Matteüs 1,18-2,12 – Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

Hans Burger
25 december 2010

Matteüs 1,18-2,12 – Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

image_pdfimage_print

Eerste Kerstdag

Liturgie

Zingen
– LB 138,1.3.4 – Komt allen te zamen
– LB 139 – Komt verwondert u hier mensen
– LB 145,1.3 – Nu zijt wellekome
Stil gebed
Votum
Zegengroet
Zingen: Gez 81,1.3.4 – Dit is de dag
Gebed
Schriftlezing Matteüs 1,18-2,12
Zingen Gez 35,1.5.6.7 – De wijzen de wijzen
Preek eerste deel
Zingen LB 132,1.3
Preek tweede deel
Zingen Gez 83,1.3.4 – Vrolijk zingen wij ons lied
KINDEREN
Projectlied vers 5 en refrein
Gebed
Collecte
Zingen Gez 50 – Ere zij God
Zegen

Opmerking:

– Ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

Preek over Matteüs 1,18-2,13 – Kerst: God verrast gelovigen en buitenstaanders

1. Van de week sprak ik een Moslim, en ik vroeg of hij ook Kerst vierde. Nee, hij vierde geen Kerst. Ze hadden wel elk jaar met vrienden een gezellige avond. Maar nee, geen Kerst.

Is Kerst alleen een feest voor christenen? Of voor mensen die vroeger christen geweest zijn en dat feest nog willen blijven vieren?

Dat zou je zo maar kunnen denken.

Maar Kerst gaat gelovigen aan en mensen die nog niet geloven.

Mensen als Jozef die rechtschapen zijn, afstammen van David en altijd zolang ze terug kunnen kijken in God geloofd hebben.

En mensen van ver weg, die nog van niks weten, zoals de wijzen uit het Oosten.

Eerst Jozef.

Je zou kunnen zeggen: Jozef had op een christelijke school gezeten. Hij kwam zelfs uit een bekende christelijke familie. Daar lijkt het wel wat op. Hij had het allemaal geleerd. Hoe je een goed mens kunt zijn, zoals God dat wil. De verhalen uit de Bijbel. Vroeger regeerde koning David. Na David was het steeds meer mis gegaan. De grote beloftes: de oude tijden komen terug. Eens komt er een zoon van David die daarvoor zal zorgen. De Messias, de redder, zal komen!

Dat leer je – en je gaat naar school. Je volgt een opleiding. Je vindt een baan. Je krijgt een vriendin. Je maakt trouwplannen. Je gaat in ondertrouw. Je hebt zin in de bruiloft. En je hoopt natuurlijk ook dat de ooit Messias nog een keer komt.

Maar dan opeens gebeurt er iets met jouw vriendin.

Zij vertelt: Jozef, ik heb een engel gezien. Ik zal zwanger worden, en dat komt door de Heilige Geest. Dat kindje, het zal de Messias zijn! Jij komt toch uit de familie van David, Jozef? Die baby, dat wordt de nieuwe koning op de troon van David!

Wat zou jij denken als je Jozef was geweest en Maria kwam zo naar je toe?

Je gelooft natuurlijk dat het ooit zal gebeuren, maar je leven gaat gewoon door.

Maar dat het in jouw leven, nu, gebeurt…

Jouw vrouw de moeder van de beloofde redder?

Zwanger door de Heilige Geest?

Man, dat hadden we niet afgesproken.

Maria, wij zouden toch trouwen? Ik hou van jou! Wij zouden toch samen kinderen krijgen?

De lang verwachte redder komt. De beloofde Zoon van David. Als dat zo is, dan zet het alles op z’n kop. Maar het zet mijn leven helemaal op z’n kop. Alles wordt anders!

God komt opeens zo dichtbij.

Zo onverwacht.

Zo groot en overrompelend.

Zo opeens heel mijn leven in het licht van God…

Jozef schrikt ervoor terug. Hij wil zich terugtrekken. Dat zal ook wel de bedoeling zijn, toch? Ik ben hier niet goed genoeg voor. Ik zal het stil houden, zodat Maria er zo weinig mogelijk last van heeft.

Wij trouwen niet meer…

Stel je voor dat zo opeens heel je leven in het teken komt te staan van Gods redding.

Dat gebeurt niet alleen bij Jozef.
Dat gebeurt bij iedereen die Jezus wil volgen.

Kijk, als je al jaren christen bent, christelijk opgevoed, christelijke school, christelijke familie, dan weet je het. Met Kerst wordt Jezus geboren. Jezus is voor mijn zonden gestorven. Er is vergeving, God houdt van me. Geweldig! En je leven gaat door. En Jezus komt natuurlijk nog een keer terug.

Maar wat we vieren met Kerst, is voor ons net zo verrassend als voor Jozef.

Immanuël wordt geboren – God met ons.

Jezus, die zijn volk zal bevrijden van zonde.

Als je gelooft in die Jezus, die Immanuel. En als dat geloof geen onzin is.

Als die Jezus, met Kerst geboren, door de Heilige Geest in je komt wonen.

Dan komt opeens heel je leven in het licht van God.

God, die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, zegt Paulus in Efeze 3,20.

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan alle goed werk. Paulus in 2 Korinte 9,8.

God, tot wie Paulus bidt, Kolossenzen 1,10-11: We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

Heel je leven altijd en in alle opzichten helemaal voor God.

Dat is het doel van Kerst.

Heel je leven altijd en in alle opzichten helemaal voor God.

Kerst is voor ons net zo verrassend als voor Jozef. Ook voor mij. Ik ben niet verder dan jullie omdat ik dominee ben.

Opeens komt het wel heel dichtbij.

Gods redder komt een keer – maar als het zo in mijn leven gebeurt?

Gods genade is elke keer wonderlijk groot.

God helpt Jozef over de drempel. Een engel zegt: Jozef, wees niet bang.

Jozef ging er voor, nadat hij de engel in zijn droom gezien had.

Hij, zoon van David, gaat zorgen voor de grote zoon van David. Heel zijn leven wordt anders.

Laat die kleine baby, die zoon van David, ook dichtbij komen. God komt zijn volk bezoeken, midden in de dood. Ga voor Jezus! Leef in de verrassende volheid die Hij geeft! Heel je leven altijd en in alle opzichten helemaal voor Hem.

[Zingen – Zingen LB 132,1.3]

2. Die volheid, wat zie je er van?

Er is een roos gaan bloeien, midden in de nacht.

God komt ons opzoeken, midden in de dood.

Maar wat zie je ervan?

Is Kerst dan toch niet een feest voor mensen die christelijk opgevoed zijn? Wie gelooft, die ziet het? Wie niet gelooft, die ziet het niet – en daar hebben we alle begrip voor. We houden ons eigen feestje en we houden het voor onszelf?

Jezus wordt geboren, maar het leven gaat gewoon door.

De zoon van David?

Jeruzalem, de stad van David weet van niks.

De tempel draait gewoon door.

De Joodse leiders leven gewoon door.

De schriftgeleerden geven hun onderwijs en bestuderen de Torah.

Reizigers komen en gaan.

Pelgrims die in Jeruzalem willen bidden, willen offeren.

In Jeruzalem zijn ze gewend aan reizigers en toeristen.

Magiërs uit het Oosten? Niks bijzonders. Die zien we hier wel vaker.

Maar ze vragen de weg naar het paleis. Ze vragen naar een Koninklijke baby. Dat is apart. Een pasgeboren koning van de Joden?

Niemand weet ergens van.

Koning Herodes hoort er ook van. Wat? Wie heeft een zoon gekregen? Wie zegt dat? Blauw bloed?

Vorsten? Privé of Story?

Hoe komen ze erbij? Hebben ze het in de sterren gezien?

Dan wordt Herodes argwanend.

Magiërs uit het oosten? En ze komen hier omdat ze een ster hebben gezien?

Breng die mannen hier.

Herodes gelooft heilig in horoscopen en astrologie. De sterren liegen niet.

Zou er echt een koning geboren zijn?

Iemand die zijn macht bedreigd?

Herodes neemt deze magiërs uiterst serieus.

En dan schrikken ze in Jeruzalem. Wat gaat Herodes doen? Wordt hij weer gevaarlijk?

De hogepriesters en de schriftgeleerden weten van niks.

Ze weten alleen dat er ooit een keer een koning geboren zal worden in Bethlehem.

De theologen en de godsdienstwetenschappers, de mensen die gelovig zijn opgevoed, de mensen in de kerk, ze zijn ongerust. Wat gaat Herodes doen?

Maar als Herodes de magiërs naar Bethlehem stuurt, gaat niemand mee.

Alleen de magiërs gaan. En zij vinden het kind. En zij aanbidden het. Een nationaal kado zit er nog niet in. Er komt geen Davidsfonds of zo. Maar Koninklijke kado’s zijn er wel – goud, wierook en mirre.

Deze mannen hadden geen christelijke opvoeding.

Wat wisten ze van de Bijbel?

Ze hoorden er niet bij, ze waren buitenstaanders.

De verrassing van die ene ster was groot genoeg.

Ze wisten op een of andere manier: deze ster is de ster van een grote koning.

Wat deze koning gaat doen, is ook voor ons belangrijk. Deze koning gaat wereldgeschiedenis schrijven.

En ze kwamen. Ze zochten. Ze vonden. Verrast en vol eerbied aanbaden ze.

Jezus is niet geboren alleen voor mensen met een christelijke opvoeding.

Als Jezus echt de grote zoon van David is, dan wordt Hij koning van heel de aarde.

Dan kan niemand om hem heen. Of je nu belangrijk bent of niet. Of je nu altijd al bij een kerk hoort of niet.

De magiërs waren buitenstaanders. Maar ze gingen voor Jezus op de knieën.

En terecht!

Jezus is Immanuel. God met ons.

Hier zoekt God ons op. God verrast gelovigen en buitenstaanders.

God, die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, zegt Paulus in Efeze 3,20.

God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan alle goed werk. Paulus in 2 Korinte 9,8.

God, tot wie Paulus bidt, Kolossenzen 1,10-11: We vragen dat u Gods wil ten volle mag leren kennen door de wijsheid en het inzicht die zijn Geest u schenkt. Dan zult u leven zoals het past tegenover de Heer, hem volkomen welgevallig. U zult vrucht dragen door al het goede dat u doet, uw kennis van God zal groeien en u zult door zijn luisterrijke macht de kracht ontvangen om alles vol te houden en alles te verdragen.

De magiërs hebben het door.

En jij? Ook al voel je je misschien een toeschouwer. Ook al weet je nog niks van de Bijbel.

Ook jij kunt net als de magiërs Jezus aanbidden. Jezus gaan volgen. In alles liefde! In alles God…

En jij – als je altijd met Kerst in de kerk gezeten hebt? Opgevoed met de Bijbel, net als de mensen in Jeruzalem? Ben jij eigenlijk ook een toeschouwer?

Wat hoor je vaak verhalen van mensen die Jezus hebben leren kennen, tot geloof gekomen zijn. Vroeger wisten ze van niks, waren ze misschien wel van God los. En als ze dan in een kerk komen? Zelf zijn ze diep onder de indruk. Wat lopen juist nieuwe christenen dan soms keihard aan tegen kleingeloof, tegen ongeloof. Die mensen in de kerk, aanbidden zij Jezus wel? Waarom vallen ze dan zo tegen? Je leven een beetje, soms en in bepaalde opzichten best wel voor een stuk voor God. Maar, het moet ook niet te gek worden.

Op wie wil jij lijken? Op Jozef? Op Herodes? Op de theologen en de godsdienstwetenschappers uit Jeruzalem? Op de priesters en de gewone mensen in Jeruzalem die gewoon doorleefden? Of op de wijzen?

Jezus is niet voor niks gekomen.

Hij komt om zijn volk te hoeden. De goede herder.

Hij komt om ons te bevrijden van onze zonden. Helemaal weg, die zonde!

Nieuw leven! Daar komt Hij voor.

Heel je leven altijd en in alle opzichten helemaal voor Hem.

  • Doe als de magiërs. Je weet nu van zijn geboorte – zoek Jezus. Proef hoe God ons verrast. Aanbid Jezus. Volg Hem. Leef met Jezus – in alles! Gods genade is altijd weer groter – Immanuel: God met ons!