1

Lucas 24:13-35 – Geloof jij het?!

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie

Zingen: -Weet je dat de lente komt? (Elly en Rikkert)

-Psalm 118:9

-Klap in je handen van blijdschap (Elly en Rikkert)

Stil gebed

Votum en zegengroet

Zingen: GKB Gezang 171

Gebed

Quiz ‘Waar of niet waar’

Filmpje

Lezen: Lucas 24:13-35 (kinderbijbel)

Zingen: Twee mannen zijn op weg gegaan (Lam/ter Burg)

Preek

Zingen: GKB Gezang 111

Wet

Zingen: Kidsopwekking 27 Ik heb Jezus nodig Opwekking

Gebed

Collecte en luisterlied

Zingen: GKB Gezang 99 : 1, 2 en 3

Zegen

Preek: Geloof jij het?!

Inleiding

dia 1 – Eise Eisinga

Wie weet wie deze man is?

Een hint: hij was een bekende inwoner van Franeker.

dia 2 – planetarium

Hij woonde hier vlakbij, midden in het centrum, in dit huis.

De straat waar dit huis staat, is zelfs naar hem vernoemd:

Eise Eisinga.

Misschien ben je wel eens in zijn huis geweest,

het is nu een museum, het Planetarium.

Vorige week ben ik er geweest,

want als je in Franeker woont, dan moet je daar gewoon een keer geweest zijn.

Dus ik kan je nu alles over Eise Eisinga vertellen.

dia 3 – wolkammen

Weet er ook iemand wat het beroep van Eisinga was?

Ja, hij was een ‘wolkammer’.

Dat was iemand die van schapenwol een draad maakt,

zodat je er kleding van kunt breien.

Tegenwoordig wordt dat gewoon door machines gedaan.

Toen moest dat nog met de hand.

Het was niet heel moeilijk, maar wel zwaar.

dia 4 – woonkamer

Hij is dus een hele gewone man, die Eise Eisinga.

Niet iemand van wie je verwacht dat hij extreem slim is,

die alles van wiskunde en het heelal weet,

en het heelal ook nog kon nabouwen.

Geloof jij het?!

Dat kan toch niet, door zo’n gewone wolkammer?!

Volgens mij kun je dat pas geloven als je meer van hem weet,

als je hem echt leert kennen.

dia 5 – wiskunde

Eise Eisinga was namelijk geen gewone wolkammer.

Dat was hij omdat zijn vader dat ook was.

Maar hij was briljant.

In zijn vrije tijd was hij altijd met wiskunde bezig.

Toen hij 15 was, had hij al een boek over wiskunde geschreven van 650 bladzijden!

Jullie zullen het al wel een straf vinden om te lezen, maar schreef het gewoon!

En als hij niet met wiskunde bezig was, dan was hij wel met de sterren bezig.

Hij wist er alles van.

Zo veel dat hij zelfs nog professor werd aan de universiteit.

dia 6 – plafond

Nou, van zo iemand kun je wel geloven dat hij heelal kan nabouwen.

En dat kun je nog altijd zien in het Planetarium.

De aarde, de planeten, de zon en de maan,

en het beweegt ook nog.

Alles zelf gemaakt door Eise Eisinga.

dia 7 – geloven en kennen

Dat hij het Planetarium gemaakt heeft,

dat kun je alleen geloven als je hem een beetje kent.

En zo is het ook met Jezus.

Dat Jezus is opgestaan, dat klinkt eigenlijk best ongeloofwaardig.

Zoiets kan gewoon niet.

Dat kun je alleen geloven als je Jezus echt kent.

Daarover gaat dat verhaal van die mannen die op weg zijn naar Emmaüs.

Is Jezus wel opgestaan?

dia 8 – Golgotha

Ze zijn met z’n tweeën.

De een heet Kleopas, van de ander weten we zijn naam niet.

Ze komen uit Jeruzalem, waar ze waren om het Pesachfeest te vieren.

Dat wilden ze graag met Jezus en zijn vrienden vieren.

Ze waren zelf ook vrienden van Jezus.

Maar het is een heel andere weekend geworden.

Jezus, van wie ze zo veel verwachtten, is gestorven.

Ze hebben geen feest gevierd, ze hebben gehuild.

Vandaag vinden die twee het wel mooi geweest.

Het is zondag, de week begint weer, ze willen naar huis.

Weg van Jeruzalem, weg van dat verdriet!

Weg ook van die gekke mensen.

Die vrouwen die beweren dat Jezus nog leeft.

Wat een onzin zeg!

Zoiets geloof je toch niet?!

Die vrouwen zijn verdrietig, zo in de war,

dat ze niet eens meer doorhebben wat voor onzin ze uitkramen.

Jezus opgestaan? Houd toch op!

En dan geloven die domme discipelen het ook nog…

Nee, Kleopas en zijn vriend, ze willen zo snel mogelijk weg.

dia 9 – kaart

Daar wandelen ze.

Op weg van Jeruzalem naar Emmaüs,

een dorpje 11 kilometer verderop.

Als je lekker doorloopt een wandeling van 2 uur.

En ze praten met elkaar.

Waar ze het over hebben, daar hoef je niet naar te raden.

Natuurlijk praten ze over Jezus.

Wat waren ze van Jezus onder de indruk.

Wat had hij hen veel hoop gegeven.

Dat hij ze zou verlossen van die ellendige Romeinen.

En ook van de farizeeën en schriftgeleerden,

die misschien nog wel erger waren.

Jezus was hun held!

dia 10 – graf

Nu is Jezus dood.

En een ding weten ze heel zeker: dood is dood.

Dan kunnen die vrouwen en die ander discipelen zeggen wat ze willen,

maar Jezus kan niet opstaan.

Dat is gewoon onmogelijk.

Ze moeten die Jezus nu maar zo snel mogelijk vergeten.

Geloof jij het?!

Dat Jezus is opgestaan?

Kleopas en zijn vriend in ieder geval niet.

Volgens hen kan het gewoon niet.

Die vrouwen die vertelden over de opstanding,

die zijn gewoon zo verdrietig dat ze niet meer helder kunnen denken.

Die kun je niet vertrouwen.

Die hebben het vast allemaal verzonnen.

En Kleopas en zijn vriend, ze weten niet meer wat ze ermee moeten.

Dus lopen ze daar, weg van Jeruzalem, naar huis, naar Emmaüs.

2.Jezus leren kennen

dia 11 – 3 mannen

Dan komt er opeens een man naar hen toe.

Hij wil een eindje meelopen.

Nou ja, prima, daar hebben ze geen moeite mee.

De man is Jezus, maar ze herkennen hem niet.

Dat lijkt behoorlijk dom.

Ze kenden Jezus goed, ze hadden het zelfs net over heem,

maar toch hebben ze niets door!

Als ze nou gewoon goed kijken,

dan weten ze direct dat Jezus leeft.

Maar zo gaat het niet.

Want God wil niet dat het zo gaat.

Dat ze Jezus niet herkennen, dat is niet dom.

God wil dat ze hem nog niet herkennen.

dia 12 – romeinen

Het probleem van Kleopas en zijn vriend

is dat ze denken dat ze Jezus goed kennen,

maar dat ze hem eigenlijk helemaal niet zo goed kennen.

Ze denken dat Jezus Israël van de Romeinen zal bevrijden.

En als de Romeinen verslagen zijn, dan wordt Jezus de nieuwe koning van Israël.

Zo denken ze over Jezus.

Maar ze hebben het helemaal verkeerd.

Jezus krijgt geen mooie troon in een paleis in Jeruzalem.

Jezus is heel anders.

God wil dat Kleopas en zijn vriend daar eerst achter komen.

Voordat ze Jezus herkennen, moeten ze leren wie Jezus echt is.

dia 13 – boekrol

Dus zorgt God ervoor dat ze Jezus niet herkennen.

En Jezus vraagt ze: ‘waar hebben jullie het toch over?’

Ze vertellen over Jezus, en dat hij nu dood is.

Dan begint Jezus te vertellen.

Hij gaat de bijbel uitleggen.

Hij vertelt over Mozes en over de profeten,

en daarmee wordt het hele Oude Testament bedoeld.

Jezus legt uit dat de hele bijbel al over hem gaat.

Hij begint bij Genesis, over de schepping.

Jezus was er toen al bij!

En toen Adam en Eva zondigden,

was het al de bedoeling dat Jezus voor ons zou sterven.

Zo gaat Jezus de hele bijbel door,

en Kleopas en zijn vriend hangen aan zijn lippen.

Wat kan deze man vertellen!

Ze kenden al die verhalen al lang,

maar toch horen ze allemaal nieuwe dingen.

Ze horen ook dat het altijd al de bedoeling was dat Jezus zou sterven,

maar dat hij op de derde dag weer zou opstaan.

Ze horen dat Jezus niet alleen koning van Israël wil worden,

maar koning van een hele nieuwe wereld die komt.

Met open mond van verbazing, luisteren ze naar Jezus.

Ze komen erachter dat ze Jezus eigenlijk helemaal niet kenden.

Maar als ze die man horen vertellen,

dan weten ze: Jezus is veel groter dan wij dachten.

dia 14 – op weg

En als ze daar achter komen,

dan kunnen ze ook geloven dat Jezus is opgestaan.

Denk maar weer even terug aan Eise Eisinga.

Je kunt alleen geloven dat hij het Planetarium heeft gemaakt,

als je hem een beetje kent.

Nu Kleopas en zijn vriend Jezus echt leren kennen,

kunnen ze ook geloven dat hij is opgestaan.

Geloof jij het?!

Als je het moeilijk te geloven vindt dat Jezus is opgestaan,

dan kun je het beste Jezus zelf leren kennen.

Je kunt allemaal ideeën over Jezus hebben, net als Kleopas en zijn vriend,

maar je leert hem pas echt kennen als je luistert naar wat Jezus over zichzelf vertelt.

En als je Jezus dan echt leert kennen, dan kun je het ook geloven.

Jezus geloven op zijn woord

dia 15 – maaltijd

Inmiddels zijn ze vlak bij Emmaüs.

De twee vrienden nodigen Jezus uit om met hen mee te komen.

Jezus kan bij hen eten, en ze hebben ook wel een slaapplaats voor hem.

Ze willen nog geen afscheid nemen van deze man,

ze zijn veel te nieuwsgierig wat hij verder nog te vertellen heeft.

Jezus gaat met hen mee om samen met hen te eten.

Als de tafel gedekt is, bid Jezus om een zegen over het eten.

Dan pakt hij het brood, en geeft het aan Kleopas en zijn vriend.

En opeens hebben ze het door:

deze man, naar wie ze zo ademloos hebben geluisterd, hij is Jezus zelf!

Alle puzzelstukjes vallen op hun plek.

Opeens begrijpen ze waarom ze zo aan Jezus’ lippen hingen

tijdens die wandeling van Jeruzalem naar Emmaüs.

Nu begrijpen ze dat Jezus echt is opgestaan.

Dat het niet maar een verzonnen verhaal is van verdrietige vrouwen.

Nee, Jezus leeft echt!

Ze zien het toch met eigen ogen?!

En opeens is Jezus ook vertrokken.

Misschien vind je dat wel gek.

Waarom blijft Jezus niet gewoon even eten?

Waarom blijft hij niet om na te praten?

Maar nee, Jezus is direct vertrokken.

Zijn taak hier zit er op.

Hij heeft verteld wat hij wilde vertellen.

Jezus hoeft niet langer bij hen te blijven,

want de twee vrienden geloven nu dat Jezus is opgestaan.

dia 16 – bijbels

Waar het om gaat, is geloof.

Kleopas en zijn vriend moeten niet geloven omdat ze Jezus zien,

maar omdat ze zijn woorden geloven.

Alleen dan kunnen ze ook geloven als ze Jezus niet meer zien.

Ze moeten niet twijfelen als ze Jezus niet kunnen zien,

want Jezus’ woorden blijven altijd.

En die woorden van Jezus, die hebben hen veranderd.

In de bijbel staat:

‘brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de bijbel voor ons uitlegde?’

Dat is het belangrijkste voor hun geloof!

Geloof jij het?!

Wij kunnen Jezus niet zien.

Niemand van ons heeft Jezus ontmoet, zoals Kleopas en zijn vriend.

Maar de woorden van Jezus blijven!

Die kun je altijd teruglezen.

En in de hele bijbel mag je ontdekken wie Jezus is.

Als je zo Jezus leert kennen,

dan is dat ook genoeg om te geloven dat hij is opgestaan.

Amen.