Matteüs 16,13-28 – Leer Jezus te volgen: de gekruisigde Messias

Hans Burger
23 september 2012

Matteüs 16,13-28 – Leer Jezus te volgen: de gekruisigde Messias

image_pdfimage_print

Doop Petra Boer

Liturgie

Voorzang Opw 599

Stil gebed

Votum

Zegengroet

Zingen: Ps 103,3.4.5

Gebed

Schriftlezing: Matt 16,13-28

Preek over Matt 16,13-28

Zingen: Gez 161

Kinderen terug –  met de kinderen zingen: Een wijs man bouwde zijn huis

Doop Petronella Willemina Boer

Zingen: Ps 134,3 oude berijming

Aanbieding doopkaart

Gebed

Wetslezing

Zingen: Zingend Gezegend 265,1.2.4 Dank u heer voor al wat leeft

Gebed

Collecte – tijdens collecte laten horen dooplied van Sela

Zingen: Ps 118,5.8.10

Zegen

Opmerking: Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Matteüs 16,13-28 – Leer Jezus te volgen: de gekruisigde Messias

1. Zometeen wordt Petra gedoopt. Vroeger stond ‘petra’ in de Bijbel – in Matteüs 16,18. In de HSV staat het trouwens nog steeds:

En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen.

Jullie hebben toen jullie Petra haar naam gaven niet direct aan Petrus gedacht – maar laten we vanmorgen toch stil staan bij Matteüs 16.

Petrus geeft namens de leerlingen antwoord op Jezus’ vraag: Wie ben ik volgens jullie? Zometeen wordt Petra gedoopt. Als je haar zou vragen: En Petra, wie is Jezus volgens jou? Ik verwacht niet veel reactie.

Aan jullie, Rianne en Henk, worden straks wel drie vragen gesteld: geloven jullie inderdaad in Jezus Christus? Daarin komt die vraag mee: Wie is Jezus volgens jullie?

Jullie belijden nu je geloof. En dat is niet voor niks: geloof en doop horen bij elkaar. Wie gelooft en zich laat dopen zal behouden worden. Gelovigen worden gedoopt – met hun kinderen. Maar dan is het wel belangrijk dat die kinderen – jullie Petra – het leren: Wie is Jezus?

Ook zij moet zelf een antwoord gaan geven op die vraag. Het is de belangrijkste vraag waar je in je leven een antwoord op moet geven: wie is Jezus volgens jou?

Van de week las ik op twitter over een gemeente waar de belijdeniscatechisaties weer opgestart waren. De eerste avond hadden ze het over Matteüs 16 gehad. Als je zelf je geloof gaat belijden hier in de kerk, dan ga je zelf antwoord geven op die vraag. Na je doop als kind, toen je ouders namens jou ‘ja’ zeiden. Nu zelf. En daarom had de dominee gevraagd: probeer eens in één tweet dus in 140 tekens antwoord te geven op die vraag: wie is Jezus volgens jou?

Iemand twitterde dit:

U bent mijn Verlosser en redder van de dood. Bij U kan ik schuilen in tijden van nood. Zoon van God zittend aan de rechterhand van God.

Wat is het mooi als Petra over zeg 17 18 jaar ook met zo’n tweet zou kunnen komen.

Als je je kinderen laat dopen, neem je daarmee een verantwoordelijkheid op je. En wij samen, broers en zussen, delen in die verantwoordelijkheid. Leer Petra begrijpen wat het betekent dat zij gedoopt is. Breng haar steeds weer bij Jezus, zodat ze zelf in Hem kan gaan geloven.

2. Ik zei het net al: het is de belangrijkste vraag waar je in je leven een antwoord op moet geven. Wie ben ik volgens jou?

Waarom is die vraag zo belangrijk?

Nou, kijk naar het antwoord.

Als Petrus gelijk heeft, dan hangt daar alles van af: eeuwig leven of eeuwige dood.

En Jezus zegt: Petrus, je hebt gelijk – gelukkig ben je. Kijk in vers 18. Die geloofsbelijdenis van die gelovige Petrus – daarmee staat of valt de kerk, en bij die Petrus met die geloofsbelijdenis heeft de dood geen macht meer over je.

Het klinkt misschien als een interessant weetje.

‘U bent de Messias, de Zoon van de levende God’.

Het antwoord is…. Goed! U gaat door voor de volgende ronde!

Nee, dat is het niet. Er hangt veel meer van af.

U gaat door voor leven dat nooit ophoudt!

Messias. In dat ene woord komt een wereld mee.

Wat is het verschil tussen Messias en Christus?

Niks! Alleen de taal.

Wat betekent het? Gezalfde. Messias in het hebreeuws, Christus in het grieks.

Israël wachtte op die gezalfde – door God met de Geest gezalfd en aangesteld.

Hij zou alle problemen van Israël oplossen. Alle vijanden van Israël verslaan.

En wat blijkt? De problemen van Israël, de vijanden van Israël, dat zijn de problemen en de vijanden ons allemaal.

Want waar heeft Jezus mee gevochten? Wie heeft Jezus overwonnen – definitief, ook al zijn ze er nu nog wel?

De zonde, de duivel, het kwaad, de dood.

Dat kon Hij – Hij is de Zoon van God. Hij is God!

Snap je nu dat het niet maar een interessant feitje is – ‘Wie is Jezus? De Messias’?

Als jij gelooft: Jezus is de Messias, dan is Jezus de Messias voor jou.

Dan wordt jij bevrijdt van de zonde, van de duivel, van het kwaad, van de dood.

Dan is er voor jou genezing van wat jouw leven kapot heeft gemaakt.

Dan is er zelfs herstel voor wat jij in het leven van anderen kapot gemaakt hebt.

Dan heeft het dodenrijk over jou geen macht meer.

Dan is vanaf nu jouw leven eeuwig veilig.

Dan kun jij gaan leven als nieuwe mens.

Gaat die kleine baby hier dat later zelf geloven?

Geloven jullie het zelf – Henk en Rianne, en jullie, broers en zussen?

Geloof het, en leer het Petra ontdekken en geloven. Leer haar te leven als nieuwe mens.

Dit is het goede nieuws: Jezus is de Messias, de Zoon van God!

3. Dat geloof is een gave van God.

Gelukkig maar.

Sprak het vanzelf dat Petrus geloofde?

Nee.

Spreekt het vanzelf dat Petra gaat geloven?
Ook niet.

Wie is Jezus volgens jou?

Ga het op straat vragen.

Een heel bijzonder mens. Dat zeggen veel mensen in Nederland.

Een belangrijke profeet – dat zegt de Koran.

Een goeroe of zelfs iemand als Shiva en Krishna – dat zeggen ze in het Hindoeïsme.

Het is nu niet anders dan toen – kijk maar in vers 14. Toen verschilden ze net zo van mening als nu. Wie is Jezus? Kunnen we het weten? Wat ik net zei over Jezus, zijn dat niet veel te grote woorden?

Hoe moet Petra het dan weten later?

‘Vertel het haar steeds weer. Leg het haar heel duidelijk uit. Wees zelf overtuigd. Maak geen fouten in je opvoeding. Laat haar Gods genade zien en ervaren.’

Is dat het?

Alsjeblieft, nee.

Wat ouders doen is belangrijk.

Investeer in een goede, christelijke, liefdevolle, Bijbelse opvoeding.

Maar laten we onszelf niet voor de gek houden.

Wij kunnen elkaar het geloof niet geven.

Dat is soms niet leuk.

Dat doet pijn – als je ziet dat jouw kinderen niet geloven dat Jezus de Messias is, hun redding.

Als je hier stond bij het doopvont – en jouw kinderen gaan nooit meer mee.

Zo erg is het met ons. Wij lopen voor Jezus weg. Geloven in Jezus spreekt niet vanzelf. Vanzelfsprekend is dat mensen niet geloven.

En wij kunnen onze kinderen  nooit de perfecte opvoeding geven, we zullen onze kinderen juist beschadigen.

Maar luister dan wat Jezus zegt in vers 17:

Gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel.

Dat is een geweldig bevrijdende boodschap.

Wat een rust en ruimte geeft dat!

Er is hoop voor iedereen!

Voor ieder gedoopt kind, zelfs voor ieder niet gedoopt kind.

Jezus’ Vader is er ook nog – onze Vader in de Hemel!

In onze verwarring, in onze botheid en blindheid, kan Hij het ons laten zien!

Deze Jezus is niet zomaar een profeet, een bijzonder mens, een rabbi of een goeroe.

God zelf zegt: ‘Dit is mijn Zoon, door mij gezalfd, geloof in Hem!’

En dus heeft het zin om je kinderen een christelijke opvoeding te geven.

Het heeft zin om voor je kinderen te blijven bidden, als ze niet geloven.

De Vader in de  hemel kan jou, maar ook jouw kind, laten zien wie Jezus is. Hij kan jouw opvoeding zegenen.

Geloof is een gave van God!

4. Wie zou er anders geloven in Jezus, de gekruisigde?

Maar wat is Jezus dan voor Messias?

Waarom laat Hij het toe dat mensen niet in Hem geloven?

Waarom komt hij niet met een overdonderend bewijs, zodat het overduidelijk is – Ik ben het! Zodat iedereen wel in Hem moet geloven?

Moet je zien wat er nu gebeurt.

Nu snappen de mensen Jezus niet.

De meesten geloven hem niet.

Uiteindelijk werken ze hem er uit.

Hij komt aan een kruis te hangen en sterft.

Waarom doet Hij dan ook zo moeilijk?

Petrus wordt er kwaad van, als Jezus er over begint.

Wat is dat nou? Verliest u de moed, Jezus? U bent de Messias, wat is dat voor pessimisme? Zeggen dat u gedood wordt aan een kruis?

Ga er maar van uit dat Petra op Petrus lijkt. Net als wij allemaal.

Dat kruis van Jezus, die dood van Jezus – waarom maakt God het ons zo moeilijk om in Jezus te geloven? En nog steeds – waarom zijn wij hier in de kerk met zo’n klein clubje, terwijl er veel meer mensen buiten naar de kermis gaan?

Een compleet antwoord heb ik daar niet op.

Jezus zegt er wel wat over, kijk in vers 23.

God wil het zo.

Satan niet.

Mensen willen het niet.

En dit weet ik ook:

Wij mensen zijn het probleem, wat wij willen, wat wij belangrijk vinden.

Zo niet wat God wil.

Zo de verkeerde kant op.

Zo makkelijk ontspoord – het begint met een facebookberichtje, maar het loopt uit de hand.

Het kruis laat zien wie wij zijn – mensen in een doodlopend bestaan.

Ons leven loopt vroeg of laat stuk, in iets als een kruis. Pijnlijk en mislukt en vervloekt.

Wat is Jezus dan een bijzondere Messias.
Wat is God bijzonder: Hij geeft zijn eigen Zoon voor ons.

Gods Zoon gaat daar staan waar wij staan.

Daar waar ons leven stukloopt.

Waar mensen in een groep dingen doen die je niet voor mogelijk houdt, zoals in Haren.

Daar laat Hij zijn leven stuk lopen.

Pijnlijk. Mislukt – zo ziet het er uit. Vervloekt – zo is het.

Is dat niet een wonder? Een diep wonder?

Wij willen God niet – en wij sterven daardoor. Wij verliezen ons leven in de dood. Wij verdienen een kruis. Pijnlijk. Mislukt. Vervloekt.

Daar is Jezus Immanuel – God met ons. Onze Messias.

Daar sterft Hij onze dood.

Èn daar staat Hij op uit de dood.

Zodat er een ander leven mogelijk is – nieuw leven, leven in liefde.

Hij leeft!

Hij is ons leven – het leven van Petra!

Ons nieuwe leven vol van de Geest – Petra mag leren zijn voorbeeld te volgen, te zijn als Hij.

Gelukkig ben je, als de hemelse Vader je dat laat zien!

5. Wie zou er anders zijn leven verloochenen om het zo te vinden?

Als God je dat laat zien – Jezus sterft mijn dood voor mij. De dood van een relschopper. En Hij staat op voor mij, Hij is mijn leven. Laat dat aan Petra zien, dan kan ze verder!

Ook als de volgende stap een confronterende is.

Want ik zei het al: Jezus is de Messias, dat is geen informatie op zich – ‘U gaat door naar de volgende ronde’.

Dat raakt mij en mijn leven. Daarom wordt Petra gedoopt.

Als Jezus mijn dood sterft – pijnlijk, mislukt, vervloekt – dan is er iets mis met mij.

En dus zegt Jezus nog meer – Jezus gaat sterven, maar Jezus volgen betekent: met Hem meegaan op die weg. Net als Jezus je kruis op je rug dragen.

Wat?

Dat wil je toch niet?

Ik wil van het leven genieten.

Ik wil Petra zien opgroeien.

Een mooie grote meid.

Dat ze gaat lopen, fietsen, naar school gaat, geniet van het leven!

Naar de kermis gaan, uitgaan, dansen, flirten, reizen, werken, trouwen, zelf een gezin, oma worden!

Lieve mensen – het is heerlijk om van het leven te genieten.
Daarvoor heeft God heeft ons gemaakt.

Geniet van al het goede wat God je geeft.

Maar tegelijk: er is ook iets grondig mis met ons leven. Aardige jongeren die teveel drinken en elkaar opjutten, waar zijn ze – zijn wij toe in staat?

Kijk daarom verder: naar Jezus.

Hij is gestorven – omdat het fout zit in ons leven.

En Hij is opgestaan – omdat Hij ons leven nieuw maakt. Dan is er pas echt genieten mogelijk!

Dat laat de doop zien:

Het water komt over haar heen. Weg, onder water, begraven in de doop. Met Jezus sterven.

Van jezelf, van je mislukte en kapotte bestaan bevrijd worden. Vrij van je zonde.

Om dan in Jezus verder te leven. Nieuw leven te krijgen. Met Jezus op te staan.

Eerst jezelf verliezen.

En dan echt nieuw leven krijgen.

Wil je dat niet? Blijf je voor de doop staan? Wil je die stevige boodschap niet horen?

Dan loopt het pas fout.

Kijk wat Jezus zegt:

Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.

Daarom is het goed dat Petra gedoopt wordt.

Leer haar begrijpen wat dit betekent: eerst je leven verliezen.

Maar dat betekent een bevrijding.

Want je raakt alleen je oude leven kwijt.

Je krijgt er nieuw leven voor terug. Eeuwig leven!

6. En dus: verkijk je niet op de kermis, uitgaan, geld, relaties, carrière, lekker eten, een mooi gezin, een goede opleiding – noem het allemaal maar op.

Natuurlijk: alles wat God geschapen heeft is goed. Je mag er van genieten. Dank God voor alles wat je krijgt. God heeft ons en deze wereld mooi gemaakt.

Maar er is iets mis gegaan met ons en daarom ook met deze wereld. Wij vonden ons zelf, wij vonden alles wat God gemaakt heeft, belangrijker dan God. We zijn God kwijtgeraakt, onze schepper.

En dat is dodelijk – echt dodelijk. Dan ga je langzaam dood. Dat is zonde – niet maar jammer, maar echt – een kapot leven, kapotte relaties, een kapotte relatie met God.

Zoals God het bedoeld had, was het geen vraag: wat moet je kiezen, God, of al die mooie dingen die God gemaakt heeft? Het was geen vraag: genieten van God of genieten van de wereld. Doe het allebei tegelijk.

Maar het is wel een vraag geworden. En Jezus is gekomen. Hij gaat alles weer heel maken, genezen, herstellen, ons weer bij God brengen. En nu is het de vraag:

kies je voor God en voor Jezus en het leven, of kies je voor de wereld en de dood?

Leg dat aan je kinderen uit, aan Petra.

Seks, geld, werk, eten, gezin, sport, genieten, feest vieren – het is door God goed geschapen. Prachtig mooi. Maar het is bedorven, we zijn er zelf de oorzaak van.

Leer je kinderen, leer Petra wat het belangrijkste is: God, en Jezus die ons bij God brengt. Daar is het leven. Voor eeuwig.

Je kunt je erop verkijken. Geef me geld, laat me nu genieten van feest, van lekker eten. Laat me dansen, carrière maken, status krijgen, auto, huis, vakantie, wereldreizen – dat is wat ik wil.

Maar dan is de nuchtere vraag van Jezus: wat heb je aan al die mooie dingen, als je daarna eeuwig dood gaat?

Leer je kinderen dat er niets gaat boven Jezus en boven God. Pas in Christus vallen al die mooie dingen weer op hun plek. In Christus kun je eeuwig genieten!

En bid voor je kinderen, voor onze jongeren, voor kinderen en kleinkinderen die niet naar de kerk gaan: bid dat ze dat zien, gaan zien, blijven zien.

Houd je leven niet vast – dan raak je het kwijt.

Verlies het bij Jezus. Dan zul je eeuwig leven vinden!