1

Marcus 16:8 | Pasen: alles is anders!

‘As ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’ De wereld kun je niet veranderen, dus je kunt er maar beter mee leren omgaan. Of… Pasen maakt alles anders: je hoeft je niet neer te leggen bij hoe het in de wereld gaat. Pasen betekent dat je leven zin heeft.
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 95 : 1, 2, 3 en 4 (Daar juicht een toon)
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 146 : 1, 3 en 8 (Ik wil zingen al mijn dagen)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 16 : 1 – 8
Zingen: LvK Lied 215 : 1 en 3 (Christus, onze Heer, verrees)
Preek over Marcus 16 : 8
Zingen: GKB Gezang 94 : 1, 2 en 6 (In het vroege morgenlicht)
Kinderen terug
Kinderlied: ‘de steen is weg’
Belijdenis en doop
Onderwijs
Zingen: Opwekking 518 (Heer, U doorgrondt en kent mij)
Gebed
Getuigenis Jekele
Belijdenis Liesbeth, Suzanne en Jekele
Doopsbediening Jekele
Doopvragen Emil en Henny
Doopsbediening Femke
Opdracht
Zingen: NLB Gezang 416 : 1, 2 en 3 (Ga met God en hij zal met je zijn)
Felicitaties
Gebed
Collecte
Zingen: Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
Zegen
Zingen: GKB Gezang 99 : 1 en 3 (U zij de glorie)

Pasen: alles is anders!

Inleiding
dia 1 – zwart
Absurd toch?
Heb je het beste nieuws gekregen dat je ooit had kunnen bedenken,
sterker nog: nieuws dat zo goed is, dat je het nooit had kunnen bedenken,
en dan ben je helemaal niet blij!
In plaats daarvan ben je bang en vlucht je weg.
Snap jij dat?

dia 2 – over mijn lijk
Kort geleden zag ik een fragment van de tv-serie ‘over mijn lijk’
waardoor ik er opeens meer van ging begrijpen.
In ‘over mijn lijk’ worden ongeneeslijk zieke jongeren gevolgd.
Hoe gaan zij om met de naderende dood?
Hoe nemen ze afscheid van het leven?
Wat is belangrijk voor hen in de tijd die hen rest?
Indringende televisie.

dia 3 – Chelsea
Het beste nieuws wat je dan kunt krijgen, lijkt mij,
is dat je genezen bent.
Eén van de deelnemende jongeren, Chelsea, krijgt zo’n soort bericht.
Zij heeft een spierziekte en volgens de artsen nog 3 tot 5 jaar te leven.
In die tijd zou ze steeds verder achteruit gaan.
Maar dat gebeurt niet.
Waarschijnlijk is er sprake van een andere spierziekte.
Het kan dat ze nog 3 jaar te leven heeft,
maar het kan net zo goed dat ze nog 80 jaar leeft.
De deur naar het leven is voor haar weer geopend.

Hoe zou je reageren als je dat bericht krijgt?
Ik zou zeggen: je bent superblij, je maakt een vreugdedans
en organiseert een feest om het leven te vieren.
O, en natuurlijk is Chelsea blij, maar ze vertelt ook iets anders.
Ze had zich al helemaal neergelegd bij haar naderende dood.
Nu moet ze afscheid nemen van het idee dat ze binnenkort zal sterven.
Afscheid nemen van iets dat heel bepalend voor haar is geworden.
Het klinkt misschien gek, maar dat is een soort rouwproces.
Chelsea moet opnieuw beginnen, moet zichzelf weer gaan uitvinden.
Ze had zich ingesteld op nog maximaal 5 jaar,
en dan maak je keuzes voor die korte periode:
stoppen met je opleiding, extra tijd voor vrienden en familie, dat soort dingen.
Zo’n periode van 5 jaar, hoe heftig het ook is, geeft je zekerheid.
Nu moet ze weer leren leven met onzekerheid.
Dat is best verwarrend!

dia 4 – Pasen: alles is anders
Positief nieuws kan je onzeker en bang maken.
En als je het zo bekijkt
is de reactie van de vrouwen bij het graf van Jezus nog niet zo gek.
Want Pasen zegt: je moet opnieuw beginnen,
alles is anders!

1. Het is niet anders…
dia 5 – tegeltje
Wij kunnen het leven niet naar onze hand zetten.
Ook al geloven we graag dat we ons eigen leven bepalen,
het besef dat er van alles in je leven is waar je geen invloed op hebt, zit heel diep.
Er is zelfs een Fries spreekwoord voor:
‘as ’t net kin sa’t it moat, dan moat it mar sa’t it kin.’
Je kunt er maar beter het beste van maken.
Het is niet anders…

dia 6 – het leven doet pijn
Dan denk ik ook aan Brussel.
In het Midden-Oosten zijn aanslagen aan de orde van de dag,
en hebben mensen zich op deze dreiging ingesteld.
Maar ook in onze westerse wereld, de wereld waarin we ons veilig voelden,
wordt de dreiging van terreur steeds reëler.
En wat dan direct na zo’n aanslag wordt gezegd:
‘we moeten ons niet laten beheersen door angst,
want dan hebben de terroristen gewonnen.’
Ik denk dat dat waar is,
al is de ellende met angst dat je er niet zoveel controle over hebt.
Hoe dan ook: de kans is groot dat in de nabije toekomst
meer van zulke aanslagen gepleegd worden, er is een reële dreiging,
en daar moeten we maar mee leren leven.
Het is niet anders…

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor terrorisme:
het geldt voor elke tegenslag waar je mee te maken krijgt.
Ziekte, een burn-out, relatieproblemen,
werkloosheid, eenzaamheid, afgewezen worden,
en je kunt het rijtje vast wel aanvullen met je eigen problemen.
Je kunt je er maar beter op instellen dat leven pijn doet,
dat het leven niet is wat je ervan zou willen.
Het is niet anders…

dia 7 – leren leven met tegenslag
Dat is ook hoe de vrouwen die ochtend bij het graf komen.
De afgelopen maanden hebben ze geleefd in een droom.
Een droom van een betere wereld, een droom van een beter leven.
Ze kennen Jezus nu een paar jaar,
en langzaam is in hen de overtuiging gegroeid
dat Jezus van de wereld een betere plek zal maken.
Jezus sprak vaak over Gods koninkrijk,
over een prachtige wereld waar liefde voorop gaat.
Maar nu zijn ze weer met de neus op de feiten gedrukt.
Met praatjes over liefde wordt de wereld nog niet mooier.
Die wereld heeft keihard afgerekend met hun Jezus.
Het kruis heeft hun droom om zeep geholpen.
De herinnering aan Jezus blijft.
Maar de wereld zal er niet anders van worden.

De vrouwen staan weer met beide benen op de grond.
Het leven doet pijn, daar zijn ze inmiddels wel aan gewend geraakt.
Jezus is dood: het is niet anders.
Ze zullen ermee moeten leren leven.
Dat het wel eens anders zou kunnen zijn, komt niet in hen op.
Ook al heeft Jezus vaak gezegd dat hij zou opstaan.
De vrouwen weten: dood is dood.
Je kunt wel hoop koesteren, maar je houdt jezelf voor de gek.
Je kunt maar beter leren leven met de situatie.

2. Pasen: alles is anders!
dia 8 – Pasen: alles is anders!
Pasen breekt op dat fatalisme in.
Ís het niet anders?
Pasen is radicaal goed nieuws: alles is anders!

dia 9 – ongelofelijk nieuws
De vrouwen schrikken vreselijk als ze bij het graf komen.
Wat ze daar aantreffen is wel het laatste wat ze verwachten.
De steen is weg, Jezus ligt niet in het graf,
maar er is wel een jongeman, een engel,
die hen vertelt dat Jezus leeft en ze samen met leerlingen naar Galilea moeten gaan.
De vrouwen kunnen nog maar één ding bedenken: wegwezen!

Die vrouwen zijn geen supergelovigen
die het goede nieuws gelijk omarmen.
Ze kunnen het gewoon niet geloven.
De bijbel doet niet alsof het logisch is om te geloven in de opstanding:
dat is het niet en dat is het nooit geweest.
Niemand hield rekening met de opstanding van Jezus.
Marcus is daar heel eerlijk over.
Maar hoe ongeloofwaardig het ook is, hij wil het ons vertellen.
Dat maakt het juist geloofwaardig.

dia 10 – compleet nieuw begin
De vrouwen vluchten, want ze kunnen het niet geloven.
Maar er is ook een andere kant.
Wat ze in het graf te horen krijgen is te groot.
Ze worden geconfronteerd met een kracht die ze niet voor mogelijk hadden gehouden.
Dit is te groot, een ongekende kracht, niet te overzien.
Als dit waar is, is niets meer zeker, moeten ze opnieuw beginnen,
net als Chelsea uit ‘over mijn lijk’.
Het hele wereldbeeld van deze vrouwen staat op zijn kop.
Dat ze in paniek vluchten laat zien hoe krachtig Pasen is.

Pasen is niet een extraatje na Goede Vrijdag.
Jezus heeft voor onze zonden betaald,
en nu loopt het gelukkig ook nog goed af: eind goed, al goed.
Nee: Pasen is niet een feestelijke afsluiting van de lijdenstijd.
Pasen is een compleet nieuw begin: alles is anders.
Door Pasen is de wereld een andere plaats geworden.
Als Jezus niet zou zijn opgestaan,
zouden we zijn voorbeeld hebben overgehouden
en moedeloos worden omdat we de wereld niet beter kunnen maken.
Pasen is dat God inbreekt met zijn levenskracht,
dat hij verder gaat waar wij het niet kunnen.

dia 11 – je niet neerleggen bij hoe het gaat
Dat is geweldig nieuws in een wereld vol angst en haat.
Pasen vertelt je dat je je niet hoeft neer te leggen bij hoe de dingen gaan.
Jezus is opgestaan, tegen alle verwachtingen in.
En dat is nog maar het begin!
Wij denken dat we er maar het beste van moeten maken,
maar God legt zich niet bij de situatie neer.
Daarom mag je als christen na aanslagen als die in Brussel
meer zeggen dan dat we de angst niet mogen laten winnen.
Pasen geeft je ook een reden om niet bang te zijn:
haat en dreiging horen er niet bij, hebben niet het laatste woord.
Je hoeft je er niet bij neer te leggen, want God maakt alles anders.

3. Een ander leven
dia 12 – een ander leven
Na Pasen is het leven niet meer hetzelfde.
Pasen geeft je een ander leven.

dia 13 – Pasen zet je wereld op de kop
Daar kun je op reageren zoals die vrouwen: bang.
Als zij worden geconfronteerd met de kracht van Pasen
rennen ze gillend weg.
Dit is zó anders dat ze ervan weg vluchten.
Van de engel moesten ze de leerlingen op de hoogte brengen,
maar ze zijn te geschrokken om wie dan ook iets te vertellen.
Ze voelen dat hier iets groots gebeurt, iets dan hen ver te boven gaat,
en het brengt hen in totale verwarring.
Ze beseffen dat dit hun wereld op de kop zet,
maar ze kunnen totaal niet overzien wat het voor hun leven betekent.
Pasen is ook gewoon te groot om te vatten.

Maar door Gods genade kun je ook anders reageren: je eraan overgeven.
Want God wil verder met bange mensen.
Mensen die niet beter weten dan dat het leven pijn doet,
die zich daar op hebben ingesteld,
die er maar gewoon het beste van proberen te maken.
Pasen zet de deur open naar een nieuwe wereld.
Alles is er anders, en het is prachtig!
Als de vrouwen daar later die dag achter komen,
verdwijnt hun angst en geven ze zich aan het nieuwe leven over.

dia 14 – je leven heeft waarde!
Maar wat is dat dan?
Hoe maakt Pasen je leven anders?
De opstanding van Jezus vertelt je dat je leven waarde heeft,
zelfs al zou vandaag je laatste dag zijn.
Je kunt dan niet meer zeggen:
‘ach, met de dood is het toch afgelopen,
en tot die tijd moet je er maar het beste van maken.’
Dan wordt je op jezelf teruggeworpen.
Maar God gaat verder met je leven.
Paulus heeft een lang bijbelhoofdstuk over de opstanding geschreven, 1 Korintiërs 15,
en dan sluit hij af met:
“kortom: wees standvastig en onwankelbaar
en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer,
in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.”
Wat je vandaag met je leven doet, maakt uit.
Als je je werk doet, als je boodschappen doet, als je naar school gaat,
als je bidt, als je geeft, als je liefhebt: het doet ertoe!

dia 15 – open
Pasen geeft je een ander leven.
Liesbeth, Suzanne en Jekele:
vandaag zeggen jullie ‘ja’ op dat leven.
Jekele en Femke: jullie mogen de doop ontvangen,
teken en zegel van dat nieuwe, andere leven.
Een leven waarin je verder mag kijken omdat God de deur open heeft gezet.
Het is Pasen: Jezus leeft!
Amen.