Nehemia 4:8 – Houd moed in je geloof

Mark Veurink
1 februari 2015

Nehemia 4:8 – Houd moed in je geloof

image_pdfimage_print

Maakt geloven verschil? In je eigen leven? Voor de wereld? Soms kun je er moedeloos van worden. Van Nehemia kun je leren hoe je moed kunt houden in je geloof.

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Psalm 124 : 1 en 3
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: LvK Lied 320 : 1, 3 en 4
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Nehemia 3 : 33 – 4 : 17
Zingen: Psalm 127 : 1 en 2
Preek over Nehemia 4 : 8
Zingen: Psalm 125 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Lezen wet
Zingen: Opwekking 689
Gebed
Collecte
Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 2 en 4
Zegen

Houd moed in je geloof

Inleiding
dia 1 – sport
Ik heb er nog nooit een geheim van gemaakt dat ik geen sporter ben.
Wat veel minder mensen weten, is dat het bij mij soms wel begint te kriebelen.
Want ergens geloof ik toch wel dat sport ook voor mij goed zou zijn.
Al kost het al moeite om dat hardop te zeggen…
Voor de lijn hoef ik het niet te doen,
en met mijn conditie valt het volgens mij ook nog wel mee,
maar als mensen vertellen dat ze van sporten energie krijgen
doordat het hun helpt om hun hoofd even leeg te maken,
dan word ik toch wel een beetje jaloers.

dia 2 – schoen
Ik heb wel eens een poging gedaan.
De laatste keer was toen ik nog studeerde.
Hardlopen, dat leek me wel wat.
Met goede moed ben ik eraan begonnen.
Ik ging er echt voor, heb er zelfs hardloopschoenen voor gekocht.
De eerste keren voelde het ook echt goed.
Maar al snel werd het minder.
Ik merkte dat er weinig vooruitgang in zat.
Dat lag trouwens helemaal aan mijzelf,
want ik dacht het wel zonder die schema’s te kunnen
waarmee je het hardlopen langzaam opbouwt.
Ik wilde het direct echt kunnen.
Ik werd nog meer ontmoedigd,
toen ik eens met een vriend een rondje ging doen.
Ik was al buiten adem terwijl het leek alsof hij nog met de warming-up bezig was…
En toen ik ook nog een keer kniepijn kreeg,
werd ik er zo moedeloos van dat ik het heb opgegeven.

dia 3 – moedeloos
Als dingen niet lukken, als het tegenzit, dan kun je er moedeloos van worden.
Als je solliciteert, en je wordt niet uitgenodigd voor een gesprek,
maar met een standaardbrief afgewezen,
en dat gebeurt je 20 keer achter elkaar,
dan kun je zomaar de moed verliezen.
Als je een dikke onvoldoende haalt voor Frans,
en dan voor de volgende toets extra hard gaat leren,
maar dan een nog dikkere onvoldoende haalt,
en hoe hard je het ook probeert, je er niets van bakt,
dan kun je zomaar de moed verliezen.

dia 4 – houd moed in je geloof
De moed verliezen, daarover gaat het in Nehemia 4.
Het zit niet altijd mee.
Er is tegenstand, ook voor christenen die willen bouwen,
die willen dat hun geloof verschil maakt.
Ook als christen kun je de moed verliezen.
Van Nehemia mag je dan leren:
houd moed in je geloof.

1. Ontmoedigd
dia 5 – goed resultaat geeft goede moed
Zo begint Nehemia aan de herbouw van Jeruzalem.
Jeruzalem is een puinhoop,
en als Nehemia in de Perzische stad Susa hoort over de situatie van Jeruzalem,
raakt dat hem diep.
Nehemia begint te bidden,
en langzaam rijpt bij hem het plan om zelf naar Jeruzalem te gaan.
En, wonder boven wonder, krijgt hij de steun van koning Artaxerxes.
Nehemia krijgt alles waar hij om vraagt.
Dat geeft nog eens moed!

Eenmaal in Jeruzalem houdt Nehemia de moed erin.
Ja, hij schrikt van hoe Jeruzalem erbij ligt,
maar hij gaat niet bij de pakken neerzitten.
Er is werk aan de winkel!
Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk:
al snel is er een hele groep bouwers bezig om de stadsmuur op te bouwen.
Het begint weer ergens op te lijken.
Heerlijk om resultaat te zien!

Zo werkt het bij ons ook.
Het werkt motiverend als je merkt dat je vooruitkomt.
Om even te blijven bij mijn voorbeeld over hardlopen:
als je steeds een halve minuut van je recordtijd weet af te halen,
geeft dat energie om ervoor te blijven gaan.
Voor geloven geldt dat ook:
wat is het motiverend als je ziet dat je geloof verschil maakt!
Als je geloof verschil maakt in je dagelijks leven.
Als je geloof verschil maakt in het leven van anderen.
Wat is het voor de kerk stimulerend
als mensen van buiten de kerk tot geloof in Jezus komen!
Dat motiveert om te blijven bouwen aan Gods koninkrijk.

dia 6 – tegenstand: spot, geweld en verdeeldheid
Terug naar Jeruzalem.
Niet iedereen is blij met Nehemia en zijn enthousiasme.
Een zekere Sanballat wordt woest als hij over Nehemia hoort.
Op dit moment heeft hij het voor het zeggen in Jeruzalem.
Wie denkt die Nehemia wel niet dat hij is,
om de Joden tegen hem, Sanballat, op te zetten?
Meneer komt uit het verre Perzië, en weet nu precies hoe het hier moet?!
Zo’n onruststoker kan Sanballat niet gebruiken!
De bouw van de muur moet gestopt worden.

Het eerste wapen dat Sanballat tevoorschijn haalt, is spot.
Met een paar medestanders maakt hij het werk van de bouwers belachelijk.
‘Moet je kijken, die hoop stenen daar,
denken ze nu echt dat ze van Jeruzalem weer een waardige stad kunnen maken?
Verspilde moeite als je het mij vraagt!’
‘O, en jullie, christen, je denkt toch niet echt dat je geloof verschil maakt?
Doe jezelf een lol, en maak gewoon wat moois van je leven!’

Nehemia en de bouwers laten zich er niet door ontmoedigen.
De bouw gaat verder, het is al bijna op de helft.
Tijd voor zwaarder geschut!
Sanballat haalt zijn tweede wapen tevoorschijn: geweld.
Als er met die Jeruzalemmers niet te praten valt,
dan moet er maar gevochten worden.
Sanballat bereidt een aanval voor.

Ondertussen wordt ook het derde wapen ingezet: verdeeldheid.
Sanballat maakt er handig gebruik van dat sommige Joden op hun rust gesteld zijn.
Deze Joden wonen in het gebied rondom Jeruzalem,
en leven al jaren vreedzaam met andere volken in het land.
Die Nehemia moet oppassen, straks worden zij ook nog in de oorlog getrokken!
Sanballat weet hen, Nehemia’s volksgenoten, zover te krijgen
dat ook zij proberen Nehemia over te halen de bouw van Jeruzalem te staken.
Vernietigender kan het niet: als je eigen mensen zich tegen je keren.
Als mensen uit de kerk zeggen
dat je niet moet verwachten dat je geloof verschil maakt,
want alles is al eens geprobeerd, en het werkt toch niet.

dia 7 – maakt geloof wel verschil?
Tegenwerking maakt moedeloos.
Is het ook niet erg idealistisch
dat christenen iets mogen betekenen voor de bouw van Gods koninkrijk?
Kijk dan naar de wereld!
Is de wereld door onze inspanningen een betere plaats geworden?
Zal de wereld ooit wel beter worden?
Maakt geloof wel verschil?

2. God maakt het verschil
dia 8 – God maakt het verschil
De moed zakt je zomaar in de schoenen.
Wat kunnen wij nu, wie zijn wij nu helemaal?
Maar dat is buiten God om gerekend,
terwijl juist God het verschil maakt.

dia 9 – bouwen wordt snel een eigen project
De Israëlieten die bouwen aan de muur dreigen af te haken.
De spot van Sanballat en zijn medestanders konden ze nog wel verdragen,
al knaagde het van binnen wel aan hen.
Maar de dreiging dat het op oorlog uit loopt
en hun eigen volksgenoten die zich tegen de herbouw van Jeruzalem keren,
het wordt hen te veel.
Tegen Sanballat en zijn leger kunnen ze toch nooit op?
Ze zijn al zo moe van het bouwen, het is zo zwaar.
Moeten ze niet gewoon de werkelijkheid onder ogen zien,
dat de herbouw van Jeruzalem gedoemd is te mislukken.
Ze hebben gewoon te veel hooi op hun vork genomen,
ze hebben zichzelf overschat.

Het probleem is dit:
de bouwers zien de bouw van Jeruzalem als hun eigen project.
Ze vergeten te kijken naar God.
En volgens mij is dat een heel herkenbaar probleem.
Als ik vanuit mijn geloof iets wil betekenen voor de mensen om mij heen,
kan het al heel snel mijn eigen project worden.
Als we als kerk dingen bedenken om iets voor de samenleving te doen,
of als we proberen verder te komen in het samenwerken met de CGK,
dan gaan voor je het weet de dingen van onszelf afhangen.
En dan gaat het mis!
Het gaat mis als alles gaat om wat wij doen,
in plaats van dat het gaat om wat Jezus al hééft gedaan.

dia 10 – kijk dan naar wat God gedaan heeft
Dat ziet Nehemia heel scherp.
De moreel, de strijdlust van zijn mannen is op een dieptepunt.
Nehemia weet wat nodig is:
de bouwers moeten niet vertrouwen op hun eigen mogelijkheden
maar op Gods macht.
Daarom spreekt Nehemia hen toe.
‘Wees niet bang voor hen,’ begint Nehemia.
Woorden die in de bijbel vaker gebruikt worden in hopeloze situaties
waar God het verschil maakt.
Nehemia gaat verder: ‘denk aan de grote en geduchte Heer.’
Hij houdt de Israëlieten voor:
‘als God aan onze kant staat, kan niemand ons stoppen.
Jullie kennen God toch?
Jullie hebben toch gehoord hoe God in heel de geschiedenis
steeds weer zijn volk te hulp kwam?
Vertrouw er dan op dat God ook voor ons strijd.’

Als je moedeloos wordt over je geloof,
als je je afvraagt wat voor zin het nu eigenlijk heeft
om te leven in het spoor van Jezus Christus,
kijk dan naar Jezus.
Maak van het verschil dat je als christen maakt niet je eigen project.
Kijk maar naar wat Jezus gedaan heeft:
hij is het die echt verschil maakt!
En dat mag je motiveren om zelf ook verder te bouwen.
Net als de bouwers van Jeruzalem: als ze weer naar God hebben gekeken,
krijgen ze nieuwe moed om ervoor te gaan.
Want God schakelt mensen in.

3. Heeft bouwen zin?
dia 11 – heeft bouwen zin?
Maar wat merk je er nu in de praktijk van
dat God zelf voor ons strijd?
Kijk, in Nehemia kun je dan in ieder geval nog aanwijzen dat het lukt.
Als de mensen weer naar God kijken, krijgen ze nieuwe moed
en uiteindelijk komt Jeruzalem af.
In geloof mag je dan zeggen dat dat Gods werk is.
Maar vaak is bouwen helemaal geen succesverhaal.
Heeft het wel zin?

dia 12 – denk klein: in je eigen mogelijkheden
Laat ik daar twee dingen over zeggen.
Het eerste: we denken vaak te groot.
Een spreekwoord zegt: ‘wie het kleine niet eert is het grote niet weerd’,
en het kan geen kwaad om ons dat regelmatig voor te houden.
Je kunt wel willen dat je geloof in alles in je dagelijks leven verschil maakt,
en het is prachtig als dat inderdaad zo is,
maar geloven werkt vaak net als hardlopen: je moet het oefenen.
Hoe langer je bezig bent, hoe meer je ervan ziet.
Je kunt wel willen dat jouw geloof de wereld verandert,
ervoor zorgt dat de wereld een betere plek wordt,
maar dan denk je te groot.
Maar dat betekent nog niet dat je geloof niets voor anderen betekent:
het kan wel degelijk verschil maken voor je vrienden of je buren,
voor de mensen die op jouw pad belanden,
en daarin mag je iets laten zien van hoe God van mensen houdt.
Nehemia verandert ook niet de hele wereld,
in het Perzische rijk blijft Jeruzalem een onbeduidend provinciestadje.
Maar op zijn plek draagt Nehemia wel bij aan Gods grotere werk.

dia 13 – zeesterren
Misschien heb je wel eens het verhaal van de zeesterren gehoord.
Op een strand zijn duizenden zeesterren aangespoeld,
en als ze niet snel weer in het water komen, gaan ze dood.
Een jongen loopt over het strand en gooit zeesterren in zee.
Een oude man kijkt er verbaasd naar:
‘wat heeft het voor zin, het zijn zoveel zeesterren,
die kun je nooit allemaal redden.’
De jongen pakt de volgende zeester en zegt:
‘maar deze zeester wel’, en gooit hem in zee.

dia 14 – God gaat verder met wat mislukt lijkt
Er is nog een reden waarom bouwen zin heeft:
God keert wat mislukt lijkt om.
Kijk maar weer naar Jezus.
Jezus vertrouwde zijn Vader in alles,
maar dat betekende niet dat hij niet werd tegengewerkt.
Zelfs aan het kruis nog werd hij bespot:
‘jij bent toch Gods Zoon, dan kun je toch van dat kruis afstappen?’
Jezus verloor de moed niet, maar dat maakte zijn leven nog geen succesverhaal.
De dreigementen aan zij adres werden waargemaakt:
hij werd om het leven gebracht.
En juist door die, in mensenogen, mislukking,
bouwt God aan zijn koninkrijk, zijn nieuwe wereld.

Als je je geloof in je leven vorm wilt geven,
als je wilt leven voor het koninkrijk van God,
dan zul je tegenstand tegenkomen, belooft Jezus.
En soms zal het lijken alsof het allemaal voor niets is.
Maar God gaat verder met het kleine, het mislukte.
Er zijn machten die willen dat Gods koninkrijk instort.
Maar juist in verdrukking groeit het.

4. Houd de moed erin!
dia 15 – houd de moed erin
Geloven is meer dan het aannemen van bepaalde waarheden.
Het is een vertrouwen op God dat je leven stempelt.
De komende weken doen we hier in de kerk een leesproject
over de brief van Jacobus.
Daar staat het heel scherp:
als het geloof zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood!
Juist als je dat verschil wilt maken, krijg je tegenstand.
Houd dan de moed erin!

dia 16 – vecht tegen moedeloosheid
Van Nehemia kun je iets leren van hoe kunt vechten tegen moedeloosheid.
Hij doet drie dingen.
Het eerste: hij bewapent, met wapens en met Gods beloften.
Als je geloof aangevochten wordt, bewapen je dan!
Denk aan wat God al gedaan heeft en aan wat God belooft.
Raak thuis in de bijbel.
Het tweede is dat Nehemia het doel voor ogen houdt:
de bouwers moeten niet afhaken, want ze bouwen aan een veilige stad voor hun familie.
Houd het doel voor ogen als je geloof aangevochten wordt:
dat Gods naam geheiligd wordt, zijn koninkrijk komt en zijn wil wordt gedaan,
op aarde, net zoals dat in de hemel gebeurt.
En het derde: Nehemia zorgt dat niemand alleen hoeft te staan.
Als op de hoorn wordt geblazen, moet iedereen komen om samen te vechten.
Als je geloof aangevochten wordt,
zoek dan de kracht van samen geloven.
Bouw elkaar op, bemoedig elkaar in het geloof.

dia 17 – wees een bouwer
Als je zo vecht, kun je bouwen.
Wees niet halfslachtig, dat je geloof in je leven geen verschil maakt.
Dat God en je gewone leven gescheiden werelden zijn.
Neem geen genoegen met een geloof dat niets kost.
Je leeft niet om met zo min mogelijk kleerscheuren in de hemel te komen.
Jezus is koning, hij heeft alle macht, hij heeft het voor het zeggen in heel je leven.
Durf je daar echt voor te gaan?
Durf je met je leven te geloven?
Wees een bouwer!
Laat je geloof verschil maken in de keuzes die je maakt.
Laat je geloof verschil maken in hoe je met anderen omgaat.
Laat je geloof verschil maken in waar je voor leeft.

dia 18 – avondmaal
Volgende week vieren we het avondmaal, de maaltijd van de Heer.
Als je daaraan meedoet, is het goed om je voor te bereiden.
Nee, niet omdat je dan even extra goed christen moet zijn.
Je zou elke week de maaltijd moeten kunnen vieren.
Maar in je geloof kan wel sleur ontstaan,
en dan is het goed dat er momenten zijn om weer even te bezinnen.
In het oude avondmaalsformulier gebeurt die voorbereiding
aan de hand van de drieslag: ellende, verlossing, dankbaarheid.
Die wil ik toepassen aan de hand van Nehemia.
Op weg naar de maaltijd,
benoem en belijd de zonde van moedeloosheid en halfslachtigheid in je eigen geloof,
verwonder je over hoe God door Jezus verdergaat met de bouw van zijn rijk
en neem je voor de moed niet te verliezen en je door God te laten inschakelen,
tot eer van zijn naam.
Amen.