Matteüs 4,24b – Het goede nieuws van de wonderen van Jezus Christus

Hans Burger
Hans Burger
10 februari 2007

Matteüs 4,24b – Het goede nieuws van de wonderen van Jezus Christus

image_pdfimage_print

Morgendienst (met doop)

Voorzang: Gez 171,1.3
Votum / Groet
Zingen: Ps 96,1.2
Wet
Zingen: Ps 146,3.6
Gebed
Lezen:
- Jes. 35
- Matt 4,12-25
Zingen: Gez 27,1.4.5
Tekst Matt 4,24b
Preek
Zingen: Ps 145,1.2.3
Doop
- Zingen Gez 10-
 Zingen Opwekking 136
Voorbedegebed
Collecte
Zingen Gez 167,1.2.3 
Zegen

 

Middagdienst

Votum / Groet
Zingen: Ps 96,1.2
Gebed
Lezen:
- Jes. 35
- Matt 4,12-25
Zingen: Gez 27,1.4.5
Tekst Matt 4,24b
Preek
Zingen: Ps 145,1.2.3
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gezang 107,1.3.4
Collecte
Zingen Gez 73 ,1.4.5.6 
Zegen

 

Opmerkingen:

- hierboven is de nummering van het nieuwe Gereformeerd kerkboek gevolgd.

- ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: