Psalm 119,105 – Gods Woord is een lamp (met Samen GROEI-en)

Hans Burger
25 september 2011

Psalm 119,105 – Gods Woord is een lamp (met Samen GROEI-en)

image_pdfimage_print

Startzondag en gezinsdienst

Liturgie

Welkom en mededelingen
Zingen:
Maak een vrolijk geluid voor de Heer (EL 462)
Zing, zing, zing en maak blij (EL 478)
Opwekking 462 Aan Uw voeten Heer
Stil gebed
Votum en zegengroet
Zingen Psalm 19: 3 en 4
Gebed
Bijbellezing Psalm 119,97-112 + 129-136
Zingen: Lees je bijbel, bid elke dag (nederlands en fries; EL 459)
Sketch
Preek over Psalm 119,105
Zingen: Opw voor kids 69
Toelichting jaarthema ‘Leren van Gods liefde’
Gezongen wet
Gebed door Hans met gebedspunten en aandacht voor start seizoen
Collecte
Zingen: Opw voor kids 185
Zegen
Amenlied (LB 456)

Opmerkingen:

– deze preek bestaat niet in uitgeschreven vorm

– wel is er een presentatie bij de preek en een Samen GROEI-en