1

Psalm 97 – Wees blij: de HEER, de koning komt in majesteit

Kerkdienst met medewerking van het koor ‘Soli Deo Gloria’ uit Satu Mare

Liturgie

 • Voorzang Ps 97,1.2
 • Stil gebed
 • Votum Groet
 • Zingen
 • Ps 97,3-5
 • Gebed – ds. Zoltan Korda
 • Lezen Psalm 97 in het Hongaars
 • Preek over Psalm 97
 • Zingen: LB 457
 • Geloofsbelijdenis
 • Koor Soli Deo Gloria uit Satu Mare
 • 1.Carissini          My repentant heart,I give it to you
 • 2.Osvath            God is here among us
 • 3.Ramsey           Teaching for faith
 • 4.Kickestat         Soli Deo Gloria
 • 5.Olson               When is no harest,the leafs has no value
 • 6.Mason             Always with me,my Lord
 • 7.Berkesi            Give us new heart
 • 8.Draskoczky      Let us praise the Lord
 • Dankgebed
 • Collecte
 • Zingen Gez 118,1.2
 • Zegen

 

Opmerkingen:
– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:hansburger@filternet.nl

Preek over Psalm 97 – Wees blij: de HEER, de koning komt in majesteit!

Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus,

1. Een koor in de kerk. Uit Satu Mare. Ze zingen liederen – niet in het Nederlands, maar wel voor God. Dezelfde God voor wie wij hier elke zondag zingen. Zingen. We leren het juist in de kerk. Christenen hebben altijd gezongen. Want de bijbel leert het ons: te zingen. Kijk maar in de psalmen. Zingen van verdriet en zingen uit blijdschap. Dat laatste vooral. Zingen uit volle borst. Zingen voor God.

Waarom zingen we in de kerk?

Wanneer wordt er verder eigenlijk gezongen? In een voetbalstadion. Het maakt al die mensen op de tribune tot een gemeenschap. Net zoals wanneer er feest gevierd wordt – meezingers waarbij iedereen meedoet. Als er iemand jarig is – Er is er één jarig. Om feest te vieren.

In de kerk heeft het daar ook wel wat van. We zingen omdat dat ons samen één maakt. Door samen te zingen word je een gemeenschap. We zingen om te vieren dat God er is. We zingen omdat we willen juichen voor God. Zo staat het in psalm 97: Laat heel de aarde juichen. Als je de goede boodschap van Jezus echt tot je door laat dringen, dan moet je wel zingen. Zingen van blijdschap. Zingen is een kracht die somberheid en moedeloosheid kan verjagen.

Augustinus, de kerkvader van lang geleden, zei over zingen: Wie zingt, bidt dubbel. Zingen is een intense manier van bidden. Zingen geeft aan je gebed een extra dimensie. Zingen doen we vooral om God te aanbidden. Om God groot te maken.

Zo leren we het bijvoorbeeld in Psalm 97.

De Heer regeert. (3x)

Dat de aarde juicht. (3x)

dat het volk zich verheugt,

want Hij regeert.

 

Het vuur dat voor Hem uitgaat,

verteert zijn sterkste vijanden.

de bergen zijn als was

bij ’t verschijnen van de Heer. (2x)

Opwekking 375. Dat is dus psalm 97.

De hemel toont zijn heerlijkheid

De volken zien zijn grootheid

Want U, o Heer, bent verheven

boven al wat leeft. (2x)

Zingen voor God, de koning. God is koning. Hij regeert – dat de aarde juicht. Dat het volk zich verheugt.

Zingen voor God moet je leren. Daarom staan de psalmen in de bijbel. Daarom staan we nu samen met elkaar stil bij die psalm 97.

Why do we sing? Singing makes us one. We sing to celebrate our God. The gospel makes us glad, so glad that we have to sing. We sing to worship God.
That is what we learn in the bible. We receive the book of the psalms to learn it: singing. Like psalm 97 says it: Let the earth be glad. Let the distant shores rejoice. To learn to sing, we listen to this psalm.

2. Want het klinkt mooi – de HEER is koning – laat de aarde juichen.

Maar waar zie je dat? Hoe moet je je dat dan voorstellen? God is koning – God is groot – God is indrukwekkend?

Psalm 97 helpt je daarbij.

De psalm laat de majesteit van God zien. Zijn grootheid. Zijn indrukwekkende verschijning. Wow! Zijn uitstraling.

Heb je God nooit gezien? Kijk maar eens in zijn schepping. Daar proef je het. Kijk eens naar het natuurgeweld. Dat laat iets zien van de majesteit van de schepper.

Onweer en bliksem. Ineens is alles even licht. Je ziet de bliksem langs de hemel schieten, wijd vertakt. En als het onweer vlak bij is, dan is het me een kabaal. Vind je het prettig om alleen te zijn met onweer, of juist niet? Ben je er bang voor? Was jij er ook bang voor als kind? Donder en bliksem – zo is Gods grootheid.

Een vulkaan. Ik heb nog nooit live een vulkaan in actie gezien. Maar als je filmpjes ziet – onvoorstelbaar dat stenen smelten, smelten als was. Vuurrode lava. Keiharde stenen die smelten als was. Zo is het als God in zijn grootheid verschijnt.

Een aardbeving. In 1992 was er een aardbeving in Limburg. Ik sliep toen in Naarden in een stapelbed. Ik ben die nacht wakker geworden omdat mijn bed heen en weer ging. Maar als je echt een aardbeving meemaakt – dat de grond onder je voeten trilt, de lampen aan het plafond heen en weer zwaaien, muren instorten – zo beeft de aarde als God verschijnt.

Het heelal. Stel je eens de sterrenhemel voor. En dan moet je niet in Nederland zijn. Waar altijd verlichting is. Ergens zonder straatverlichting. Op een onbewolkte avond. Waar je de melkweg ziet – die streep van sterren dwars over de hemel. Al maar meer sterren zie je. Het laat Gods grootheid zien.

Wow!

Stel je voor dat God echt zou verschijnen.

God zelf – in al zijn grootheid. Zijn heerlijkheid. Zijn majesteit. Zijn luister.

Dan bliksemt het. De donder rolt langs de hemel. Dan beeft de aarde, lampen bewegen aan het plafond, de aarde golft onder je voeten. Dan smelten de rotsen en de stenen. Als rode lava stroomt het voor God uit.

Het vuur dat voor Hem uitgaat,

verteert zijn sterkste vijanden.

de bergen zijn als was

bij ’t verschijnen van de Heer. (2x)

De Heer regeert. (3x)

Dat de aarde juicht. (3x)

dat het volk zich verheugt,

want Hij regeert.

God reigns? God is great?

But where do we see him?

The psalm helps to imagine Gods majesty, Gods glory.

Imagine lightning and thunder. Frightning. Imagine an earthquake, a volcano with red hot lava flowing. This will happen when God appears in his glory. The Lord of all earth.

3. Word je daar bang van?

Stel je voor dat Jezus terugkomt. Stel je voor dat God inderdaad zo verschijnt – de HEER van de aarde in al zijn majesteit. Wat dan?

Zou je juichen, omdat Jezus koning is? Omdat God regeert?

 

Het vuur dat voor Hem uitgaat,

verteert zijn sterkste vijanden.

de bergen zijn als was

bij ’t verschijnen van de Heer. (2x)

Moet je daar blij mee zijn?

Nou, dat is inderdaad de vraag.

Als je hoort bij de mensen die tegen God in opstand komen – vuur zal je verteren, zegt de psalm. Lava is dodelijk, als je erin terecht komt. Als de bliksem je treft, zul je dat niet na kunnen vertellen. Aardbevingen maken slachtoffers.

Moeten we juichen voor zo’n God?

Wordt het dan niet zoals het in Noord-Korea gaat als de grote leider Kim Jong Il verschijnt? Iedereen juicht – omdat het moet. Alles is in scène gezet. Niets is echt.

Juichen voor God – is dat als juichen voor Kim Jong Il – omdat je het anders niet overleeft?

Zou dat echt zo zijn?

Als je tegen God in opstand komt – en God verschijnt – dan weet ik niet of je er blij mee moet zijn. Ik ben bang van niet.

Als je voor een afgod bent gegaan – geld, seks, macht, status – dan zul je je diep schamen.

Maar laten we wel wezen.

God is geen Kim Jong Il.

Zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

God is geen dictator, die slecht voor zijn land zorgt. Bij wie je je leven niet zeker bent. Net of je in zijn gunst staat of niet. Voor je het weet kun je zijn gunst verspelen – en dan ben je je leven niet zeker.

Nee: zijn rechtspraak is reden om te juichen – vers 8.

Als God verschijnt, dan betekent dat: God grijpt in. God zet alles recht wat krom is. Wij zitten soms met onontwarbare knopen. We komen er niet meer uit met elkaar. God zal het oplossen. God verlost ons. De duivel is er niet meer. De zonde is er niet meer. De dood is er niet meer.

Aan welke kant sta je? Dat is dan wel de vraag.

Aan welke kant sta jij?

Aan Gods kant – of aan de kant van Gods vijanden?

Does this frighten you? A God who makes Mountains melt like wax, a God with fire going before him, fire that consumes his foes? Should we rejoice in such a God? Maybe not – if you belong to his enemies.

But the foundation of his reign are righteousness and justice. When God appears in his majesty, he will deliver us from evil, from the devil, from sin, from death.

Where are you – that is the question? Are you an enemy of God – or do you love God?

4. Wie zijn het die in elk geval juichen? Sion. De steden van Juda.

U die de HEER bemint.

Jullie die houden van de Heer.

Jullie die God trouw zijn.

Oprecht van hart.

Het zijn geen grote dingen.

Het heeft eerder te maken met ootmoed. Klein zijn voor God. Nederigheid. Gewoon van God houden.

Als het over Sion gaat in het OT, dan zou het in het NT altijd gaan over Jezus. De priesterkoning van Sion.

Dus wie zijn het die zullen juichen als God verschijnt? Degenen die bij Jezus horen.

Jullie die van Jezus houden.

Jullie die bij Jezus blijven.

Gewoon, als je oprecht gelooft in Jezus Christus.

Doe jij dat?

Dan is Gods verschijning iets om naar te verlangen.

Intens naar te verlangen.

Jezus zien – dat is Gods heerlijkheid zien.

Jezus zien – dat is helemaal gelijk worden aan Jezus.

Jezus zien – dat is hem weerkaatsen.

Dat is: delen in Gods heerlijkheid.

Dat is iets om van te zingen.

Jezus regeert!

Dat de aarde juicht.

Dat het volk zich verheugt!

Want Hij regeert.

Dat vraagt ook steeds om een keus.

Het licht schijnt – voor de rechtvaardige.

God is een God die eerlijk is, zijn troon stoelt op recht en gerechtigheid.

Dus: hoor je bij God?

Haat het kwade.

Onrecht past niet bij God.

Dus ook niet bij jou – als je bij Jezus wilt horen.

Het kwade past niet bij God.

Dus ook niet bij jou – als je bij Jezus wilt horen.

En verder: zing

Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en blij
Zing, zing, zingen maakt blij
Zingen van Jezus, vrolijk en blij

Of, met psalm 97

Dat de aarde juicht.

dat het volk zich verheugt,

want Hij regeert.

Who do rejoice in the lord?

Who are glad because of his judgments?

Those who belong to God – Zion, Judah.That means: those who belong to the highpriest and king of Zion: Jesus.

To whom do you belong?

If you belong to Jesus, then the psalm says: Hate evil. Love the lord, be faithful to our lord, be upright in heart.

And rejoice in the lord. Sing! Sing for Him!