Matteüs 28:5-6 – Pasen maakt alle verschil

Mark Veurink
31 maart 2013

Matteüs 28:5-6 – Pasen maakt alle verschil

image_pdfimage_print

Liturgie

Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)

Zingen: Psalm 150 : 1 en 2

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 354 (Glorie aan God)

Gebed

Kinderen naar club

Lezen: Matteüs 28 : 1 – 10

Zingen: Psalm 30 : 1, 2 en 3

Preek over Matteüs 28 : 5 – 6

Zingen: LvK Lied 217 : 1, 2 en 4 (Jezus leeft en ik met hem)

Kinderen terug

Kinderlied:

Wetslezing: Romeinen 6 : 1 – 14

Zingen: LvK Lied 205 : 1, 4 en 6 (Nu triomfeert de Zoon van God)

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 99 (U zij de glorie)

Zegen

Preek: Pasen maakt alle verschil

dia 1 – lijstje

Elk jaar, ergens in de maand december,

duiken ze weer op: lijstjes.

Een top-100 van de beste muziek die in het jaar gemaakt is,

een top-25 van bestverkopende automerken,

een top-10 van trending topics op Twitter,

en een overzicht van de belangrijkste nieuwsfeiten.

Ik kan nog veel meer lijstjes noemen,

maar laten we even stilstaan bij die laatste:

wat zijn de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar?

Wat zal er in december in dat lijstje voor 2013 staan?

dia 2 – kranten

We zijn natuurlijk nog niet eens op de helft van het jaar,

maar van een paar dingen kun je al wel zeggen

dat het in alle jaaroverzichten terug komt.

Uiteraard gaat het over de euro.

Deze week was uitgebreid in het nieuws

hoe Cyprus van een faillissement is gered.

En er zullen vast nog wel meer landen volgen…

Het zal ook gaan over de bezuinigingen van het kabinet,

want dat raakt ons in onze eigen portemonnee.

Daarom is het belangrijk nieuws.

In Syrië woedt nu al een kleine twee jaar een burgeroorlog,

laten we hopen dat daar dit jaar een einde aan komt.

En nieuws wat dichter bij huis:

deze week is de rechtszaak tegen Jasper S. begonnen.

Dat roept heftige emoties op.

Om ook nog positief nieuws te noemen:

dat Willem Alexander koning wordt,

is natuurlijk groot nieuws.

dia 3 – nieuws 2003

Ik heb ook eens gekeken naar wat ons tien jaar geleden bezighield.

Wat gebeurde er allemaal in 2003?

Ik moest het opzoeken, want ik wist het echt niet meer.

Terwijl er toch wel wat dingen gebeurd zijn in dat jaar:

het tweede kabinet Balkenende trad aan,

Frankrijk en Duitsland hielden zich niet aan de begrotingsregels van de eurolanden,

Amerika begint de oorlog in Irak en pakt Saddam Hussein op,

er is een rel rondom de verloving tussen prins Johan Friso en Mabel Wisse Smit,

en Lance Armstrong wint de Tour de France.

dia 4 – triviant

Zeg eens eerlijk: wie wist er meer dan twee van deze dingen te noemen?

Het nieuws van 2003, we zijn het vergeten.

Op het moment zelf is nieuws heel belangrijk,

soms wordt het zelfs ‘het nieuws van de eeuw’ genoemd,

maar een paar jaar later heb je er alleen nog wat aan

als je met een kennisquiz meedoet.

Ook het nieuws van 2013 zijn we zo weer vergeten.

dia 5 – zwart

Pasen is heel anders!

Dat Jezus is opgestaan, dat is pas wereldnieuws.

Vanaf dat moment is al duidelijk dat dit het belangrijkste nieuws is.

Van het jaar, van de eeuw, van onze jaartelling, van alle tijden.

Dit nieuws is niet morgen alweer achterhaald.

Het is zo groot, dat het nergens mee te vergelijken is.

Pasen maakt alle verschil van de wereld.

Ook vandaag.

1.Pasen is wereldnieuws!

dia 6 – pasen is wereldnieuws

Het is niet wat die vrouwen hadden verwacht,

Maria uit Magdala en de andere Maria, de moeder van Jezus.

Zij komen die zondag bij het graf om afscheid van Jezus te nemen.

Jezus betekende heel veel voor hen.

Nu weten ze niet meer hoe ze verder moeten.

Juist deze vrouwen, die alle hoop hebben verloren,

zijn getuige van dit grote moment.

Matteüs, die dit verhaal heeft opgeschreven,

laat op allerlei manieren zien hoe groot dit moment is.

dia 7 – aarde beeft

Dat begint met dat de aarde beeft.

Aardbevingen zijn natuurlijk altijd heftig,

maar dit is geen gewone aardbeving.

Hier beeft de aarde omdat er een engel komt.

God geeft door de aardbeving een teken:

‘let op, wat hier gebeurt, maakt alles anders.’

dia 7 – engel

Er komt een engel.

Dat is ook veelzeggend.

Op de belangrijkste momenten van de geschiedenis

zijn altijd engelen aanwezig.

Engelen waren er bij de schepping.

In Job 38 staat:

“Waar was jij toen ik de aarde grondvestte…

en Gods zonen (en dat zijn de engelen) het uitschreeuwden van vreugde?”

Rondom de geboorte van Jezus zijn er weer engelen.

Maria heeft van een engel gehoord dat ze zwanger was.

En als Jezus terugkomt,

zullen de engelen er weer bij zijn.

Dat God op die eerste Paasdag een engel stuurt,

laat zien dat het een heel bijzonder moment is.

dia 9 – bijzonder indrukwekkend

Het is ook nog eens een indrukwekkende engel.

Hij geeft licht als bliksem en is wit als sneeuw.

Tegen zoveel machtsvertoon van God

kunnen de bewakers niet op.

Ze vallen flauw van de angst.

Het is niet zo gek dat de engel de vrouwen eerst gerust stelt:

“wees niet bang”.

Natuurlijk waren ze bang!

Wat is hier toch aan de hand?

dia 10 – Jezus leeft!

De engel praat verder:

“Jullie zoeken Jezus die gekruisigd is,

jullie zoeken een dode man.

Maar hij is hier niet, want hij is niet dood.

Jezus is opgestaan, hij leeft!”

De oren van de vrouwen staan te klapperen:

wat zegt die engel?!

Jezus is niet dood?!

Is het dan toch niet het einde?

Even later zien ze Jezus zelf.

Ja, hij is echt opgestaan!

dia 11 – twin towers

Er zijn van die gebeurtenissen die iedereen zich weet te herinneren.

De meesten hier herinneren zich de aanslagen van 11 september 2001 wel.

Hoe live op de televisie te volgen was hoe een vliegtuig in de wolkenkrabber vloog.

Er is een wereld van voor en na 11 september.

Wie wat ouder is, herinnert zich ook de val van de Berlijnse muur.

Of de eerste mens die op de maan was.

En de ouderen herinneren zich

hoe Nederland in 1945 werd bevrijd van de Duitsers.

dia 12 – nieuw tijdperk

Dit soort gebeurtenissen hebben de wereld veranderd,

maar tegen Pasen kunnen ze niet op.

Als er één gebeurtenis is die de wereld verandert,

dan is het Pasen wel!

Er is een tijd voor Pasen en een tijd na Pasen.

Matteüs wil duidelijk maken

dat de opstanding van Jezus niet zomaar een wonder is,

van iemand die dood was, maar weer terugkomt.

Dit is een wonder dat de wereld op zijn kop zet.

Met de opstanding van Jezus begint een nieuw tijdperk,

begint een nieuwe wereld.

Niets zal meer hetzelfde zijn.

2.Kun je dit wel geloven?

dia 13 – kun je dit wel geloven?

Voordat we gaan kijken naar wat er dan allemaal verandert met Pasen,

wil ik eerst naar de vraag: ‘is het wel waar?’

Matteüs schrijft het allemaal wel zo mooi,

maar 2000 jaar later lijkt er in de wereld weinig veranderd.

Het is ook te mooi om waar te zijn…

Is die hele opstanding niet gewoon een fabeltje?

Ik kan natuurlijk niet bewijzen dat Jezus is opgestaan.

Ik ben er zelf niet bij geweest,

en er zijn ook geen foto’s of videobeelden van.

We moeten het doen met wat we er in de bijbel over lezen.

Maar dan zijn er ook best sterke argumenten voor te geven.

dia 14 – vrouwen

Waar je zomaar overheen leest,

is dat Jezus zich laat zien aan twee vrouwen.

Vrouwen…

In onze wereld worden natuurlijk grappen gemaakt

over de verschillen tussen man en vrouw,

maar eigenlijk is iedereen het er wel over eens

dat mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.

Maar in die tijd was dat heel anders.

Ze vonden toen dat vrouwen niet geloofwaardig waren.

Al zeiden 10 vrouwen het ene, en 1 man het andere,

dan nog kreeg die ene man gelijk.

Gewoon, omdat hij man was.

Als Matteüs een verhaal had verzonnen,

en het een beetje geloofwaardig had willen maken,

dan hadden die vrouwen niet in dit verhaal gestaan.

Dan waren het mannen geweest die het lege graf hadden ontdekt.

Maar Matteüs verzint geen geloofwaardig verhaal,

hij schrijft op wat er gebeurt is.

dia 15 – absurd

Je zou kunnen denken:

‘nou ja, dan geloofden Matteüs en die vrouwen er in ieder geval in,

maar in die tijd was het ook gewoon wat gemakkelijker om in zoiets te geloven.

Inmiddels weten we dat het gewoon niet kan: opstaan uit de dood.’

Maar ja, dan moet je ook eerlijk zijn:

vroeger kon dat ook niet.

Als die vrouwen bij het graf komen,

dan houden ze echt geen rekening met dat Jezus opgestaan zou zijn.

De engel zegt zelf: “jullie zoeken een gekruisigde,

maar hij is opgestaan, zoals hij gezegd heeft.”

De vrouwen moeten aan Jezus’ woorden herinnerd worden,

want ze zijn het alweer vergeten.

Voor die vrouwen is het net zo absurd als voor ons

dat Jezus opgestaan zou zijn.

En toch geloven ze het, als ze het lege graf hebben gezien.

dia 16 – wat moet je ermee

Is Jezus echt opgestaan, is het echt gebeurd?

Dat vind ik nog best geloofwaardig.

Maar er is nog een diepere vorm van twijfel.

Dat Jezus toen is opgestaan, dat geloof ik best,

maar dat is het dan ook wel.

Het voelt helemaal niet als een moment waarop alles verandert.

Het leven gaat na Pasen al zo’n 2000 jaar gewoon door.

Wat betekent Pasen voor mijn leven?

Als je zulke twijfels hebt,

kijk dan ook maar naar die vrouwen.

Die hebben er geen idee van wat hen overkomt.

Zij kunnen echt niet overzien wat er nu allemaal verandert

en hebben geen idee wat ze ermee aan moeten.

Ik denk dat ze daar pas later wat van hebben begrepen.

En dat terwijl ze er met de neus bovenop stonden.

Het is dus helemaal niet zo gek

als je niet het gevoel hebt dat de opstanding van Jezus alles verandert.

3.Jezus had gelijk

Laten we het daar dan ook maar over hebben:

wat verandert er dan met de opstanding van Jezus?

dia 17 – Jezus had gelijk

Wat Pasen in ieder geval laat zien,

is dat Jezus gelijk had!

In zijn onderwijs heeft Jezus steeds benadrukt

hoe belangrijk het is om nederig te zijn

en om jezelf te verloochenen.

Jezus heeft dat in zijn leven ook steeds laten zien.

Juist in Matteüs komt dat uitgebreid naar voren.

Jezus zei dat we onze vijanden lief moeten hebben,

dat heeft hij zelf ook gedaan.

Hij waarschuwde voor machtsspelletjes,

wees liever de minste.

Zelf was hij dat ook,

hij zocht altijd het goede voor anderen.

Wie in Gods koninkrijk wil ingaan, moet zichzelf klein maken.

Want de laatsten worden de eersten.

dia 19 – opstanding bevestigt

Als Jezus niet zou zijn opgestaan,

dan zou alles wat Jezus had gezegd ongeloofwaardig zijn geworden.

Dan zou het verhaal heel tragisch eindigen:

het zou het verhaal zijn geweest van iemand die te goed was voor deze wereld,

en daar uiteindelijk zelf aan onderdoor is gegaan.

Het verhaal van een laatste die altijd een laatste bleef,

omdat hij niet voor zijn rechten opkwam.

Iemand die mooie verhalen had over hoe alles in Gods koninkrijk wordt omgekeerd,

maar achteraf gewoon een te grote fantasie had.

Als Jezus niet zou zijn opgestaan…

Maar hij is het wel!

Jezus’ leven is geen triest verhaal,

zijn onderwijs is geen onzin.

Hij is de minste van alle mensen geworden,

en zo is hij de eerste in Gods koninkrijk geworden.

Pasen betekent dat Gods koninkrijk echt is!

Jezus zelf heeft steeds dit uitzicht gehad.

De vrouwen bij het graf zijn het vergeten,

maar de engel herinnert hen er weer aan.

In Matteüs 20 zegt Jezus

dat hij wordt uitgeleverd, bespot, gegeseld en gekruisigd,

‘maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood’.

Jezus wist dat zijn lijden de weg was naar nieuw leven,

naar een verheerlijkt leven.

dia 20 – nieuw begin

Jezus’ dood is dus ook niet een ‘ongelukje’.

In sommige computerspelletjes heb je meerdere levens.

Als je dan af bent, kun je met een nieuw leven verder gaan.

De dood is niet het einde, je krijgt een herkansing.

Jammer van dat leven, maar je mag toch verder bij waar je was.

Bij de opstanding van Jezus is het dus heel anders.

Dat is geen herkansing voor een mislukt plan.

Jezus gaat ook niet verder waar hij was.

Zijn dood was het einde van zijn lijden.

Door die dood kon hij opstaan in een nieuw leven.

dia 21 – naar Jezus luisteren

Alleen omdat Jezus is opgestaan,

heeft het zin om naar hem te luisteren.

Alleen omdat het Pasen is geworden,

kun je jezelf vernederen en verloochenen.

Want dan is dat niet het einde.

Pasen laat zien dat wie achter Jezus aan wil gaan,

ook achter Jezus aan mag gaan in een nieuw leven.

4.Jezus gaat ons voor

dia 22 – Jezus gaat ons voor

Daarmee kom ik ook bij de tweede betekenis van Pasen:

Jezus gaat ons voor.

Als je Jezus wilt volgen,

mag je in zijn opstanding ook je eigen toekomst zien.

Als je naar Jezus kijkt,

zie je al iets van het leven dat hij ons wil geven.

dia 23 – gewoon lichaam

Maar wat zie je dan bij Jezus?

In ieder geval een leeg graf.

Het is niet zo dat Jezus’ ziel naar de hemel is gegaan,

en dat hij nu geen lichaam meer nodig heeft.

Jezus staat op met zijn lichaam.

Hetzelfde lichaam als hij altijd al had,

maar nu vernieuwd.

Voordat Jezus stief,

was het koninkrijk van God aanwezig

in het onderwijs en leven van Jezus.

Hij liet zien wat voor houding bij het koninkrijk van God hoort.

Nu, met Pasen, is Gods koninkrijk ook aanwezig in Jezus’ lichaam.

Pasen laat zien dat het lichaam er voor God helemaal bij hoort.

God heeft de mens gemaakt als kroon van de schepping.

God heeft de mens gemaakt met een lichaam.

In het nieuwe koninkrijk houd je een lichaam.

Je wordt niet een of andere geest.

dia 24 – bijzonder lichaam

Dat lichaam van Jezus is wel een bijzonder lichaam.

Het is een lichaam dat niet aftakelt.

Het is niet vatbaar voor ziektes en de dood.

Maar Jezus eet wel gewoon.

Niet omdat hij honger heeft,

maar omdat het lekker is.

In je nieuwe lichaam zal je nooit meer ziek worden,

maar kun je wel genieten van een heerlijke maaltijd.

Wat is Pasen een geweldige belofte!

dia 25 – dood geen macht

En misschien nog wel het mooiste: de dood is niet het einde.

De dood heeft zelfs over Jezus’ lichaam geen macht.

De dood probeerde Jezus’ lichaam te vernietigen.

Hoe zwaarder het gehavend was, hoe beter.

En Jezus heeft het zwaar te verduren gekregen.

Maar God draait de zaken om.

In plaats van dat er weinig van Jezus’ lichaam over is,

wordt zijn lichaam nog veel mooier.

En wij mogen worden zoals Jezus.

dia 26 – pasen is belofte

Nog even terug naar het begin:

die lijstjes van het belangrijkste nieuws.

Van veel van die nieuwsberichten word je niet vrolijk.

Of het nu 2013 is, 2003, 1903 of het jaar 3,

het is steeds hetzelfde liedje.

Oorlogen, zelfverrijking, geweld, onrecht,

het is nog altijd aan de orde van de dag.

De wereld zucht en kreunt.

Maar Pasen is juist een belofte in zulke situaties.

De dood is niet het einde, onrecht is niet het einde,

God zal de zaken omkeren.

In de opstanding van Jezus mag je zien

waar deze wereld naar toe gaat.

Halleluja, Jezus is opgestaan.

Amen.