Maleachi 3,22-24 – Advent: generaties verlangen samen naar Gods dag

Hans Burger
20 december 2009

Maleachi 3,22-24 – Advent: generaties verlangen samen naar Gods dag

image_pdfimage_print

Vierde adventszondag

Bediening Heilige Doop aan Roan Jordy Fennema

Liturgie

 

 

Voorzang: EL 278
Aansteken vierde adventskaars
Stil gebed
Votum / groet
Zingen: Gez 47,1.3 (of LB 117,1.7)
Wet
Zingen Ps 25,7
Gebed
Doop van Roan Fennema
Zingen LB 335,2.3
Lezing doopformulier I
Gebed
Gezongen lied door Emma: Opw 599
Bediening van de Heilige Doop
Zingen (staande): LB 335,6.8.9
Dankgebed
Opwekking aan gemeente
Aanbieden doopkaart door wijkouderling
Schriftlezing: Exodus 19
Zingen: Ps 99,6.8
Tekst: Maleachi 3,22-24
Preek
Zingen Gez 79,5.6 (of Ps 79,3.5)
Kinderen
Zingen: projectlied: refrein – vers 4 – refrein
Gebed
Collecte
Zingen Gez 141,1.3 (of LB 126)
Zegen

Opmerking: ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Maleachi 3,22-24 – Advent: generaties verlangen samen naar Gods dag

Franeker

1. Zo mooi

Zo lief

Zo klein

Zo van jullie

Van God gekregen.

Gedoopt.

Hij hoort nu bij God.

Roan Jordy Fennema.

We hadden het er vorige week over dat de doop iets moois betekent: Roan mag nu bij God horen, bij Jezus Christus onze Heer, bij de Heilige Geest. Maar dat mooie heeft een donkere achtergrond: als God er niet zou zijn in zijn leven, dan werd het heel zwart. Zonde, dood, verloren gaan.

Bij de doop zie je dan meteen: dat wil God niet. God wil geen vernietiging. God wil vrede op aarde! God wil dat ook Roan tot bloei komt en uitgroeit tot een prachtige man – iemand die op God lijkt.

Helemaal aan het eind van het Oude Testament zie je datzelfde. Straks komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.De laatste zin van ons Oude Testament is: anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.

Net als Maleachi verwachten wij die dag van de HEER: Jezus komt terug. Wat gaat die dag voor Roan betekenen? Wat gebeurt er als jij tegenover Jezus komt te staan? De koning van het heelal?

Dan staan de generaties naast elkaar. Kinderen, ouders, grootouders. Op weg naar Jezus’ komst kunnen ouders hun kinderen veel leren en meegeven. Wat gaan jullie Roan allemaal leren? Ouders, grootouders? En jullie erom heen: broers en zussen in de gemeente? Reinder en Yvonne, in het doopgesprek gaven jullie dat ook aan: jullie willen Roan graag gelovig opvoeden. En jullie hopen daarin om door de gemeente gestimuleerd te worden. Terecht! Kom op mensen, er ligt hier een taak voor ons allemaal. Roan mag God leren kennen – en wij kunnen daarin allemaal een rol vervullen. Doe wat jij kunt, zodat Roan Jezus leert kennen, en God, de Vader. En de Heilige Geest. Kinderclub draaien op zondagmorgen. Meedoen met het visnet. Contact maken hier in de gangen van de kerk of voor bij de fietsen. Bidden voor elkaar.

Jong en oud, kinderen, ouders grootouders, wij zijn samen op weg naar de grote en ontzagwekkende dag van de HEER.

De profeet Elia is al gekomen: dat was Johannes de Doper. Over Johannes de Doper en Elia kan ik vanmorgen niet veel zeggen. Maar hoe kunnen wij voor elkaar zijn als de profeet Elia? En elkaar helpen om klaar te zijn voor die dag van de HEER, als Jezus terugkomt op de wolken?

Daar gaat het vanmorgen over. En we luisteren dan naar wat de laatste verzen van het eerste deel van de Bijbel ons te zeggen hebben: Maleachi 3,22-24.

[Buiten Franeker:

1. Zou het een witte kerst worden? Ze zeggen het. Prachtig mooi wit. Dat is echt vrede op aarde, toch? Een romantische witte kerst. Wel te hopen natuurlijk dat met oudjaar de sneeuw weg is, anders heb je niks aan je knalvuurwerk….

Maar die mooie witte kerstsneeuw heeft wel een donkere achtergrond. Als God er niet zou zijn in ons leven, dan werd het heel zwart. Zonde, dood, verloren gaan.

Helemaal aan het eind van het Oude Testament zie je dat. Straks komt de dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.De laatste zin van ons Oude Testament is: anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.

Maar dan proef je ook meteen: dat wil God niet. God wil geen vernietiging. God wil vrede op aarde! God wil dat ook wij tot bloei komt en uitgroeien tot prachtige mensen – die op God lijken.

Net als Maleachi verwachten wij die dag van de HEER: Jezus komt terug. Wat gaat die dag voor ons betekenen? Wat gebeurt er als jij tegenover Jezus komt te staan? De koning van het heelal?

Dan staan de generaties naast elkaar. Kinderen, ouders, grootouders, allemaal zijn we op weg naar Jezus’ komst. Ouders kunnen hun kinderen veel leren en meegeven op weg naar die dag. Wat leren jullie allemaal aan je kinderen, kleinkinderen? Ouders, grootouders? Hier in de gemeente: hoe gaan jullie om met een nieuwe generatie? Kom op mensen, er ligt hier een taak voor ons allemaal. Een nieuwe generatie mag God leren kennen – en wij kunnen daarin allemaal een rol vervullen. Doe wat jij kunt, zodat kinderen en jongeren Jezus leren kennen, en God, de Vader. En de Heilige Geest. Kinderclub draaien op zondag. Meedoen met het jeugdwerk. Contact maken hier in de gangen van de kerk of voor bij de fietsen. Bidden voor elkaar.

Jong en oud, kinderen, ouders grootouders, wij zijn samen op weg naar de grote en ontzagwekkende dag van de HEER.

Hoe kunnen wij voor elkaar zijn als de profeet Elia? Hoe kunnen wij elkaar helpen om klaar te zijn voor die dag van de HEER, als Jezus terugkomt op de wolken?

Daar gaat het vanmorgen over. En we luisteren dan naar wat de laatste verzen van het eerste deel van de Bijbel ons te zeggen hebben: Maleachi 3,22-24.]

2. In deze twee verzen worden Mozes en Elia genoemd.

Wie zijn zij?

Over Mozes hebben we gelezen uit Exodus. Hij brengt de Israëlieten uit Egypte. Hij spreekt op de berg Sinai met God. Mozes krijgt daar van God voor het volk regels en wetten.

Elia is ook bij de berg Sinaï geweest en heeft daar met de HEER gepraat, 1 Kon 19. Door een wagen van vuur, met paarden van vuur ervoor, is hij in een stormwind naar de hemel meegenomen (2 Kon 2). De enige profeet die niet gestorven is, maar direct naar de hemel is gegaan.

Twee bijzondere boodschappers van God. En let nu op. Weet je hoe de Joden ons oude testament noemen? De wet en de profeten. Mozes is de man van de wet. Elia is een van de grote profeten. Mozes en Elia staan voor die wet en de profeten. Maleachi wil zeggen: heel dit Oude Testament wat je nu uit hebt, heb je nodig, op weg naar de dag van de HEER.

En wij?

Ook wij zijn op weg naar die dag van de HEER. Maar wij zijn een stap verder dan Maleachi. Jezus is al een eerste keer op aarde geweest. Om voor ons te sterven. Om ook ons bij God te brengen. [Zodat Roan gedoopt kan worden.] Zodat jullie allemaal het kunnen horen: Gods dag komt – Jezus komt nog een keer – zorg dat je er klaar voor bent!

Hoe doe je dat?

Door je te houden aan wat Mozes heeft gezegd, en Elia en de andere profeten, en Jezus en zijn leerlingen.

Je houden aan het onderricht van Jezus – hoe doe je dat? Hoe vaak lees jij de Bijbel? Doe het elke dag en probeer te bedenken: wat betekent dit voor mij? Hoe kan ik dit in praktijk brengen vandaag? Of denk je: Laat die Bijbel maar dicht, daar kan ik niks mee?

De Bijbel hebben we allemaal nodig. En een nieuwe generatie moet het leren van de ouderen. Dus hebben jullie, ouderen, het dubbel nodig: voor jezelf en om door te geven aan een nieuwe generatie. Ouders, jeugdleiders, ouderlingen[, opa’s en oma’s, Reinder en Yvonne]: wat gaan jullie [Roan,] de [andere] jongeren en kinderen vertellen? Wie is Jezus Christus voor jou? Hoe leef jij met God, de HEER? Hoe ben jij in de dagelijkse praktijk christen? Leef met je Bijbel, zodat je [Roan,] de jongeren in de kerk, iets te vertellen hebt. Het mag niet zo zijn dat hun generatie wel gedoopt is, maar God kwijtraakt, omdat jullie – wij – het zelf niet wisten.

[Alleen buiten Franeker

3. Maar dan snap ik het nog niet. Elia was een profeet in de tijd van koning Achab. Hij is met paarden en wagens van vuur naar de hemel gegaan. Komt hij dan terug uit de hemel?

Ja, hoe moet je je dat voorstellen? In het Nieuwe Testament merk je steeds weer: de Joden rekenden erop: voordat de Messias komt, komt eerst de profeet Elia. Er zijn mensen die denken dat Jezus de nieuwe Elia is. Ze vragen het aan Jezus: Bent u Elia? Als u de Messias bent, wanneer is Elia dan gekomen? Jezus wordt bespot als hij aan het kruis hangt. Hij roept dan: Eli, eli, lama sabachtani. En dan is er een grappenmaker die zegt: Wacht, hij roept Elia! Zou Elia nog snel kunnen komen en hem van het kruis kunnen redden? Matt 27,46-49.

Dus voor de Joden was het helemaal duidelijk: voordat de Messias komt, voor de dag van de HEER, komt Elia.

En Elia is ook gekomen. Jezus wijst hem aan. In Matteüs 11,14 zegt Jezus: Elia die komen zou, dat is Johannes de Doper.

Zo had de engel Gabriël het ook al tegen Zacharias gezegd. Zacharias was in de tempel en opeens verscheen hem daar de engel Gabriël. Gabriël vertelt dat Zacharias en Elisabeth een kind zullen krijgen. Weet je wat Gabriël dan zegt – Lukas 1,17?

Als bode zal hij voor God uit gaan met de geest en de kracht van Elia om ouders met hun kinderen te verzoenen en om zondaars tot rechtvaardigheid te brengen, en zo zal hij het volk gereedmaken voor de Heer.’

Zo is Elia dus gekomen: als Johannes de Doper.

Denk nu niet: dus kunnen wij dit afstrepen. Voor ons niet meer belangrijk. Want Johannes de Doper kwam om zijn volk voor te bereiden op de eerste komst van Jezus. Wij bereiden ons voor op de tweede komst van Jezus.

Denk je dat die oproep van Elia, van Johannes de Doper dan niet meer van belang is?

Zijn wij klaar om de HEER te ontmoeten?

Wat zou Elia tegen jou zeggen?

Of: hoe ben jij als Elia voor de mensen om jou heen?

Natuurlijk is die oproep nu ook nog belangrijk. We willen toch niet dat de dag van de HEER aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend; en dat de HEER ons met ons land dan volledig zou vernietigen?

Dus ook wij luisteren vanmiddag naar die oproep.

Leef met de Bijbel.

Maar er staat meer in Maleachi 3.]

4. Waar gaat het God hier om?

God wil graag een gemeenschap waarin jong en oud samen voor Hem leven. Samen voor hetzelfde gaan. Samen hart voor God.

We merken allemaal: dat gaat niet vanzelf. We leven allemaal met zonde. Zonde maakt relaties kapot. Als eerste met God zelf. En tussen mensen onderling. Teleurstelling, verdriet daarom, dat ken je toch? Zonde betekent: God en elkaar kwijtraken. Zonde maakt eenzaam.

Ook bij Maleachi gaat de gemeenschap stuk. Er is een generatie-conflict: ouders en kinderen maken ruzie. Daardoor gaat er meer mis. Ouders dragen hun geloof niet meer over aan hun kinderen. Kinderen hebben lak aan wat hun ouders belangrijk vinden. Bij de ouders ging het al mis, bij de jongeren helemaal. Zo dreigt alles uit elkaar te vallen. Elkaar raken ze kwijt – en God, door wie ze één volk zijn.

En dat zit God hoog. Moet hij komen om het land volledig te vernietigen?

Dat is ook een waarschuwing voor ons.

Hoe zit Nederland tegenwoordig in elkaar? Ga eens praten met iemand die in de marketing werkt. Iedere generatie is een aparte doelgroep. Je hebt de echte ouderen. Daarna komen de babyboomers. De verloren generatie of generatie NIX. De pragmatische generatie. Generatie Einstein. Ouderen, volwassenen, jongeren, kinderen, ze leven allemaal in hun eigen wereld. Allemaal eigen subculturen.

Hoe gaat dat onder christenen?

Je hebt ouderen die van orgelmuziek of een mannenkoor houden.

40-ers die soms wat gefrustreerd zijn en nu willen inhalen wat ze vroeger niet mochten. We moeten doen wat de jongeren willen – zeggen ze – of willen ze het zelf?

Rond de 30: dan heb je misschien wel een hekel aan orgelmuziek, bezoek je Flevo al jarenlang, houd je van Worship.

Tieners zijn vaak nog op zoek. Opwekking vinden ze te soft of ze luisteren helemaal geen christelijke muziek.

Voor de kinderen hebben we Elly en Rikkert, of prinsen en prinsessen.

Voor je het weet raken generaties elkaar kwijt. Vertellen ze elkaar niet meer over hun leven met God. Geloofservaring wordt niet doorgegeven.

De één komt juist als er een themadienst is, de ander blijft weg.

Is de oplossing dus dat we ons ook hier richten op één doelgroep? Op één generatie? Jongerenkerken, ouderenkerken, kerken voor dertigers en veertigers?

Nee dus! Dan heeft Maleachi een pittige boodschap. Het zou wel eens kunnen dat de generaties niet alleen elkaar, maar dan ook God kwijtraken.

Maleachi legt ons de vraag voor: Dienen wij als jong en oud samen de HEER? Hebben wij samen hart voor Jezus? Of zou God ook hier komen en ons volledig moeten vernietigen?

5. Het is vandaag de laatste Advents-zondag. Advent is: je voorbereiden op Gods komst. Je leven richten op Gods ideaal.

Daar krijgen we dus de tijd voor. Dat is toch geweldig? God weet het, als ons leven niet klopt en kapot gaat. Maar hij geeft de mogelijkheid tot bekering en verandering.

Hoe vaak spreek jij een gelovige uit een andere generatie? Ouder dan jijzelf, jonger dan jijzelf? Ouders, hoe doen jullie dat met je kinderen? [Hoe gaan jullie dat met Roan doen?]

Hoe open en eerlijk is jouw contact met je ouders, met je kinderen?

Met wie heb jij contact van hart tot hart? Ik ben bang dat het er niet zo veel zijn. Het zou best kunnen dat het eerder generatiegenoten zijn, dan mensen uit een andere generatie.

Hier in Maleachi lezen we over Gods diepe verlangen: verzoening tussen de generaties. Ouders en kinderen gaan samen voor hetzelfde. Dat is Gods ideaal: een gemeenschap waarin de generaties samen van Hem houden.

Wat Elia zal doen is dit – zo staat het er letterlijk: hij zal terugbrengen het hart van de vaders naar de zonen en het hart van de zonen naar de vaders. Want dan kunnen we allemaal samen hart hebben voor God.

[ Jullie hart, Reinder en Yvonne, bij het hart van Roan.] Ouders, grootouders, opvoeders: jullie harten bij de harten van kinderen, kleinkinderen.

En omgekeerd: de harten van de kinderen bij de ouders, de grootouders, de opvoeders.

Tussen generaties, tussen ouders en kinderen gaat dat niet vanzelf. Of misschien wel: het gaat nooit vanzelf?

Maar Jezus komt – het is Advent. En dus: ouders en kinderen, zoek elkaars hart. Verzoen je met elkaar, als dat nodig is. Doe alle conflicten weg. Zoek vrede.

Waarom? Omdat alleen als wij ons hart voor elkaar openen, we samen Jezus kunnen verwachten. Omdat alleen als wij ons hart voor elkaar openen, wij elkaar kunnen stimuleren in ons leven met God.

Dan kan iemand zeggen: dat ik tot geloof gekomen ben, dat komt door mijn oma – haar geloof is altijd een voorbeeld voor me geweest.

Dan kun je samen huilen bij een doopvont – je kleinkind, je kind wordt gedoopt – en je deelt iets geweldig moois.

Dan kan een nieuwe generatie leren wat het is: leven met God.

Daarom ouders, grootouders: laat je in je hart kijken. Wat drijft jou in je leven met God? Waarom vertrouw jij op God? Hoe ga je met je twijfel om? Hoe heb jij God ervaren? Geef het door aan een volgende generatie.

6. Opvoeding, je ouders eren, omgang met verschillen tussen jong en oud in de kerk, [gesprek over themadiensten en gezinsdiensten], het hoort bij Advent. Open jij je hart voor anderen die ouder zijn of juist jonger? Zodat de generaties samen God dienen?

Ik wil nog op één ding wijzen. In Maleachi’s tijd werden ouderen meer gewaardeerd dan in onze tijd. Ouderen stonden meer op een voetstuk.

Maar weet je wat nu opvallend is? Maleachi zegt niet als eerste: Elia zal de harten van de kinderen terugbrengen bij hun ouders. [Roan zal zich open moeten stellen voor jullie, Reinder en Yvonne.] Het begint hier bij de ouders. Elia zal als eerste de harten van de ouders terugbrengen bij hun kinderen.

Ouders, grootouders, oudere mensen in de kerk, zien jullie dat? Opvoeders, jeugdleiders, ouderlingen?

Het is belangrijk dat het bij jullie begint: hart voor je kinderen. Hart voor jongeren. Hart voor een nieuwe generatie. En dan ook omgekeerd: jongeren, kinderen, heb hart voor je ouders, voor de ouderen in de gemeente.

Eerst degenen die God al langer kennen. Die zouden moeten weten wat God belangrijk vindt. Die al ervaring hebben met leven in gehoorzaamheid aan Jezus.

Hebben jullie God inderdaad leren kennen? Gaan jullie al op Jezus lijken? Zijn jullie beeld van God aan het worden?

Dan weet je toch dat God zelf het ook zo doet.

Hij is groter.

Hij is sterker.

Hij zou van ons kunnen eisen: open je hart voor mij.

Hij mag het – Hij is God, Koning, Schepper. Hij is onze Vader.

Maar hij doet het niet.

Hij zet als eerste zijn hart voor ons open.

Om zijn hart staat geen muur.

Hij draagt geen masker.

Hij maakt zich niet onkwetsbaar.

Integendeel.

In zijn Zoon Jezus Christus maakt hij zich superkwetsbaar.

Hij laat een hart vol liefde zien – met een open hart zoekt Hij ons hart.

Een babytje in een kribbe.

Superkwetsbaar – je kunt hem slaan, geselen, kruisigen.

Zo is het gegaan.

We hebben zijn kwetsbaarheid misbruikt.

Maar juist zo wilde God onze Vader worden. [Roans vader]

Juist die dood van Jezus betekent onze redding [Roans redding]

Jezus is opgestaan.

Jezus geeft ons de Heilige Geest.

God blijft van ons houden – nog steeds.

Jezus’ armen aan het kruis laten zien hoe Gods armen open zijn.

Jezus’ armen laten Gods omhelzing zien.

[Reinder en Yvonne, heb hart voor Roan]

Ouders, ouderen: jullie kennen God al.

Laat aan de jongeren zien wie God is.

Een God met hart voor zijn kinderen.