Matteüs 4,24b – Het goede nieuws van de wonderen van Jezus Christus

Hans Burger
10 februari 2007

Matteüs 4,24b – Het goede nieuws van de wonderen van Jezus Christus

image_pdfimage_print

Morgendienst (met doop)

Voorzang: Gez 171,1.3
Votum / Groet
Zingen: Ps 96,1.2
Wet
Zingen: Ps 146,3.6
Gebed
Lezen:
– Jes. 35
– Matt 4,12-25
Zingen: Gez 27,1.4.5
Tekst Matt 4,24b
Preek
Zingen: Ps 145,1.2.3
Doop
– Zingen Gez 10
 Zingen Opwekking 136
Voorbedegebed
Collecte
Zingen Gez 167,1.2.3 
Zegen

 

Middagdienst

Votum / Groet
Zingen: Ps 96,1.2
Gebed
Lezen:
– Jes. 35
– Matt 4,12-25
Zingen: Gez 27,1.4.5
Tekst Matt 4,24b
Preek
Zingen: Ps 145,1.2.3
Gebed
Geloofsbelijdenis
Gezang 107,1.3.4
Collecte
Zingen Gez 73 ,1.4.5.6 
Zegen

 

Opmerkingen:

– hierboven is de nummering van het nieuwe Gereformeerd kerkboek gevolgd.

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: \n hansburger@filternet.nl Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spam bots, u heeft Javascript nodig om het te bekijken   

– bij deze preek is een A4-tje beschikbaar met preeksamenvatting en verwerkingsvragen; zie onder downloads/preekverwerking.   

 

Preek over Matteüs 4,24b: het goede nieuws van de wonderen van Jezus

 Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus, 

1. In twee preken hebben we de afgelopen tijd stil gestaan bij het goede nieuws van het koninkrijk van God. En dat tegen de achtergrond van de vraag wat dat goede nieuws betekent voor hoe wij gemeente-zijn met elkaar. Vanmorgen sluiten we deze korte serie over het goede nieuws van het koninkrijk af. We staan vanmorgen stil bij het goede nieuws van de wonderen van Jezus Christus, het goede nieuws van de tekenen van het koninkrijk.  

En dat doen we in een dienst waarin gedoopt wordt: Rienke van der Veen en Seraya Broersma. Zij worden gedoopt omdat hun ouders bij dat rijk van God horen: ingelijfd in Christus door geloof. Burgers van het rijk van God in de hemel.  

Zo worden we niet geboren. Of je nu een spontane snelle bevalling thuis hebt, of een bevalling die uiteindelijk in het ziekenhuis plaatsvindt, Rienke en Seraya zijn beiden geboren in een bestaan dat doodloopt. Letterlijk, op de dood.  

Jezus zegt tegen Nikodemus (Johannes 3): Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Rienke en Seraya kunnen in het rijk van God niet binnengaan zonder dat ze nog een keer geboren worden – door het water van de doop en door de Heilige Geest. Alleen als zij net als hun ouders tot geloof komen in Jezus Christus, dan wordt het een ander verhaal. Dan zijn zij onderdeel van de gemeente van Jezus Christus. Burgers van het rijk in de hemel.  

En dat brengt bij de vraag: waarom is dat goed nieuws – voor hen en voor ons allemaal? Wat is dat goede nieuws van het rijk van God? Vanmorgen staan we daarbij stil vanuit de wonderen van Jezus. Zijn wonderen staan niet op zich, maar horen bij een boodschap en hebben een betekenis. Ze hebben niet alleen betekenis voor degene die genezen werd. Of er in mijn leven nu een wonder gebeurt of niet – altijd hebben de wonderen van Jezus ook voor mij een betekenis. Zijn wonderen vertellen het goede nieuws van het koninkrijk van God. Het rijk van God is dichtbij! 

Deze preek gaat over het goede nieuws van de wonderen van Jezus. Zijn wonderen zijn tekenen van het koninkrijk. Tekenen, met een betekenis. Wat is die betekenis? Wat is het goede nieuws van de tekenen van het koninkrijk? En wat hebben die wonderen ons vandaag te zeggen – wat betekenen ze voor hoe wij samen gemeente zijn? Bij die vragen staan we in deze preek stil.    

 

[Alternatieve inleiding voor buiten Franeker]1. Wonderen bestaan. Het was een KRO-programma in 2006, gepresenteerd door Yvon Jaspers. En voor 2007 zit er weer een serie aan te komen, je kunt je ervoor aanmelden met een verhaal over een wonder. Er gebeuren wonderlijke dingen, dat is niet te ontkennen. Op de site van wonderen bestaan zegt Yvon Jaspers: “Een wonder is goed als het eigenlijk té ongeloofwaardig is. Je moet het niet kunnen verzinnen. Het moet onverklaarbaar zijn”  

De openheid voor wonderen is toegenomen. Het idee dat alles verklaarbaar en begrijpelijk zou moeten zijn, hebben veel mensen weer losgelaten. Wonderen breken onze door wetenschap en techniek bepaalde wereld open.  

Als je zo tegen wonderen aan kijkt, is het spannend dat ze gebeuren. Ze laten je zien dat we niet alles kunnen vatten. Misschien betekenen ze voor jou persoonlijk een opluchting, een doorbraak, een spectaculaire verbetering. Misschien ook niet – wat wordt mijn leven anders van een graancirkel? Maar verder – wat maakt het uit of er wonderen gebeuren of niet? Verder hebben wonderen geen betekenis. Je leven wordt er niet anders van.  

Ook Jezus deed wonderen. Geldt het ook voor zijn wonderen: te ongeloofwaardig, je kunt het niet verzinnen, het moet onverklaarbaar zijn? Het verandert je leven niet en heeft geen enkele betekenis?  

Als je Matteüs 4 leest, krijg je een heel andere indruk. Als je Jezus’ wonderen op zich neemt, zijn ze misschien levensreddend voor één persoon, degene die bijvoorbeeld genezen wordt, maar verder betekenisloos. Maar Jezus’ wonderen staan niet op zich. En ze zijn niet betekenisloos. Ze hebben betekenis voor ons, voor ons leven, voor hoe wij samen gemeente-zijn.  

De wonderen van Jezus horen namelijk bij een boodschap. Jezus verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk en daarom deed hij wonderen. Zijn wonderen hebben een betekenis: zijn wonderen vertellen het goede nieuws van het koninkrijk van God. Het rijk van God is dichtbij! 

Deze preek gaat over het goede nieuws van de wonderen van Jezus. Zijn wonderen zijn tekenen van het koninkrijk. Tekenen, met een betekenis. Wat is die betekenis? Wat is het goede nieuws van de tekenen van het koninkrijk? En wat hebben die wonderen ons vandaag te zeggen – wat betekenen ze voor hoe wij samen gemeente zijn? Bij die vragen staan we in deze preek stil.   

 

2. De wonderen laten zien wat Jezus zelf zegt: het rijk van God is nabij. Het gedeelte wat we gelezen hebben, is zo opgebouwd dat een Jood die de boeken van het OT kende, dat ook wel moest zien. De ene na de andere profetie gaat in vervulling. Matteüs citeert letterlijk uit Jesaja 8 en 9: In Galilea, het land van Zebulon en Naftali schijnt een schitterend licht (vers 15-16).

Als het rijk van God komt, dan betekent dat het herstel van het hele volk Israël. Israël, dat uit elkaar gevallen was, door een splitsing in het rijk, door de ballingschap van het tienstammenrijk, door de ballingschap van Judea, er was weinig meer van over. Maar als Gods rijk zou komen, dan zou Israël hersteld worden in de oude glorie – daarvan hadden de profeten zoals Jesaja geprofeteerd. En waar kwamen Jezus’ volgelingen vandaan? Vers 25: uit Galilea, uit Dekapolis, uit Jeruzalem en Judea, en uit het overjordaanse. Zet deze gebieden bij elkaar op een kaart, en je ziet het: ze komen uit heel het gebied van Israël. Jezus is bezig Israël weer op de kaart te zetten. Gods volk heeft weer toekomst.

Ook de wonderen van Jezus herinneren aan de profetie van Jesaja. We hebben Jesaja 35 gelezen. Als God komt, dan ontstaat er weer leven in de woestijn. Dan zal Hij de bevrijder zijn. ‘Dan worden blinden de ogen geopend, de oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten, de mond van stommen zal jubelen’

Iedere Jood die net als Matteüs zijn bijbel kende, die Jezus bezig zag, of het boek van Matteüs las – diens hart ging sneller kloppen. Die wonderen van Jezus – dat was voorzegd. Zo zou het zijn als Gods rijk zou komen. Dan zou Israël hersteld worden, maar ook de hele schepping zou bevrijd worden, vernieuwd. Voor iedereen, overal op aarde, betekent Gods rijk bevrijding en genezing – vrede op aarde. 

Maar stel nu dat Seraya blind geboren was. Of dat Rienke verlamd was aan zijn benen? Zonder doop zouden ze blind en verlamd zijn. Verandert dat door de doop? Verandert dat wanneer ze door de Geest opnieuw geboren worden, wanneer ze zelf tot geloof komen? Als ze in de tijd van Jezus hadden geleefd, hadden ze naar hem toe kunnen gaan en misschien wel genezen kunnen worden… Maar nu? Jezus zei dat het rijk dichtbij was, maar waar is het dan? Is Gods rijk ooit wel dichtbij geweest?   

 

3. Het begon zo mooi, bij Jezus.  

Inderdaad – het begint bij Jezus. Dat is het tweede dat de wonderen laten zien: het gaat om Jezus Christus. Hij heeft wonderen gedaan als niemand anders dat ooit gedaan heeft. Elke kwaal, elke ziekte, elke pijn – hij kon het genezen. Zelfs mensen die opgegeven waren en waar niemand meer een oplossing wist – bezetenen, maanzieken en verlamden – hij kon wel genezen. Zonder lange bezweringen, zonder wat voor hulpmiddel ook maar. Met een enkel woord was de zieke genezen.  

De wonderen laten zien dat het om Jezus Christus gaat. Uit heel Israël komen de mensen dan ook op hem af. Dat is precies wat de doop laat zien: Seraya en Rienke worden door hun ouders bij Jezus Christus gebracht. Bij hem moet je zijn.

Hoe doe jij dat? Zou je toen naar Jezus Christus toe gegaan zijn? Doe je dat nu? Bij Jezus Christus moet je zijn – alleen Hij bevrijdt en geneest. 

Tegelijk wordt bij Jezus Christus duidelijk hoe het met dat rijk van God zit. Hoe kan het rijk van God al bijna 2000 jaar dichtbij zijn?  Het rijk van God is verbonden met de geschiedenis van Jezus Christus. Waar hij is, daar is het rijk van God dichtbij. Hij brengt ons in Gods rijk, maar op een onverwachte manier.

Hij bleek een lijdende Messias, een doodgemartelde koning. Maar … Hij stond op uit de dood. Hij overwon de duivel. Hij stierf voor onze zonden. Zo alleen brengt hij ons in Gods rijk.

Anders dan verwacht ging Christus toen naar de hemel. Zolang hij daar is, is Gods rijk verborgen. En tegelijk is het aanwezig, door de Heilige Geest, die hij ons geeft. Waar de Geest is, daar is Jezus Christus.

Al bijna 2000 jaar wachten we op zijn komst. Maar dat wil zeggen: al 2000 jaar krijgen mensen de mogelijkheid om Jezus te leren kennen, zodat ook zij in Gods rijk binnen kunnen gaan.

Ook vandaag worden er weer mensen gedoopt, om zo in Gods rijk binnen te gaan – in verbondenheid met Hem.  De wonderen laten zien: Gods rijk wordt werkelijkheid via Jezus Christus. Daarom is het zo mooi dat hier vanmorgen weer twee kinderen gedoopt worden: ingelijfd in Christus. Bij Hem moet je zijn voor bevrijding en genezing. En de vragen die de nabijheid van Gods rijk oproept, worden beantwoord in zijn leven, sterven en opstanding. Jezus brengt ons in Gods rijk.    

 

4. De wonderen laten ook zien wat het rijk van God ons brengt: bevrijding en genezing.

Bevrijding – dan dachten de Joden meteen aan de Romeinen. De Messias zou de Romeinen aanpakken en het land uit jagen. Jezus’ wonderen laten zien wie hij als de grootste vijand ziet: de duivel. Door onze zonde heeft hij ons in zijn macht gekregen. Hem pakt Jezus aan. Bezetenen worden bevrijd, demonen uitgedreven.

En het rijk van God brengt genezing. Waar de zonde doorwerkt en gevolgen heeft, waar mensen ziek worden, doodziek, niet meer te genezen – daar geneest Jezus.  

Mooi is dat – hij genas daar, en toen. Maar hier en nu? Als Seraya blind geboren was, of Rienke verlamd? Wat dan?  

Besef goed: de wonderen laten zien wat het rijk van God ons brengt: bevrijding en genezing. Ze laten zien dat Jezus elke zieke kan genezen, elke bezetene kan bevrijden. Maar al die mensen aan wie door Jezus een wonder is gedaan, zijn gestorven. Er zijn ook mensen die Jezus niet geholpen heeft. Jezus heeft geen keizersnee uitgevoerd. Als ik denk aan Boaz, het kind dat Janneke en ik net gekregen hebben, geboren door een keizersnee: in Jezus’ dagen zou hij gestorven zijn. Jezus heeft niet iedereen geholpen.  

De wonderen zijn tekenen van het rijk dat dichtbij is en dat absoluut zal komen. Maar de complete bevrijding, de complete genezing – als de duivel er helemaal niet meer is, als niemand meer ziek wordt, als de dood verdwenen is – die is er nog niet. Die is er pas als Gods rijk definitief op aarde komt, wanneer Jezus als de Messias terugkomt op de wolken van de hemel.   

De wonderen van Jezus zijn nog niet de complete vernieuwing en verlossing van hemel en aarde. Jezus volgen is delen in zijn opstanding, maar ook in zijn lijden en sterven, het is kruisdragen. Wat natuurlijk niet wegneemt dat Jezus Christus ook nu nog wonderen doet. 

En dan is de vraag vooral: is jou leven een teken van het koninkrijk, van je verbondenheid met Jezus Christus? Je kunt een teken zijn doordat jij zelf genezing ontvangt. Maar wij weten niet van te voren of God genezen zal. Of nog mooier: doordat je net als Jezus er een rol in mag spelen dat anderen genezen worden. Maar je kunt ook een teken zijn doordat je op een indrukwekkende manier je lijden draagt.  

Tot we Gods rijk zien, waarvan de wonderen een teken zijn: een wereld bevrijd en genezen – compleet verlost.   

 

5. Er zit trouwens nog een betekenis aan de wonderen van Jezus. Genezing en bevrijding, dat betekent tegelijk een warm welkom voor wie buitengesloten waren.  

Het lijkt er op dat het toenmalige Jodendom strenger was dan de wetten van Mozes. Volgens de wetten van Mozes mochten wie onrein waren niet in de tempel komen. Wie bloed verloor, wie melaats was, of om een andere reden onrein, was buitengesloten. Van priesters werd helemaal lichamelijke gaafheid gevraagd. Een gehandicapte kon geen priester zijn. Het toenmalige Jodendom was nog strenger. Daar golden de blinde, de verlamde, de dove, de stomme, niet als volwaardig lid van het volk. Dit was op zijn minst in sommige streng religieuze groepen het geval. Genezing betekende dus meer dan alleen fysieke genezing. Je was weer volwaardig lid van het volk. En je kon weer in de tempel komen. Je was weer welkom bij God! 

De wonderen van Jezus geven ook daar uitdrukking aan. Het zijn geen wonderen zoals bij Mozes, toen Israël uit Egypte ging. Toen greep God in, en hij trof de Egyptenaren met zijn plagen. Nu, in Jezus Christus, grijpt God opnieuw in. Maar wat je als eerste ziet, dat is genezing en bevrijding. Een warm welkom voor wie buitengesloten is door ziekte of bezetenheid. 

Daarin wordt uitgedrukt waarom Jezus gekomen is. Hij laat zien hoe welkom we allemaal bij God zijn: zondige mensen, beschadigde mensen, hulpeloze mensen, zieke mensen. Niemand is te mismaakt, niemand is te zondig voor God. Uiteindelijk is Jezus Christus gestorven voor zijn eigen vijanden.  

Daar sta je misschien niet vaak bij stil als het over wonderen gaat. Maar proef ook dat erin. De wonderen drukken uit dat God ons allemaal welkom heet. Jij en ik – wij allemaal, wie we ook zijn – we zijn welkom bij God.Hij wil ons beschadigde leven genezen. Hij wil onze gevangenschap openbreken. Hij bevrijdt ons van elke verslaving.

Voel in de wonderen van Jezus hoe God ook jou welkom heet. Hoe God ook zou vol liefde en ontferming aankijkt. Wat je ook met je meedraagt – je bent welkom bij mij. Ik wil je zonde vergeven. Ik wil je leven genezen. Ik wil je bevrijden. Geen ziekte, geen zonde, geen zwakheid is mij te groot. Welkom, dat ben je. 

Echt?  

Ja echt. Iedereen, waardoor je ook buitengesloten bent, waardoor je ook een buitenbeentje bent; wie bij Jezus komt wordt niet weggestuurd. Jezus is immers het bewijs van Gods liefde.   

 

6. Wat betekent het evangelie van de wonderen van Jezus Christus nu voor ons als gemeente. Gemeente zijn vanuit het evangelie, wat is dat in dit kader?  

Alle genoemde punten, hebben praktische gevolgen.  

1. De wonderen zijn een teken van het rijk van God. Voor ons als gemeente betekent dat: wees als gemeente een teken van het rijk. Dat ligt in het verlengde van de vorige preek: gemeente als huis van de toekomst. Allereerst vraagt dat erom, dat wij zelf op dat rijk van God gericht zijn. Dan is de belangrijkste vraag niet: verlangen we naar vrede op aarde? De centrale vraag is: verlang je er naar dat God bij ons komt wonen? Of wil je wel vrede op aarde, maar interesseert God je eigenlijk niet?

Wees eerlijk. Zeg niet te snel dat je natuurlijk wel in God geïnteresseerd bent.

Zoek je toevlucht bij God en laat Hij je verlosser zijn. Alleen vanuit een verlangen naar God zelf kunnen we als gemeente teken zijn van het koninkrijk.  

2. De wonderen laten zien dat het om Jezus Christus gaat. Ze vestigen de aandacht op Hem. Richt dan ook zelf je aandacht op Jezus. Geef je aan Hem over, wat daar ook de gevolgen van zijn. Wat heb je liever: zonder Jezus spectuculaire wonderen doen, demonen uitdrijven, zieken genezen, doden opwekken; of met Jezus leven, in een diepe verbondenheid, desnoods zonder spectaculaire wonderen?

Wij willen graag wonderen zien. Maar de wonderen staan niet op zich: ze laten iets zien: het gaat om Jezus Christus. Laten we als gemeente dan ook op Hem gericht zijn.  

3. Het rijk van God brengt bevrijding en genezing. Daarvan zijn de wonderen alleen nog maar een teken – we bidden nog om de komst van dat rijk. Maar als voorschot daarop krijgen we nu al de Heilige Geest. Vanuit die Geest kunnen we gemeente zijn. Als we gemeente zijn vanuit de Geest, dan woont hier in ons midden de kracht van het rijk van God. Hier.

Die Geest laat ons delen in Jezus – in zijn lijden, maar ook in zijn kracht, in zijn nieuwe  leven. Daarom mogen we veel verwachten, vooral voor anderen die Jezus nog moeten leren kennen: vergeving, genezing, bevrijding. Laten we samen veel verwachten.  

4. Het rijk van God laat de liefde van de Vader zien. Gastvrij onthaalt Hij in Christus iedereen, ook wie buitengesloten zijn. Laat jezelf welkom heten door God!

Gemeente-zijn vanuit het evangelie betekent gastvrij zijn, naar het voorbeeld van God zelf. Gastvrij voor iedereen – leden die afhaken, mensen die je niet mag, mensen uit achterstandswijken, iedereen. Is iedereen die welkom is bij God hier ook welkom? Zijn we zuinig, karig, betuttelend? ‘Zo, ben je d’r ook weer eens?’

Laten we samen in de liefde blijven, zodat Gods liefde door ons heen uitstraalt naar ieder die hier wil komen. Van harte welkom!