Matteüs 28,16-20 – Leerlingen van een machtige Jezus (met Samen GROEI-en)

Hans Burger
20 maart 2011

Matteüs 28,16-20 – Leerlingen van een machtige Jezus (met Samen GROEI-en)

image_pdfimage_print

Liturgie

Voorzang: Ps103,1.2.5
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Ps 86,2.4.7
Gebed
Lezen doopformulier
Gebed
Doopvragen
Doop van Jozua Stelma
Zingen: Ps 105,5
Aanbieden doopkaart door wijkouderling
Dankgebed
Lezen uit de Bijbel:
– Lukas 22,39-46
– Matteüs 28,16-20
Preek over Matt 28,16-20
Zingen: Gez 99
Kinderen
Wet
Zingen: Ps 119,40.42
Gebed
Collecte
Zingen: Ps 96,1.2.4.8
ZegenOpmerkingen:

– Bij deze preek is een  ‘Samen GROEI-en’ (een samenvatting met verwerkingsvragen) beschikbaar;

– Ook heb ik een pp-presentatie bij deze preek gemaakt

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Matteüs 28,16-20: Leerlingen van een machtige Jezus

1. Zou het waar zijn dat Jezus alle macht heeft? Hoe moet je dat dan zien? [dia 2]

Kijk wat er in de wereld gebeurt, wat een onrust. In de Arabische wereld. In Libië wordt gevochten; wat gebeurt er in Jemen, in Bahrein? Hoe gaat het verder in Tunesië en Egypte? En dan Japan. Met alle beelden die er van zijn. Je kunt het allemaal zien – de aardbeving. De tsunami die auto’s, huizen, schepen met zich meesleept. Onvoorstelbaar, wat een natuurgeweld. En daarna de spanning wat er gebeurt met die kerncentrale in Fukushima. Komt er een kernramp?

Hoe moet je al die gebeurtenissen een plek geven?

Tegelijk hebben jullie je verhaal, Kor en Erna. Jullie wilden kinderen adopteren, maar door een oneerlijke gang van zaken liep dat vast. Je gaat voor je idealen, en het mag niet. Maar dan, als het vastloopt en een procedure wordt afgebroken, en jullie bidden tot God… Een dag later wordt Erna zwanger. Wat een wonder van God!

En afgelopen week. We spreken elkaar over de doop van Jozua, over deze dienst, en aan het eind lezen we uit de Bijbel. Ik stel voor een gedeelte te lezen over de doop, het slot van Matteüs. Als ik het gevonden heb denk ik: dat past eigenlijk wel mooi, als je leest hoe het hier gaat over de macht van Jezus. Die macht hebben jullie ervaren. Blijkt het jullie trouwtekst te zijn. Het zoveelste bewijs dat God zijn woord gebruikt. Hij leidt ons, als we de Bijbel gaan lezen.

Maar hoe moet je het allemaal combineren? Leiding van God, de weg van God met jullie leven, Bauke die 11 jaar gebeden heeft om een broertje of zusje, wat er in de wereld gebeurt, en de macht van Jezus?

Ook sommige van de 11 leerlingen krijgen het niet rond. Kijk in vers 17: Jezus komt naar de leerlingen toe. Ze zien hem, hun Jezus. Hij is gekruisigd maar Hij leeft! En toch twijfelen ze. Hoe moeten ze het combineren? Jezus, de Zoon van God. Het kruis. Dood. Opstanding?

Zulke tegengestelde dingen. Hoe krijg je het rond?

Laat ik meteen helder zijn: rond krijgen, dat gaat ons vanmorgen niet lukken.

Maar we kunnen wel proberen leerlingen van Jezus te zijn. Welke weg wijst Hij ons?

2. Jezus komt na de opstanding naar zijn leerlingen. En dan zegt hij: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. [dia 3] Kun jij dat geloven? Alle macht?

Wat zou Jezus zelf met die macht bedoelen? Op wat voor manier is hij machtig?

Eerder, in Matteüs 24, heeft Jezus het over ‘weeën’. [dia 4] Gods koninkrijk komt. Maar daar horen weeën bij. Oorlogen, hongersnoden, aardbevingen. Barensweeën, zegt Paulus in Romeinen 8. Deze wereld zit in het proces van een grote bevalling. En daar horen weeën bij. Pijnlijk, heftig.

Als Jezus regeert, dan horen die weeën er bij. Dat verzin ik niet, dat zegt Jezus zelf al.

Verderop in de Bijbel, in Openbaring 5, mag Johannes op Patmos in de hemel kijken. Er is een impasse in de hemel. God regeert. God heeft een plan met de wereld. Maar dat plan is verzegeld met zeven zegels. [dia 5] En er wordt geroepen door een engel: ‘Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?’ Er is niemand. Niemand mag die zegels openbreken zodat de boekrol gelezen kan worden. Zodat Gods plan wordt uitgevoerd.

Dan komt er een lam. Het ziet eruit alsof het geslacht is. [dia 6]Maar het wordt de leeuw uit de stam van Juda genoemd. Johannes ziet Jezus. En Jezus mag die zegels openbreken. Gods plan wordt uitgevoerd!

Geweldig!

Ja, maar lees verder. Jezus breekt de zegels open. Wat gebeurt er? Er komen paarden die de wereld over gaan. Ze brengen oorlog. [klik] Ze zorgen dat het eten onvoorstelbaar duur wordt. [klik]  Ze zaaien dood en verderf: honger, ziektes, wilde dieren, oorlog. [klik]  Er is onrecht en verdrukking. Er wordt door Jezus’ volgelingen geroepen om recht. [klik]  Maar het komt er niet meteen. Er komt een aardbeving. [klik] Op die zeven zegels volgen bazuinen. Ze brengen opnieuw dood en verderf. [klik]  Dat zijn de weeën, voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen.

Dat is de werkelijkheid van de regering van Jezus.

Als Jezus alle macht heeft, is de eindtijd begonnen. [dia 7]

De bijbel kondigt ons geen makkelijke tijd aan, tussen Jezus’ opstanding en zijn tweede komst.

Geloof je in Jezus?

Als je het ziet, hoort, leest, dan kan de twijfel je bespringen. Wil ik dit? Wil ik een Jezus die zo regeert? Je zult maar in Japan wonen, of in Noord Afrika…

Vertrouw jij een Jezus die zo regeert?

3.  Jezus zegt het zo mooi: Ik ben met jullie, alle dagen. [dia 8]

Maar wat koop je daar voor, als je in een adoptieprocedure zit en je wordt niet eerlijk behandeld?

Als je al elf jaar bidt om een broertje of zusje?

Weet je wie die Jezus is? [dia 9]

Jezus is de man die in Getsemane worstelde met God. De man die bad: ‘Vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg’. De man die doodsangst uitgestaan heeft. Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. De man die verraden werd door een van zijn 12 vrienden.

Jezus is de Zoon van de God die niks lijkt te doen, die je soms helemaal vast laat lopen. Jezus sterft, door onrecht. Geen lievige God. Een God die in onze ogen niet al te zachtzinnig te werk gaat. Een God die werkt op een verborgen manier. Maar wel zo effectief. Een God die wil dat wij leren alles van Hem te verwachten. Zoals jullie het ook ervaren, Kor en Erna. Leren helemaal alleen Hem over te houden. Echt op God gericht te worden.

Die Jezus, die Zoon van God is bij ons. De gekruisigde. God die in het verborgene werkt. God, die nog één keer ingrijpt om dan ook alles definitief goed en mooi te maken. Die alles wat krom is rechtzet, alle onrecht, alle kwaad wegdoet. Hij brengt deze wereld naar haar voltooiing, door alle barensweeën heen. Er wordt een nieuwe wereld geboren!

De God, die als je niks meer verwacht de doden levend maakt.

De God, die als alles je uit handen geslagen wordt, een kind geboren laat worden.

Die God is bij ons – alle dagen.

Hebben we dan het plaatje kloppend? Snappen we het nu?

Nou, dat lijkt me niet.

Maar moeten wij het met elkaar rond krijgen?

Of is het genoeg wat we leren als leerlingen van Jezus? [dia 10]

Jezus, de gekruisigde, heeft alle macht.

We leven in de tijd van barensweeën.

Jezus is bij ons, tot aan de voltooiing van de wereld.

Dat is wat de Bijbel ons leert. En daar kun je mee leven.

Want als je dichtbij die God leeft, dan geldt wat tegen Jozua gezegd werd – het staat op jullie geboortekaart, Jozua 1,9:

Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat.

Dat belooft Jezus aan ons. Dat zul je ervaren.

4. Jezus heeft alle macht. En zo stuurt hij zijn leerlingen erop uit: Maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat is wat Jezus van ons wil. [dia 11]

Hoe het dan allemaal zit, daar heeft Jezus het overzicht over. Maar hier lezen we zijn opdracht voor ons. Alle volken leerlingen van Jezus.

En daarin is Jezus bij ons. Laat je daardoor bemoedigen.

Jezus is bij ons – als wij zelf van Hem willen leren.

Jezus is bij ons – als we anderen over Hem vertellen.
Als we doorgeven wat we van Jezus geleerd hebben.

Trek je daaraan op!

Ik heb dat ook nodig als ik in gesprek raak met iemand die ik niet ken. In een lastig gesprek met iemand uit de gemeente.

Jezus is bij me.

Jezus is bij jou.

Zie je dat trouwens: het gaat Jezus om leerlingen. [dia 12]

Kijk maar in vers 19: wie worden er gedoopt?

Niet mensen die vergeving willen.

Of die gered willen worden en eeuwig leven krijgen.

Mensen die een relatie, een verbond met God willen.

Dat zegt Jezus niet.

Gedoopt worden betekent: leerling van Jezus worden. [klik]

Het viel me deze week op, en het trof me. Hebben wij dat wel door?

Jullie laten Jozua dopen.

Dat betekent: jullie willen dat Jozua een leerling van Jezus wordt.

Als jij gedoopt bent, besef je dat je dan ingeschreven bent als leerling van Jezus?

We hadden pas met de kerkenraad een brainstorm-avond. Hoe staan we er voor als gemeente? Waar willen we heen? Een van de prioriteiten die wij zagen, was het belang van bijbelse verdieping. Die verdieping is nodig, denken wij.

Wat zegt dat over onze gemeente?

Beseffen wij dat we leerlingen van Jezus zijn en blijven? [dia 13]

Hoe kan het dat we als commissie Samen GROEI-en van veel kringen terughoren: het moet niet te moeilijk worden? Wel gezelligheid, en vriendschap. Maar geen bijbelstudie. Dat kan liggen aan hoe er in het verleden Bijbelstudie werd gedaan.

Maar ben jij echt een leerling van Jezus, die van Hem wil blijven leren?

Waarom komen er als er een moederkring georganiseerd wordt, zo weinig moeders uit onze gemeente meedoen? Waar zijn de meeste ouders op een gemeentebrede Bijbelstudie, zoals afgelopen donderdag?

Is dat een kwestie van tijdgebrek, gebrek aan energie? Of maak je niet de goede keuzes? Wat is belangrijker: een cursus voor je werk of een cursus bij Jezus? Dat is niet suggesties bedoeld, het zijn open en eerlijke vragen.

Gedoopt zijn is geen levensverzekering voor eeuwig leven. Het is een inschrijving als leerling.

Ben jij iemand die van Jezus wil blijven leren?

5. Een kind laten dopen schept dus verplichtingen.

Je laat een baby inschrijven als leerling van Jezus. [dia 14]

Daar is niks mis mee. Je kunt kinderen al heel jong, voor ze echt naar school gaan, op een wachtlijst zetten, zodat je zeker bent van een plek op een goede school.

De beste school voor het leven is leerling worden bij Jezus.

Maar dat schept voor jullie als ouders wel verplichtingen.

Want wat zegt Jezus? Maak alle volken, en dus ook je kinderen, tot mijn leerlingen, door ‘hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb’. [klik]

En dat begint met thuisonderwijs.

Laat je je kind dopen? Dan geldt: in de school van Jezus zijn de ouders de eerste leerkrachten.

Jullie, Kor en Erna, als eerste hebben die opdracht gekregen: leer je kinderen dat ze zich moeten houden aan alles wat Jezus ons heeft opgedragen.

Dat geldt voor alle ouders van gedoopte kinderen. Houd je aan alles wat Jezus ons heeft opgedragen. Geef dus ook alles wat Jezus ons heeft opgedragen door aan je kinderen.

Alles. [dia 15]

De liefde en de acceptatie van God.

De dood van Jezus voor onze zonden.

Het nieuwe leven.

Hoe je houdt van God.

Hoe je je inzet voor Gods koninkrijk.

De verhalen van de Bijbel.

Wat het betekent om gedoopt te zijn.

Om avondmaal te vieren. Neem je kinderen mee als het avondmaal is!

Hoe je omgaat met je naaste, met vrienden.

Leren vergeven, vrede te stichten.

Hoe je omgaat met relaties en seksualiteit.

Enzovoort.

Ouders, hoe goed zijn jullie thuis in het onderwijs van Jezus? [klik]

Als je thuisonderwijs geeft, dan weet je: je moet als ouder in elk geval je kind voor blijven. Wil je je kind wat leren, dan moet je zelf de leerstof in de vingers hebben. Misschien heb je dan als ouder ook wel eens nascholing nodig.

En breng het zelf in praktijk. Wees een voorbeeld voor je kinderen! [klik]

Geef wat je geleerd hebt door – aan een nieuwe generatie. En aan wie niet als christen is opgegroeid. Wij hebben een opdracht. Wij leven voor Jezus. Wij leven om door te geven wat Hij ons geleerd heeft.

Vertrouw daarbij op Jezus. [klik]

Wij mogen leerling van Jezus zijn.

Wij mogen ook leraren worden in dienst van de grote leraar Jezus.

En dan zegt Hij: ik ben met jullie, elke dag, de hele dag.

6. Die Jezus mogen we kennen en volgen. [dia 16]

Een machtige Jezus, die niet gekomen is om de wereld te veroordelen.

Hij is niet gekomen om tsunami’s en aardbevingen te regelen, om politieke chaos te stichten.

Zulke dingen horen wel bij de weeën rond zijn komst. Rond de geboorte van Gods nieuwe wereld.

Maar hij is gekomen om alle volken tot zijn leerlingen te maken.

Alle volken!

Om de wereld te redden.

Om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

Zo gaat Hij een wonderlijke weg.

Verborgen.

Via een kruis.

Soms denk je dat alles misloopt.
En juist dan gebeuren er grote dingen.

Jezus leeft – Hij is opgestaan uit de dood.

Jezus is machtig – Jozua is er het levende bewijs van.

Zijn leerlingen mogen we zijn.

Voor Hem mogen we nieuwe leerlingen zoeken.

En samen mogen we leren: Hem eer bewijzen. [dia 17]

We eren samen God – en daarom eren we ook samen Jezus.

We eren Hem als degene die alle macht heeft in hemel en op aarde.

Zo is Hij Heer.

Heer – dat is Hij echt. Heer van de Heren.

En zo is Hij onze eer waard.

Als onze redder.

Als onze leraar.

Als onze God.

Eer Hem.

Door van Hem te leren

Door voor Hem te leven.

Door in aanbidding voor Hem op de knieën te gaan.

Vol bewondering.

Vol liefde.

Twijfel niet: Hij heeft alle macht in hemel en op aarde!