Lucas 1:17 – Wees voorbereid op God

Mark Veurink
30 november 2014

Lucas 1:17 – Wees voorbereid op God

image_pdfimage_print

De geboorte van Jezus is zo bijzonder, je mag er tijd voor nemen om dat tot je te laten doordringen. Dat is advent: je voorbereiden op kerst. Mensen kunnen de problemen van de wereld niet oplossen. Maar wat verwacht je nog van God? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Aansteken adventskaars
Zingen: Opwekking 502
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 141 : 1, 2 en 8
Lezen wet
Zingen: GKB Gezang 78 : 1 en 2
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Lucas 1 : 1 – 25
Zingen: Psalm 79 : 1, 2 en 3
Preek over Lucas 1 : 17
Zingen: LvK Lied 126 : 1, 2 en 3
Kinderen terug
Zingen projectlied
Gebed
Collecte
Zingen: LvK 124 : 1, 2, 4 en 5 (Frysk)
Zegen

Wees voorbereid op God

Inleiding
dia 1 – zwart
In oktober waren Hanneke en ik 4 jaar getrouwd,
en om dat te vieren zijn we uit eten geweest.
We hebben genoten van een drie-gangen-diner,
en hadden ook alle tijd voor elkaar.

dia 2 – McDonalds
Want als je in een restaurant eet, dan ben je niet zo weer weg.
Ja, als je bij de McDonalds eet ofzo,
dan is het klaar terwijl je wacht,
en het hele restaurant is er op ingericht
dat je snel je eten doorslikt en weer vertrekt.
Best fijn als je onderweg even snel moet eten,
maar niet om je trouwdag te vieren…

dia 3 – restaurant
Het restaurant waar wij waren,
daar werd voor alles rustig de tijd genomen.
Onze jassen werden aangenomen,
en we werden naar een mooi plekje begeleid aan het water,
met uitzicht op ons eigen huis.
We konden neerploffen in heerlijke stoelen.
Alles was erop gericht dat wij konden ontspannen en genieten.
En als je zo met eten begint, dan smaakt het ook lekkerder.
Dan is het niet ‘hap-slik-weg’,
maar neem je de tijd om het eten echt te proeven.

Al snel kwam de ober met wat drinken,
en stokbrood om de eetlust nog wat extra op te wekken.
Gevolgd door de menukaart,
en wat is dat moeilijk kiezen!
Het ziet er allemaal zo lekker uit…
Door die menukaart krijg je nog meer zin in het eten.

dia 4 – hoofdgerecht
Uiteindelijk toch een keuze gemaakt, en dan wachten.
Heerlijk: het eten wordt voor je gemaakt,
en ondertussen kunnen we genieten van elkaars gezelschap.
Net als je denkt: ‘en nu mag het wel komen,’
wordt het voorgerecht geserveerd.
Heerlijk, en hoe moet het hoofdgerecht dan wel niet zijn?

En dan komt eindelijk het hoofdgerecht.
Stel je voor, we waren het restaurant binnengekomen,
het hoofdgerecht stond al klaar, en na een kwartier sta je weer buiten…
Dan kan het hoofdgerecht nog zo lekker zijn,
maar het komt helemaal niet tot zijn recht.
Wij waren juist voorbereid op het hoofdgerecht.
En dan smaakt het veel beter!
O ja, ook dat hoofdgerecht is natuurlijk nog maar de voorbereiding op het echte werk:
het toetje!
Dat smaakt na zo’n maaltijd nóg lekkerder!

dia 5 – wees voorbereid op God
Waar het voor vandaag om gaat:
in een restaurant wordt je voorbereid.
Je begint niet direct met het hoofdgerecht,
maar werkt er langzaam naartoe.
Zoiets doet Lucas ook.
Hij had best direct bij de geboorte van Jezus kunnen beginnen.
Maar dan gaat het te snel.
Lucas wil ons eerst voorbereiden,
zodat de komst van Jezus dieper bij ons binnenkomt.
Dat is ook precies wat we in de adventstijd, de weken voor kerst, doen:
ons voorbereiden op het feest dat Jezus is gekomen.
Over die voorbereiding gaat het in het gedeelte dat we hebben gelezen:
wees voorbereid op God.

1. Mislukt…
dia 6 – mislukt
Lucas neemt ons mee in het leven
van een zekere Zacharias en zijn vrouw Elisabeth.
Een hard leven, een mislukt leven.

dia 7 – Israël is mislukt
Mislukt, want Zacharias en Elisabeth zijn Israëlieten.
Zij horen bij het volk van God, maar er is bijna niets meer van over.
Vroeger, heel vroeger, kon je er trots op zijn dat je Israëliet was.
Israël heeft geweldige koningen gehad, zoals David.
Maar Israël is vergane glorie.
Na de tijd van de ballingschap,
is Israël nooit meer geworden wat het was.
Veel Israëlieten zijn verspreid over de wereld gaan wonen,
en wie wel zijn teruggegaan naar Israël
moeten het land delen met andere volken.
Herodes, een vreemdeling, heeft het voor het zeggen,
namens de Romeinen is hij koning in Jeruzalem.
Hij is een wrede koning.
Israël is mislukt.

Israël, ik zei al, is het volk van God.
Maar ook dat is mislukt.
Ja, in de tempel worden nog offers gebracht.
Maar er zijn maar weinig mensen
die echt nog iets van God verwachten.
Sinds de laatste profeet van het Oude Testament, Maleachi,
zijn al bijna 500 jaren voorbij gegaan.
In die tijd heeft geen enkele profeet meer namens God gesproken.
Het is stil, Israël weet het ook niet meer.

dia 8 – het leven van Zacharias en Elisabeth stelde teleur
Bij dat mislukte volk horen Zacharias en Elisabeth.
Zo op het eerste gezicht is er met hen niets aan de hand.
Zij horen bij de mensen die blijven geloven,
die volhouden ondanks alles.
Ze hebben mooie familiegeschiedenissen:
ze stammen af van de grote namen uit de geschiedenis.
Maar ook zij voelen zich mislukt.

Zacharias en Elisabeth zijn kinderloos.
Toen ze trouwden, zagen ze het helemaal voor zich:
ze wilden graag een groot gezin.
Maar het lukte niet, en na jaren van frustratie en gebed,
hebben ze zich erbij neergelegd dat ze nooit kinderen zullen krijgen.
In onze tijd is het al heftig als je geen kinderen krijgt,
je moet afscheid nemen van een droom,
maar om je heen worden wel kinderen geboren.
Voor Zacharias en Elisabeth is het nog heftiger.
Kinderen waren de voorziening voor je oude dag:
als je te oud was om te werken, zorgden je kinderen voor je.
En mensen vroegen zich af: is dit een straf van God?
Er gingen praatjes rond over Zacharias en Elisabeth.
Hun leven ging zo anders dan ze hoopten.

dia 9 – de wereld is mislukt en het leven zit tegen
De wereld is mislukt en het leven zit tegen.
Dat is de situatie in Lucas 1.
Het is net zo goed de situatie vandaag.
Er is van alles geprobeerd om van deze wereld een betere plek te maken.
Na de 1e en 2e Wereldoorlog hebben we gezegd: dit nooit weer.
De Verenigde Naties zijn opgericht, voor vrede in de wereld.
Maar oorlogen en armoede zijn er nog altijd.

Ons eigen leven kan tegenzitten.
Je kunt, net als Zacharias en Elisabeth,
teleurgesteld zijn omdat je geen kinderen hebt.
Zelf ben ik deze dagen veel bezig met mijn schoonvader:
vrijdag hoorden we dat hij kanker heeft,
en waarschijnlijk nog maar een paar maanden te leven.
En meer mensen hier kennen deze verwoestende ziekte van dichtbij.
De wereld is mislukt, en ieder heeft zijn eigen leed, eigen mislukkingen.

2. God bereidt zijn komst voor
dia 10 – God bereidt zijn komst voor
Hoe moet het nu verder, met Israël, met Zacharias en Elisabeth?
Hoe moet het nu verder, met onze wereld, met onze kwetsbare levens?
Het zit heel diep in ons, mensen, om iets te willen doen.
We staan op tegen ebola en tegen kanker.
Maar steeds weer en steeds meer wordt duidelijk
dat mensen de problemen van de wereld niet kunnen oplossen.
De wereld wordt niet beter, behalve…
Behalve als God zelf ingrijpt!
En dat komt de engel vertellen: God zelf komt,
en hij bereidt zijn komst voor.

dia 11 – goed nieuws: God gaat ingrijpen
Zacharias heeft tempeldienst.
Dat had hij twee weken in het jaar.
De andere 50 weken deed hij zijn dagelijks werk,
er is niets bekend over wat zijn beroep was.
Maar twee weken per jaar is hij in de tempel te vinden.
Elke dag wordt in de tempel het reukoffer gebracht.
Er wordt geloot wie het offer mag brengen.
De meeste priesters kregen één keer in hun leven die kans.
Vandaag krijgt Zacharias die eer.

Het is een unieke dag in zijn leven,
maar het wordt nog bijzonderder.
Opeens staat er een engel bij Zacharias,
met een boodschap van God.
Sinds de profeet Maleachi is het stil geweest,
en nu komt een engel, Gabriël, met een boodschap van God voor Zacharias!
Zacharias weet niet wat hem overkomt.

Gabriël begint: ‘je gebed is verhoord.’
Maar welk gebed is verhoord?
Je zou denken: het gebed om kinderen.
De engel zegt toch ook dat Zacharias en Elisabeth een zoon krijgen?
Maar dat Zacharias en Elisabeth daar nog om bidden,
dat is niet erg waarschijnlijk.
Ze waren al te oud om kinderen te krijgen.
Maar bidden, dat deden ze wel.
Bidden om een betere wereld, om verlossing, om God zelf.
Dát gebed is verhoord.
God gaat ingrijpen!
En daarom is de boodschap van de engel goed nieuws,
niet alleen voor Zacharias en Elisabeth, maar voor iedereen.

dia 12 – dat moet worden voorbereid
Maar God weet ook dat Israël er niet klaar voor is.
Ja, in de tempel worden nog offers gebracht,
maar Israël heeft nauwelijks verwachting van God.
Het leven kabbelt verder,
de Israëlieten proberen van moeilijke tijden maar het beste te maken.
God heeft nauwelijks nog een rol.
Daarom bereidt God zijn komst voor,
door de zoon die Zacharias en Elisabeth krijgen.

Sinds Maleachi had God niet meer van zich laten horen.
De laatste woorden die Maleachi heeft opschreven, zijn deze:
‘Voordat de dag van de Heer aanbreekt, die groot is en ontzagwekkend,
stuur ik jullie de profeet Elia,
en hij zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen
en kinderen zich verzoenen met hun ouders.
Anders zou ik het land volledig moeten vernietigen.’
Precies die profetie haalt Gabriël aan:
Johannes zal die Elia zijn,
om de mensen klaar te maken voor de komst van God.

dia 13 – God begint waar mensen niets kunnen
Zacharias en Elisabeth wisten hoe het leven tegen kon vallen.
Ze wisten hoe weinig mensen kunnen.
Maar juist daar begint God:
hij doet wat mensen niet kunnen.
Hij geeft een zoon aan Zacharias en Elisabeth,
om daarna ook zichzelf aan de wereld te geven.
God wakkert het vuur weer aan:
‘mensen, jullie kunnen de problemen van de wereld niet oplossen,
maar verwacht toch veel van mij!’

3. Verandert er wel iets?
dia 14 – verandert er wel iets?
Maar dat is ook makkelijk gezegd, veel van God verwachten…
Jezus is al in onze wereld gekomen, en wat is er nu veranderd?
Heeft God nu echt ingegrepen?
De wereld is toch nog net zo mislukt als toen?
En we bidden zo vaak, om kinderen of om genezing,
en dan gebeurt er helemaal niets.
Is er wel iets veranderd toen Jezus in de wereld kwam?
Waarom zou je veel van God verwachten?

dia 15 – bidden met verwachting
Zacharias heeft geen verwachtingen meer.
Hij en Elisabeth hebben lang om kinderen gebeden,
maar het mocht niet zo zijn.
En nu bidden ze wel om de komst van de Messias,
maar ze houden er geen rekening mee dat hun gebed verhoord kan worden.
Ze bidden zonder verwachting.
En Gabriël is daar heel fel over:
‘Zacharias, je hebt gebeden, je gebed is verhoord,
je hebt geweldig nieuws gekregen, en dan geloof je het niet!
Je krijgt een teken: tot de geboorte van je zoon, kun je niet praten.’

Dat betekent niet dat God altijd geeft wat wij vragen.
Dat God Zacharias en Elisabeth een zoon gaf, had een heel bijzonder doel:
Johannes moest de komst van Jezus voorbereiden.
Het ging niet allereerst om de kinderloosheid van Zacharias en Elisabeth,
maar om Gods grotere plan met de wereld.
Maar van de houding van Zacharias, mogen wel leren dat als je ergens om bidt,
je ook de mogelijkheid moet openhouden dat God echt ingrijpt,
en dat God dat op zijn eigen wonderlijke manier doet.

dia 16 – God zorgt voor onze redding
Maar ook als God niet geeft wat je vraagt,
is er echt iets veranderd toen Jezus in de wereld kwam.
Johannes profeteert later in zijn leven: ‘het koninkrijk van de hemel is nabij!’
Dat betekent in ieder geval dat er twee dingen veranderd zijn.
Het eerste is dat God mensen niet aan hun lot overlaat.
Wij zijn mislukt, wij hebben het kwaad in de wereld binnengehaald,
en God aan de kant gezet.
Wij, mensen, zijn zelf het probleem van de wereld.
Aan onze redding kunnen wij helemaal niets toevoegen.
Maar God gaat verder!
Hij grijpt in, hij komt in Jezus zelf naar deze wereld.
God zorgt voor onze redding, dat we eeuwig in zijn koninkrijk mogen leven.
Eens komt Jezus terug, en dan zullen we bij hem zijn!
Bid daarom in volle verwachting: je gebed zal verhoord worden!

dia 17 – Jezus geeft je nu al een nieuw leven
Het tweede is dat er ook voor vandaag al iets veranderd is.
Jezus is in onze wereld gekomen, hij bracht zijn koninkrijk.
De nieuwe wereld, waar Jezus koning is, begint vandaag al.
Als je in Jezus gelooft, hoor je niet meer bij deze wereld, maar bij Gods nieuwe wereld.
Jezus heeft in zijn leven op aarde laten zien hoe dat is.
Hij hield van zijn Vader en van mensen.
Hij kwam om te dienen, om zichzelf te geven.
Hij probeerde zich niet populair te maken bij de geslaagden van de wereld,
hij had juist hart voor de mislukkelingen.
Door zijn Geest wil Jezus ook jou veranderen,
dat je voor zijn nieuwe wereld leeft.
Jezus wil vandaag al in jouw leven komen.
En dan kun je overal glimpen zien van zijn koninkrijk.
Daar mag je veel van verwachten!

4. Bereid je voor!
dia 18 – bereid je voor!
Over drie en een halve week is het Kerst.
We vieren de geboorte van Jezus,
de komst van God in deze wereld: God grijpt in.
In de adventstijd bereiden we ons voor.
Op het kerstfeest, maar vooral op dat God ook in ons leven wil zijn.
Dus bereid je voor!

dia 19 – wat verwacht jij van God?
Dat is de oproep van Johannes: ‘bekeer je, want het koninkrijk is nabij.’
De mensen dachten het wel zonder God te kunnen.
Ze hadden geen verwachting van God,
dus zorgden ze wel voor zichzelf.
Als er geen God is die naar je omkijkt,
dan moet je maar voor jezelf opkomen,
zelf iets van je leven maken.
Desnoods ten koste van anderen.

Wat verwacht jij eigenlijk van God?
Volgens mij zijn we vaak heel druk bezig
met onszelf en met onze toekomst.
We maken plannen, we moeten zelf de boel voor elkaar krijgen.
Als God iets doet, is dat mooi meegenomen,
maar wíj moeten iets van ons leven maken, dat staat voorop.

dia 20 – leer veel van God te verwachten
Verwacht het niet van jezelf, maar van God.
Mijn leven heeft alleen zin als God ingrijpt, als hij in mijn leven komt,
alleen dan kom ik verder, alleen dan is er een toekomst.
Ik hoop dat je deze adventsperiode gebruikt
om te leren veel van God te verwachten.
Bedenk wat daarvoor bij jou in de weg staat.
Misschien zijn dat onverhoorde gebeden,
het gevoel dat God zich toch niets van jou aantrekt,
of de tegenslagen en mislukkingen van jouw leven.
Bid dan: ‘Heer, woon in mijn hart, leer mij verwachten.
Want zonder u wordt het niets.’

Amen.