Romeinen 8,31-39 – Als God voor ons is: begin vol vertrouwen aan 2010!

Hans Burger
31 december 2009

Romeinen 8,31-39 – Als God voor ons is: begin vol vertrouwen aan 2010!

image_pdfimage_print

Oudjaarsavond

 

Liturgie

Voorzang GK Gez 138,1.2.5
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen Ps 91,1.7.8
Gebed
Schriftlezing: Rom 8,12-39
Zingen GK Gez 65,3-5 op de melodie van LK Gez 290
Preek over Romeinen 8,31-39
Zingen LB 477
Geloofsbelijdenis
Zingen Ps 18,1.5.15
Gebed
Collecte
Zingen LB 448,1.2.4
Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Romeinen 8,31-39 – Als God voor ons is: begin vol vertrouwen aan 2010!

 

Beste mensen, u die bij ons te gast bent, broers en zussen in onze Heer Jezus Christus,

1. Het jaar van onze Heer 2009 is bijna voorbij, over een paar uur begint een nieuw jaar van onze Heer, 2010. Hoe ga je dat nieuwe jaar tegemoet?

Grote kans dat je houding naar 2010 veel te maken heeft met hoe je terugkijkt op 2009. Als je in 2009 je baan kwijtgeraakt bent, denk je: Hopen dat 2010 een beter jaar wordt! Of je bent blij dat je 2009 achter je kunt laten, maar je bent ook gespannen wat 2010 je gaat brengen.

Als je in 2009 onbezorgd geleefd hebt, rol je vast 2010 ook onbezorgd in. Het zal allemaal wel goed gaan. Het afgelopen jaar ging toch ook prima?

Of je hebt te horen gekregen dat je ziek bent. En nu? Wat zal 2010 je brengen? Zo verging het onze broer Ben Buisman. Hij kreeg dinsdag te horen dat hij een gezwel in zijn longen heeft. Een paar keer zei hij tegen mij: Wat er ook gebeurt, het is goed. Romeinen 8.

Dat was voor mij een van de redenen om deze oudjaarsavond het slot van Romeinen 8 uit te kiezen. Het is een prachtig stuk, juist als je die vraag stelt: Hoe ga jij het nieuwe jaar tegemoet?

Ook in Romeinen 8 wordt naar de toekomst gekeken. Kan er in de toekomst iets gebeuren dat ons van God kan scheiden? Er wordt doorgevraagd tot op het laatste oordeel. Het gaat over beschuldigen en vrijspreken. Als Jezus terugkomt en wij voor het oordeel komen te staan, wat gebeurt er dan? Die vraag laat je ook terugkijken naar 2009. Hoe was het afgelopen jaar voor jou? Zou je op basis van het afgelopen jaar ergens van beschuldigd kunnen worden? Of word je vrijgesproken? Als Jezus in 2010 terugkomt, wat gebeurt er dan met jou en met mij?

Paulus juicht het uit: niets kan mij scheiden van de liefde van God! God is voor ons – wat kan er dan nog mis gaan?

Geweldig als je zo kunt leven, zo een nieuw jaar in kunt gaan. Zo kunt sterven of uit kunt zien naar Jezus’ komst. Er is geen veroordeling!

En jij? Of ik? Durven we dat Paulus na te zeggen?

2. Voordat je daar een antwoord op geeft: Paulus is enorm opgetogen. Maar dat komt niet uit de lucht vallen. Hij sluit in Romeinen 8,31-39 een heel betoog af. Het is een conclusie: Wat moeten wij hier verder nog over zeggen?

Na al die hoofdstukken, Romeinen 1-8. Over zonde, over veroordeling, over de wet die ons niet verder helpt. Iedereen staat uiteindelijk voor de troon van God – schuldig. Niemand ontkomt aan de veroordeling. Als het van ons af zou hangen, was 2009 geen beter jaar geweest. En in 2010 zou het niet anders worden.

Maar dan gaat hij verder, vanaf Romeinen 3,21: God heeft een weg geopend: Jezus Christus geeft vrijspraak, vergeving, nieuw leven, vrijheid, de Heilige Geest. Alleen door geloof in Jezus Christus is er rechtvaardiging, adopteert God ons als kinderen en erfgenamen. Daarin is God tot het uiterste gegaan om te laten zien: Hij houdt van ons! Van mij! Van jou!

Gods liefde, Paulus vat het samen in vers 32: Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?

Ik heb het regelmatig nodig om daar weer met mijn neus bovenop gedrukt te worden. Anders vergeet ik het. Ook als ik met zo’n preek bezig ben – dringt het dan door tot in mijn hart? Gaat dat bij jou ook zo? Dat je vergeet echt tot je door te laten dringen: God houdt van mij?

Nou, het is zo: God houdt van jou!

Zeg het tegen jezelf: God, u houdt van mij!

En als je daar niet bij kunt?

Maak je dan eigen wat Paulus hier zegt.

God heeft uit liefde zijn Zoon voor mij, voor jou, overgegeven. Leer dat te zien: Hoe Jezus, door zijn dood, ons voor de dood weghaalt. Ontdek steeds meer: als Jezus sterft, doet Hij dat uit liefde ook voor mij. Als God zijn Zoon geeft, is dat uit liefde ook voor mij.

En leer van Paulus dat we één mogen zijn met Jezus. Met Jezus één. We horen bij Jezus en we krijgen alles wat van Jezus is. Hij is opgestaan, wij staan op. Hij Zoon van God, wij zonen en dochters van God. Hij in heerlijkheid, wij in Gods heerlijkheid. Ik, jij, we worden gelijk aan Jezus – met Hem krijgen we al het andere.

3. Paulus gaat verder met uitwerken wat dat betekent.

Dan herinner ik even aan twee vragen die ik in het begin stelde. Als je terugkijkt op 2009, zijn er dan dingen waarvoor je je schaamt, dingen waarom je veroordeeld zou kunnen worden? En als Jezus in 2010 terugkomt, of je sterft in 2010, wat gebeurt er dan met je, als je voor Jezus komt te staan?

Misschien heb je het afgelopen jaar wel grote fouten gemaakt. Heb je anderen pijn gedaan. Misschien heb je wel ontdekt hoe weinig je eigenlijk van God houdt. Juist als je ziet hoe groot Gods liefde is, wat zijn wij dan vaak sloom, laks, werken we God tegen. Gaan we het in 2010 beter doen?

Maar wat betekent wat Paulus tot nu toe geschreven heeft in Romeinen?

Precies wat hij schrijft in vers 33 en 34.

Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.

Schuldgevoel? God zelf spreekt je vrij. Waarom zou jij dan jezelf nog veroordelen?

Wil je anders leven, goed doen, stoppen met je eigen liefdeloosheid? Jezus is voor ons gestorven, maar dat is nog maar het begin. Wat heb je aan een dode redder? Jezus is daarna opgestaan, om ons nieuw te maken. Om onze redder te zijn tot in eeuwigheid. Jezus zit naast God de Vader en Hij neemt het voor ons op! Nu. Straks.

Stel je het maar heel concreet voor: een rechtszaal. De rechter, dat is God. Jouw advocaat, dat is Jezus Christus. En de aanklager? Dat was altijd de duivel. Waar is die aanklager gebleven?

Zelfs al zou er nog een aanklager zijn. Jezus is Gods uitverkorene. Als jij bij Jezus hoort, dan is Jezus jouw advocaat en dan hoor jij bij Gods uitverkorenen. Dan ben jij uitverkoren om in Jezus te geloven! Belijd je zonde en vraag vergeving. Vandaag. Dan zul je vrijgesproken worden.

Is dat oneerlijk?

Daarover heeft Paulus eerder in de brief al van alles gezegd. God veroordeelt kwaad en onrecht. Maar door Jezus te geven als middel tot verzoening door zijn dood, bewijst God dat Hij een eerlijke rechter is. Hij blijft de zonde veroordelen en straffen. En tegelijk bevrijdt Hij ons uit de greep van de zonde. Hij spreekt ons vrij en geeft ons nieuw leven, vrij van de zonde.

Die vrijspraak, dat nieuwe leven, is er voor iedereen die gelooft in het evangelie. Iedereen die gelooft in Jezus Christus.

4. Kun je je al een beetje voorstellen hoe Paulus zo hooggestemd kan zijn?

Het hangt niet van mij af, van mijn gevoel van liefde. Het begint bij God, die al lang van ons houdt en daarin tot het uiterste gaat. Wij verdienen veroordeling, maar God spreekt ons vrij. Jezus is voor ons gestorven, maar dat is maar het begin. Hij is ook voor ons opgestaan, voor ons nieuwe leven. En Hij pleit voor ons, direct bij God.

Jezus zit naast God. En Hij zegt: Vader, ziet u daar die mensen in Franeker? Ziet u waar ze mee worstelen? Vergeeft u ze hun zonde, ook als zij lang niet altijd zo goed zijn in vergeven? Wilt u ze bouwen, versterken, uit laten groeien? Want ze horen bij mij, ik ben voor ze gestorven en opgestaan.

Jezus houdt van ons. En Hij heeft ons geroepen. Jij, en jij, en jij, ja, jij ook. Ik wil dat jullie bij mij horen.

Paulus heeft het hier tegen een bepaalde groep mensen. Mensen die door Jezus geroepen zijn en die in Jezus zijn gaan geloven. Gedoopt. Lid van zijn lichaam. Mensen die in Christus Jezus zijn. Mensen in wie de Heilige Geest woont. Door de liefde van Jezus zijn wij één met Jezus Christus, zijn we in Jezus Christus. En dan sterven we met Hem, dan lijden we met Hem, dan staan we met Hem op, dan krijgen we met Hem Gods heerlijkheid, dan zijn we samen met Hem erfgenaam van God. Dan gaat het met ons net zoals met Hem. En dus zijn we meer dan overwinnaars. We zegevieren glansrijk!

Of ben je bang dat jij daar niet bij hoort?

Dat het niet voor jou is?

Maar Jezus roept je, hier op deze oudejaarsavond 2009, door het evangelie uit Romeinen. Nu, in deze preek. En elke keer als dat goede nieuws wordt uitgedragen. ‘Ik hou van jou. Geloof je in mij?’ Als je daar ja op zegt en gelooft in Jezus Christus, dan geldt zijn liefde ook voor jou. Dan groeit die eenheid met Hem.

En van die eenheid hangt alles af!

Als je niet één bent geworden met Jezus omdat je ‘nee’ zegt tegen zijn liefde, dan heeft Paulus het hier niet over jou. Dan is het veel te hooggestemd, inderdaad.

Maar zo is het toch niet? Zo hoeft het niet te blijven! Als jij door Jezus’ liefde en jouw geloof één bent geworden met Jezus, dan ben je in Christus.

En die eenheid, die krijgt niemand stuk.

5. Eén zijn met Jezus, dat betekent: zoals het met Jezus Christus ging, zo gaat het ook met jou. En zegt Paulus dan in 8,17: wij moeten delen in zijn lijden om met Hem te kunnen delen in Gods luister.

Lijden, tegenslagen, verdrukkingen, ze horen erbij. Maar bij ons net als bij Jezus: God trekt je er door. Als overwinnaar die deelt in Gods luister.

Zo mag je terugkijken op 2009. Zo mag je naar het nieuwe jaar kijken. Beide jaren zijn een jaar van onze Heer. En in beide jaren hoort het lijden er bij.

Is dat makkelijk? Is dat leuk?

Als het financieel tegen zit? Als je ziek bent? Als mensen het je lastig maken? Als jij jezelf in de weg zit? Misschien was 2009 wel een heel zwaar jaar.

Natuurlijk is dat niet altijd makkelijk. Ik vind tegenslag ook niet leuk. Niemand toch? Paulus citeert hier uit Psalm 44. Afgelopen zomer was ik op een conferentie in Londen waar die psalm gebruikt werd om voorgangers te bemoedigen. Als wij Christus willen volgen, dan maakt de duivel het ons niet makkelijk. Psalm 44 weet van verdriet, teleurstelling. Hoe was het voor Paulus zelf? Hij heeft het allemaal meegemaakt. Tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. Hij weet wat het is – lijden om Christus. Lijden met Christus. Hoe was het voor Jezus? Hij zweette bloed van angst, vlak voor zijn arrestatie.

Het is er – het lijden met Christus.
Maar als je één bent met Christus, als jouw lijden lijden met Christus is, dan geldt ook voor jou: zoals het met de Heer ging, zo gaat het ook met jou.

En Jezus Christus heeft overwonnen. Dus wij zullen ook overwinnen. En die overwinning begint hier en nu al. Het lijkt klein, maar het is nu al die overwinning.

Ben Buisman die ziek is en onderzoeken moet doen, en die van te voren zegt: wat er ook gebeurt, het is goed. Romeinen 8.

Denk aan wat Sjirk vanmiddag vertelde over Rommy Wip. Hoe ze ondanks haar ziekte een voorbeeld was van zorgzaamheid, aandacht en gulheid.

Denk aan christenen die, juist als ze gevangen zitten om hun geloof, vertellen: Ik heb nog nooit zo’n diepe blijdschap gevoeld als toen ik in de cel zat. Want de Heer was bij me.

Nu al, in het lijden, is er blijdschap. Kracht. Trouw. Volhouden. Innerlijke vrijheid. Vrede. En vooral: liefde.

En na het lijden is er de volledige overwinning. Als Jezus terugkomt – we zullen het meemaken!

6. Ja, we zullen het meemaken. Die volledige overwinning. Misschien al wel in 2010, als Jezus dit jaar terugkomt.

Want niets kan ons scheiden van de liefde van God die Hij ons heeft gegeven in Jezus Christus.

Niets wat er in 2009 is geweest. Niets wat we in 2010 nog mee zullen maken. Heden niet en toekomst niet. Niets kan ons scheiden van Gods liefde. Niets.

Helemaal niets?

Kijk naar Paulus’ opsomming (vers 38 en 39).

De dood niet. De dood is overwonnen. Jezus is opgestaan. Wat blijft er dan nog over?

De duivel? Nee, ook de duivel is overwonnen. Engelen en machten, noch krachten kunnen ons van Gods liefde scheiden.

En ikzelf dan? Ik kan toch weglopen bij God?

Dat is mij wel eens aangevlogen. Mooi zo’n lijstje, mooi dat God machtiger is dan al die dingen, maar hoe weet ik dat ik zal blijven geloven in 2010?

Maar jij en ik, als wij door Jezus geroepen zijn, als wij tot geloof gekomen zijn, dan is er een band van liefde tussen ons en God. Die moet er natuurlijk zijn – zonder die band ben je geen christen, geen kind van God, niet vrijgesproken van zonde, ook al zit je in de kerk. Maar als die band er is, dan laat God je niet los. En ik ontdekte dat ik zelfs kan bidden: Heer, verlos mij van mijzelf. Ik zit soms zo ingewikkeld in elkaar. Bevrijd mij.

Ik hoef mijzelf niet te veranderen, dat doet Jezus wel. Het enige wat jij en ik moeten doen is: schuilen bij Jezus Christus. Veiligheid, vrede, vergeving zoeken bij Hem. Nieuw leven. Bij hem zijn, aan zijn voeten, onder zijn vleugels.

Dus kunnen wij het met Paulus meezeggen?

Of jij het nu kunt, dat weet ik niet.

Maar als Jezus je geroepen heeft, als je gelooft in Hem en in Christus bent, dan mag je op dit nivo uitkomen. Er staat niet wat wij doen, er staat wat God doet.

God heeft zijn Zoon gegeven.

God spreekt ons vrij.
Jezus Christus pleit voor ons.
En Gods machtige liefde is zo groot dat niets ons van die liefde kan scheiden.

Die liefde schijnt over 2009.

Met die liefde mag je aan 2010 beginnen.

Wat moeten wij hier verder nog over zeggen?

Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

Begin dus vol vertrouwen aan 2010!