Psalm 47:6 | Trots op Jezus

Mark Veurink
10 mei 2018

Psalm 47:6 | Trots op Jezus

image_pdfimage_print

Hemelvaart is een feest dat er vaak maar wat bij hangt. Misschien zelfs een dag van teleurstelling: Jezus is vertrokken. Maar ook Hemelvaart mag een uitbundig feest zijn! We vieren dat Jezus onze held is, en daarom brengen we hem hulde!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: NLB Gezang 695 : 1, 2 en 5 (lied van de maand)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 334
Gebed
Lezen: Matteüs 28 : 16 – 20
Zingen: GKB/NLB Psalm 99 : 1, 2 en 4
Lezen: Psalm 47 : 1 – 10
Zingen: GKB Gezang 100 : 1
Preek over Psalm 47 : 6
Zingen: Opwekking 366 en Opwekking 764
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Psalm 47 : 1, 3 en 4
Zegen

Trots op Jezus

Inleiding
dia 1 – zwart
Het is een feestelijke Psalm!
Klap in de handen, juich, zing –
de blijdschap en de vrolijkheid spatten er vanaf!
Het is een uitbundigheid die wij,
nuchtere Nederlanders die we zijn,
misschien niet zo goed kennen.
Behalve als het gaat om sport – dan kunnen we het opeens wel.

dia 2 – huldiging
Want als onze sporters het goed hebben gedaan,
dan verdienen ze een huldiging.
Ik ben er één keer bij geweest, alweer 12 jaar geleden, in 2006.
In dat jaren waren de Olympische Winterspelen in Turijn.
Dat betekende ook toen al: veel schaatsmedailles voor Nederland.

Natuurlijk waren er ook veel Nederlandse fans in Turijn,
ik bedoel: je gaat makkelijker voor een paar dagen naar Turijn,
dan naar Pyeongchang, waar de spelen dit jaar waren.
Maar de meeste Nederlanders, waaronder ik,
volgden de spelen van een afstandje, voor de tv.
Terwijl onze sporters topprestaties neerzetten
en de Nederlandse eer verdedigden,
zat ik te studeren in een of andere dikke theologische pil,
en keek ik ondertussen met een schuin oog naar de tv,
om even een rondedansje te doen wanneer we weer eens succes hadden.
Bij wijze van spreken dan…

We waren trots op wat onze sporters presteerden,
dus verdienden ze bij hun terugkomst een feestelijk onthaal.
Dat werd dat jaar georganiseerd op station Zwolle,
waar de sporters per trein arriveerden.
Een enorme mensenmassa had zich op het stationsplein verzameld,
en ik was er bij.
Wat een feest was dat!
Vlaggen, spandoeken, een luid gejuich toen de sporters het podium opkwamen,
en trots hun medailles aan ons lieten zien.
Wat waren we trots op onze helden,
en dat lieten we met deze huldiging zien.

dia 3 – trots op Jezus
Over zo’n huldiging gaat Psalm 47.
Daar worden geen sporters gehuldigd, maar God.
Psalm 47:6: ‘onder luid gejuich steeg God omhoog,
de Heer steeg op bij hoorngeschal.’
Vandaag, op Hemelvaartsdag, duiken we wat dieper in die woorden.
Want ze gaan over Jezus, over onze held!
Hij verdient, nog veel meer dan die sporters, onze trots.
Daarom is het thema: trots op Jezus.
En ik hoop dat je vandaag iets van die trots gaat voelen.

1. Hemelvaart: een teleurstelling?
dia 4 – Psalm 47: een uitbundig overwinningslied
Psalm 47 hoort bij Hemelvaart.
Elke Hemelvaartsdag laat ik deze Psalm zingen.
‘God vaart voor het oog met gejuich omhoog.’
Zeg nu zelf: dat is toch precies Jezus’ Hemelvaart?
Maar ja, toen Psalm 47 werd gedicht moest Jezus nog geboren worden.
En dat zou nog heel lang duren.

De Korachieten, de songwriters die ons deze Psalm hebben nagelaten,
hadden Hemelvaartsdag niet in gedachten toen ze deze Psalm schreven.
Ze schreven de Psalm als overwinningslied.
Er was een oorlog gevoerd, de oorlog was gewonnen,
en nu was het tijd voor een uitbundige huldiging.
Net zoals wij onze topsporters hulde brengen.
Zo veel verschil is er ook niet tussen onze sporttoernooien en de oorlogsvelden van toen:
wij willen nog altijd graag de strijd met Duitsland aangaan en winnen,
maar doen het op een iets beschaafdere manier
door 22 man de strijd met een bal te laten uitvechten.

Wat wel bijzonder is in Psalm 47
is dat het niet de soldaten zijn die worden gehuldigd.
Dat zou je verwachten: zij hebben een topprestatie geleverd.
Maar over Israëls helden geen woord.
Er is slechts 1 held die er toe doet: God!
Niet het leger van Israël, maar God heeft de overwinning gehaald.
En daarom die woorden: ‘onder gejuich steeg God omhoog.’

dia 5 – ark
Waarschijnlijk moet je daarbij denken aan de ark,
de heilige kist van Israël waarin de 10 geboden lagen,
de kist die stond voor de aanwezigheid van God.
Soms werd die ark in oorlogen meegenomen.
Het ‘omhoogstijgen’ in Psalm 47 zou dan zijn
dat de ark omhoog gedragen werd, de berg Sion op.

dia 6 – Hemelvaart lijkt helemaal niet zo uitbundig
Hoe dan ook: in Psalm 47 is het groot feest voor God,
omdat God overwinnaar is.
Maar past dat feestelijke en uitbundige wel bij Hemelvaart?
In Handelingen 1 wordt verteld over dat Jezus voor de ogen van zijn leerlingen
wordt opgenomen in een wolk en zo naar de hemel gaat.
Ik kan me niet aan de indruk onttrekken
dat het er daar helemaal niet zo uitbundig aan toe gaat.
De sfeer is eerder bedrukt.
Net was Jezus er nog, en nu is hij verdwenen.
De leerlingen turen de hemel af,
in de hoop ergens nog een laatste glimp van Jezus op te vangen.
Met hun blikken zouden ze hem weer naar beneden willen trekken:
‘laat ons toch niet in de steek Heer, blijf toch bij ons!’
Maar Jezus blijft niet.
Dus die uitbundigheid lijkt toch een beetje ongepast.

Is Hemelvaart wel zo’n feest?
Is dit wel de dag om trots te zijn op Jezus?
Is het niet veel meer een teleurstelling?
Want wat zou het geweldig zijn
als Jezus nog altijd op aarde rondliep!
Zou geloven in Jezus dan niet veel makkelijker zijn?
Als je hem kunt zien, ja zelfs kunt aanraken?
Hemelvaart kan wel eens voelen als dat Jezus ons alleen heeft gelaten.
Valt er op Hemelvaartsdag wel wat te juichen!

2. Trots op Jezus
dia 7 – Hemelvaart: je mag trots zijn op Jezus
Nou en of!
Psalm 47 past uitstekend bij Hemelvaartsdag,
en niet alleen om dat zinnetje dat God omhoog stijgt.
Hemelvaart is een uitbundig feest voor Jezus,
waar we trots mogen zijn op onze held.
In Handelingen 1 zie je dat misschien niet zo,
maar in Lucas 24 wordt ook over Hemelvaart verteld.
Dan staat er: ‘ze brachten hem hulde,
en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem.’

dia 8 – 1 Jezus heeft gewonnen
Maar waarom zou je Jezus huldigen, trots op hem zijn?
Vanuit Psalm 47 wil ik 3 redenen geven.
De eerste: Jezus heeft gewonnen!
Psalm 47 is een overwinningslied.
De oorlog is gewonnen, niet door soldaten, maar door God.
Het staat in vers 4: ‘volken dwong hij voor ons op de knieën,
naties legde hij aan onze voeten.’
Psalm 47 is een feestlied voor God, de overwinnaar.

Dat kun je ook van Jezus zeggen: hij is overwinnaar.
Hij heeft het kwaad verslagen, hij heeft de dood verslagen.
Met Pasen wordt duidelijk dat Jezus gewonnen heeft.
Maar het moet nog doordringen.
In eerste instantie kunnen zijn leerlingen het niet eens geloven.
In de kerk vieren we Pasen graag als een uitbundig feest,
maar die eerste Paasdag was het op zijn hoogst een aarzelend halleluja.
Maar nu, met hemelvaart, wordt zijn overwinning nog eens gevierd:
het is de huldiging van Jezus die na zijn overwinning weer naar huis gaat.
Ik stel me zo voor dat niet alleen Jezus’ leerlingen jubelden,
maar dat Jezus in de hemel door een enorme massa engelen werd onthaald.

dia 9 – 2 wij hebben verloren
Reden 2 om trots te zijn op Jezus, is een beetje een vreemde: wij hebben verloren.
De volken in Psalm 47 hebben namelijk een merkwaardige dubbelrol.
Eerst worden ze opgeroepen om in de handen te klappen,
maar later wordt gezegd dat de volken door God op de knieën zijn gedwongen.
Het zijn de volken die door God overwonnen zijn, die voor God moeten juichen.
Vreemd: als het Nederlands elftal een belangrijke wedstrijd van Duitsland verliest,
dan piekeren we er niet over voor Duitsland te juichen.
Nee, we zijn dan juist collectief chagrijnig.
Je gaat toch niet juichen om je nederlaag?
Maar in Psalm 47 dus wel!

Want op de knieën gaan voor God is geen afgang.
Het is eerder een opluchting.
Wij willen alles graag zelf doen,
die drang naar onafhankelijkheid zit er vanaf het begin al in,
en uit onszelf zitten we niet te wachten op een God
die zich met ons leven bemoeit.
Maar als je je dan overgeeft aan Jezus,
toegeeft dat jij er een puinhoop van maakt,
dat je jezelf niet gelukkig kunt maken en God tekort hebt gedaan,
dan is dat een bevrijding!
Dan is de winst van Jezus ook jouw winst, ook al heb je verloren.
Nog meer reden om te juichen voor Jezus.

dia 10 – 3 Jezus is koning
En de laatste reden: Jezus is koning!
Luister maar weer naar Psalm 47: ‘God is koning van heel de aarde.’
Dat is nogal een uitspraak!
In de tijd waarin Psalm 47 geschreven is, had elk land zijn eigen landgod.
Al die goden hadden hun eigen terrein.
De goden van de Filistijnen hadden in Israël niets te zeggen,
en de goden van de Assyriërs konden in Egypte niets beginnen.
Maar de God van Israël is geen landgodje: hij is koning van heel de aarde!
Dat is ook de reden dat niet alleen Israël, maar alle volken voor God moeten juichen.

In Matteüs 28 komt dat terug.
Ook daar is het Hemelvaart: het zijn Jezus’ laatste woorden
voor hij aan het zicht van de leerlingen wordt onttrokken.
En wat zegt Jezus dan?
‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.’
Dus Jezus is koning van heel de hemel en heel de aarde!

Dat is Jezus nu al: Hemelvaart is het feest dat Jezus de troon bestijgt,
zijn taak als koning van hemel en aarde oppakt.
Maar het is nog niet zo dat iedereen voor Jezus juicht.
In Psalm 47 ook niet:
de volken worden wel opgeroepen mee te doen in het feest,
maar dat betekent nog niet dat ze het ook doen.
In Matteüs 28 zegt Jezus er daarom iets bij:
‘ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen.’
Jezus is koning en iedereen moet dat weten!

dia 11 – Hemelvaart: deze Jezus is onze held!
En dát alles vieren we vandaag.
Dat Jezus, die gewonnen heeft en koning is, ónze held is.
Psalm 47 past perfect bij hemelvaart,
niet alleen dat zinnetje over God die opstijgt:
we vieren vandaag het overwinningsfeest van Jezus,
we huldigen hem, nog veel meer dan die olympische sporters.
Want eerlijk is eerlijk: ik zou niet meer weten voor wie ik toen stond te juichen.
Voor sporters is er maar een kort ‘moment of fame’.
Maar Jezus is nog altijd jouw en mijn hulde waard!
Vandaag is een dag om trots te zijn:
‘kijk toch naar Jezus, wat een held!
En deze Jezus is mijn Jezus, mijn koning!’

3. Uit volle borst
dia 12 – uit volle borst
Laat het vandaag dus groot feest zijn.
Wees maar trots op Jezus.
Zoals Psalm 47 het zegt: klap in de handen, juich en zing!
En doe het maar uit volle borst.

dia 13 – ben je trots op Jezus?
Die uitbundigheid, ik zei het al, die zijn we niet zo gewend.
We vinden het al snel overdreven.
Maar het feest voor Jezus kún je gewoon niet overdrijven!
Sporthelden die gehuldigd worden, die kun je te veel eer geven,
maar bij Jezus is dat risico niet aanwezig.

Hoe we Jezus huldigen,
of we in onze handen klappen, de handen omhoog steken,
een dansje doen, of rustig zitten te genieten,
daar gaat het helemaal niet om.
Wel of je die uitbundigheid van Psalm 47 kunt meemaken:
die blijdschap, die vrolijkheid, die bewondering – voel je dat voor God?
Ben je trots op Jezus, intens gelukkig dat jij bij deze held mag horen?
Zie je hoe geweldig het is dat Jezus je Heer is,
of is geloven voor jou vooral een last?

dia 14 – uitbundigheid versterkt die trots
Dan denk ik dat juist dat uitbundige kan helpen.
Want wat je met je lichaam doet, versterkt wat je voelt.
Vlak voor Pasen hebben we hier een dienst van verootmoediging gehad.
We gingen toen bij het kruis op onze knieën –
en die houding hielp om je ook van binnen klein te maken voor God.
Zo is het hier ook: als je uitbundig meedoet,
met heel je lichaam voor God juicht,
dan helpt dat ook om die trots voor Jezus te voelen.

We gaan hem uitbundig loven, met 2 liederen.
Een traditioneel lied, Kroon hem met gouden kroon,
en een nieuw lied, Zegekroon.
Zing het in ieder geval uit volle borst mee,
om te voelen hoe geweldig Jezus is.
En laten we er ook bij gaan staan:
bij een huldiging blijf je niet op je stoel zitten.
Als je wilt klappen, klap dan lekker mee.
Wil je je handen heffen, doe dat dan.
Als je wilt dansen: dat mag ook!
Want we vieren feest voor Jezus,
vandaag juichen we voor Jezus,
we huldigen onze held!
Amen.