Psalm 24,3-6 – Wind in de zeilen – als de HEER je zegent

Hans Burger
19 september 2010

Psalm 24,3-6 – Wind in de zeilen – als de HEER je zegent

image_pdfimage_print

Uitzending Radio Eenhoorn na de Agrarische Dagen

Liturgie

Voorzang  LB 120,1.4
Stil gebed
Votum
Groet
Zingen Ps 15
Wetslezing
Zingen: gezang 156,1-3
Gebed
Lezen: Psalm 24
Zingen Gez 110,1.3
Preek over Psalm 24,3-6
Zingen: Ps 24,.2.3.4
Gebed
Collecte
Zingen Gez 146
Zegen

Opmerking: Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Psalm 24,3-6 – Wind in de zeilen – als de HEER je God is en je zegent

Beste mensen, luisteraars via radio Eenhoorn, hier in ‘De Voorhof’ – gasten, broers en zussen in de Heer,

1. Wind in de zeilen. Dit jaar hebben de Agrarische Dagen een boodschap. Economisch is het een moeilijke tijd. Maar: zit niet bij de pakken neer. Ga er vol voor, zorg ervoor dat je de wind in de zeilen krijgt. Dat moet je symbolisch zien: dat het je goed gaat. Wie wil dat niet – de wind in de zeilen hebben?

Maar hoe doe je dat: zorgen dat je weer de wind in de zeilen krijgt? Of dat het je voor de wind blijft gaan?

Dus dacht ik van de week: wat zegt de Bijbel daar eigenlijk over? Nou, over zeilen niet zoveel. Er wordt in de Bijbel nauwelijks gezeild. En de wind is in de Bijbel vaak een bedreiging: een droge woestijnwind, of een storm, of de wind die het kaf van het koren scheidt.

Maar er staan in de Bijbel natuurlijk wel dingen over de wind in de zeilen hebben – symbolisch gezien. Ik moest bijvoorbeeld denken aan een spreuk, Spreuken 10,22:

Alleen de zegen van de HEER maakt rijk,

zwoegen voegt daar niets aan toe.

Zegen – dat is dat God zijn kracht inzet voor jou. Dat je oogst niet mislukt, maar dat God je een goede oogst geeft. Dat het goed gaat met jou, met je familie. Dat je misschien zelfs rijk wordt.

Geef mij die zegen van de HEER – ik wil wel rijk worden!

Hoe doe je dat? Hoe zorg je ervoor dat de HEER jou zegent? Dat is eigenlijk dezelfde vraag als: Hoe doe je dat, zorgen dat je de wind in de zeilen hebt?

Zegen krijg je van de HEER.

Dus, ga naar de HEER toe.

Vertel me: waar moet ik heen? Dan kan ik Hem vragen om me te zegenen. Dan kan Hij zorgen dat ik de wind in de zeilen heb.

2. Ja, en toen kwam ik bij Psalm 24. Daarin proef je: God is niet de eerste de beste. De hele wereld is van de HEER. Alle mensen zijn van de HEER.

Wij denken zomaar: de wereld is van ons. Ik heb recht op geluk. Het is oneerlijk als het mij niet voor de wind gaat.

De wereld is dus niet van ons. Jij en ik en alles om ons heen – het is eigendom van de HEER.

Je kunt niet zomaar naar God gaan en vragen: HEER, zegen mij. En zorg dat het mij voor de wind gaat.

Want – en dat vind je misschien nog veel schokkender – niet iedereen mag zomaar bij God komen.

Kijk maar, vers 3 en 4:

Wie mag de berg van de HEER bestijgen,

wie mag staan op zijn heilige plaats?

Wie reine handen heeft en een zuiver hart,

zich niet inlaat met leugens

Noot [sluiten]

(24:4) zich niet inlaat met leugens – Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en de oudste vertalingen. MT (betekenis van het Hebreeuws onzeker): ‘geen valse eed aflegt op mijn leven’.

en niet bedrieglijk zweert.

Klinkt mooi – maar wie mag er dan bij de HEER komen? Wie krijgt er dan zegen, wind in de zeilen?

Zweer jij nooit bedrieglijk? Nooit meineed gepleegd? Dat lukt nog wel redelijk, denk ik.

En je inlaten met leugen?

Let op: in de vorige vertaling stond er: als je je ‘ziel niet op valsheid richt’. Dat betekent ook dat je leven niet bouwt op leugens. Op valse zekerheden.

Zoals ‘ik ben gelukkig als ik een miljoen op de bank heb staan’. ‘Ik word gelukkig als ik stop met mijn huwelijk en met die ander overnieuw begin’. ‘Ik zal gelukkig zijn als ik de beste ben in mijn vak.’ Wat zijn er niet een valse zekerheden te bedenken.

Wat zijn jouw zekerheden? Op hoeveel valse zekerheid is jouw leven gebouwd?

Reine handen – valt wel mee, toch? Nee, ik snap wel dat het niet gaat om elke dag je handen wassen. Het gaat erom dat je geen vuile handen hebt, in figuurlijke zin. Lukt dat jou echt?

En dan dat zuivere hart… Jezus zegt het ook in Matteüs 5:

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.

Over harten van mensen zegt diezelfde Jezus, Matteüs 15,19:

Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.

Weet jij wat er in je hart leeft? In de donkere hoekjes ervan?

Hoe zuiver is jouw hart?

Man, wie mag er eigenlijk bij God komen? Dus dat je nooit liegt, niet je leven op valse zekerheden bouwt, geen vuile handen hebt, maar een zuiver hart?

Wie kan er naar de HEER toegaan en om wind in de zeilen vragen?

3. Maar God is toch liefde? God wil ons toch zegenen? Je mag toch bij God komen zoals je bent?

Mag ik niet bij God komen zoals ik ben?

Nee dus.

En ja – daar kom ik straks op.

Eerst nee: je mag niet bij God komen zoals je bent. Want God is heilig. Heilig, dat is eerlijk, puur, volmaakt, echt, helemaal goed. Goddelijk.

Je bent welkom bij God als je daarbij past – eerlijk, zuiver, rein, gericht op God.

Jij en ik – als er niks gebeurt passen we niet bij God. Daar kan ik niet om heen. Daar is de Bijbel helder over. Dat leer je bij Jezus: ten diepste is er voor mensen geen zegen. God heeft geen reden om ons wind in de zeilen te geven.

Er is maar één uitzondering: Jezus Christus.

Hij heeft reine handen en een zuiver hart.

Hij laat zich niet in met leugens.

Hij zweert niet bedrieglijk.

Alleen, dan komt het grote wonder: bij Jezus mag je wel komen zoals je bent.

Hoe erg het ook is. Oneerlijk, onzuiver, onheilig, vies van zonde. Bij Jezus mag je komen zoals je bent.

Gelukkig maar.

Gelukkig niet om te blijven zoals je bent.

Als je gelooft in Jezus, dan verander je.

Geloof in Jezus.

Dan, zegt de Bijbel, mag je in Hem zijn. Je mag Hem aantrekken. Stel dat je maar letterlijk voor: in Hem. Hij om je heen zoals kleren om je heen zijn.

Dat betekent twee dingen:

1.  jij mag jezelf zien zoals Jezus.

2. je mag steeds meer worden zoals Jezus.

1. jij mag jezelf zien zoals Jezus. Wie Hij is, dat bepaalt wie jij bent. Want zo ziet God je. Jezus is eerlijk en zuiver en rein. Dus: ik ben eerlijk en zuiver en rein.

2. je mag steeds meer worden zoals Jezus. Jezus wil jouw veranderen en nieuw maken. Vraag Jezus: maak mijn hele hart schoon en zuiver en rein en eerlijk, door uw Geest. Steeds meer wordt dat dan ook zo: dat je zichtbaar zo wordt als Jezus.

Leef dus niet oneerlijk. Niet onzuiver. Niet onrein. Maar leef in Christus. En wees dankzij Hem eerlijk, zuiver, rein!

Dan neemt Jezus je mee naar God de HEER, zijn Vader.

Jezus is naar de hemel gegaan. Daar is Hij op de hemelse berg Sion. Hij heeft als enige werkelijk de berg van de HEER bestegen. Hij staat op Gods heilige plaats.

In Hem mag je meegaan.

Staan op Gods heilige plaats.

Dus: bij God mag je niet komen zoals je bent.

Bij Jezus mag je komen zoals je bent.

En dan verander je. Je gaat op Jezus lijken.

Zodat je wel bij God mag komen. Zijn kind, net als Jezus.

4. Dan ben je toch eigenlijk al een gezegend mens?

Dat is toch bijzonder?

Zo in Christus Jezus veranderen en bij God mogen komen? Dan heb je toch al de wind in de zeilen?

Moet je nagaan: we begonnen met de vraag: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik gezegend wordt? Hoe kom ik bij God om Hem te vragen: Geef mij wind in de zeilen?

We zagen dat dat niet kan. Niemand kan zomaar naar God toegaan en om zegen vragen.

Maar als je dat ontdekt, en je leert Jezus kennen, dan zie je: in Christus is al zoveel zegen van God te vinden. Door de Here Jezus word je rein en zuiver. Voor ik God kon vragen mij te zegenen, was God al lang begonnen mij te zegenen!

Ontroerend mooi toch?

Misschien krijg je dan wel een ander idee van zegen.

Gaat het je dan zakelijk voor de wind?

Heb je dan een baan?

Ben je qua gezondheid weer helemaal de oude?

Gelukkig in je relatie, in je gezin?

Gek genoeg: misschien wel niet.

Je kunt failliet gaan en toch gezegend worden.

Werkeloos thuis zitten en toch van de HEER zegen ontvangen.

Ziek op bed gelukkig zijn omdat Hij je zegen geeft.

In een huwelijkscrisis zitten en toch kracht krijgen om trouw te blijven.

Nu kun je denken: Dominee, jij hebt makkelijk praten. Wacht maar tot je in mijn schoenen staat.

Heb ik makkelijk praten? Maar de Bijbel leert ons het wel zo. En ik kom ze tegen om me heen, mensen die ziek zijn en zich toch gezegend weten. Werkeloos en toch veilig bij God.

We worden gezegend in Jezus Christus. Hij werd gekruisigd. Hij stierf. En toch werd Hij gezegend. Hij stond weer op uit de dood. Hij leeft en Hij werd een bron van zegen voor de hele wereld.

Zo is het bij ons ook.

God kan ons zegenen, ook als we het moeilijk hebben, als we hier sterven gaan.

Want Hij geeft ons kracht en sterkte van binnen.

Een besef van vrede en geluk.

Blijdschap, hoe de omstandigheden ook zijn.

En het kan ook meer zijn.

Dat God onze kringen zegent. En mensen komen blij thuis na de eerste kring-bijeenkomst. Ik heb al veel mooie verhalen gehoord.

Dat het je zakelijk voor de wind gaat. Niet meer werkloos. Je huwelijk raakt uit het slop.

Dat je meer dan genoeg hebt om anderen te helpen en zo zelf tot een zegen te zijn.

Wind in de zeilen!

5. Zo wonderlijk is Gods genade. Door Jezus mogen we bij de HEER komen. Door Jezus worden we gezegend – rijk gezegend. Van de HEER, bij Jezus, van Jezus krijgen we inderdaad zegen!

En, zegt de psalm, we krijgen er recht. Van God, onze redder.

Recht en redding, die hebben met elkaar te maken.
Recht, dat wil zeggen: wat krom is wordt recht.

Er komt een wereld waar niet het onrecht de baas is. Waar alles wat kapot is, weer heel wordt.

Er komt een wereld waar tot bloei kunt komen.

Want misschien denk je wel: Moet ik iemand worden met reine handen en ophouden met liegen?

Kom uit je studeerkamer, dominee. Get real!

Als ik geen vuile handen maak, dan sta ik binnen no time buiten spel.

Eerlijke mensen met reine handen, die bereiken niks in het leven.

Die gaat het zakelijk niet voor de wind. Die worden weggeconcurreerd. Onze wereld is keihard. Je moet knokken. Die vrome praatjes over zegen van God, ik koop er niks voor. Je moet gewoon zorgen dat je de beste bent en de ander wegconcurreert. Dan red je het, anders niet. Onze wereld is oneerlijk – helaas pindakaas. En dominee, kijk naar die slachtoffers van misbruik – wat koop ik voor die mooie praatjes van de kerk over reinheid en zuiverheid?

Nou, inderdaad, zo lijkt het. Dat je het verst komt met sjoemelen, door het niet zo nauw te nemen met de waarheid,  door keihard te knokken en vuile handen te maken. Dan maar niet rein. Niet zuiver. Niet eerlijk.

Wie hun mond vol hebben van reinheid en zuiverheid, die zijn hypocriet en misbruiken anderen.

En wie wel eerlijk is? Die wordt onder de voet gelopen.

Wie onrecht aangedaan is? Die krijgt geen gelijk meer.

Slachtoffer van misbruik? Jammer dan.

Maar ik blijf geloven in Jezus, die zegt in Matteüs 5:

Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.

Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.

Ik blijf geloven dat Jezus de waarheid spreekt.

Jezus komt terug – redder en rechter. En Hij zal recht doen.

Recht – aan slachtoffers van seksueel misbruik, ook al zijn de daders priesters en bisschoppen van zijn eigen kerk.

Recht – aan wie zuivere handen had en daarom buiten spel gezet is.

Recht – aan wie bedonderd is maar niet zelf oneerlijk ging doen.

Recht – aan wie oneerlijk ontslagen is en aan wie slachtoffer werd van laster.

Recht – aan wie rijke westelingen met hun welvaart kapot hebben gemaakt.

God, onze redder, Hij zal recht doen!

6. Wind in de zeilen. Hoe zorg je dat je de wind in de zeilen krijgt?

Zegen. Hoe zorg je dat je gezegend wordt?

Daar kun je niet zelf voor zorgen. Ik kan niet zelf naar God toe gaan en zeggen: Zegen mij! Alsof God een automaat is!

Hallo – we hebben het hier over God!

Over de HEER- van hem is de aarde en alles wat daar leeft. De wereld en wie haar bewonen.

Hij is de koning vol majesteit.

De HEER, machtig en heldhaftig.
De HEER van de hemelse machten.

Heilig – heilig – heilig is Hij.

Zuiver. Rein. Eerlijk.

Een God om de poorten groter voor te maken. Hoger, breder.

Ruim baan – ruimer dan nu – nog ruimer.

Ruim baan voor die koning vol majesteit!

Zegen, wind mee, je krijgt het niet op bestelling.

Maar wie God zoekt, wie zich richt op God, wie daar steeds meer verandert en op Jezus gaat lijken – zuiver, rein, eerlijk, op God gericht – die krijgt het wel. Onverwacht, onverdiend, wonderlijk mooi.

Die krijgt zegen en recht. Van binnen uit, vanuit je hart, zodat het een zuiver hart wordt. En steeds meer om je heen. Tot Jezus komt en alles mooi wordt. Het leven een groot feest.

Zoek God.

Zoek God via Jezus Christus.

Daar waait het. Precies daar vind je de wind: bij Jezus Christus. Ja, daar waait het: de wind, dat is de Heilige Geest. Laat die wind je heilig maken.

Bid.

Richt je op God.

Bid om zegen en om recht. Vraag er maar om.

Bij Jezus mag je komen zoals je bent.

Dan brengt Jezus je wel op de berg van de HEER.

Dan brengt Jezus je wel bij God.

Die koning vol majesteit!