Openbaring 22:7 | Vol verwachting 2018 in

Mark Veurink
31 december 2017

Openbaring 22:7 | Vol verwachting 2018 in

image_pdfimage_print

Wat gaat het nieuwe jaar brengen? Veel over de toekomst weten we niet. Wel weten we dat Jezus zegt: ‘ik kom spoedig!’ Wat betekent die belofte voor jouw plannen voor het nieuwe jaar?
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: LvK Gezang 1 : 1, 3 en 4
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 122 : 1 en 2
Gebed
Lezen: Openbaring 22 : 6 – 21
Zingen: LvK Gezang 296 : 1, 2 en 3
Preek over Openbaring 22 : 7
Zingen: ELB 263 : 1, 2, 4 en 6
Gebed
Mededelingen
Collecte
Geloofsbelijdenis
Zingen: LvK Gezang 398 : 1, 2, 6 en 7
Zegen

Vol verwachting 2018 in

Inleiding
dia 1 – zwart
Er wordt deze dagen heel wat teruggeblikt.
2017 is bijna voorbij, en wat kan er in zo’n jaar veel gebeuren.
In de wereld, in je eigen leven, en ook in de kerk.
2017 gaat voor onze gemeente de geschiedenisboeken in
als het jaar waarin CGK en GKv één zijn geworden.
Er valt natuurlijk nog veel meer te zeggen,
maar ik ga geen kerkelijk jaaroverzicht geven.
Vanavond wil ik met jullie juist vooruit kijken.
Want 2018 komt eraan!

Ik vind het altijd weer spannend wat een nieuw jaar gaat brengen.
Niet dat daar een zinnig woord over te zeggen is,
je weet niet wat er in 2018 gaat gebeuren,
zou je het wel weten, dan is direct de spanning er vanaf, maar toch…
Wat hoop je van 2018?
Waar kijk je naar uit, en waar zie je tegen op?
Wat zijn jouw plannen?
Waar wil je mee doorgaan, en wat wil je anders gaan doen?

Laat ik er maar niet omheen draaien:
voor mij persoonlijk is het spannend wat er in het nieuwe jaar zal gaan gebeuren.
Een paar weken geleden heb ik jullie verteld
dat ik contact heb met een gemeente die mij mogelijk wil gaan beroepen.
Hoe dat zich verder ook ontwikkelt,
en welke keuzes er ook maar gemaakt worden,
reken maar dat het voor ons spannend is!

dia 2 – vol verwachting 2018 in
Maar niet alleen wij kijken vooruit.
Ook Jezus kijkt vooruit!
Daarover gaat het in Openbaring 22.
Daar lezen we in vers 7: “’Ik kom spoedig!’
Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek.”
Wat betekent die belofte voor hoe wij met de toekomst bezig zijn?
Daar staan we vanavond bij stil, met als thema:
vol verwachting 2018 in.

1. Terug in de realiteit
dia 3 – Openbaring 22: het slotwoord
We hebben ons de afgelopen maand al meer beziggehouden met het boek Openbaring.
We hebben verschillende visioenen gelezen,
die Johannes heeft gezien en voor ons heeft opgeschreven.
Johannes zag de meest fantastische taferelen in de hemel:
een woedende draak, engelenlegers, een schitterende stad, en nog veel meer.
Dat moet overweldigend zijn!
Ik denk dat er daarna geen dag meer voorbij is gegaan
waarop Johannes níet aan die visioenen heeft gedacht!

Maar nu heeft Johannes alles gezien en is de vraag: hoe nu verder?
Nu landen we weer met beide benen op de grond,
terug in de realiteit van elke dag.
Wat betekenen die visioenen dan nog?
Er zit zo’n enorm verschil tussen de wereld van die visoenen
en jouw en mijn leven vandaag.
Interessant hoor, die visioenen,
maar is het nog meer dan ‘dat weten we dan ook maar weer’?

Daarover gaat Openbaring 22.
Je zou het het slotwoord, het nawoord, van Openbaring kunnen noemen.
Deze week las ik een boek met een nawoord,
waarin de schrijver vertelde wat de historische achtergrond van het boek was.
Dan blijkt het boek opeens niet alleen een mooi verhaal,
maar ook een realistische kijk in een vergeten stukje geschiedenis.
Zo’n nawoord zet het boek midden in de werkelijkheid.

dia 4 – wat doe je ‘met de kennis van straks’?
Dát is wat in Openbaring 22 ook gebeurt.
We hebben een blik in de toekomst gekregen,
en nu is de vraag: wat ga je er mee doen?
We zeggen wel eens: ‘met de kennis van nu…’

dia 5 – pech
Als ik vóór onze vakantie had geweten
dat we op de terugweg met een defecte dynamo
langs de Duitse Autobahn zouden komen te staan,
dan had ik vóór de vakantie die dynamo al laten vervangen.
Met de kennis van nu had ik andere keuzes gemaakt.

Openbaring geeft ons kennis van straks.
Wat doe je met die kennis van straks?
Neem je het ter kennisgeving aan?
Of ga je andere keuzes maken?
Wat betekenen de visioenen van Johannes in jouw leven?

2. Vol verwachting
dia 6 – 1. de toekomst is al begonnen
Uit het nawoord van Openbaring
wil ik 3 dingen halen om vol verwachting 2018 in te gaan.

Het eerste: de toekomst is al begonnen!
Neem bijvoorbeeld vers 6: het moet binnenkort gebeuren.
Of vers 10: ‘houd de profetie van dit boek niet geheim, want de tijd is nabij.’
Ik hoop dat ik in mijn vorige preken over Openbaring
duidelijk heb kunnen maken dat veel van Johannes’ visioenen
gewoon over onze tijd gaan, niet over een verre toekomst.
De geestelijke strijd bijvoorbeeld, die Johannes steeds ziet terugkomen:
dat gaat over wat christenen in de tijd van Johannes al meemaakten,
maar net zo goed over onze tijd.

‘De tijd is nabij,’ dat betekent ook dat je niet moet uitstellen.
Daarom die uitnodiging in vers 17:
‘de Geest en de bruid zeggen: kom!’
Net zoals in Psalm 122, die we zongen:
kom met ons mee, kom nú aan de kant van Jezus staan!

dia 7 – 2. Jezus komt terug
Maar het nawoord kijkt ook verder vooruit.
Dat is het tweede: Jezus komt terug!
Het lijkt misschien een beetje een rommelig nawoord,
het springt van de hak op de tak,
met allerlei losse opmerkingen die weinig met elkaar te maken lijken te hebben.
Maar steeds komt terug: ‘ik kom spoedig!’
Drie keer, in vers 7, 12 en 20.
Het is het refrein van dit slotwoord: ‘ik kom spoedig!’

Wanneer Jezus terugkomt, dat weet niemand,
maar wees ervan verzekerd dát Jezus terugkomt.
Het zijn niet wat vreemde hersenspinsels of wanen van Johannes.
Nee: ‘wat hier gezegd is, is betrouwbaar en waar.’
Reken erop dat Jezus terugkomt, wees vol verwachting,
en ga met die verwachting 2018 in: Jezus komt spoedig!

Wat vind ik dat moeilijk!
Als ik eerlijk ben, dan is de terugkomst van Jezus voor mij heel ver weg.
Ik reken erop dat ik dat niet ga meemaken,
dat ik tegen die tijd al lang overleden ben.
Dan wijst Openbaring 22 mij terecht:
houd de verwachting levend,
laat het geen sprookje zijn voor een verre toekomst,
maar iets reëels, iets echts, waar je op rekent.

dia 8 – lééf uit die verwachting
En dan kun je het ook niet meer voor kennisgeving aannemen.
Dat is het derde: lééf uit die verwachting.
Want als je weet wat er gaat gebeuren,
dan heeft dat invloed op wat je vandaag doet.
Als ik van tevoren had geweten dat de dynamo het zou begeven,
had ik me voorbereid door alvast een nieuwe te laten monteren.
Of zoals ik ergens las:
‘wie morgen de elektrische stoel krijgt, leeft anders dan iemand die morgen trouwt.’
Johannes heeft zijn visioenen voor ons opgeschreven,
zodat wij kennis hebben over de toekomst,
zodat we vooruit kunnen kijken terwijl we al weten wat er gaat gebeuren,
en ons daarop kunnen voorbereiden!
Ook dát komt in Openbaring 22 steeds terug.
Als Jezus elk moment terug kan komen,
dan is het leven op deze oude wereld relatief,
en ga je daar niet meer volledig in op.

3. Waar blijft Jezus?
dia 9 – waar blijft Jezus?
De verwachting dat Jezus snel terugkomt, is levensveranderend.
Maar komt Jezus snel terug?
Het staat er zo mooi, ‘ik kom spoedig’…
Maar waar blijft Jezus?
Tenzij er in de komende 4 uren nog wat gebeurt,
gaat 2017 de geschiedenisboeken in
als het jaar waarin Jezus nog steeds niet is teruggekomen…
Had Jezus niet beter kunnen zeggen:
‘ik kom, maar reken er maar op dat het nog wel even duurt!’

dia 10 – 1. Gods tijd is anders dan de onze
Daarover 2 dingen.
Het eerste: God kijkt anders naar de tijd dan wij.
In 2 Petrus 3 gaat Petrus op die vraag in:
‘waar blijft Jezus nu? Hij had toch beloofd te komen?’
Het antwoord lees je in vers 8 en 9:
‘één ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters:
voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen;
hij heeft alleen maar geduld met u,
omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.’
Nee, ik begrijp er niets van waarom Jezus nog niet terug is gekomen.
Vanaf de aarde gezien duurt het al een eeuwigheid.
Maar in Openbaring krijg je steeds het hemelse perspectief,
en God kijkt nu eenmaal anders naar de tijd dan wij.

Het gebeurt in de bijbel trouwens veel vaker:
dat mensen moeten wachten en er al bijna niet meer in geloven.
Neem bijvoorbeeld Abraham.
God had beloofd dat hij en Sara een kind zouden krijgen,
maar er gebeurt niks, en ondertussen is Sara al veel te oud om kinderen te krijgen.
Ze geloven niets meer van Gods belofte,
en Abraham rommelt aan met Hagar, Sara’s slavin,
om toch nog nageslacht te krijgen.
Het wachten duurde lang, voor het gevoel van Abraham en Sara té lang,
maar God heeft zijn belofte wel degelijk waar gemaakt:
Sara kreeg, ondanks haar hoge leeftijd, een zoon: Isaak.

dia 11 – 2. vergeet niet waar het echt om gaat!
Het tweede: vergeet niet waar het echt om gaat –
of de terugkomst van Jezus voor jou realiteit is.
Je kunt je helemaal verliezen in die vraag: ‘waar blijft Jezus nou’,
maar dat is niet de vraag waar het om gaat!
Je kunt er hele theorieën omheen bouwen, los gaan op allerlei speculaties,
maar het blijven redeneringen op een veilige afstand van jezelf.
De grote vraag is: geloof jij dát Jezus terugkomt,
en dat het elk moment zo ver kan zijn?
Ga je aan Gods tijd rekenen, of reken je erop dat Jezus komt?

4. Wees een pelgrim!
dia 12 – wees een pelgrim
Ga vol verwachting 2018 in.
Reken erop dat Jezus elk moment kan komen, en leef daarnaar!
Ga daarom 2018 in als een pelgrim.
Ja, een pelgrim…
Katholieken hebben wat meer met pelgrimages dan protestanten,
want protestanten hebben nu eenmaal niets met heilige plaatsen.
Maar katholieken hebben niet het alleenrecht op pelgrimages:
Psalm 122 is ook al een pelgrimslied.
Dus: wees een pelgrim.

dia 13 – jabikspaad + pelgrim
Pelgrims zijn op reis.
Ze beginnen bijvoorbeeld in St. Jacobiparochie,
om het Jabikspaad via Franeker naar Hasselt te lopen.
Vanuit Hasselt kun je zelfs doorlopen tot Santiago de Compostella in Noord Spanje,
de bekendste bedevaartplaats in Europa.
Pelgrims zijn altijd in beweging.
Ze overnachten in een herberg of zetten een tent op, en trekken weer verder.
Want ze zijn op weg naar een einddoel, dáár gaat het om.
Tegelijk is de reis zelf ook belangrijk.
Anders waren ze wel op het vliegtuig gestapt…
Lopen of fietsen, bepakt met een zware rugzak,
is niet de snelste manier om op je bestemming te komen.
Maar de route doet er ook toe.
Onderweg ontmoet je mensen.
Onderweg heb je alle tijd om na te denken.
Onderweg leer je van weinig middelen te leven.

dia 14 – maak van de reis niet je bestemming!
Ga 2018 als zo’n pelgrim in.
Als iemand die op reis is, op weg naar de bestemming.
Leef niet alsof deze wereld de bestemming is.
Wat kan ik druk zijn met al mijn plannen!
Dan vergeet ik weer dat ik een pelgrim ben.
Leven als pelgrim betekent: ga niet in die plannen op.
Je bent een reiziger, die leeft in een tent, een tijdelijk huis,
niet in een villa die tot in lengte van dagen moet blijven staan.
Ga niet op in alles wat het leven te bieden heeft.
Het is prima om met de toekomst bezig te zijn,
te bedenken wat jij in 2018 wilt gaan doen,
de reis doet er ook toe,
maar maak van de reis niet je bestemming.

Want Jezus zegt: ‘ja, ik kom spoedig.’
Ga met die verwachting 2018 in.
‘Amen, kom, Heer Jezus!’
Zeg jij het mee?
Amen.