Psalm 22:22b | Jezus is Gods antwoord

Mark Veurink
9 april 2017

Psalm 22:22b | Jezus is Gods antwoord

image_pdfimage_print

Een vraag vraagt om een antwoord. Ook onze vragen aan God. Maar wat is eigenlijk een antwoord? Verhoort God gebeden pas als hij ingrijpt? God grijpt niet altijd rechtstreeks in ons leven in. Wél geeft hij zijn Zoon. Dat is het grootste ingrijpen. Uiteindelijk is Jezus Gods antwoord!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 117 : 1 (LvK=GKB)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Gezang 90 : 1 en 2
Gebed
Luisterlied: Psalm Project 22
Kinderen naar club
Lezen: Psalm 22 : 20 – 25 en Matteüs 27 : 50 – 56
Zingen: Opwekking 176 (2x)
Preek over Psalm 22:22b
Zingen: Psalm 118 : 1, 7 en 9 (LvK=GKB)
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 168 (canon)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: LvK Psalm 67 : 2 en 3
Zegen

Jezus is Gods antwoord

Inleiding
dia 1 – vragen
Bij ons thuis worden heel wat vragen gesteld.
Vooral Daniël is een echte vragenkampioen.
Dat varieert van: ‘waarom mag ik mijn boterham niet zelf smeren?’
met het antwoord: ‘dat duurt te lang, we moeten over 5 minuten naar school’,
tot de vraag: ‘wanneer komt Jezus nou eens terug?’
We hebben Daniël namelijk verteld dat als Jezus terugkomt, opa ook weer bij ons is.
Hoe dan ook, een antwoord op die vraag moeten we hem schuldig blijven…

De leukste vraag van de laatste tijd:
‘waarom zeggen jullie zo vaak daarom?’
Toen ik niet direct een antwoord gaf, had Daniël er zelf al één bedacht:
‘ik denk dat jullie dan bedoelen dat je er nog even over na moet denken.’
Onder andere, ja, maar ook omdat we wel eens moe worden van zoveel vragen…

‘Daarom’ is natuurlijk geen antwoord.
En Daniël heeft zijn nieuwsgierigheid niet van een vreemde!
Ook ik wil alles weten.
Ik kan me helemaal in vragen vastbijten,
tot ik de antwoorden gevonden heb.
Bijvoorbeeld voor een preek als deze:
voor jullie duurt die zo’n 20 minuten,
maar voor mij zijn daar heel wat vragen aan vooraf gegaan.
Maar ik wil net zo goed snappen hoe de wereld in elkaar zit.
Ik wil antwoorden!

dia 2 – Jezus is Gods antwoord
De afgelopen weken stonden we stil bij vragen uit Psalm 22.
Nu is daar opeens het antwoord!
Vandaag gaat het over Gods antwoord.
Jezus is Gods antwoord!
Dat doet me denken aan het verhaal van een predikant die een kindermoment deed.
Hij vroeg de kinderen: het is bruin, het klimt in bomen en heeft een grote staart.
De kinderen bleven een tijdje stil, tot eindelijk iemand zei:
‘het klinkt als een eekhoorn, maar het zal Jezus wel weer zijn…’
Jezus kan een gemakkelijk antwoord worden.
Is hij echt het antwoord op onze vragen?
En wat betekent dat dan?
Vandaag gaan we op zoek, jawel, naar een antwoord.

1. Een antwoord?
dia 3 – een antwoord?
Bij een antwoord hoort natuurlijk een vraag.
Een antwoord op een vraag die niemand stelt,
die zelfs bij niemand opkomt, dat is geen antwoord.
Een antwoord is altijd érgens een antwoord op.

dia 4 – de vraag: ‘waarom’ en ‘help me dan’
Dat is in Psalm 22 niet anders.
De vorige keren ontdekten we al
dat het niet alleen Davids vragen zijn,
maar ook de vragen van Jezus en van onszelf.
David heeft het er moeilijk mee
dat God hem, in ieder geval voor zijn gevoel, in de steek laat.
Het wordt er ook nog eens ingewreven door zijn tegenstanders:
‘waar is die God van je dan?’.
En David vraagt God: ‘waarom?!’
Net als Jezus, die ook nog eens te grazen is genomen,
aan het kruis hangt, in afwachting van zijn dood.
Ook Jezus vraagt: ‘waarom?!’

Een herkenbare vraag.
Waarom is de wereld zo verrot?
Waarom doet het leven zo’n pijn?
Neem nu dat ongeluk in Harlingen, 2 weken geleden.
Een vader en een zoontje uit het leven gerukt door een trein.
Dan breekt mijn hart: ‘waarom, mijn God, waarom?’

De waarom-vraag is niet de enige in Psalm 22.
Er is nog een levensgrote vraag: ‘help me dan!’
Die vraag stelde David al eerder in de Psalm,
maar in het gedeelte van vandaag heel uitgebreid.
‘Blijf niet ver weg, grijp toch alstublieft in!
Laat me niet alleen, doe toch iets!’
David vraagt het nog:
blijkbaar heeft hij de moed nog niet helemaal verloren.

dia 5 – Psalm 22 kantelt: ‘u hebt mij geantwoord’
En dan kantelt de Psalm: ‘U geeft mij antwoord.’
Eén zinnetje maar, je leest er zomaar overheen.
Toen we met Psalm 22 begonnen, 5 weken geleden,
hebben we de versie van Psalmen voor Nu geluisterd.
Daarin wordt dit zinnetje steeds herhaald.
Het heeft ook een eigen melodie,
om te benadrukken dat de Psalm hier omslaat.

Waar ik dan heel benieuwd naar ben is: wat verandert er dan?
God geeft antwoord, maar wat ís dan het antwoord?
Wat is het antwoord, op al die waarom-vragen?
Wat is het antwoord, wanneer we God smeken om in te grijpen?
Psalm 22 laat het bij dat zinnetje: u geeft mij antwoord.
Eigenlijk nog sterker: u hébt mij geantwoord.

dia 6 – wat is dan het antwoord?
Is de situatie opeens veranderd?
Greep God opeens in?
Psalm 22 zegt er niets over.
Ik vind het ook niet erg waarschijnlijk.
Misschien stel ik het me verkeerd voor, dat kan natuurlijk,
maar ik stel het me zo voor dat David zich ergens verstopt heeft,
en in zijn schuilplaats Psalm 22 schrijft, als een gebed.
Ik neem aan dat David die Psalm in 1 keer heeft geschreven,
en dat de situatie niet tijdens het schrijven veranderd is.
Maar wat is dan het antwoord?

Voor Jezus geldt dat ook:
zijn vragen aan God veranderen zijn situatie niet.
Jezus sterft aan het kruis, God houdt dat niet tegen!
Tóch kan ook Jezus zeggen: God heeft mij geantwoord.
Waar het om gaat: wat is een antwoord?
Is het pas een antwoord als God de situatie veranderd?
Ik denk het niet!

2. Jezus is Gods antwoord
dia 7 – Jezus is Gods antwoord
Maar wat dan wel?
Wat is Gods antwoord onze vragen?
Onze waarom-vragen, en onze gebeden om hulp?
Uiteindelijk is Jezus het antwoord dat we van God krijgen!
In Psalm 22 mag je dat ook lezen.

dia 8 – Davids antwoord: nieuw vertrouwen op God
Dat is natuurlijk niet het antwoord dat David krijgt.
In mijn eerste preek over Psalm 22 zei ik:
‘Davids vragen komen tot rust.’
In die richting moet je het antwoord zoeken.
Davids situatie verandert niet, maar David zelf wel!
Al biddend, al smekend, vindt David nieuw vertrouwen op God.
Ik zei al: ‘u geeft mij antwoord’ is nog wat te zwak,
‘u heeft mij geantwoord’ is beter.
Even technisch: in het Hebreeuws kun je, als je ergens heel zeker van bent,
zeggen dat het al gebeurd is.
David is er opeens heel zeker van dat God antwoord geeft,
dat God hem niet in de steek laat.
David vertrouwt God volledig, dát is het antwoord.
Dat zit al in hoe David God noemt: ‘mijn sterkte’.
David zit in grote problemen, maar God is zijn kracht!

dia 9 – gebed om kracht
Hoe geeft God antwoord?
Hoe verhoort God gebeden?
Daar hoeft God de situatie dus niet voor te veranderen!
Misschien ken je dit gedicht wel:
“Ik vroeg om kracht, en God gaf me moeilijkheden om me sterk te maken.
Ik vroeg om moed, en God gaf me angsten om te overwinnen.
Ik kreeg niets waarom ik vroeg, ik kreeg alles wat ik nodig had.”

dia 10 – Jezus’ antwoord: God is met iets bezig!
Ook Jezus krijgt antwoord.
Het zit zelfs al in de vraag: ‘mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’
Dat is niet alleen een vraag: het is de eerste regel van Psalm 22.
Ze hadden toen nog niet zo’n systeem dat alle Psalmen een nummertje kregen.
In plaats daarvan gebruikten ze de eerste regel als titel.
Aan losse coupletten deden ze toen ook al niet.
Wij zingen niet zo vaak een Psalm in zijn geheel,
voor de Joden was het juist ondenkbaar een Psalm op te knippen.
Als Jezus dus vraagt: ‘waarom?’, komt heel Psalm 22 mee.
Inclusief het veel vrolijkere slot!
Met de vraag geeft Jezus woorden aan zijn lijden,
maar er zit ook al een antwoord in.
Niet om de vraag te relativeren:
dat Jezus verlaten werd, dat is echt!
Denk ook niet: ‘ach, hij wist toch wel dat hij weer zou opstaan.’
Maar Jezus blijft hopen, blijft geloven dat God met iets bezig is!

Even later sterft Jezus,
maar daarmee is het vertrouwen van Jezus niet beschaamd.
Hij wíst dat hij zou sterven, dat God dat niet zou veranderen,
en tóch blijft hij vertrouwen!
Jezus gelooft dat zijn dood niet voor niets is: dat is zijn antwoord.

dia 11 – Jezus als antwoord: God gaat naast je staan
God laat je niet zitten met je vragen.
Hij kijkt niet weg als je in de problemen zit, dat is Psalm 22:25.
Dat doen wij wel: als het te heftig is, te dichtbij komt,
dan zetten we de tv gewoon uit.
God doet dat niet.
Sterker nog: hij komt er bij, hij ondergaat de problemen zelf.
Dat is Jezus: God identificeert zich met de zwakke!

Jezus is Gods antwoord.
Jezus is God die niet wegkijkt.
Jezus is God die in jouw vragen komt.
God geeft antwoord!
Ook als hij je niet direct uit de problemen haalt.
God kan situaties veranderen, en dat dóet hij ook.
Maar niet altijd.
Wat God wel altijd doet: hij gaat naast je staan.
Dát is Jezus.
Door hem mag je erop vertrouwen: het komt goed!

3. Is dat wel een antwoord?
dia 12 – is dat wel een antwoord?
Maar is dat eigenlijk wel een antwoord?
Wat heb je hieraan, als alles je is afgepakt?
Is het geen dooddoener: Jezus als oplossing voor al je problemen?
Het klinkt soms zo makkelijk…
Ik zou het niet snel zeggen tegen iemand die diep in de put zit,
die terecht allerlei vragen aan God stelt of zelfs woest is op God.
Dan kun je toch niet zeggen:
‘joh, ik snap je probleem, maar Jezus is het antwoord.’
Dat gaat natuurlijk veel te snel!

dia 13 – na Jezus’ dood gebeurt er van alles
Is er wel een antwoord?
Daarom hebben we dat vreemde gedeelte uit Matteüs 27 er bij gelezen.
Na de dood van Jezus gebeurt er van alles!
Psalm 22 heeft een kantelpunt, maar Matteüs ook!
Dít is het kantelpunt in Matteüs.
Het ging alleen maar bergafwaarts,
het leek op een grote teleurstelling uit te lopen
waar Jezus als een mislukkeling sterft,
maar dan verandert alles!
Jezus’ vertrouwen was terecht, zijn dood is niet voor niets.

Het voorhangsel van de tempel scheurt.
Opeens ligt het heiligste deel van de tempel open.
Want nu Jezus gestorven is, is de tempel overbodig geworden.
De aarde beeft, en allerlei mensen staan op uit de dood.
Matteüs is de enige die het noemt, en we weten er maar weinig van.
Ze verschijnen, maar verdwijnen ook weer.
Verderop in de bijbel lees je niets meer over deze mensen.
En ze zullen toch niet voor een tweede keer gestorven zijn?
Het lijkt op Jezus na zijn opstanding:
ook hij is er opeens, en dan is hij ook weer vertrokken.
Hoe dan ook: Jezus blaast zijn laatste adem uit,
en direct komen gestorven mensen tot leven!
God heeft geantwoord.
Dat merkt de Romeinse centurio ook:
opeens beseft hij dat Jezus geen gewone man was, maar Gods Zoon.

dia 14 – de wereld is nooit meer hetzelfde!
Is die Jezus voor jou een antwoord?
Matteüs wil duidelijk maken: de wereld zal nooit meer hetzelfde zijn.
De dood van Jezus verandert alles!
Je hoeft je niet meer neer te leggen bij een wereld die door en door verrot is,
want de dingen die wij kunnen zien, hebben niet langer het laatste woord!
Jezus is geen antwoord in de categorie waar wij onze antwoorden zoeken.
Jezus is een veel groter antwoord.
Daarom is het soms moeilijk dit antwoord te vinden.
Daarom kan het soms zelfs een dooddoener worden,
die de goede vragen wegdrukt.
Jezus is geen makkelijk antwoord en ook geen antwoord dat je makkelijk vindt.
Maar als je het vindt, dan is het een beter en echter antwoord
dan welk antwoord je ook maar kunt krijgen!

dia 15 – wat betekent Jezus voor jouw vragen?
Nee, Jezus is niet een makkelijk antwoord op al onze vragen.
Al helemaal geen antwoord om de vragen van anderen niet serieus te nemen.
Soms is het beter geen antwoord te geven.
Om maar gewoon te zeggen: ‘ik weet het niet’.
Ja, ik geloof echt dat Jezus het antwoord is,
daarom vertrouw ik God,
maar dat betekent niet dat ik op al mijn vragen een antwoord heb.
Jezus is geen antwoord om anderen mee om de oren te slaan.
Zoek liever uit: hoe is Jezus voor mij een antwoord?
Wat betekent Jezus voor míjn vragen?

4. Een wereld gaat open!
dia 16 – open lucht
Op grauwe, mistige dagen,
ben je haast vanzelf wat meer in jezelf gekeerd.
Geluiden op straat klinken een stuk zachter,
je kunt niet zo ver kijken,
je kunt er zelfs somber van worden.
Het lijkt even alsof je alleen bent.
Heerlijk als dan de mist optrekt, de lucht openbreekt,
en je opeens alles in het zonlicht ziet.
De wereld gaat voor je open!

dia 17 – antwoord haalt je uit jezelf
Ik hoop dat je het vinden mag:
dat Jezus ook een antwoord op jouw vragen is.
Dan gaat er een wereld voor je open!
Je problemen en je vragen zorgen er vaak voor dat je in jezelf gekeerd bent.
Je hebt het al druk genoeg met jezelf,
en je moet er niet aan denken ook nog iets met de problemen van anderen te moeten…
Je trekt je terug, want dat is het veiligste.
Je leeft in een soort mist.
David heeft dat ook: het enige wat hij nog ziet, zijn leeuwen en beren.
Gods antwoord is als de zon die doorbreekt.
Hij haalt je uit jezelf,
je hoeft niet meer vast te zitten in de problemen.

Als David dat ontdekt,
als hij zijn vertrouwen op God terugkrijgt,
is hij opeens niet meer alleen op de wereld.
Hij is niet meer omringd door stieren, honden en leeuwen,
en meer tegenstanders die hem naar het leven staan,
maar ziet opeens de kinderen van Jakob, het volk van Israël.
De mist is opgetrokken!
Gods antwoord is niet iets tussen David en God:
zodra David antwoord heeft, moet hij denken aan zijn volksgenoten.
Hij wil dat iedereen weet dat hij antwoord heeft gekregen.
Want Gods antwoord is niet alleen voor David,
iedereen moet het weten!

dia 18 – samen God loven, doe je mee?!
In Hebreeën 2 gaat het over de weg van Jezus.
Jezus moest door het lijden heen,
maar is nu met eer en luister gekroond.
En dan wordt Psalm 22 in Jezus’ mond gelegd:
‘Ik zal uw naam bekendmaken aan mijn broeders en zusters,
u loven in de kring van mijn volk.’
Jezus heeft antwoord gekregen, en dan trekt de mist op:
Jezus’ gedachten gaan naar ons uit!

Als God antwoordt, houdt het dan niet voor jezelf!
Als je bij Jezus rust vindt, deel het dan!
Doe maar mee, met vers 24:
‘loof hem, allen die de Heer vrezen, breng hem eer!’
Want God hoort.
Hij liet zijn Zoon niet voor niets sterven.
Jezus is het antwoord dat God ons geeft.
Geef hem alle eer!
Amen.