Marcus 9:7 – Jezus is te vertrouwen

Mark Veurink
14 februari 2016

Marcus 9:7 – Jezus is te vertrouwen

image_pdfimage_print

Er is veel van Jezus wat we niet kunnen snappen. Kun je hem dan nog vertrouwen? In Marcus 9 wordt duidelijk dat wat er ook gaat gebeuren en wat Jezus ook zegt, je van hem op aan kunt.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Welkom en mededelingen
New Creation: -What the Lord has done in me
-Heilig (deel na solist samenzang)
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 145 : 1, 2 en 3
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 9 : 2 – 13
New Creation: -Blijf mij nabij (LvK 392, NC 1+2, samenzang 3+4)
-Nothing without you
Preek over Marcus 9 : 7
New Creation: -Zie hoe Jezus lijdt voor mij (laatste deel samenzang)
-Zegekroon (samenzang)
Kinderen terug
Kinderlied: GKB Gezang 168
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 166 : 1, 2 en 4
Gebed
Collecte
New Creation: -Juich Hosanna
-This little Child
Zegen

Jezus is te vertrouwen

Inleiding
dia 1 – rijbewijs
Afgelopen woensdag was het zover:
ik werd op het gemeentehuis verwacht om mijn rijbewijs in te leveren.
Tien jaar lang heb ik hem met me meegedragen,
maar nu ben ik mijn roze papiertje echt kwijt.
Toch wel even een nostalgisch momentje…
Gelukkig lag er ook een nieuw rijbewijs voor me klaar:
zo’n fantasieloos nieuwerwets pasje.

dia 2 – slipcursus
Ik maak nu al tien jaar de Nederlandse wegen onveilig,
en zoals alle Nederlanders vind ik mijzelf een uitstekend chauffeur.
Beter vooral ook dan alle andere automobilisten.
Aan zelfvertrouwen ontbreekt het me in ieder geval niet…
Tja, en als je zo overtuigd bent van eigen kunnen,
dan moet je jezelf ook maar bewijzen.
Gisteren was het zover:
op een veilig en afgesloten terrein in Lelystad
heb ik de proef op de som genomen met een slipcursus.
Zoals je ziet, heb ik het overleefd,
en laten we het er verder maar op houden dat ik weer met beide benen op de grond sta.

Zo veel vertrouwen als ik in mijzelf heb, zo weinig heb ik dat in anderen…
Ik kan heel slecht op de passagiersstoel zitten: ik kijk dan steeds mee met de bestuurder.
Als een ware rijinstructeur zorg ik ervoor dat ik alles zie,
en wijs ik mijn bestuurder erop als hij iets over het hoofd dreigt te zien.
Ik wil de controle houden.
Dus nee, met een auto met chauffeur maak je mij niet blij.

Terug naar die slipcursus.
Die wordt natuurlijk gegeven door ervaren instructeurs
die een hele verzameling diploma’s en certificaten hebben:
mensen die hebben bewezen dat ze achter het stuur te vertrouwen zijn.
Het is niet gebeurd, maar stel dat zo’n instructeur mij had aangeboden
een ritje met hem te maken waar hij tot het uiterste zou gaan
om te laten zien wat er met zo’n auto allemaal mogelijk is.
Op een muur afrijden, en op het laatste moment,
als ik al niet meer geloof dat die muur nog te ontwijken is,
heel beheerst de auto laten slippen en de muur ontwijken.
Met mijn hoofd zou ik wel weten dat het goed zit,
er zit per slot van rekening een ervaren instructeur achter het stuur,
maar mijn gevoel schreeuwt dat het niet goed gaat.
Het kost heel wat zelfbeheersing om dan nog te vertrouwen.

dia 3 – Jezus is te vertrouwen
Vertrouwen is moeilijk,
helemaal als iemand iets doet wat volstrekt tegen je gevoel ingaat.
Kun je iemand dan nog vertrouwen?
Durf je je over te geven?
Over dat vertrouwen gaat het vanochtend.
Jezus staat aan het begin van zijn lijdensweg,
en voor het gevoel van zijn leerlingen gaat het de verkeerde kant op.
Maar Jezus is te vertrouwen.

1. Waar is Jezus mee bezig?
dia 4 – waar is Jezus mee bezig?
Jezus’ vrienden, zijn leerlingen, zijn daar altijd van uitgegaan.
Natuurlijk is Jezus te vertrouwen.
Maar dat vertrouwen begint wat deukjes op te lopen.
Net nu ze Jezus denken te begrijpen,
zegt Jezus dingen waar ze helemaal niets mee kunnen.
Waar is Jezus eigenlijk mee bezig?

dia 5 – grote verwachtingen van Jezus
In Marcus 9 ontmoeten we Jezus met drie vrienden: Petrus, Jacobus en Johannes.
Jezus heeft hen gevraagd met hem mee te gaan, de berg op.
Even weg van de drukte,
van al die mensen die iets van Jezus willen.
Natuurlijk zijn ze met hem meegegaan, en met z’n vieren klimmen ze omhoog.
Als je een flinke wandeling maakt, zoals Jezus met zijn vrienden nu,
heb je alle tijd om na te denken.
Buiten zijn en maar gewoon doorlopen helpt om je gedachten op een rijtje te krijgen.
Dat kunnen Jezus’ vrienden vandaag wel gebruiken.
Ze beginnen steeds minder van Jezus te begrijpen.

Een paar weken geleden was er nog geen vuiltje aan de lucht.
Jezus en zijn leerlingen trekken van dorp naar dorp.
Overal waar Jezus komt, stromen de mensen toe:
Jezus heeft een geweldige aantrekkingskracht.
De mensen mogen graag naar Jezus luisteren,
en ze hopen getuige te worden van zo’n wonder van Jezus,
waar al veel verhalen over rondgaan.
Jezus is populair en geeft de mensen nieuwe hoop.

Vorige week had Jezus aan zijn vrienden gevraagd:
‘wie denken jullie eigenlijk dat ik ben?’
Voor Petrus was het duidelijk: ‘u bent de Messias.’
Hij wist het zeker: Jezus is de koning die God beloofd heeft.
Petrus heeft het helemaal gehad met de Romeinen,
maar nu wordt alles beter: laat de revolutie maar beginnen!

dia 6 – lijden: past niet in de verwachtingen
Maar het vertrouwen van Petrus en de anderen krijgt een stevige knauw.
Jezus had hen verteld over dat hij zou moeten lijden,
dat hij zelfs gedood zou moeten worden,
maar weer zou opstaan uit de dood.
Van dat laatste kunnen ze zich geen enkele voorstelling maken,
maar dat Jezus zal sterven, komt hard bij hen binnen.
Petrus kan het niet aanhoren en neemt Jezus apart.
‘Jezus, dit kun je niet maken!
We kunnen onze slag gaan slaan, we staan op winnen.
Doe niet zo negatief, natuurlijk ga je niet dood: je bent onze koning!’
Jezus reageert minstens zo fel: ‘ga terug achter mij, Satan!’

Dat is nog geen week geleden.
Nu Petrus, Jakobus en Johannes de berg op lopen,
weten ze het even niet meer.
Allerlei vragen malen door hun hoofd.
Wie is Jezus nou eigenlijk?
Wat is zijn plan?
Hoe kunnen we Jezus weer bij zinnen brengen?
Wat heeft het nog voor zin als Jezus het opgeeft?
Waar is Jezus mee bezig?

dia 7 – vragen
Vragen die mij ook wel eens aanvliegen.
Waar blijft Jezus toch?
Als Jezus zulk geweldig nieuws is voor de wereld,
als met Jezus als koning alles anders wordt,
waarom verandert er dan zo weinig in die wereld?
Waarom wordt de wereld nog steeds door het grote geld geregeerd,
in plaats van liefde?
Is Jezus misschien een mislukt project?
Ja, ik geloof dat Jezus de Messias is,
maar ik snap zo weinig van hem.

2. Jezus is te vertrouwen
dia 8 – Jezus is te vertrouwen
Juist nu de leerlingen vol vragen zitten,
nu blijkt dat Jezus anders is dan ze dachten,
krijgen ze een geweldige bevestiging:
Jezus is te vertrouwen!

dia 9 – ervaring van Jezus’ grootheid
Jezus en zijn vrienden komen aan op de top van de berg.
Het uitzicht is adembenemend, alle kanten op.
De zee, de bergen, de dorpjes, het is allemaal even indrukwekkend.
Maar het valt helemaal weg bij wat er dan gebeurt.
Jezus begint te stralen,
zijn kleren glanzen helder wit,
en opeens staan Mozes en Elia in hun midden.
Wat gebeurt hier?!

Petrus snapt er helemaal niets van: het is te verwarrend, te groot.
Hij probeert de controle terug te krijgen en flapt eruit:
‘komt het even goed uit dat wij hier zijn!
Praten jullie maar even verder,
dan zetten wij ondertussen tenten voor jullie op.’
Achteraf schaamt Petrus zich ervoor.

Maar het houdt nog niet op.
Er verschijnt een wolk, en uit de wolk klinkt een stem:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, luister naar hem!’
Net als aan het begin, toen Jezus door Johannes de Doper gedoopt werd.
Nu het spannend begint te worden,
nu duidelijk wordt dat Jezus moet gaan lijden,
wijst God Jezus weer aan: ‘dit is míjn Zoon!’
En opeens is alles weer normaal.

Wow, wat een ervaring moet dat zijn geweest!
Jaren later schrijft Petrus daar ook over in zijn tweede brief:
‘Wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien.
Want hij ontving van God, de Vader, eer en luister,
toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei:
“Dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde.”
Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken
toen wij met hem op de heilige berg waren.’
Deze ervaring van Jezus’ grootheid heeft Petrus gestempeld.

dia 10 – Jezus is te vertrouwen, wat er ook gebeurt
De vragen van Petrus, Jacobus en Johannes zijn niet beantwoord.
Ze snappen nog steeds niet waarom Jezus zegt dat hij zal sterven.
Maar nu ze dit gezien hebben, staat één ding als een paal boven water:
wat er ook gebeurt, Jezus is te vertrouwen!
Deze topervaring moeten ze vasthouden, juist als ze er niets meer van snappen.
Als Jezus van alle kanten onder vuur komt te liggen.
Als Jezus ervan beschuldigd zal worden dat hij de bijbel niet serieus neemt.
De vrienden hebben Jezus zien praten met Mozes en Elia,
de vertegenwoordigers van de wet en de profeten:
die hele bijbel werkt toe naar Jezus.
Ze hebben de grootheid van Jezus gezien,
zodat ze mogen weten dat wat er ook met Jezus zal gebeuren,
het Jezus niet overkomt, maar hij er zelf voor kiest,
ja: dat zijn grootheid juist in het kruis zichtbaar wordt.

Wat er ook gebeurt, Jezus is te vertrouwen.
Nee, vertrouwen is niet makkelijk.
Maar al snap je hem niet, Jezus weet wat hij doet!
Niemand snapte Jezus’ lijden, maar Jezus wist dat hij het moest doen,
dat hij alleen zo de Verlosser kon zijn.
Jezus is groot, ook als je het even niet ziet.
Houd dan vast aan het getuigenis van Petrus en de anderen,
en laten we het ook elkaar steeds voorhouden:
Jezus is te vertrouwen.

3. Luister naar Jezus!
dia 11 – luister naar Jezus!
Vertrouwen moet je doen.
Vergelijk het maar met zo’n slipcursus.
De instructeur vertelt hoe ik de auto het beste onder controle krijg als ik slip.
Als ik hem vertrouw, doe ik wat hij zegt.
Vertrouwen in Jezus is ook zo’n opdracht: luister naar hem!

Dat is geen makkelijke weg.
Ja, als Jezus zegt wat je zelf toch al vond, dan is het makkelijk.
Maar wat als Jezus dingen zegt waar je niets van begrijpt?
Dan is luisteren nog best moeilijk!
Bijvoorbeeld wat Jezus zegt in Marcus 8:
‘wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen,
zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen.’
Vertrouw je Jezus, luister je, ook als hij dit soort dingen zegt?

dia 12 – zelfs Petrus moest daarin groeien
Zelfs Petrus vindt dat moeilijk, en dat vind ik wel bemoedigend.
Door wat hij op de berg heeft gezien, is hij voorgoed veranderd.
Maar als ze van de berg afdalen, begint hij alweer:
hoe kan het dan dat Jezus moet lijden?
Er zijn momenten dat Petrus zich sterk voelt,
dat hij alles wel voor Jezus wil doen.
Vlak voor Jezus’ arrestatie nog:
‘misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet.’
Diezelfde nacht wordt Jezus gearresteerd.
Petrus kan het niet accepteren.
Eerst vecht hij met een zwaard, daarna vlucht hij en doet alsof hij Jezus niet kent.
Luisteren naar Jezus, het valt smerig tegen.
Pas als Jezus uit de dood is opgestaan begint het door te dringen.
Petrus wil niet langer moeilijke dingen uit de weg gaan.
Volgens bronnen uit die tijd sterft Petrus uiteindelijk ook aan een kruis.
Op Petrus’ verzoek wordt hij ondersteboven gekruisigd:
een kruis zoals Jezus is hem te veel eer.

dia 14 – durf je te luisteren, ook als het tegen je gevoel ingaat?
Durf jij naar Jezus te luisteren?
Ook als je niets van hem merkt, als het zelfs tegen je gevoel ingaat?
Als Jezus het heeft over je kruis dragen?
En dan heeft Jezus het niet over ‘elk huisje heeft zijn kruisje’.
Jezus heeft het over dat je niet voor jezelf leeft, maar voor Jezus.
Dat je de weg van Jezus gaat in je leven.
Dat je niet afhaakt als het moeilijk wordt.
Dat je niet alleen luistert naar Jezus als het in jouw straatje past,
maar ook als het lijnrecht tegen je gevoel ingaat:
‘ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,
maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.’
Ja, maar… je moet toch niet over je heen laten lopen?
Luíster maar gewoon naar Jezus!

dia 15 – het is de moeite waard!
Jezus is te vertrouwen.
De weg naar het eeuwige leven loopt door lijden heen.
Dat geldt voor Jezus, maar ook voor ons.
Het is een weg die ik niet begrijp.
Maar het is de moeite waard om vol te houden.
Zoals in Openbaring 3 staat:
‘wie overwint zal zich ook in het wit kleden.’
Dan mag je meedoen met die grootheid van Jezus!
Amen.