Matteüs 28,6a – Jezus is opgestaan!

Hans Burger
7 april 2007

Matteüs 28,6a – Jezus is opgestaan!

image_pdfimage_print

Pasen

Liturgie

Voorzang: Psalm 50,1.2.11
Votum / Groet
Zingen: LB 215
Gebed
Schriftlezing: Matteüs 28
Gez 95
Preek over Matteüs 28:6a
Gez 99
Wet
Zingen Psalm72,7.10
Gebed
Collecte
Zingen Psalm 134,2.3
Zegen
Zingen: Ga nu heen in vrede en maak het waar

Opmerkingen:

– hierboven is de nummering van het nieuwe Gereformeerd kerkboek gevolgd.

– bij deze preek is een powerpoint-presentatie beschikbaar; mail voor meer informatie

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:hansburger@filternet.nl

Preek over Matteüs 28,6a – Jezus is opgestaan!

Broers en zussen, gemeente, gasten hier bij ons,

1. Jezus is opgestaan! Ongelooflijk maar waar. Alle reden om feest te vieren. En dat doen we dus ook. Een Paasontbijt, een sing-in, een feestelijke kerkdienst. We komen samen, we zingen, geweldig. En we zijn blij, net als de vrouwen die Jezus gezien hebben op die morgen. [Teken maar een mooi blij gezicht op je blad!] We vieren feest, want Jezus leeft!

Wat geen oog heeft gezien, wat geen oor heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen; dat doet onze God. Hij heeft Jezus levend gemaakt uit de dood. Het loopt niet dood op onze levens, op deze wereld. Er is een nieuw leven, er komt een nieuwe wereld. Laten we dus feestvieren; laten we zelf ook mooie, blije gezichten hebben – niet alleen tekeningen op het kinderblad, maar wij allemaal. Wees blij! Jezus leeft!

Maar het gekke is: er wordt vandaag in drie wereldgodsdiensten feest gevierd:. Allereerst het Joodse Pesach-feest. Dinsdag is het begonnen, en het loopt tot en met maandag. Een week lang feest vieren om erbij stil te staan hoe de God van Israël de voorouders van het Joodse volk bevrijd heeft uit hun slavenbestaan in Egypte. Vandaag is ook de geboortedag van Boeddha. In Japan dragen kinderen dan een bloem in hun haar. In Boeddha-tempels wordt vandaag door velen geurige thee over een beeld van Boeddha als baby gegoten. En wij, christenen, vieren vandaag het feest van de opstanding van Jezus Christus.

Christenen, Joden, Boeddhisten – allemaal vieren ze feest. En dan kunnen de vragen je opeens overvallen. Vieren we allemaal ons eigen feest? Maar is Jezus dan niet de beloofde Messias van de Joden?

En als je Jezus naast Boeddha zet: wij staan stil bij de opstanding van Jezus, Boeddhisten bij de geboorte van Boeddha. Twee feesten voor stichters van twee godsdiensten. Leuk voor als je bij die godsdienst hoort. Pasen – leuk voor als je christen bent? Maar wat als ik geen christen ben?

En dan wordt het de vraag: wat vieren we eigenlijk precies op Pasen? Daar staan we vanmorgen bij stil. We doen dat aan de hand van het verhaal dat Matteüs ons vertelt. Hij was Jood, tijdgenoot en leerling van Jezus. Hij heeft Jezus gezien na zijn opstanding. We letten vooral op wat de engel zegt: Hij is hier niet – hij is opgestaan – zoals hij gezegd heeft.

Ik hoop dat jullie na afloop van de preek het met me mee kunnen zeggen: Ik ben ervan overtuigd dat wij hier terecht Pasen vieren. En niet iets anders. Immers: Jezus is opgestaan.

2. Hij is hier niet, zegt de engel. De vrouwen kwamen naar zijn graf kijken. Terug naar de plek waar ze zijn lichaam dood achter hadden gelaten.  De begrafenis had overhaast plaats moeten vinden. Daarom komen ze nu terug om het werk af te maken. Een laatste eerbewijs.

En dan is het graf opeens open. En er zit een engel. En die zegt: Hij is hier niet. Teken maar een open graf op je blad.

Zo begint het verhaal van de opstanding. Een leeg graf. Niemand heeft gezien dat Jezus uit de dood opstond. Niemand had het vast kunnen leggen op foto of film. Nergens wordt er ook verteld hoe het in zijn werk is gegaan. Hij is hier niet.

En hier bij ons – hier is hij ook niet. We kunnen niet naar hem toe gaan om een foto van hem te maken. Dat is best lastig. We vieren een feest, en we doen dat vol overgave en uitgebreid, maar waar is de hoofdpersoon? We zien hem niet eens…

Zou het daardoor komen dat de wereld er niet anders van geworden is? Ja … is hij eigenlijk wel opgestaan? Of is het alleen maar een mooi verhaal?

Jezus is opgestaan in een nieuw, geestelijk lichaam. Wat het is om op die manier uit de dood te zijn opgestaan, dat weet alleen hijzelf. Hij heeft zichzelf maar een paar keer laten zien aan zijn volgelingen. Verder is hij verborgen, is hij bij God. De opstanding blijft daarmee een geheim, tot het moment dat Jezus Christus terugkomt,

Toen moesten de vrouwen het doen met die woorden van de engel. En met die verschijningen van Jezus aan zijn volgelingen. Wij moeten het doen met de verhalen uit Matteüs en de andere evangeliën.

Gelukkig dat we die verhalen hebben. Dat God ervoor heeft gezorgd dat we weten wat de engel heeft gezegd. Dat zijn dus erg belangrijke woorden. En gelukkig dat Jezus zich heeft laten zien aan zijn volgelingen. Wij moeten het tenslotte doen met hun verhalen.

Maar als je niet wilt, dan kun je de opstanding van Jezus ook makkelijk ontkennen. En dat gebeurt dan ook in het verhaal dat we lazen. Jezus spreekt je niet tegen.

3. Alleen is er wel iets raars aan de hand met die mensen in het verhaal, die ontkennen dat Jezus is opgestaan. Ze schudden niet onverschillig hun hoofd – wat een onzin-verhaal. Nee, ze willen het niet weten. Desnoods worden er getuigen omgekocht.

Wat staat er dan op het spel voor die Joodse leiders? Dat is ook onze vraag: wat maakt het uit of Jezus nu wel of niet is opgestaan? Laten we proberen daar achter te komen. Wat betekende het toen, voor de Joodse leiders, voor die Joodse vrouwen, voor die Jood Matteüs, dat Jezus al of niet was opgestaan? We gaan na wat het antwoord van Matteüs daarop zou zijn geweest. Misschien gaan wij dan ook beter begrijpen wat het uitmaakt, of Jezus al of niet is opgestaan.

Laten we beginnen met wat het uitmaakt voor Jezus zelf. De oudsten en hogepriesters voelden dat natuurlijk donders goed aan: als Jezus zou opstaan uit de dood, hadden zij een nog veel groter probleem. Dan waren ze nog niet van Jezus af; en dan werd het alleen nog maar erger.

Waarom? Nou, ga maar na: zij vonden Jezus een bedrieger. Maar als hij opgewekt wordt uit de dood zoals hij heeft gezegd, dan is hij toch een profeet. En dan kon dat voor het besef van de Joden alleen maar door God zelf gedaan zijn. God heeft Jezus levend gemaakt. Dat zegt dus alles over hoe God de Vader tegen Jezus aan kijkt. Hij is geen verleider of godslasteraar. Geen opstandeling of bedreiging van de politieke orde.

Integendeel, Jezus is ten onrechte ter dood veroordeeld. Jezus is wel degelijk de Zoon van God. Hij is de beloofde zoon van David. In de opstanding wijst God hem aan: dit is mijn koning. Dit is de Messias door wie ik Israël en de wereld verlos. Hij krijgt van God alle macht in de hemel en op de aarde. Hij wordt de hoogste Heer, hoger dan koningen, keizers en presidenten.

En dat is voor iedereen van belang. Door Jezus Christus komt God zelf naar ons toe. Door Jezus Christus komt de mensheid weer bij God. Door Jezus Christus komt er wereldvrede. Door Jezus Christus leren we te leven in liefde.

Bij Hem moet je dus zijn! Hier vind je rust en vrede. Hier vind je God zelf. Je kunt het ontkennen. Als je zonder Jezus Christus verder wilt leven, dan merk je niet wat je mist. Maar als je in Hem gelooft en Hem volgt, dan zul je het ondervinden. Hij leeft!

Jezus is opgestaan. Dat betekent alles voor wie Jezus zelf is. Hij is door God zelf gestuurd en aangesteld. Hij is de beloofde Messias, door wie God Israël en de wereld verlost.

4. Hij is opgestaan, zegt de engel. Dat zegt niet alleen iets over wie Jezus is; het betekent ook iets voor God zelf en voor Gods koninkrijk.

Waar is God, vragen veel mensen. Misschien vraag je het jezelf ook af – waar is God? Waarom grijpt hij niet in? En waar is Gods koninkrijk waar Jezus het steeds over had? Als Jezus sterft, blijkt toch dat Gods rijk niet komt. Het wereldrijk van Rome heeft het voor het zeggen; of de machtspolitiek van enkele religieuze leiders. Uiteindelijk hebben het onrecht, de zonde, en de dood toch het laatste woord.

Zo lijkt het vaak – toch?

Maar de opstanding laat zien: zo is het niet!God heeft zijn Zoon naar de aarde gestuurd. Hij doet wat Hij heeft gezegd. En Hij laat het onrecht niet bestaan. Hij laat niet toe dat Jezus afgeschreven wordt als een mislukte koning die zichzelf overschat heeft.  Hij zet het recht. En op een heel bijzondere manier: Hij gebruikt dit grove onrecht ook nog om ons van onze zonden te verlossen. Hij maakt Jezus weer levend uit de dood. Gods koninkrijk is niet verslagen, Gods koninkrijk heeft overwonnen! Jezus Christus is overwinnaar!

De vijanden van Israël zijn verslagen. En daarmee ook onze vijanden. En dan gaat het niet maar alleen om een Romeins wereldrijk, of om machtsbeluste religieuze kopstukken. Hier behaalt Gods recht de grote overwinning op het onrecht. Hier overwint Gods liefde onze zonde. Hier is de schepper sterker dan de dood. God verslaat de kwade machten – de duivel is zijn macht kwijt.

En dus vieren we feest. Een feest dat iedereen aangaat. Dit is niet een feest voor mensen uit een specifieke godsdienst. God behaalt hier een enorm succes in het aanpakken van de problemen van de hele wereld, problemen waar ieder mens tegen aan loopt.

Onrecht. Machtsmisbruik en corruptie. Liefdeloosheid en zonde. Ziekte en lijden. Kwaad en absurditeit. De dood.

God staat er boven. Gods koninkrijk is nabij en zal komen. Jezus Christus is overwinnaar!

Maar mensen sterven toch nog steeds? Er zijn toch nog steeds mensen die elkaar pijn doen?
En – ik wil niet vervelend doen – maar zelfs in de kerk vind je toch liefdeloze mensen? Soms zijn Boeddhisten liefdevoller dan christenen.

Is de opstanding van Jezus Christus niet iets anders: God heeft zijn eigen zoon willen redden. Daarna hebben ze zich samen teruggetrokken. Want horen we ooit nog wat van ze? Wat betekent Pasen voor ons, hier en nu?

5. Met die vragen komen we bij een derde punt. Hij is opgestaan zegt de engel. Wat zegt dat over ons en over onze wereld? Wat zegt dat over mij?

Laten we het niet moeilijker maken dan het is. De bijbel is er heel helder over: Jezus Christus is opgestaan en naar de hemel gegaan. En daarom is het verhaal nog niet af. De enorme gevolgen van de opstanding van Jezus Christus zijn nog maar gedeeltelijk zichtbaar. Er is nog veel wat tastbaar moet worden, op het moment van de voltooiing van de wereld, als Jezus terugkomt. Wat zijn die enorme gevolgen dan?

Twee heb ik al genoemd. De eerste: Je moet bij Jezus Christus zijn. Hij heeft alle macht en hij regeert deze wereld. Hij is bezig alle wereldproblemen op te lossen. Zijn aanpak is grondig. Hij is bij de meest grote problemen begonnen: het kwaad, de zonde, de dood. En daar is de beslissing gevallen, toen Hij stief en uit de dood opstond.

Het tweede: God is er en God grijpt in. Als je ziet wat God al bereikt heeft, dan kun je er zeker van zijn: Gods koninkrijk zal hier op aarde komen. God trekt zich niet terug en blijft niet veilig buiten schot. Integendeel, zijn Zoon is mens geworden en is voor ons gestorven. Het gaat God om ons!

En dat heeft grote gevolgen voor mij, voor jou, voor onze wereld. Jezus Christus is opgestaan uit de dood en zijn graf was leeg. Hij heeft een nieuw lichaam gekregen – verbeterd, verlost, genezen. Als dat met Jezus kan gebeuren, dan ook met ons allemaal. Dan kunnen alle graven open gaan. En dat zal gebeuren. De opstanding van Jezus Christus laat zien: God laat zijn schepping niet los. Hij maakt een nieuwe schepping. Heel, gaaf, ongeschonden. Geen onrecht meer, geen oorlog meer, geen kapotte relaties meer. Wereldvrede. Dat is ons perspectief.

En daardoor zal er niet alleen straks iets veranderen. Er is nu al iets veranderd. Tot aan de voltooiing van de wereld, als alles nieuw wordt, is Jezus Christus zelf bij ons. De opgestane is niet ver weg, veilig opgeborgen in de hemel. Onze Heer is bij ons, hier en nu, door de Heilige Geest. In ons leven heeft Hij het voor het zeggen, en niet de zonde, niet de duivel. Er is nu al vrijheid. Er is nu al liefde. Door Jezus Christus.

6. Enorme gevolgen. Maar het hangt van een ding af: komt Jezus terug en krijgt de opstanding echt een vervolg als Jezus terugkomt? Of is het allemaal gebakken lucht?

En dan zijn we ook weer terug bij het begin van de preek. Wat maakt het uit of Jezus opgestaan is of niet? Wat maakt het uit of je vandaag Pasen viert, of een Joods pesach-feest, of de geboorte van Boeddha?

Kijk dan naar de laatste woorden van de engel waar we vanmorgen bij stilstaan: zoals hij gezegd heeft. Jezus Christus doet wat hij zegt.

Wie Boeddha volgt, volgt een spirituele weg naar innerlijke bevrijding. Wie Jezus volgt, de opgestane, gaat over een weg die God voor ons gebaand heeft. Een weg niet maar naar innerlijke bevrijding, maar naar een helemaal vernieuwde wereld – mens, maar ook aarde en natuur.

Wie het Joodse Pesach blijft vieren, staat wel stil bij Gods ingrijpen: lang geleden toen Hij Israël bevrijdde uit Egypte. Maar God is verder gegaan. Het volk Israël was een experiment dat mislukte. En bovendien: het gaat God niet alleen om de Joden, maar om heel de wereld. Dat hebben Gods profeten steeds tegen Israël gezegd, lees het OT maar na. Wie Pesach blijft vieren, ziet niet dat de beloofde messias gekomen is. Die ziet niet dat Pasen een nieuw bevrijdingsfeest is. Niet maar bevrijding uit Egypte, maar uit de zonde, de dood. Niet maar bevrijding voor het volk Israël, maar voor ieder die mee wil naar Gods nieuwe wereld.

In geen enkele godsdienst is er iemand als Jezus, die aankondigde te zullen sterven en op te staan. En bij wie het dan ook gebeurde. God heeft Hem weer levend gemaakt. In het christelijke Paasfeest blijkt dat de God van Israël naar ons, naar deze hele wereld, toekomt in Jezus Christus. Waar het Pasen wordt, daar zijn God en mensen weer bij elkaar. Daar is weer gemeenschap, daar is weer leven met God.

Jezus doet wat Hij zegt. Hij had gezegd dat Hij zou sterven, Hij had gezegd dat Hij op zou staan. En dat niet zomaar, als interessante stunt. Hij is Gods koning, door God zelf aangesteld, door wie Gods koninkrijk komt.

Betrouwbaar. Je kunt op Hem aan. Hij is een rots om op te bouwen, zelfs als je niets meer over houdt, zelfs als je sterft. Jezus Christus, de opgestane Heer, is je eeuwig houvast.

Hij regeert en is bij ons. Nu.

Hij komt. Zometeen.