Matteüs 24:1-44 – Gods koninkrijk en het einde van de tijd

Mark Veurink
3 februari 2013

Matteüs 24:1-44 – Gods koninkrijk en het einde van de tijd

image_pdfimage_print

Liturgie

Zingen: GKB Gezang 71 (De lof en de heerlijkheid, 2x)

Stil gebed

Votum en vredegroet

Zingen: Psalm 47 : 1, 3 en 4

Lezen wet

Zingen: Opwekking 585 (Er is een dag)

Gebed

Kinderen naar kinderclub

Inleiding preek

Zingen: LvK 296 : 1, 2 en 3 (Ik kom met haast)

Preek afgewisseld met bijbellezing Matteüs 24 : 1 – 44

Zingen: Psalm 22 : 13 en 14

Kinderen terug

Kinderlied:

Gebed

Collecte

Zingen: LvK Lied 300 : 1, 2, 4 en 6 (Eens, als de bazuinen klinken)

Zegen

Preek: Gods koninkrijk en het einde van de tijd

Eindtijd actueel

dia 1 – zwart

Hoe lang zal de wereld nog bestaan?

Die vraag houdt veel mensen bezig.

Denk bijvoorbeeld aan alle commotie

die er in december was rondom de mayakalender.

De wereld zou in 2012 vergaan.

dia 2 – wereldonderang

Natuurlijk werd daar een beetje lacherig over gedaan.

Er waren weinig mensen die het echt serieus namen.

Toch was het volop in het nieuws.

En hoeveel berichten op facebook ik niet heb zien langskomen

over dat de wereld toch nog bleef bestaan…

Dat er grappen over werden gemaakt, zegt genoeg.

Je maakt geen grappen over dingen die je niet interesseren.

Grappen maak je over dingen waarvan je niet weet wat je er mee moet.

Stiekem waren heel wat mensen opgelucht dat we nog altijd bestaan.

Blijkbaar houdt het mensen echt wel bezig.

dia 3 – films

Het is niet alleen die mayakalender.

De afgelopen jaren zijn heel wat films uitgekomen over de eindtijd.

Het is een heel genre geworden: apocalyptische films.

Ze gaan vaak over een klein groepje mensen

dat enorme natuurrampen heeft overleeft en nu alleen op aarde is.

Die films trekken volle zalen.

Het onderwerp leeft.

dia 4 – laatste bazuin

De eindtijd, dat leeft ook onder christenen.

Wanneer komt Jezus terug?

En hoe zal het dan allemaal gaan?

Christelijke boeken over de eindtijd zijn enorm populair.

Het internet wordt volgeschreven over de tekenen der tijden.

Steeds meer christenen zijn ervan overtuigd dat Jezus in de 21e eeuw terugkomt.

dia 5 – zwart

Ik denk dat er geen onderwerp is dat christenen meer verdeelt.

Wanneer komt Jezus terug en hoe moet je de tijd duiden?

Het leidt vaak tot heftige discussies en onbegrip tussen christenen.

Ook in deze kerk zullen er meningsverschillen zijn over de eindtijd.

Ik vind het daarom ook een spannend onderwerp om over te preken.

Maar dat is misschien alleen maar meer reden om het er toch over te hebben.

Deze preek is er een in een serie over het koninkrijk van God.

In de vorige preken heb ik het erover gehad dat het koninkrijk er nu al is.

Maar het is er nog niet in volle glorie.

Vanochtend gaat het over de vraag

naar de komst van het koninkrijk in volle glorie.

Ik doe dat aan de hand van Matteüs 24,

waar Jezus het over dit onderwerp heeft.

We gaan zo de eerste twee verzen lezen, maar laten we eerst zingen: LvK 296.

Een historisch moment

dia 6 – Matteüs 24:1-2

Het is maar een kort stukje,

maar wel belangrijk om de rest van het hoofdstuk te begrijpen.

dia 7 – Beatrix en Willem Alexander

Afgelopen week maakte koningin Beatrix bekend

dat zij op 30 april zal aftreden als koningin

en dat Willem Alexander haar zal opvolgen.

Toen bekend werd dat de koningin een televisietoespraak zou gaan houden,

werden direct de voorbeschouwingen gestart.

Iedereen voelde wel aan wat de boodschap zou zijn.

De presentatoren moeten het programma maar zien vol te kletsen,

en zo kwam de vraag op tafel:

is dit een historisch moment?

Domme vragen bestaan niet, maar deze zou in aanmerking komen.

Natuurlijk is dit een historisch moment,

dit komt in de geschiedenisboekjes terecht!

Het is het einde van het tijdperk Beatrix,

en het begin van een nieuw tijdperk.

dia 8 – tempel en Jezus

Over zo’n historisch moment gaat het in die eerste twee verzen van Matteüs 24.

Jezus verlaat de tempel en voorspelt dat de tempel verwoest zal worden.

Hierna is Jezus niet meer in de tempel geweest.

Dit is het moment dat Jezus de tempel de rug toe keert.

Het moment dat God zich terugtrekt uit de tempel.

Wil je God ontmoeten, dan moet je niet langer in de tempel zijn.

Je moet bij Jezus zijn.

De tempel doet er niet meer toe, dat tijdperk is voorbij.

Een nieuw tijdperk begint, waarin alleen Jezus er toe doet.

Het is een historisch moment.

Vraag geen teken

dia 9 – Matteüs 24:3

Laten we verder lezen in vers 3.

dia 10 – vraag geen teken

Dat historische moment was voor de leerlingen van Jezus schokkend.

Zij rekenden op een Messias

die de tempel weer in zijn oude eer zou herstellen.

Maar Jezus moet niets meer van de tempel hebben.

De tempel heeft afgedaan.

dia 11 – gewone vraag

Niet zo gek dus dat de leerlingen meer willen weten.

Ze vragen om een teken.

Hoe kunnen we weten dat het zo ver is?

Hoe kunnen we weten wanneer de tempel verwoest zal worden

en wanneer Jezus als koning zal komen en een einde maakt aan deze wereld?

Een teken is fijn.

Dan weet je wanneer je je moet voorbereiden.

Als je bijvoorbeeld in een groepje iets moet bespreken,

vind ik het altijd fijn als iemand zegt dat we nog 5 minuten hebben.

Dan weet je dat je moet gaan afronden.

De leerlingen willen een teken,

want dan kunnen ze zich voorbereiden.

Ik denk dat dat ook de reden is dat eindtijdverhalen het zo goed doen.

We willen ons graag voorbereiden op wat komt, er klaar voor zijn.

Als je weet dat Jezus binnen 2 jaar terugkomt,

dan weet je ook dat het de hoogste tijd is om je klaar te maken.

Andersom werkt het trouwens ook:

als je weet dat het nog minstens 50 jaar duurt,

kun je nu nog rustig aan doen.

De vraag om een teken is heel logisch, heel menselijk.

Maar het laat wel wat alarmbellen rinkelen.

Jezus werd wel vaker gevraagd om een teken.

Hij zag dat dan als een bewijs van ongeloof.

En ging er niet op in.

dia 12 – Jezus is genoeg

De uitdrukking ‘tekenen van de tijd’,

waarbij christenen meestal denken aan signalen dat Jezus snel komt,

komt in de bijbel maar een keer voor, in Matteüs 16.

Daar vragen de Farizeeën en Sadduceeën Jezus om een teken.

Jezus antwoordt hen:

‘Wanneer de avond valt, zegt u:

“Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood.”

(…) De aanblik van de hemel weet u wel te duiden,

en de tekenen van de tijd niet?”

Jezus zelf is dat teken.

Wie dat niet genoeg vindt, die bekijkt het maar.

Met dit teken moet je het doen.

Als Jezus niet overtuigend genoeg is,

zouden andere tekenen dat dan wel zijn?

Jezus heeft het niet zo op tekenen.

Het is heel menselijk om nieuwsgierig te zijn

naar wanneer het einde aanbreekt,

zodat je je daarop kunt voorbereiden,

maar bij Jezus ben je dan aan het verkeerde adres.

Kijk maar naar het vervolg, vers 4 tot 14.

dia 13 – Matteüs 24:4-14

Kwestie van volhouden

dia 14 – volhouden

Jezus geeft geen antwoord op de vraag van de leerlingen:

hij geeft geen teken.

In plaats daarvan geeft hij een waarschuwing:

houd het hoofd koel, laat je niet gek maken.

dia 15 – tsunami

En dan begint hij over allerlei rampen en ellende.

Niet bepaald een gedeelte om vrolijk van te worden.

Een gedeelte waarin ik trouwens ook veel van onze wereld in herken.

Aardbevingen, oorlogen, hongersnood, christenvervolging,

in onze wereld is het aan de orde van de dag.

Geeft Jezus dan toch een teken?

Zegt hij nu: let maar goed op de wereld om je heen,

dan weet je wanneer ik komen zal?

Dit gedeelte wordt vaak zo gelezen.

Er zijn heel wat mensen die om zich heen kijken

en zeggen: in deze eeuw zal het gebeuren.

Maar dat is echt niet alleen van onze tijd.

Voorspellingen over het einde van de wereld

en de terugkomst van Jezus,

soms tot op de dag nauwkeurig, soms veel voorzichtiger,

die zijn van alle tijden.

Nog nooit is zo’n voorspelling uitgekomen.

Dus als het al tekenen zijn,

dan zijn ze blijkbaar niet zo gemakkelijk te interpreteren.

dia 16 – God is de wereld niet vergeten

Als het al tekenen zijn…

Jezus noemt ze niet zo.

Hij zegt juist: laat je niet verontrusten en houd stand!

Hij bedoelt dat als een bemoediging.

Want als je het nieuws in de gaten houdt

en hoort van een oorlog hier en een natuurramp daar,

dan zakt de moed je al snel in de schoenen.

Je zou zomaar denken dat God de wereld vergeten is.

Anders had hij er toch al lang wat aan gedaan?!

Jezus zegt dan: laat het je niet verontrusten.

Er zullen allerlei dingen gebeuren in de wereld.

Heftige dingen.

Maar maak er niet uit op dat God de wereld vergeten is.

Laat je niet gek maken!

dia 17 – klaagmuur

Bovendien heeft Jezus het hier niet allereerst over het einde van de wereld.

Hij reageert op de vraag van de leerlingen naar de verwoesting van de tempel.

In het jaar 70 na Christus is die tempel inderdaad met de vloer gelijk gemaakt.

Eén muur bleef overeind staan, wat nog altijd bekend staat als de klaagmuur.

Al die rampen die Jezus noemt

zijn inderdaad gebeurd voor het jaar 70.

Ze zijn geen spoorboekje naar de wederkomst.

dia 18 – wanneer en dat

Laat je niet gek maken doordat onze wereld zo lijkt

op de wereld die Jezus beschrijft.

Misschien is het toch wel een teken.

Niet een teken van wanneer het allemaal zal gebeuren.

Maar wel een teken dát het zal gebeuren.

Bij elke ramp waar je van hoort, mag je het weer herinneren:

Jezus heeft beloofd dat hij terug zal komen.

Er zal een einde aan deze zieke wereld komen.

Tot die tijd is het een kwestie van volhouden.

Volhouden in het geloof.

Volhouden in waar Jezus zelf mee begonnen is:

mensen vertellen over het koninkrijk van God.

Want God weet wat hij doet.

dia 19 – Matteüs 24:15-35

Laten we het volgende gedeelte lezen, vers 15 tot 35.

Jezus is niet te missen

dia 20 – tempel

In dit gedeelte komt weer van alles naar voren.

Helaas kan ik dat nu niet allemaal uitwerken.

Vooral door het begin ga ik nu heel snel.

Dat gedeelte gaat weer over de verwoesting van de tempel.

Jezus noemt daar toch nog een teken van,

namelijk de ‘verwoestende gruwel’.

Een term die ons, denk ik, niets zegt…

Voor de discipelen was het geen geheimtaal.

Jezus verwijst ermee naar de profeet Daniël en naar de tijd van de Makkabeeën.

Ik laat die achtergrond nu even zitten.

Kort gezegd: het teken waar Jezus het over heeft,

is dat de Romeinen de tempel zullen ontheiligen.

Als dat gebeurt, zegt Jezus,

vlucht dan snel weg!

De tempel is niet de moeite waard om voor te vechten.

Zorg dat je er weg bent, voor het te laat is.

God is namelijk niet meer in de tempel te vinden.

En uit geschiedenisboeken uit die tijd

is inderdaad bekend dat christenen uit Jeruzalem zijn gevlucht,

terwijl veel Joden de dood vonden.

Als Jezus het even verderop heeft

over dat deze generatie nog niet verdwenen is als deze dingen gebeuren,

heeft hij het over die gebeurtenissen rondom de tempel.

Het zijn allemaal tekenen die eraan moeten herinneren

dat Jezus terug zal komen.

dia 21 – dag dat Jezus terugkomt

Langzamerhand heeft Jezus het ook steeds meer over die dag.

Wanneer dat zal zijn, daar zegt Jezus weinig over.

Het is ‘meteen’.

Jezus bedoelt daar niet mee dat het de dag na de tempelverwoesting zal zijn.

Waar het om gaat is dat hij zo snel mogelijk terugkomt.

dia 22 – teken

De leerlingen willen een teken wanneer het zo ver is.

Want stel je voor dat Jezus terugkomt,

en zij het niet eens doorhebben?

Als Jezus terugkomt, willen zij op de goede plek zijn.

Jezus waarschuwt hen:

laat je niet gek maken door allerlei profeten

die beweren geheime informatie te hebben.

Ik denk dat we ook vandaag gevoelig zijn voor dat soort profeten.

We willen graag weten waar we aan toe zijn.

Afwachten zit niet zo in onze aard.

Bij mijzelf merk ik dat voorspellingen over het einde van de wereld

mij meer doen dan ik zou willen.

Ik schaam me dat ik het moet zeggen,

maar ik ben stiekem toch wel opgelucht als zo’n voorspelling niet uitkomt.

dia 22 – Jezus is niet te missen

Wat Jezus daarover zegt is een enorme geruststelling:

als hij terugkomt, kun je het niet missen.

Je kunt er niet doorheen slapen,

je kunt ook niet toevallig aan de verkeerde kant van de wereld zijn.

Wanneer Jezus komt, is er geen twijfel mogelijk.

Ook dan zal er een teken zijn.

Maar het is geen teken dat je nog zoveel jaar of zoveel minuten de tijd hebt.

Als dat teken verschijnt, dan is het zo ver.

Jezus komt terug.

Je hoeft niet bang te zijn dat je het mist.

Als het zo ver is, stuurt God zijn engelen er op uit.

Waar je bent maakt niet uit.

Of het nu Jeruzalem is, Amerika of Franeker,

je bent op de goede plek.

De engelen zullen je wel bij Jezus brengen.

Laat je dus niet gek maken door mensen die beweren te weten

waar en wanneer er een einde aan de wereld komt.

Als het zover is, dan merk je het vanzelf wel.

Het heeft helemaal geen zin daarover te speculeren.

Als Jezus terugkomt, is hij niet te missen.

Daar zijn geen bijzondere voorbereidingen voor nodig.

dia 23 – Matteüs 24:36-44

Daarover gaat het ook in het laatste gedeelte dat we lezen: vers 36 tot 44.

Leef elke dag in het koninkrijk

dia 24 – leef elke dag in het koninkrijk

Voor de terugkomst van Jezus zijn geen bijzondere voorbereidingen nodig.

Dat is de geruststelling die Jezus geeft.

Maar dan volgt ook direct een waarschuwing:

zorg dat je er altijd klaar voor bent.

dia 25 – tekenen gevaarlijk

Tekenen zijn gevaarlijk.

Je kunt het heel mooi laten lijken:

‘als u terugkomt, Jezus, geef dan even een seintje,

dan zorgen wij voor een warm welkom.’

Maar dat is niet wat Jezus wil.

Jezus wil niet dat we ons op dat moment anders voordoen dan we zijn.

Hij wil niet dat wij wachten tot het laatste moment.

Het gevaar van een teken is dat je gaat uitstellen:

‘ach, we hebben nog geen teken gehad,

mijn leven voor God kan nog wel even op een laag pitje.

Je moet ook niet te vroeg klaarstaan.’

Gelukkig beschermt Jezus ons daartegen.

Het wordt niet aangekondigd.

Jezus heeft gezegd dat hij terug zou komen,

en dat moet genoeg zijn.

Koningin Beatrix heeft tenminste nog drie maanden van tevoren

aangekondigd dat Willem Alexander haar gaat opvolgen.

En als je kijkt wat daar allemaal nog voor geregeld moet worden,

dan had ze het ook niet later moeten aankondigen.

Maar Jezus wil niet dat wij bijzondere voorbereidingen treffen.

Dat we ons extra mooi voordoen als hij komt.

Hij wil dat we er altijd klaar voor zijn.

dia 26 – dagelijks leven

Jezus komt terug op een hele gewone dag.

Een dag zoals alle andere.

Misschien ben je op school, rekensommen aan het maken.

Of ben je op je werk, druk met allemaal telefoontjes.

Of je bent thuis, en leest de krant.

Of op vakantie, met je tent.

Of… ga zo maar door.

Jezus wil dat je in je gewone leven voor hem klaarstaat.

Dat betekent dus niet dat je elk moment moet denken:

het zou nu kunnen gebeuren.

Het betekent ook niet dat je altijd maar thuis moet blijven,

want je weet maar nooit.

dia 27 – koninkrijk ontvangen als kind

Dit is niet mijn eerste preek over het koninkrijk van God.

3 Weken geleden ging het over Matteüs 18,

hoe je in het Gods koninkrijk kunt komen.

Je moet daarvoor worden als een kind.

Je kunt Gods koninkrijk niet verdienen, alleen maar ontvangen.

Je moet je afhankelijk van God maken.

Als je zo leeft, dan ben je al in het koninkrijk,

en ben je klaar voor Jezus’ komst.

De leerlingen willen weten:

wanneer breekt het koninkrijk in volle kracht door.

Het antwoord van Jezus is simpel:

zorg liever dat je nu al ingaat in het koninkrijk.

Laat de rest maar aan God over.

Amen.