Lucas 24,50-52 – Wees blij: koning Jezus zegent je

Hans Burger
30 april 2008

Lucas 24,50-52 – Wees blij: koning Jezus zegent je

image_pdfimage_print

Hemelvaart

Liturgie

 • Voorzang: Gez 167
 • Votum / groet
 • Zingen: Opwekking 181
 • Zingen: Ps 97,1.3
 • Gebed
 • Lezen: Lukas 24,36-53
 • Zingen: Gez 64,1.3.4
 • Preek over Lukas 24,50-53
 • Zingen Gez 101,1.3.5
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen LB 234
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen Ps 68,2.8
 • Zegen

Opmerkingen:

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig:hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een pp-presentatie beschikbaar

Preek over Lucas 24,50-52 – Wees blij: koning Jezus zegent je

Broers en zussen, gemeente van Jezus Christus

1. Dat was een mooi feest gister. Janneke was met Christi in de stad, ik heb het met Boaz thuis achter de TV meegemaakt. Heb je ze allemaal ook gezien? Al die gemeenteleden met mooie plekjes waar ze iedereen vlakbij langs konden zien komen? Greetje Lap, en Gerlean Lap, eerst bij de erehaag van padvinders; en later Gerlean weer die een prins uitlegt hoe hij knopen moet leggen? Christi die moest zingen met Tomke en de andere peuters? En dan Sjirk Kuyper en Eric Hagg als Franeker professoren van lang geleden – prachtig om te zien. Tjibbele en Dingeman waren er geloof ik ook bij, maar die heb ik op TV gemist. En ik heb natuurlijk Johan en Jannie Zijlstra gezien, mooi vooraan bij de Frieslandbank. Ook Willem en Willemien Dobma hadden een prachtige eersterangs plek in de buurt van de Blokker.

Het was een mooi feest met een spetterend einde, toen Nynke Lawerman op het Sjukelân een van haar Fado’s zong. Speciaal voor Maximá in een mix van Fries en Spaans.

Koninginnedag 2008. Alles wordt uit de kast gehaald. Franeker is weer eens goed schoongemaakt. Bijvoorbeeld de grachten. Heb je gezien hoe hoe mooi schoon de kademuren bij Sjirk en Ria voor zijn geworden? Ik geloof dat Sjirk en Ria zelfs nog hun ramen hebben gewassen de dag voor koninginnedag. Dan mag de koningin wel vaker naar Franeker komen.

We vierden het dit jaar een dag voor hemelvaartsdag. Gister was de dag van Koningin Beatrix. Vandaag is de dag van koning Jezus. Een nog veel mooier feest.

Maar ook een gewoner feest – we vieren het elk jaar. En de troep van gister ligt nog in de stad.

En toch, het is een mooier feest om te vieren. Wat is er mooier – het feest voor koningin Beatrix die een half uur door Franeker loopt? Die als je haar eten aanbiedt op de Bredeplaats ook voor je het weet al weer doorloopt? Of het feest dat Jezus koning is geworden? Gister was het een feest met een spetterend einde door het slotoptreden van Nynke Lawerman. Dit feest van koning Jezus is zelf een spetterend einde. Zo vertelt Lukas het ook hier in Lukas 24: een spetterend einde van de geschiedenis van Jezus Christus.

Laten we vanmorgen samen nadenken over het slot van Lukas. En feest vieren – want Jezus is koning.

2. Jezus heft zijn handen op en zegent ons. Jezus had al afscheid genomen van zijn leerlingen voor zijn dood. Nu, na zijn opstanding neemt hij opnieuw afscheid. Hij maakt ons duidelijk: ik leef, ik ben opgestaan. Hij opent ons verstand om de bijbel te begrijpen en om te begrijpen hoe het Oude Testament over hemzelf gaat. Hij vertelt wat er verder moet gebeuren: de boodschap van inkeer en vergeving in Jezus’ naam gaat de wereld over. En daarvoor beloof hij de Heilige Geest.

Daarna gaan ze de stad uit. Jezus heft zijn handen op en zegent. Dat is het laatste wat er van hem gezien is. Zo stijgt hij op van de grond en wordt hij opgenomen in de hemel. Terwijl hij ons zegent. Dat is Jezus ten voeten uit. Jezus heft zijn handen op en zegent ons. Zegent jou en mij.

Zie je jezelf ook zo?

Zeg je wel eens over jezelf:

‘Jezus zegent mij’.

‘Ik ben een gezegend mens’.

Als jullie op mij lijken, dan vergeet je dat zo maar. Lijken jullie op mij – wat dit betreft dan?

Kijk eens naar jezelf – zie jezelf hier zitten – en bedenk: Ik ben een gezegend mens. Want Jezus zegent mij.

En kijk eens om je heen – zie elkaar zitten – en bedenk: Wij zijn gezegende mensen. Want Jezus zegent ons.

Wat betekent dat – ik ben een gezegend mens?

Dan moet ik denken aan twee bijbelgedeeltes. Aan de ene kant psalm 127,1

Als de HEER het huis niet bouwt,

vergeefs zwoegen de bouwers;

als de HEER de stad niet bewaakt,

vergeefs doet de wachter zijn ronde.

En aan het slot van 1 Korinte 15:

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer, in het besef dat door de Heer uw inspanningen nooit tevergeefs zijn.

Zegen, dat is heilzame kracht geven. Kracht die bevestigt en ondersteunt wat wij doen, wie we zijn. Door Gods zegen zijn mijn inspanningen niet voor niets. Dan bouwt God ons huis, dan waakt Hij over ons. Dan is mijn leven niet voor niets. Of denk je dat dat niet zo is? Ga je af op tegenvallers en teleurstellingen? Zie je vooral ons gerommel en gepruts? Denk je: Ik ben een mislukkeling?

Geloof het: Jezus zegent ons. Dan ben ik, dan ben jij, waardevol in Gods ogen. Dan is wat jij doet, wat ik doe van betekenis. Het is allemaal niet voor niets.

3. Zo wordt hij onze koning – een koning die ons zegent. Die al zegenend naar zijn troon toegaat. En dat is typisch voor Jezus. Zegenen. Daarvoor is hij gekomen – om tot een zegen te zijn.

En zo is hij dus ook onze koning – een koning die tot een zegen is. Hij is heilzaam voor ons. Zoals zegen heilzame kracht is. Zo was zijn leven op aarde. Gekomen om aan armen het goede nieuws te brengen, vrijlating voor gevangenen, te zorgen dat blinden weer kunnen zien, dat onderdrukten bevrijd worden. Hij komt om Gods genade af te kondigen. En zo heeft hij geleeft. Zo heeft hij onderwijs gegeven aan zijn leerlingen. Om ons de weg te wijzen naar het koninkrijk van God. Zo was hij vol zorg voor wat verloren is.

Betrek dat eens op jezelf – wat betekent Gods heilzame kracht voor jou? Goed nieuws – hoe brengt Jezus jou goed nieuws? Vrijlating, genezing, bevrijding, genade – wat betekent dat in jouw leven? Zorg, zoeken wat verloren is – ben jij de verlorene die hij zoekt?

Zo wil hij dus ook jouw koning zijn – een koning die tot een zegen is. Daarom heeft hij geleden en is hij gestorven. Hij heeft zijn lichaam voor ons gegeven. Hij heeft zijn bloed voor ons uitgegoten. Hij sluit zo het nieuwe verbond. Dat was lang voor hij kwam belooft. Hij zorgt ervoor dat het er komt. Een nieuw verbond, mensen met een nieuw hart, Gods Geest die in mensen komt wonen. Geloof je dat Jezus zo over heel de wereld regeert? Voor altijd. Een koning die tot een zegen is?

Hij is koning. Al gaat dat op een andere manier dan wij zouden denken. Denk dan bijvoorbeeld aan drie zondagschoolleraressen uit Indonesië die twee jaar gevangen zaten: Eti, Radna en Rebekka, misschien heb je wel over ze gehoord. Toen ze vrijgelaten werden, stonden medegevangenen te huilen. De drie vrouwen hadden hun extra eten met anderen gedeeld. Ze hadden de sfeer in de gevangenis verbeterd door hun positieve instelling. Weer vrij en uit de gevangenis vertellen ze over wat ze in de gevangenis geleerd hebben. ‘Ik weet nu dat goede én slechte tijden uit de hand van de Here Jezus komen.’ En: ‘De gevangenis is een school voor het geloof. Hier vocht ik voor mijn geloof, zodat ik deel kan uitmaken van Gods plan. Het is geen toeval dat ik hier terecht ben gekomen.’ Ze hebben mogen ervaren dat hun koning hen niet vergat. Ze kregen kracht, ze werden gesteund door medechristenen die kaarten schreven. In de gevangenis merkten ze dat Jezus regeert, ook al zaten zij gevangen. Jezus gaf zijn Geest die in hen woont. Ze waren heilzaam voor hun omgeving. Zo is Jezus onze koning.

4. Jezus zegent ons. Zo is hij ook onze koning geworden: een redder, een bevrijder. Een koning die tot een zegen is.

Bedenk dan ook even dat Lukas zijn boek bewust hiermee eindigt. Zijn verhaal gaat over Jezus’ weg naar de troon van David. In het begin zegt de engel tegen Maria dat Jezus geboren zal worden. Hij zal de troon van zijn vader David krijgen.

Stel je dan voor dat je een welgestelde Romein bent. Lukas schrijft zijn boek voor jou. Je heet Theofilus. Je hoort bij je keizer. Een goddelijke keizer. Die keizer is de baas in Israël.

Kan Jezus dan koning worden voor eeuwig? Een goddelijke koning?

De Romeinse keizer is toch de baas. En koning Herodes. En namens Augustus de stadhouder Pontius Pilatus?

Het hele boek van Lukas door is dat de grote spannende vraag: Wie regeert er? De keize van Rome, Augustus of Tiberius? Regeert zijn stadhouder Pilatus, die Jezus laat kruisigen en doden?

Of komen die woorden van de engel uit? Wordt Jezus inderdaad een groot man, Zoon van de Allerhoogste, koning voor eeuwig?

En dat is nog steeds de grote spannende vraag: Wie is de baas in deze wereld?

Amerika – dat welvarende machtige land met die onzekere economie?

China – wereldmacht in opkomst?

Heeft Geert Wilders gelijk dat we bang moeten zijn voor Moslims? Of Rita Verdonk, dat we weer trots moeten zijn op Nederland?

Of zijn het de grote multinationals die doen wat ze willen? Die zich vestigen waar ze het zo makkelijk mogelijk hebben?

Wie is de baas in deze wereld?

Jezus, zegt Lukas. Jezus is opgestaaan uit de dood. Zijn lijden en sterven zijn de vervulling van het Oude Testament. En hij regeert vanuit de hemel over heel de aarde. Hij zorgt ervoor dat zijn boodschap de hele wereld over gaat. Alle volken, of ze nu Moslim zijn of Chinees, of ze nu arm zijn of steenrijk, alle volken worden opgeroepen om tot inkeer te komen, opdat hun zonden vergeven worden.

En Jezus is opgenomen in de hemel. Al zegenend ging hij weg. Naar de troon van David die nu nog in de hemel staat. Niet in Jeruzalem op aarde. Maar in Jeruzalem in de hemel.

Wie is de baas in deze wereld?

Jezus is de baas. Niet keizer Augustus regeert, of keizer Tiberius. Niet Beatrix of Alexander. Niet China. Wees niet bang voor Moslims. Wees niet trots op Nederland, maar wees er dolblij mee dat je bij Jezus hoort. Want Jezus regeert. Hij is koning. En hij zegent je!

5. Breng hem hulde.

Dat is wat de discipelen doen – vers 52: hem hulde brengen.

Voor Theofilus was dat veelzeggend: je stond als Romein voor de keus. Breng je de Romeinse keizer hulde, of koning Jezus, die Joodse Messias?

Wat is dat eigenlijk – hulde brengen?

Wij denken dan aan een huldiging van een kampioen – een olympisch kampioen in haar woonplaats, een voetbalteam. Wij denken vanuit populariteit – de koningin doet het goed, want ze is nog steeds erg populair, bleek gister uit een enquete. Maar iemand hulde brengen – een minister-president, een koningin? We mopperen vaak op die haagse kaasstolp. Balkenende is zomaar een Bak Ellende. Als je het niet goed doet in de media, dan kun je het wel schudden. Misschien heb je wel die twee filmpjes gezien op Geen Stijl: Rutger Castricum die minister Ella Vogelaar ‘interviewt’. Zonder enig respect voor de minister maakt hij haar kapot. En dat onder het mom van ‘ze weet niet met de media om te gaan – haar fout’.

Waar denkt Theofilus aan als hij leest over hulde brengen aan Jezus?

Hulde brengen, dat wil zeggen: Jezus erkennen als degene die het over je te zeggen heeft. Respect en eer aan Jezus geven. Je aan hem onderwerpen. Zeggen: Jezus, u bent mijn Heer. Ik moet u gehoorzamen. Ik ben van u afhankelijk.

Maar ook: Hem – en niet een Romeinse keizer – aanbidden als Zoon van God. Hem bewonderen, je koning, je bevrijder. Diep respect voor Hem hebben, en dat uitspreken. Hem toejuichen. Hem groot maken.

Zoals we zongen:

Majesteit, groot is zijn majesteit; lof zij Jezus

en glorie, hulde en eer.

Doe jij dat? Hoe vaak breng jij Jezus hulde – je koning, je Heer?

Hoe zie je Jezus eigenlijk? Als een soort Willem-Alexander? Die je net zo goed ‘Willem-Lex’ kunt noemen? Die nu populair is, maar later misschien weer niet?

Theophilus zou er niets van begrijpen, zoals wij omgaan met Balkenende, Bea en Willem-Lex. Nu is dat niet het grootste probleem, we leven in een andere tijd. Maar wij zijn wel gewend aan respectloosheid. En daardoor heb je ook zomaar te weinig respect voor Jezus. Stel jezelf de vraag: Hoe ga jij om met Jezus Christus? Kun je het – hem eren?

Lieve mensen, kijk naar de discipelen. En leer van hen. Breng Jezus hulde.

Ga voor Hem op de knieën – letterlijk en figuurlijk. Als je bidt, als je blij bent, als je het ergens moeilijk mee hebt.

Erken Hem als je meerdere, je Heer.

Laat Hem de Baas zijn in je leven.

Aanbid Hem vol ontzag.

Hij is je verlosser, je bevrijder.

Je koning, die je zegent.

6. En wees blij en loof God. Dat was ook wat de discipelen deden. Jezus was weg maar zij waren dolblij. Jezus regeert! En steeds gingen ze naar de tempel. Ze loofden God.

Hemelvaart lijkt een raar feest. Koninginnedag is een feest – nu ligt buiten de troep nog op straat. Ruikt het op straat nog naar bier? Gister was Franeker vol mensen, dan zijn wij hier maar met een kleine groep. En het is hemelvaart. Wie is er nu koning?

Maar lieve mensen, broers en zussen, hemelvaart is een veel mooier feest dan koninginnedag. Een feest om blij te zijn. Om in grote vreugde weer naar huis te gaan straks.

Wees blij – en waarom? Omdat Jezus zijn doel heeft bereikt. Hij is niet verslagen. Integendeel. Hij heeft voor ons geleeft. Hij is de laatste Adam. Adam zondigde. Adam werd verslagen door de duivel. Adam stierf. Jezus heeft niet gezondigd, maar heeft ons van de zonde verlost. Jezus heeft de duivel overwonnen. Jezus was sterker dan de dood. En nu regeert hij. Een koning die tot een zegen is. Een zegenende koning. Een koning die terugkomt om te oordelen en alles recht te zetten.

Hemelvaart is de spetterende ontknoping van Jezus’ leven op aarde. Dat vraagt geloof – zonder meer. Kijk maar op straat, vergelijk Franeker vanmorgen met Franeker gister. Maar als je gelooft en het gaat zien – is er dan niet zoveel meer reden om blij te zijn? Dan is het juist erg dat zoveel mensen het niet zien.

En loof God, net als de apostelen doen. Ook daar komen we terug bij het begin van Lukas. Hij begint in de tempel. Bij Zacharias, de hogepriester die niet gelooft. Die niet meer kan praten. Die niet kan zegenen.

Waar eindigt Lukas? Opnieuw in de tempel. Bij Jezus Christus, de priester-koning die overwinnaar is. Bij uitstek geloofwaardig. Hij praat wel. Hij zegent. Wat Zacharias niet mocht – dat mag hij juist wel. Hij zegent je. Hij is je koning.

En dat is dankzij God. Loof Hem. Aanbid Hem. Vier feest!