek: het komt aan op wat Jezus Christus doet.

Wat is uiteindelijk je houvast? Waar komt het op aan?

Wat zouden mensen om je heen daarop zeggen?

Eten, werk, gezondheid?

Je prestaties, je carrière?

Of familie en vrienden?

Of toch meer dingen die te maken hebben met spiritualiteit? Je omstandigheden kun je immers vaak niet veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen.

Komt het aan op hoe je in het leven staat en hoe je omgaat met dingen die je meemaakt?

Of je open staat voor de mooie dingen die gebeuren? Liefde? Harmonie?

Het aparte in zondag 1 is dat het helemaal draait om wat Jezus Christus doet. Ikzelf kom alleen in beeld als eigendom en als iemand voor wie Jezus Christus van alles doet. Het komt dus niet aan op wat ik doe. Uiteindelijk komt het dus zelfs niet aan op dat ik in Jezus geloof. Je laatste houvast is wat Jezus Christus voor jou doet.

Dat is toch raar?

In hoeverre heb je je dat echt ook zelf eigen gemaakt?

Pas het eens toe op deze jaarwisseling.

Hoe was 2007 voor jou? Als iemand je dat vraagt, wat zeg je dan? Dan ga je vertellen over wat je gedaan hebt, wat je geraakt heeft, wat je meegemaakt hebt. Of zou je zeggen: 2007, dat is het jaar waarin Jezus dit voor mij heeft gedaan, en zus of zo voor mij heeft gezorgd?

Als iemand vraagt hoe je tegen 2008 aankijkt, wat vertel je dan?  Je plannen, je goede voornemens, je angsten of je verlangens. Of vertel je dan over de dingen die je in 2008 graag voor Jezus wilt doen? Over je vertrouwen dat je heiland het komende jaar voor je zal zorgen?

Blijkt zo dat het voor jou aankomt op wat Jezus Christus doet? Of merk je dan dat je toch meer vanuit jezelf leeft?

Laten we daarom weer eens kijken wat Christus dan doet.

Vier dingen worden hier genoemd:

– kopen

– zorgen

– zekerheid geven

– vernieuwen

3. We beginnen bij dat kopen. Jezus koopt. Of beter gezegd, Jezus kocht. Waar het op aan komt in 2007 of 2008 dat is niet wat wij de in die jaren meemaken. Het komt aan op iets wat al lang gebeurd is: Jezus Christus heeft ons gekocht.

Dat roept de wereld op van een oude eigenaar. Van een nieuwe eigenaar. Van slavernij en bevrijding. Petrus schrijft in zijn eerste brief (1,18-19):

U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

 Zo bekeken zijn er maar twee mogelijkheden:

– of je bent in de macht van de duivel

– of je bent eigendom van Jezus Christus

Dat staat toch haaks op het levensgevoel van onze tijd? Je bent vrij en je bent van jezelf. Misschien wordt 2008 wel jouw jaar. Of was 2007 jouw jaar. Het jaar van je grote succes. Je nieuwe baan. Je grote liefde. Je grootste prestatie. Toch zijn dit illusies.

Als je in de macht van de duivel bent, dan kun je denken dat je vrij bent om te doen wat je wilt, maar je bent het niet. De duivel denkt zo: ‘O, ik ga plezier met ze maken! Ik ga ze leren hoe ze kunnen trouwen en weer kunnen scheiden, hoe ze elkaar moeten haten, en hoe ze elkaar moeten misbruiken. Hoe ze kunnen roken en drinken, ik ga ze leren hoe ze wapens en bommen moeten maken en hoe ze elkaar moeten vermoorden. Dus ik heb echt veel plezier met ze.’

Maar als je eigendom bent van Jezus Christus, dan hoor je bij iemand die hart voor je heeft. Door hem ben je niet meer verplicht om te zondigen. Hij houdt van je en wil je leren van anderen te houden. Maar vooral: hij springt voor je in de bres en neemt het altijd voor je op. Als je bij hem hoort, dan neemt hij de verantwoordelijkheid voor 2007 en 2008. Als je bij Jezus hoort, dan zijn 2007 en 2008 jaren van onze Heer.

Maakt het dan helemaal niet uit wat ik doe?

Nee.

Echt niet?

Nee.

Jezus Christus stierf bijna 2000 jaar geleden op Golgotha voor onze zonden. Hij is voor ons opgestaan. De beslissing over 2007 en 2008 is al lang gevallen, toen Jezus de prijs betaalde en je vrijkocht.

4. Wat doet Jezus? Niet alleen kopen, maar ook zorgen. Jezus Christus gaat voor ons door het vuur, dat heeft hij laten zien. En niet zomaar: hij heeft voor ons die geweldig wrede dood doorstaan. Hangen aan een kruis, langzaam weg creperen. Hij heeft echt hart voor ons. Hij is geen eigenaar die ons langzaam kapot laat gaan. Hij zorgt juist voor ons.

Dat is zo geweldig. Als je nog niet ontdekt hebt wat dat betekent, dan hoop ik zo dat je dat mag gaan ontdekken. Want weet je wat dat betekent?

Misschien was 2007 wel een rotjaar. Misschien heb je zelf wel stomme dingen gedaan. Of hebben andere je enorm pijngedaan. De duivel zou zeggen: Jammer joh! Hij zou je uitlachen in je gezicht en leedvermaak hebben.

Maar Jezus zorgt voor je precies zoals God, onze Vader, dat wil. En wat wil onze Vader: dat alles wat we meemaken, dienen moet tot ons heil. En daar zorgt Jezus Christus voor. Als je bij hem hoort. Alles wat je in 2007 meegemaakt hebt, leuk of niet leuk, zal uiteindelijk gaan dienen voor je welzijn. Dat zijn zulke grote woorden, je kunt je niet voorstellen dat iemand daar voor kan zorgen. Maar Jezus Christus kan het, want hij is God. Uiteindelijk zul je van alles wat je in 2007 meegemaakt hebt, beter worden, als je bij Jezus hoort. Alles zal uiteindelijk een goed effect hebben.

Dat kan toch niet?

Het is inderdaad onvoorstelbaar. Maar het is wel waar.

Maar weet je wat het nog meer betekent? Jezus Christus is niet alleen iemand die achteraf je fouten ongedaan maakt. Hij heeft echt hart voor je. Het betekent ook alles voor 2008. Misschien maak je je wel enorme zorgen over het komend jaar. Je gaat een onbekende toekomst tegemoet. Wat zal het nieuwe jaar je brengen? Je weet het niet. Hoe gaat het verder met je ziekte? Kun je blijven werken? Zullen je collega’s je nu wel steunen, of je laten vallen als een baksteen? Je weet het niet.

Spannend – eng – lastig.

Maar je trouwe heiland weet het wel. Hij zorgt voor je volgens de wil van zijn en jouw Vader. En dat geeft zoveel rust. Hij is de goede herder. En de goede herder gaat met je mee, hij gaat zelfs voor je uit. Je kunt hem volgen en met hem meelopen, het komend jaar.

Komt het dan wel goed? Hoe weet ik dat? Lost hij mijn problemen dan op?

Hij is de goede herder. Dat wil niet zeggen dat al je problemen meteen opgelost zijn. Wel dat je op hem aan kunt, absoluut. En dat het uiteindelijk goed komt met je.

5. Jezus kocht je, hij zorgt voor je. Hij zorgt ervoor dat het uiteindelijk goed komt met je. En dan komen we meteen bij het derde wat hij doet: hij maakt je zeker van eeuwig leven.

Wat hoe kun je weten dat het goed komt?

Hoe weet ik dat het in 2008 goed met me afloopt?

Hoe weet ik dat het goed met me afloopt, na wat er in 2007 is gebeurd?

Dat kun je weten.

Maar let op: dan gaat het wel om enorm grote dingen. Het gaat hier ook meteen over de vraag of het eeuwig goed afloopt.

Wat gebeurt er met je, als je in 2008 sterft? Of als Jezus in 2008 terugkomt? Ga je dan naar de hemel of naar de hel?

Misschien denk je nu: hoe kun je dat nu weten? Daar kun je nooit zeker over zijn. En dus kun je ook nooit zeker weten of het wel goed met je afloopt.

Dat is een leugen. De bijbel kijkt er heel anders tegen aan. De bijbel zegt: als Jezus je gekocht heeft, als Jezus voor je zorgt, als Jezus je zijn Heilige Geest geeft, dan kun je wel zeker zijn van de goede afloop. Dan kun je er zeker van zijn dat het eeuwig goed afloopt.

Want Jezus Christus geeft ons zijn Heilige Geest. Als je bij Jezus hoort en in Hem gelooft, dan krijg je de Heilige Geest. Anders zou je niet weten dat je zondaar bent en Jezus zo ontzettend hard nodig hebt. Anders zou je niet in Jezus geloven, Hem niet als Heer erkennen. Anders zou je niet kunnen bidden tot God, de Vader.

En wat nu heel belangrijk is: de Heilige Geest heeft een bijzondere betekenis, juist als het gaat om de goede afloop. Want de Geest is zelf de garantie dat het goed afloopt. Jezus Christus geeft je nu de Heilige Geest, en dan ook straks de goede afloop. Want de gave van de Geest is een voorschot, een onderpand, een garantie dat de rest ook komt. En die rest, dat is de goede afloop. En dus mag je er zeker van zijn, dat het voor eeuwig goed met je zal gaan. Daar zorgt Jezus wel voor.

6. Maar dit kan toch niet? Het gaat alleen maar over wat Jezus doet. Hij kocht me, hij zorgt voor me, hij maakt me zeker van de goede afloop. Moeten wij dan helemaal niets doen? Je moet toch laten zien dat je hem dankbaar bent. En op z’n minst een goed geloof hebben.

Stel dat dat waar is. Weet je wat dat betekent? Dan zeg je eigenlijk: of het goed komt met 2007, of het wat wordt met 2008, dat hangt ervan af of ik in Jezus geloof. Als ik maar in Jezus geloof en dat laat zien, dan komt het goed. En dan zijn we weer terug bij de mooie spirituele antwoorden van het begin. Waar komt het op aan in het nieuwe jaar? Op hoe je in het leven staat. Je omstandigheden kun je niet veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen.

Maar geloven is iets anders. Geloven is als een bedelaar met lege handen staan. Als een zieke niet weglopen voor de verpleegster maar blijven liggen. Geloven is zeggen: Heer, ik ben helemaal van u afhankelijk. U kocht me, u moet voor me zorgen, u moet me zekerheid geven, u moet me vernieuwen.

Ja hallo, dan ben je helemaal passief. Het komt toch ook aan op wat ik zelf doe?

Lees dan nog eens Johannes 15.

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen.

De catechismus zegt in antwoord 1: het laatste wat Jezus doet is dat hij mij bereid maakt om voortaan voor Hem te leven. Paulus zegt: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij.

Steeds gaat het hierom:

Het gaat helemaal om wat Jezus doet. Zelfs als ik ingeschakeld word, dan nog kan ik niets doen zonder Jezus Christus. Dat is het vierde dat Jezus doet, ons vernieuwen

Dat klinkt ons raar in de oren. Wij zijn mensen die ons leven zelf organiseren. We werken aan onszelf. We plannen ons leven, onze carrière. We maken plannen voor de toekomst. Maar dan hangt alles van jezelf af. Dan is alles onzeker. En je weet één ding zeker: er komt een moment dat je doodgaat, en dan is het afgelopen. Dan is er de eeuwige dood.

Het wordt nog wat met 2007, er is toekomst in 2008 als je bij Jezus Christus hoort. Als je Hem voor laat gaan. Het komt aan op wat hij doet: hij kocht je, hij zorgt voor je, hij geeft je zekerheid van een goede afloop, voor eeuwig; en hij vernieuwt je.

Ik wens jullie een vrolijk en gezegend nieuw jaar van onze Heer Jezus Christus!