1

Lucas 1:51-53 – Wees voorbereid op Jezus die recht doet

Kerst kan zomaar een ‘lief’ feest zijn. Het lied dat Maria zingt, is heel anders: Jezus komt om recht te doen in de wereld. Wie trots is, machtig of rijk, komt er niet goed vanaf. Is kerst voor ons dan wel zo’n feest?

 Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Bij deze preek is een blad beschikbaar met verwerkingsvragen: Samen Groei-en.

Liturgie
Zingen: GKB Gezang 47 : 1 en 6
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 136 : 1, 3, 18 en 21
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Lucas 1 : 39 – 56
Zingen: Psalm 12 : 1 en 3
Preek over Lucas 1 : 51 – 53
Zingen: LvK Lied 21 : 1, 5 en 6
Kinderen terug
Projectlied (melodie LvK 124)
Lezen wet (Bergrede)
Zingen: Opwekking 687 : 1, 2 en 3
Avondmaal
Lezen formulier 3
Viering
Zingen: Psalm 103 : 1 en 2
Gebed
Collecte
Zingen: LvK Lied 460 : 1 en 5
Zegen

Wees voorbereid op Jezus die recht doet

Inleiding
dia 1 – cafetière
Sommige voorwerpen kun je voor verschillende dingen gebruiken.
Zoals deze: een cafetière.
Mijn ouders hadden altijd al zo’n ding,
en gebruikten het om melk op te schuimen.
Lekker voor over de koffie!
Ik wist niet beter dan dat het een melkopschuimer was.

dia 2 – cafetière met koffie
Waar een cafetière echt voor bedoeld is,
daar kwam ik pas later achter,
toen ik al lang op kamers woonde.
Je kunt er koffie mee zetten!
Je doet wat gemalen koffie en kokend water in de kan,
daarna zet je het deksel erop en na een paar minuten duw je het filter naar beneden.
Klaar is je koffie, zonder koffiezetapparaat.
En, maar dat is waarschijnlijk persoonlijke smaak,
ik vind koffie uit een cafetière nog lekkerder,
voor bijzonder momenten om eens extra te genieten.
Of ik beeld het me in…
In ieder geval: jarenlang heb ik het punt gemist,
door te denken dat een cafetière een melkopschuimer is.

dia 3 – wees voorbereid op Jezus die recht doet
Het punt missen, dat doen we met kerst ook zomaar.
Kerst is voor ons vaak een aangenaam feest,
of dat is in ieder geval het ideaal:
kerst is een feest van samen zijn.
En op zich is daar niet zo veel mis mee,
kerst ís ook het feest van vrede op aarde.
Maar kerst is niet lief!
Kerst is juist strijd.
Bij Tim Vreugdenhil, predikant in Amsterdam,
kwam ik de volgende uitspraak tegen:
‘God is nu eenmaal niet voor de gezelligheid als mens geboren.’
Er is heel wat nodig om vrede op aarde te brengen.
Daarover zingt Maria in haar lied.
Jezus komt met een ware revolutie.
Wees voorbereid op Jezus die recht doet!

1. Nu gaat het gebeuren
dia 4 – nu gaat het gebeuren
Vorige week zijn we Maria al tegengekomen.
Een heel gewoon meisje uit Nazaret.
De engel Gabriël zette haar leven op de kop.
Hij vertelde Maria dat ze zwanger zou worden
en dat haar zoon de Zoon van God zou zijn.
Maria reageerde heel dienstbaar:
‘laat er met mij gebeuren wat u gezegd hebt.’
Vandaag gaat het over een Maria die uitzinnig van vreugde is,
die het uitzingt naar God.
Want nu gaat het echt gebeuren!

dia 5 – Maria is nu echt zwanger
Vlak nadat Gabriël bij Maria is geweest,
pakt Maria haar koffers en reist naar Elisabet.
Gabriël had gezegd dat zij ook zwanger is,
en Maria wil graag bij haar zijn.
Maria is helemaal ondersteboven van de boodschap van Gabriël,
en met wie zou ze daar nu beter over kunnen praten dan met Elisabet?

Maria wacht niet, ze gaat in grote haast naar Elisabet toe.
Ze zal wel binnen een week nadat Gabriël bij haar geweest is vertrokken zijn.
Ze heeft dus wel gehoord dat ze zwanger zal worden,
maar het is nog nergens aan te merken.
Aan haar buik kun je nog helemaal niets zien.
Ook aan andere dingen kan Maria nog niet merken dat ze zwanger is.
Ze heeft nog geen reacties op allerlei hormonen in haar lijf.
Daar is het nog te vroeg voor.
En als er in die tijd al zwangerschapstesten waren,
dan hadden die Maria waarschijnlijk ook nog niet kunnen vertellen dat ze zwanger was.
Maria weet niet of ze al zwanger is.

Dat verandert als Maria bij Elisabet komt.
‘Gezegend is de vrucht van jouw schoot,’ roept Elisabet uit.
Ook Elisabet kan niet zien dat Maria zwanger is.
Maar door God weet ze het, en mag ze het Maria vertellen.
Maria is zwanger, het is echt!
Het bezoek van Gabriël, Maria heeft het zich niet ingebeeld,
ze wordt nu echt de moeder van Gods Zoon!

dia 6 – daarom zingt Maria van vreugde
Daarom zingt Maria haar lied, juist nu.
Het gaat nu echt gebeuren,
vanuit dat enthousiasme begint Maria te zingen.
Nu gaat er wat gebeuren, met Maria, met Israël en met de wereld.
Maria is uitzinnig, en de woorden stromen.
Die heeft ze trouwens niet zelf bedacht.
Ze maakt gebruik van bekende woorden.
Van het loflied van Hanna, de moeder van Samuël.
Dat lied zong Hanna toen ze zwanger werd.
Maria gebruikt ook woorden uit Psalmen,
ook uit Psalmen die we vandaag zingen:
Psalm 103 en Psalm 147.
Ze pakt bekende liederen bij elkaar,
en maakt daar haar eigen lied van.

Dat enthousiasme van Maria, die nu weet dat ze echt zwanger is,
dat hebben wij natuurlijk niet.
Jezus is al lang geboren.
Maar hier, bij Maria, begint dat God de wereld niet aan zichzelf overlaat.
En juist in de adventstijd mogen we ons daar over verwonderen,
het laten doordringen, misschien wel opnieuw, en dankbaar zijn:
er gaat wat gebeuren, God grijpt in!

2. Jezus komt om recht te doen.
dia 7 – Jezus komt om recht te doen
Ja, nu gaat het gebeuren,
maar wát gaat er dan gebeuren.
Daarover zingt Maria,
als een soort profetie van wat Jezus later in zijn leven gaat doen.
Een profetie trouwens die ook helemaal past in de lijn van de bijbel.
Jezus komt om recht te doen.

dia 8 – Jezus rekent af met trots, invloed en geld
Jezus is geen allemansvriend,
hij komt om dingen recht te zetten,
dingen die in onze wereld verkeerd gaan.
God staat het niet toe dat zijn wereld ten onder gaat, verpest wordt, door mensen.
In het lied van Maria komen drie grote problemen van de wereld naar voren:
trots, invloed en geld.
Die dingen hebben zoveel macht in onze wereld,
die dingen maken zoveel kapot.
Dat komt Jezus rechtzetten.

Luister maar naar Maria:
‘hij drijft uiteen wie zich verheven wanen.’
Trots is een groot probleem, dat mensen zich beter voelen dan anderen.
Dat mensen het idee hebben dat de wereld om hen draait,
en anderen er zijn om jouw leven aangenaam te maken.
Maar ook dat het heel belangrijk is wat anderen van je vinden.
Jezus rekent er mee af.

‘Heersers stoot hij van hun troon.’
Nog zo’n groot probleem: invloed.
Dat mensen willen dat alles op hun manier gaat.
We willen graag macht en controle hebben.
Anderen moeten daar maar plaats voor maken:
wat is er een machtsmisbruik.
Jezus rekent er mee af.

‘Rijken stuurt hij weg met lege handen.’
Dat is het derde probleem dat Maria noemt: geld.
Misschien wel het grootste probleem,
want als je geld hebt, heb je invloed en ben je er al snel trots op.
Wat een slachtoffers worden er gemaakt door onze jacht op geld.
Armen worden uitgebuit zodat rijken nog meer kunnen kopen.
Jezus rekent er mee af.

dia 9 – Jezus eist de macht op
In onze wereld gaat het om trots, invloed en geld.
En dan brengt Jezus een ware aardverschuiving:
hij zet de wereld op zijn kop.
Kerst is niet voor iedereen feest.
Er zijn mensen die er heel slecht vanaf komen,
omdat Jezus komt afrekenen met hun manier van leven.
Wie trots is, wie invloed heeft en wie rijk is,
voor hen is kerst een nachtmerrie!

Kerst is dus geen lief feest, kerst is een revolutie.
De wereld mag niet langer in de macht zijn van trots, invloed en geld.
Jezus eist die macht op.
Zijn macht werpt de machtssystemen van de wereld omver.
Bij hem is geen plek voor die onrechtvaardige machten.
Daarom is kerst juist een feest voor hen naar wie de wereld nauwelijks omkijkt.
Jezus komt om recht te doen.

3. Wat merk ik van Jezus’ macht?
dia 10 – wat merk ik van Jezus’ macht?
Maar toch…
Wat merk je nu eigenlijk van Jezus’ macht?
Kijk om je heen, en wat zie je?
Volgens mij heel veel trots, invloed en geld.
Die zijn toch nog altijd aan de macht?
Daarmee schop je het ver in het leven.
Hoezo heeft Jezus daarmee afgerekend?

dia 11 – Jezus wil ons van binnen veranderen
Dat heeft alles te maken met de manier waarop Jezus werkt.
Vorige week hebben we het daar al over gehad:
dat Jezus niet wel even orde op zaken komt stellen,
maar dat hij levens overhoop trekt en claimt.
Het past bij Jezus dat hij tijd neemt.
Hij wil dat mensen van binnen veranderen.
Hij wil ons laten merken dat we met trots, invloed en geld niet verder komen,
en zet zijn macht er tegenover:
de macht van liefde en zelfverloochening.

dia 12 – zelfverloochening is sterker
Jezus heeft al laten zien dat die macht veel sterker is.
En volgens mij beseffen veel mensen dat ook.
Daarom zijn we veel meer onder de indruk van Paus Franciscus,
die liever in een klein appartement woont dan in een pauselijk paleis,
dan van iemand die aan alles laat zien hoe rijk hij is
en als impulsaankoop met een nieuwe Ferrari thuis komt.
Daarom zijn we veel meer onder de indruk van Nelson Mandela,
die jarenlang heeft vastgezeten, maar toen hij president werd van Zuid-Afrika,
alles heeft gedaan om de verschillende rassen met elkaar te verzoenen,
en nooit wraak wilde nemen op de oude blanke machthebbers,
dan van terroristen van ISIS,
die denken dat ze met geweren de wereld naar hun hand kunnen zetten.
Jezus’ macht is veel sterker.

Ja, er is veel onrecht in de wereld.
Maar Jezus heeft de machten van de wereld al lang verslagen.
Hij staat er ver boven.
Machthebbers wisselen elkaar af,
maar Jezus is koning voor eeuwig.
Ja, mensen benadelen elkaar nog altijd.
Maar er is veel meer dan wat ons in de wereld overkomt:
de liefde van God is de basis van het leven.

dia 13 – de macht van Jezus in jouw leven
In je eigen leven kun je de macht van Jezus ook merken.
Als je jezelf niet meer voelt dan anderen,
maar juist vrienden wordt met mensen die heel anders zijn dan jij.
Als je kunt bidden voor mensen die jou in de weg staan,
in plaats van dat je ze te slim af probeert te zijn.
Als je geen geld wilt besparen door anderen uit te buiten,
maar geld gebruikt om van te delen.
Dan ben je in de macht van Jezus.

4. Laat kerst feest zijn!
dia 14 – laat kerst feest zijn!
Kerst is dus niet lief.
Kerst gaat over de vraag: wie heeft de macht?
Jezus komt om recht te doen,
om de macht over te nemen.
Laat dat een feest voor je zijn!

dia 15 – staan we aan de verkeerde kant?
Want met de boodschap van het lied van Maria kun je twee kanten op:
het is mooier dan je mooiste dromen of erger dan je ergste nachtmerries.
Om met dat laatste te beginnen:
kerst is niet bepaald feest voor wie trots is, machtig en rijk.
Is kerst dan wel een feest voor ons?
We zijn trots, en denken dat we heel wat zijn,
we hebben invloed, proberen ons leven onder controle te houden,
en de meesten van ons zijn gruwelijk rijk.
Staan we voor kerst niet gewoon aan de verkeerde kant?

Wel als je denkt dat je wat voorstelt.
Als je in de macht bent van trots, invloed en geld.
Als Jezus daar misschien nog wel bij komt, om je zonden te vergeven,
maar er niets wezenlijks in je verandert.
Omdat je zo gehecht bent aan wat je hebt.
Dan is kerst voor jou geen feest:
Jezus werpt de machten in jouw leven omver, hij werpt jou omver.
Laat Jezus die machten ontmaskeren,
zodat hij de macht krijgt in je leven.

dia 16 – of is het feest omdat God ingrijpt?
Maar kerst kan ook feest voor je zijn.
En daar hoef je echt niet al je geld en macht en status voor in te leveren.
Als Jezus de macht heeft in je leven,
en als je daarom deelt van wat je hebt,
dan is kerst reden tot feest.
Als je woedend bent en van binnen huilt
om alles wat in deze wereld door onszelf kapot wordt gemaakt,
omdat wij van die nare zelfgerichte mensen zijn,
dan is kerst reden tot groot feest:
God laat ons niet aan onszelf over.

dia 17 – zing met Maria: prijs de Heer
En daarom kan Maria uitzinnig zingen:
‘Mijn ziel prijst en looft de Heer,
mijn hart juicht om God, mijn redder.’
Kerst is zoveel mooier dan een lief feest:
het is het feest dat God de macht heeft.
Daarom is er alle reden om de maaltijd van de Heer als een feest te beleven:
daar denken we dankbaar aan wat God voor ons doet en geven we hem alle eer.
Laat kerst feest zijn, en zing enthousiast met Maria mee: prijs de Heer.
Amen.