Marcus 1:11 – Je bent Gods geliefde kind!

Mark Veurink
3 januari 2016

Marcus 1:11 – Je bent Gods geliefde kind!

image_pdfimage_print

Ieder mens heeft behoefte aan liefde. Maar we hebben Gods liefde ingeruild voor andere dingen. Jezus geeft de mensheid een nieuw begin: hij is Gods geliefde Zoon. Door Jezus mag jij het ook zijn!
Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: LvK Lied 381 : 1, 2, 3, 4 en 5
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Opwekking 518
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Marcus 1 : 1 – 13
Zingen: Psalm 2 : 3 en 4
Preek over Marcus 1 : 11
Zingen: LvK Lied 21 : 3, 6 en 7
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: GKB Gezang 164 (canon 3 groepen)
Gebed
Collecte
Zingen: Psalm 103 : 3, 5 en 9
Zegen

Je bent Gods geliefde kind!

Inleiding
dia 1 – Gru
Herkennen jullie deze man?
Het is Gru uit de film Despicable Me,
of in het Nederlands: Verschrikkelijke Ikke.
Die titel doet vermoeden dat Gru geen makkelijk persoon is om mee om te gaan,
en dat klopt helemaal.
Maar Gru is meer dan een verschrikkelijke ikke: hij is op zoek naar liefde.
Daarom wil ik ook iets over hem vertellen:
omdat ik geloof dat we allemaal wel een beetje op hem lijken.

Waar het Gru allemaal om gaat is erkenning van zijn moeder.
Hij wil de liefde van zijn moeder verdienen,
en daarom probeert hij zichzelf als superschurk te bewijzen.
Als Gru de grootste schurk van de wereld is,
dan zal zijn moeder wel van hem houden.

dia 2 – auto
Gru is hard op weg de grootste schurk van de wereld te worden.
Hij heeft een flinke reputatie opgebouwd.
Zijn huis is aan alle kanten 3 keer zo groot als dat van zijn buren.
Hij rijdt rond in een kruising van een onderzeeër en een raket,
en trekt zich van het andere verkeer niets aan.
En dan is hij ook nog een verschrikkelijke pestkop.
Ik zei toch al dat we allemaal op Gru lijken…

Maar de ambities van Gru gaan verder.
Om de grootste schurk van de wereld te worden,
moet je iets doen waar iedereen het over zal hebben.
Gru krijgt een geniaal plan: hij wil de maan stelen.
Tja, wie droomt daar nu niet van…

dia 3 – weesmeisjes
Maar Gru kan het niet alleen.
Hij heeft hulp nodig van drie meisjes uit het weeshuis.
Hij besluit ze te adopteren om ze te gebruiken voor zijn plannen.
Maar de meisjes halen iets heel anders in Gru naar boven.
Wat Gru met al zijn schurkenstreken niet lukt, krijgen de meisjes wel voor elkaar:
Gru voelt waardering, voelt erkenning, voelt liefde.
Als papa blijkt hij veel beter te zijn dan als superschurk.
En dan krijgt hij ook eindelijk die liefde van zijn moeder.
Zij hoefde niet zo nodig een superschurk,
en ik neem aan dat de meeste moeders het daar helemaal mee eens zijn.
Zij wilde gewoon haar lieve jongen.

dia 4 – je bent Gods geliefde kind!
Ik vermoed niet dat je direct denkt:
‘o Gru, die lijkt sprekend op mij.’
Maar zijn verlangen naar liefde en zijn mislukte pogingen om liefde te verdienen,
daar herken ik meer van dan ik zou willen…
Iedereen wil gezien worden, geliefd zijn.
En dat is vandaag het goede nieuws: je bent gezien, je bent geliefd.
Want je bent Gods geliefde kind!

1. Op zoek naar liefde
dia 5 – op zoek naar liefde
‘Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.’
Het zal je maar gezegd worden!
Wie wil dat nou niet horen,
dat je geliefd bent en dat iemand blij van je wordt?
Die stem die Jezus uit de hemel hoort
doet een beroep op diep menselijk verlangen: dat je geliefd bent.
We zijn op zoek naar liefde.

dia 6 – opnieuw met God beginnen
Het is een drukte van belang in de woestijn van Judea,
langs de rand van de rivier de Jordaan.
Het is niet de eerste plaats waar je veel mensen zou verwachten.
Je kunt aangenamere plaatsen bedenken dan woestijnen…
De mensen komen dan ook niet voor de woestijn,
maar om die nieuwe profeet te horen: Johannes.
Johannes zoekt de mensen niet zelf op, hij heeft zich in de woestijn teruggetrokken,
maar de mensen komen in grote aantallen achter hem aan.
De mensen merken dat Johannes anders is dan hun religieuze leiders:
deze man spreekt woorden van God!

‘Komt tot inkeer,’ is de boodschap van Johannes, ‘maak je klaar voor God!’
De woorden van Johannes slaan aan.
Veel mensen beseffen dat ze niet klaar zijn voor God,
dat ze God naar de rand van hun leven hebben geduwd
en dat ze van God vervreemd zijn.
Zo willen ze niet verder gaan,
en om dat te onderstrepen laten ze zich dopen en belijden ze hun zonden.
Normaal werden alleen buitenlanders gedoopt die de God van Israël wilden dienen.
Dat geboren Joden zich nu laten dopen, is heel wat:
ze zeggen ermee dat ze net zo ver van God zijn als de heidenen.

dia 7 – zonde: Gods liefde verruilen voor andere dingen
Zijn deze mensen op zoek naar liefde?
Dit zijn toch gewoon mensen die hun leven beteren,
wat heeft dat met zoeken naar liefde te maken?
Daarvoor moeten we even een uitstapje maken naar wat zonde eigenlijk is.
Dat woord, ‘zonde’, gebruiken we in de kerk vaak,
en dan gaat het al snel een eigen leven leiden:
alsof zonde betekent dat je de regeltjes niet houdt.
Maar zonde gaat veel dieper:
zonde is dat je Gods liefde verruilt voor andere dingen.
Dat je zoekt naar liefde, dat is helemaal niet gek:
zo heeft God mensen gemaakt.
God heeft je gemaakt om je zijn liefde te geven,
zodat jij en God blij van elkaar zouden worden.
Zonde is dat je die liefde niet meer bij God zoekt,
maar dat je denkt dat je van andere dingen gelukkiger wordt.
‘Mooi, God, dat u van mij houdt,
maar ik zal pas echt gelukkig zijn als…’

dia 8 – proberen liefde te verdienen
Dat is het verhaal van mensen.
Van die mensen die bij Johannes komen in de woestijn.
En net zo goed van ons.
We zijn vervreemd van God,
dus proberen we ergens anders liefde te vinden.
Maar wat is liefde moeilijk te vinden!
De wereld zegt niet tegen je: ‘je bent geliefd, ik word blij van je.’
De wereld zegt dat je onbelangrijk bent, dat je prima gemist kunt worden,
dat je saai, lelijk en waardeloos bent.
Als je liefde wilt, dan moet je het verdienen,
net zoals die verschrikkelijke Gru.
Bewijs maar wat je waard bent!
Je wordt helemaal aan jezelf overgeleverd.
Maar echte liefde zul je zo niet vinden.

2. Je bent Gods geliefde kind!
dia 9 – je bent Gods geliefde kind
‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Het zal je maar gezegd worden.
En het grote wonder: het wordt je gezegd!
‘Jij bent mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter, in jou vind ik vreugde.’
Die stem uit de hemel gaat niet alleen over Jezus,
door Jezus gaat het ook over jou.
Je bent Gods geliefde kind!

dia 10 – Jezus maakt zich één met de mensen
Tussen al die mensen die op Johannes zijn afgekomen,
die mensen die op zoek zijn naar liefde,
en zich laten dopen om opnieuw met God te beginnen,
tussen die mensen staat Jezus.
Niemand weet wie hij is, en Jezus laat dat mooi zo.
Jezus sluit gewoon aan in de rij en gaat op in de massa.
Hij wordt één met al die mensen die zoeken naar liefde.

Aan iedereen die hij doopt, vraagt Johannes:
‘wil je echt opnieuw met God beginnen?’
En dan komen de schuldbelijdenissen:
‘ik wil niet langer respect verdienen door iedereen af te blaffen’,
‘ik wil niet langer een luxe leven over de rug van de armen’,
‘ik wil niet langer doen alsof alles om mij draait.’
Steeds meer mensen worden gedoopt,
en langzaam wordt de rij voor Jezus steeds korter.

Uiteindelijk is Jezus aan de beurt.
Hij loopt op Johannes af, en Johannes doopt hem.
Net als alle anderen.
Ho, wacht, dit klopt niet!
Wat heeft Jezus daar te zoeken?
Waarom zou Jezus opnieuw met God willen beginnen?
Wat heeft Jezus nou eigenlijk op te biechten?
Jezus is wel de laatste die gedoopt zou moeten worden!
Maar Jezus doet het ook niet voor zichzelf: hij doet het voor jou!
Jezus zegt: ik sta aan jullie kant, ik wil je een nieuw begin geven.

dia 11 – Jezus is een nieuw begin voor de mensheid
Als Jezus omhoogkomt uit het water,
wordt opeens duidelijk wie hij is.
De hemel scheurt open, de Geest komt als een duif op Jezus
en uit de hemel komt een stem:
‘jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Wauw, wat een prachtige woorden!

Jezus is wat wij hadden moeten zijn.
God heeft ons gemaakt om van te houden,
zodat wij vreugde in hem zouden vinden,
blij van hem zouden worden, en hij van ons.
Bij ons is het mislukt, we hebben Gods liefde ingeruild,
maar Jezus is Gods geliefde, van wie God blij wordt.
Dat is een nieuw begin voor de mensheid!

dia 12 – ook jij bent Gods geliefde kind
Dat is ook een nieuw begin voor jou.
Je mag leven als Gods geliefde kind.
In 2 Korintiërs 5 schrijft Paulus, ik gebruik even de BGT,
‘Jezus Christus was zonder zonde.
Maar God liet hem de straf voor onze zonden dragen.
Dat deed God voor ons.
En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat we bij Christus horen.’
Als je bij Jezus wilt horen, dan kijkt God niet meer naar je zonde.
Dan mag je met Jezus opnieuw beginnen.
Als God dan naar je kijkt, zie hij zijn zoon, en zegt hij:
‘jij’, en vul je naam maar,
‘jij bent mijn geliefde kind, in jou vind ik vreugde!’

3. Is dit de liefde die je zoekt?
dia 13 – is dit de liefde die je zoekt?
We zijn op zoek naar liefde,
en door Jezus is Gods liefde er voor jou.
Maar is dat wel de liefde die je zoekt?
Volgens mij moeten we het dan over twee vragen hebben:
één: maakt Gods liefde je wel echt gelukkig?
En twee: kun je alleen van Gods liefde gelukkig worden?

dia 14 – maakt Gods liefde je wel echt gelukkig?
Eerst maar die eerste vraag: maakt Gods liefde je wel echt gelukkig?
Dat lijkt mij niet zo’n vreemde vraag.
Ik bedoel, zijn christenen nou altijd zo gelukkig?
Er gebeurt van alles in je leven waar je niet blij van wordt.
Je wordt echt niet minder gepest omdat God van je houdt.
Dat je Gods geliefde kind bent, betekent niet dat je gespaard wordt voor ziekten.
Als kind van God kun je net zo goed grote zorgen hebben.
Wat koop je dan voor Gods liefde?

dia 15 – God is erbij, ook op moeilijke momenten
Jezus weet daar ook van.
Direct na die liefdesverklaring van God moet Jezus de woestijn in.
De Satan stelt hem 40 dagen lang op de proef.
Maar Jezus zegt niet:
‘Vader, mooi dat u van mij houdt,
maar ik heb nu even belangrijkere dingen aan mijn hoofd.’
Nee: dat Jezus door de Vader geliefd is, geeft hem juist kracht om vol te houden!
De Satan wil Jezus verleiden om ergens anders liefde te zoeken,
om Gods liefde in te wisselen voor andere dingen.
Júist voor die moeilijke tijd in de woestijn heeft Jezus het nodig:
dat hij weet dat zijn Vader van hem houdt.
Dat beschermt hem niet tegen moeilijke dingen,
maar het helpt hem wel door moeilijke dingen heen.

Gods liefde betekent niet dat alles in je leven prettig en makkelijk zal zijn.
Het betekent wel dat wat er ook in je leven gebeurt,
dat hij erbij is, dat hij naast je staat, dat hij je voorhoudt:
‘wat anderen ook van je zeggen, je bent mijn geliefd kind.’
Dan kun je zelfs op de moeilijkste momenten in je leven blij zijn met God.

dia 16 – kun je alleen van Gods liefde gelukkig worden?
Dan die tweede vraag: kun je alleen van Gods liefde gelukkig worden?
Nou, dat lijkt mij niet.
Er zijn heel wat mensen die geen christen zijn, maar wel gelukkig.
Mensen die liefde hebben gevonden,
mensen die elkaar waardevol vinden,
vrienden die blij worden van elkaar.
Wat kan Gods liefde daar dan nog aan toevoegen?

dia 17 – zonder God geen liefde
Ik zou zeggen: zonder God is er geen liefde.
Alle liefde begint bij God.
God ís liefde, staat in de bijbel.
Liefde is geen uitvinding van God, niet iets wat hij heeft bedacht,
hij is liefde in eigen persoon!
Dat is het wonderlijke van de drie-eenheid:
Vader, Zoon en Geest geven elkaar liefde en vinden vreugde in elkaar.
Geen enkele andere godsdienst heeft een god die in zichzelf liefde is.
En Gods liefde is zuiver.
Onze liefde is dat niet.
Hoe veel liefde je ook hebt, er speelt altijd eigenbelang mee,
je wilt altijd iets terug.
Gods liefde is puur.
Wat is er nou mooier dan dat God tegen je zegt:
‘jij bent mijn geliefde kind’?!

4. Leef als geliefde
dia 18 – leef als geliefde
Je bent geliefd.
Jezus wil je Gods geliefde maken.
Maar wat betekent dat voor je leven?
Hoe leef je als geliefde?

Laat het eerst maar gewoon op je inwerken: ‘ik ben geliefd.’
Het kan geen kwaad daar met enige regelmaat aan herinnerd te worden.
Daarom komt dat elke kerkdienst op een of andere manier ook wel naar voren.

dia 19 – stop met jezelf bewijzen
Dan de volgende stap:
ik ben geliefd, daarom hoef ik mijzelf niet te bewijzen.
Dat is pas echt een bevrijding!
Het zit zo ingebakken dat je liefde moet verdienen, net zoals Gru.
Dat je waardevol bent om je bezit, je prestaties en je imago.
We zijn druk met onszelf te bewijzen,
met aan iedereen laten zien dat je ertoe doet.
De een doet het met mooie kleren, dure auto of groot huis,
een ander met sportwedstrijden of een carrière,
en je kunt nog veel meer bedenken.
Maar dat maakt je nog niet waardevol.
Stop maar met druk zijn met jezelf!
Je bent al geliefd.

dia 20 – geef handen en voeten aan Gods liefde
En dan komt er ruimte voor anderen.
Dan hoef je niet meer steeds bezig te zijn met die vraag hoe je liefde kunt krijgen,
maar dan kun je bezig met een veel interessantere vraag:
waar kun je liefde geven?
Een mooi voorbeeld zag ik oudejaarsavond op tv.
Vlak voor de jaarwisseling kwamen verschillende mensen aan het woord
over hun goede voornemens.
Een van hen was een jongen van ongeveer mijn leeftijd.
Hij begon over dat de wereld meer liefde nodig heeft.
Mijn oren waren direct gespitst, want ik was nog druk bezig met deze preek.
Zijn goede voornemen: in het nieuwe jaar elke week bij een oudere op bezoek gaan.
Mooi: liefde is niet een vaag gevoel, maar gewoon iets wat je moet doen!
Tot mijn grote verrassing kwam er nog iets achteraan:
‘dat wil ik zeker als christen echt gaan doen dit jaar.’
Ja, laten we als christenen maar handen en voeten geven aan Gods liefde!

dia 21 – vreugde vinden in God
Je bent geliefd door God.
Die liefde kan niet eenzijdig zijn.
God heeft je gemaakt om van je te houden, hij heeft alles voor je over,
en hij wil dat jij van hem gelukkig wordt.
De stem uit de hemel zegt:
‘jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’
Zeg jij het dan ook: ‘u bent mijn geliefde Heer, in u vind ik vreugde’?
God wil graag dat je meedoet in de liefde van Vader, Zoon en Geest.
Want God is het meest verheerlijkt
als wij onze vreugde vinden in hem.
Amen.