Psalm 67:7-8 | Zegen is om te delen

Mark Veurink
2 november 2016

Psalm 67:7-8 | Zegen is om te delen

image_pdfimage_print

Dankdag: we danken God voor de oogst. De supermarkten liggen vol. Dat is zegen, dat is genade. Niet bedoeld om voor jezelf te houden, want Gods zegen is om van te delen.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint beschikbaar.

Liturgie
Zingen: LvK Gezang 393 : 1, 2, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 65 : 5 en 6
Gebed
Lezen: Psalm 67 : 1 – 8
Zingen: LvK Psalm 126 : 1, 2 en 3
Preek over Psalm 67 : 7 – 8
Luisterlied: The Psalm Project 67
Post-it-gebed
Zingen: GKB Gezang 132 : 2, 3, 4, 5 en 6
Dankgebed
Collecte
Zingen: GKB Psalm 47 : 1 en 4
Zegen

Zegen is om te delen

‘De aarde heeft een rijke oogst gegeven.’
Ik moet bekennen dat ik geen idee heb.
Ik heb geen idee of de aarde inderdaad een rijke oogst heeft gegeven.
Was het een jaar met goede opbrengsten van het land?
Was het een gemiddeld jaar?
Of viel het dit jaar eigenlijk een beetje tegen?
Ik heb geen idee…

Dat zegt natuurlijk iets over mij.
Mijn eten komt uit de supermarkt.
Daar hebben ze altijd genoeg,
of de oogst nu goed is geweest of niet.
En die enkele keer dat iets even niet op voorraad is,
dan baalt de supermarkt daar misschien nog wel meer van dan ik.
Het enige wat ik merk is of de appels wel of niet in de aanbieding zijn,
en als ze vaak in de aanbieding zijn, zal de oogst wel goed zijn geweest.

Ik denk dat ik niet de enige ben die niet zo veel merkt van de oogst.
Ik kom in ieder geval behoorlijk wat mensen tegen in de supermarkt.
En zelfs boeren, die in 1 of misschien 2 producten zijn gespecialiseerd,
komen voor de overige levensmiddelen gewoon in de supermarkt.
Heeft de aarde een rijke oogst gegeven?

Misschien moet je maar gewoon zeggen:
‘ja, die supermarkten bewijzen het.’
We leven in een heel andere wereld dan de wereld van Psalm 67,
maar we hebben het goed.
Laten we onszelf vooral niet aanpraten dat het slecht gaat met Nederland!
Ik denk dat het niet voor niets is
dat zo veel vluchtelingen juist naar Europa komen.
Uit oorlogsgebieden, zoals Syrië en Irak,
maar ook uit rustige landen zoals Tunesië en Marokko.
Misschien hebben ze te hoge verwachtingen,
Europa is het paradijs niet,
maar het leven hier is behoorlijk goed.

Zelf weet ik niet beter.
We zijn gewend aan volle supermarkten.
Maar het houdt niet op bij ‘de aarde heeft een rijke oogst gegeven.’
Het gaat verder: ‘God, onze God, zegent ons.’
Een rijke oogst, voorspoed, is niet vanzelfsprekend.
Het is zegen, het is genade, God geeft het.
We denken dat we recht hebben op van alles.
Maar het is geen kwestie van rechten, het is een kwestie van genade.
Ik verdien geen volle supermarkt,
en ik heb er al helemaal niet meer recht op dan een ander,
bijvoorbeeld die Tunesiër die hoopt het in Europa beter te krijgen.
Een rijke oogst, voorspoed, het is geen recht maar genade.
Een geschenk van God.

De oogst is dus een zegen.
Maar zegen is veel meer dan oogst.
Sterker nog: ook als de oogst tegenvalt,
of, even naar onze tijd gehaald, als de supermarkten leeg zijn,
of als je maar weinig geld hebt om in die supermarkten uit te geven,
dan kan Gods zegen er nog altijd zijn.
Psalm 67 begint met een gebed om zegen, en dan gaat het niet direct om de oogst.
‘Wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen.’
Misschien komen de woorden je bekend voor.
Dat kan kloppen: ze komen in de kerkdienst regelmatig langs,
het zijn woorden uit de priesterzegen uit Numeri,
de zegen die we ook aan het einde van deze dienst meekrijgen.

Échte zegen is als God met je is.
Als God genadig met je is.
Als het licht van zijn gelaat over jouw leven straalt.
Met andere woorden: als hij in je leven aanwezig is.
Ook als het een minder jaar is,
dat je weet dat je niet alleen bent,
dat je de liefde van God in je leven ervaren mag.
Dat is nog veel mooier dan een rijke oogst!
Die rijke oogst en volle supermarkten,
die worden pas echt mooi als je ziet dat God met je is,
als je het als zegen van God mag ervaren.

‘God, onze God, zegent ons.’
Maar zegent hij dan alleen ons?
Hebben de mensen met een rijke oogst, de mensen met volle supermarkten,
gewoon geluk gehad, en moet de rest het maar uitzoeken?
Psalm 67 gaat verder:
‘zodat men ontzag voor God heeft, tot aan de einden der aarde.’
En eerder in de Psalm ook al:
‘dat de volken u loven, God, dat alle volken u loven.’
Gods zegen heeft een doel: dat de hele wereld hem kent.
God zegent ons niet zodat wij alles voor onszelf kunnen houden,
zodat wij ons zo veel mogelijk kunnen toe-eigenen.
Het doel van Gods zegen is dat de hele wereld hem kent,
dat alle volken God prijzen.

Gods zegen is niet bedoeld om voor jezelf te houden.
Je houdt voor jezelf waar je recht op hebt.
Maar dat is nu juist het punt:
ik heb geen recht op een leven in overvloed, dat is genade.
Als je echt gelooft dat een rijke oogst, volle supermarkten en een goed leven van God komen,
dat je daar Gods genade in mag ervaren,
dan kún je het gewoon niet alleen voor jezelf gebruiken.
Het is Gods bedoeling dat hij door zijn zegen bekend wordt,
en dat wordt hij niet als wij er gierig mee omgaan!

Laten we de wereld delen in de zegen van God?
Ontvangen we zijn zegen om zelf tot zegen te zijn?
Tot zegen voor de samenleving,
door te laten zien dat de zegen van Gods genade prachtig is.
Dat het heerlijk is om voorspoed niet als recht te zien,
iets waar je keihard voor moet werken, wat je moet verdienen,
maar wat je ook zomaar kunt verprutsen.
Het is genade, en wat een ontspanning geeft dat!
Wat een zorgen scheelt dat voor de toekomst!
Dan hoef je niet te klagen dat het zo slecht gaat,
dat je tekort wordt gedaan,
dat Nederland hard achteruit holt,
maar dan kun je dankbaar zijn met wat je gekregen hebt.
Dát is God in je leven.

Het is ook dat je gul omgaat met de genade die je gekregen hebt.
Gods zegen krijg je om van te delen.
Het is niet Gods bedoeling om muren te bouwen om onze voorspoed,
om het af te schermen, om het te beschermen tegen buitenstaanders.
Om die vluchtelingen geen kans te geven.
God wil niet dat je anderen als bedreiging ziet voor jouw welvaart,
hij wil juist dat je ze delen laat in je welvaart!
Dankbaar zijn voor wat je van God hebt gekregen
betekent dat je er van wilt delen.
Bijvoorbeeld zometeen in de dankdagcollecte.
Maar ook door geld te geven aan goede doelen,
en dat mag je ook best in je portemonnee voelen.
En door gastvrij te zijn, vriendelijk.
Vergeet ook niet de grootste zegen te delen:
dat je met God mag leven.

Welke zegen zie je in jouw leven?
Waar ben jij God dankbaar voor?
Denk daar eens over na.
En bedenk dan hoe je hoe je met die zegen tot zegen kunt zijn.
Want zegen is om te delen.
Dan werk je mee aan die andere rijke oogst:
dat alle volken God loven.
Amen.