Kolossenzen 3,16 – Vol van Christus door het woord van Christus

Hans Burger
25 januari 2009

Kolossenzen 3,16 – Vol van Christus door het woord van Christus

image_pdfimage_print

Het nieuwe leven (2)

Liturgie

 • Voorzang: Gez 167
 • Stil gebed
 • Votum / groet
 • Zingen: Gez 160
 • Wet
 • Zingen Ps 119,3.5.6
 • Gebed
 • Doop: lezen doopsformulier en doopbediening
 • Zingen: Gez 141,1.2
 • Aanbieden doopkaarten
 • Gebed
 • Lezen: Kolossenzen 3,5-17
 • Zingen: LB 328,1.2
 • Preek over Kolossenzen 3,16
 • Zingen: Gez 68,1.2 (’s Middags geloofsbelijdenisZingen LB 460,1.2.3)
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen Ps 149,1.2
 • Zegen

Opmerkingen:

– Ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een grote afbeelding (bijv. via een pp-dia) van het zg. IJsberg-schema nodig

– bij deze preek is een A4-tje beschikbaar met preeksamenvatting en vragen; zie onder downloads/preekverwerking.

– deze preek is de tweede preek in een serie over Kolossenzen 3 naar aanleiding van ons jaarthema ‘Het nieuwe leven’

Preek over Kolossenzen 3,16 – Vol van Christus door het woord van Christus

Beste gasten, broers en zussen, broeders en zusters,

1. ‘Het nieuwe leven’, dat is dit seizoen ons jaarthema. Vanmorgen staan we daar voor de tweede keer bij stil. Nieuw leven, dat is er voor iedereen die bij Jezus hoort. Ook voor Lobke en Kars. Dat zegt de doop: ze worden bevrijd van hun oude leven en krijgen nieuw leven doordat ze bij Jezus Christus horen. Prachtig mooi.

Nieuw leven krijg je doordat je een bent met Jezus Christus. En dus schrijft Paulus in Kolossenzen 3, vers 15 en 17: Laat in je hart de vrede van Christus heersen. Wees dankbaar. Doe alles wat je zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Dank God de Vader door Hem. Ik proef daar iets in van helemaal door Jezus beheerst worden. Doortrokken zijn van Hem. In alles met Hem leven.

Vanmorgen ga ik er voor het gemak maar even van uit dat je dat wilt, nieuw leven krijgen door je eenheid met Jezus Christus. In de wijken of op groeigroepen, of op huisbezoeken kun je er natuurlijk over doorpraten of dat ook zo is. De preek vanmorgen gaat daar niet over.

Maar dan. Wat kun je er aan doen dat het ook gebeurt? Bij jezelf. Maar net zo goed bij je kinderen. Lobke en Kars. We weten allemaal dat lang niet iedereen die gedoopt is als kind, uiteindelijk ook kiest voor Jezus, onze Heer. Het klinkt mooi, Kolossenzen 3. Maar het klinkt ook als een hoog en groot ideaal. Te hoog en te groot. Of niet? Vind je het onbereikbaar, of herken je dat het in je leven ook zo gebeurt?

Over die vraag denken we vanmorgen samen na aan de hand van 3,16:

Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

2. Laat Christus’ woord in je wonen.

Waarom is dat belangrijk? Als je de nieuwe mens aan wilt trekken, waarom heb je dan het woord van Christus nodig?

Vergelijk het eens met reclame. Je hebt een nieuw product ontwikkeld, bijvoorbeeld de nieuwe Seat Ibiza. Dan komt er een reclamecampagne met een Tv-spotje. Mooie modieuze mensen. Wervende teksten over het ontwerp met een rustig muziekje eronder. En dan een stoere beat als de auto aan het rijden is. The new Seat Ibiza. Beauty meets technology. Seat. Auto emoción. De fabrikant hoopt natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen dat spotje zien en de auto gaan kopen. Daarom wordt in het spotje op allerlei manieren geprobeerd om je te beïnvloeden Het gaat niet alleen om informatie over de nieuwe Seat Ibiza. Ook om een imago. Om emotie. Seat. Auto emoción.

Kijk maar eens naar het schema. Het stond deze week in de Visie, de EO-gids:

Je kunt mensen vergelijken met een ijsberg. Anderen maar een klein deel van wie je bent. Wat je weet en wat je doet. Veel groter is het stuk anderen niet kunnen zien. Dat heeft te maken met hoe je naar jezelf kijkt – je zelfbeeld. Je normen en waarden. Je eigenschappen. Je motieven, dus wat je drijft. Het stuk van de ijsberg dat anderen niet zien, bepaalt wat je doet, wat anderen wel kunnen zien. Zo’n TV-reclame probeert je daar te raken. Auto emoción.

Zo gaat ook het evangelie niet alleen over je kennis en je gedrag, wat je weet en wat je doet. Het woord van Christus gaat over hoe je naar jezelf kijkt, je zelfbeeld. Bij Jezus ben je welkom, hoe zondig je ook bent. Bij Jezus krijg je vrijheid. Je trekt de oude mens uit en de nieuwe mens aan.

Het woord van Christus gaat over je normen en waarden. Kijk in vers 5-14. Geen ontucht, zedeloosheid, hebzucht, maar liefde, medeleven, vergeving.

Het gaat over je eigenschappen. Kijk maar in vers 12: goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld.

Over je motieven. Denk aan het jaarthema van vorig jaar: gedreven door de liefde van Christus.

Op al die lagen van de ijsberg wil Christus je veranderen. En mag je op Christus gaan lijken. Maar dat kan alleen als je je laat beïnvloeden door Jezus, door de Heilige Geest. En hoe kun je je laten beïnvloeden? Doordat de woorden van Christus rijkelijk in je wonen.

Dan gaat het dus niet alleen om kennis. Dan gaat het er om dat heel het onzichtbare deel van de ijsberg door het woord van Jezus veranderd wordt. Hoe meer je met het woord van Christus doet, hoe meer dat gebeurt.

Dus waarom is het belangrijk dat Christus’ woord in je blijft? Om twee redenen:

a. Heel de ijsberg moet door Christus’ woord gestempeld worden

b. Dat kan alleen als je je steeds weer door Christus’ woord laat beïnvloeden en veranderen.

3. En hoe zorg je er nu voor dat Christus’ woord in je blijft?

Ik wil drie dingen langslopen:

– de rol van de bijbel-

de plek van de gemeente

– het belang van zingen

Eerst de bijbel. Er staat immers: laat Christus’ woorden in u wonen.

Vroeger stond er ‘het woord van Christus’. Dat vind ik een betere vertaling. Het laat zien dat je niet alleen moet denken aan woorden van Jezus zelf. Het woord van Christus, dat is ook de boodschap over Christus. Dat is de bijbel, waarvan Christus het hart is.

De bijbel is belangrijk als je nieuw leven wilt krijgen. De woorden van de bijbel beïnvloeden je, veranderen je, zodat je het nieuwe leven krijgt. Hoe laat jij je beïnvloeden door de bijbel? Hoe stel jij je daar open voor?

En als je kinderen hebt, wat doe je om je kinderen het woord van Christus mee te geven? Als het om kinderen gaat: in de laatste doopvraag beloof je je kind te onderwijzen en te laten onderwijzen om de betekenis van de doop te leren begrijpen. Daarmee beloof je dus: ik zal mijn kind als eerste zelf onderwijzen. Hoe doe je dat? Dat kun je niet uitbesteden aan de kerk of aan een school. De eerste verantwoordelijkheid ligt thuis, bij jullie als ouders.

Willen jullie dat Christus’ woorden wonen in je kinderen? Zet je daar dan voor in!

Dat begint met elke dag met je kind lezen uit de kinderbijbel. Een peuterbijbel voor je kinderen als ze peuter zijn. Later een kleuterbijbel, een kinderbijbel. Zorg ervoor dat je kinderen de Bijbelverhalen kennen. Want verhalen vormen je net als een reclame-spotje. Ze beïnvloeden de hele ijsberg.

Bijvoorbeeld het verhaal van Jezus die zegt: Laat de kinderen tot mij komen. Je weet wel: moeders willen dat Jezus hun kinderen zegent. De leerlingen van Jezus sturen hen weg. Maar Jezus roept ze terug: kom maar. En hij zegent ze. Daarin proef je de liefde van Jezus. Je kind leert: Jezus houdt van mij en ik mag altijd bij Hem komen. Hij heeft altijd tijd voor me. Dat gaat over hoe je naar jezelf kijkt, over je zelfbeeld. Maar Jezus geeft ook een voorbeeld van liefde. Jezus heeft aandacht voor mensen en voor kinderen. Dat verandert je normen en waarden. Maar ook je eigenschappen als je op Jezus gaat lijken. En als je van Jezus gaat houden, dan wordt die liefde een drijfveer in je leven. Ik wil van Jezus houden.

Laat daarom het woord van Christus wonen in jullie huizen!

4. Hoe blijft Christus woord in je wonen? Als tweede de plek van de gemeente.

Paulus zegt: onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid.

Wij zijn daar erg voorzichtig mee geworden. Elkaar vermanen? Voor je het weet voelt de ander zich op de teentjes getrapt. ‘Waar bemoei je je mee?’ I

k heb daar begrip voor. Vermanen is moeilijk. Vaak gaat het bij vermanen alleen over het topje van de ijsberg: over kennis – weet je dat niet? En over gedrag – ga twee keer naar de kerk, betaal je VVB, doe aan bijbelstudie. Dan voel je je al snel op de vingers getikt. ‘Jij hoeft mij de wet niet voor te schrijven.’

Maar wat krijg je dan? Gebeurt het nog? Praten met elkaar over je keuzes? TV-gebruik, uitgaan, schoolkeus, met geld omgaan, huwelijksproblemen, verkering, meedraaien in de gemeente, invulling van de liturgie? Weinig– of vergis ik me dan? Iedereen gaat zijn eigen gang.

Terwijl Paulus zegt: onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Dat zegt hij niet tegen een clubje dominees en ouderlingen. Tegen ons allemaal – onderwijs en vermaan elkaar – in alle wijsheid.

Hoe doe je dat dan op een goede manier?

Denk dan weer aan die ijsberg. Begin niet bij kennis en gedrag. Maar bij het stuk ijsberg dat je niet ziet. Praat met elkaar over zelfbeeld, normen en waarden, eigenschappen, motieven. En help elkaar zo om helemaal door Christus gestempeld te zijn.

Laat Christus’ woord zo in de gemeente wonen.

Een voorbeeld: sex voor het huwelijk. Je kunt zeggen: sex voor het huwelijk mag niet – dat is de regel. Je kunt vragen: waar staat in de bijbel dat het niet mag – dat is de kennis.

Maar je kunt het ook over je zelfbeeld hebben.God zegt: je bent een tempel van de Heilige Geest. God heeft seksualiteit geschapen zodat een man een vrouw hun liefde naar elkaar kunnen uiten. Wil je dat dan gebruiken als een snack, een snoepje? Wil je de eerste keer stiekem, snel, gemeenschap hebben, bang dat er een zwangerschap van komt? Ben je dan een tempel van de Heilige Geest?

Of over eigenschappen, normen en waarden. Met hoeveel verschillende partners wil je seks hebben in je leven? God is een God van liefde en trouw. Hij wil een liefdesrelatie, een verbond: één God, één volk. Wat past daarbij? Een levenslange relatie tussen één man en één vrouw. Een huwelijksverbond van liefde en trouw.

Over motieven. Waarom wil je zo graag seks hebben? Omdat je bang bent dat ze je achterlijk vinden? Omdat je bang bent de ander kwijt te raken? Omdat iedereen het doet? Waarom zou jij niet kiezen voor liefde. Voor naar elkaar toegroeien? Voor geduldig wachten?

Onderwijs en vermaan elkaar zo in alle wijsheid – en laat het woord van Christus in de gemeente wonen.

5. Hoe blijft Christus’ woord in je wonen? Als derde door te zingen.

Zo sluit Paulus af: zing met heel je hart psalmen, hymnen en liederen.

Herkennen jullie, dat God muziek gebruikt om je dichtbij hem te houden? Ik merk het zelf. Als ik voor een keus sta – ga ik zondigen of niet – dat er een christelijk lied door mijn hoofd gaat. Ik hoor het van anderen, hoe belangrijk muziek is in hun geloof.

En dat is ook logisch! Geloven is niet alleen een kwestie van kennis en gedrag. Dat is maar het topje van de ijsberg. Er zit van alles onder. Emotie, gevoel, hoe je in je vel zit, waar je je verbonden mee voelt, wat je drijft. Muziek heeft daar invloed op.

Denk weer even aan dat Seat-spotje voor de nieuwe Seat Ibiza. Een relaxed muziekje zolang het over de auto gaat. Maar als er gereden wordt, klinkt er een stevige beat. Muziek beïnvloedt.

Ook God, de schepper van muziek, maakt gebruik van muziek. Paulus zegt hier heel expliciet dat de Geest ons liederen ingeeft, vol genade. Muziek raakt je hart en komt vanuit je hart. Zing dus. Gebruik christelijke muziek om dichtbij God te blijven. Of dat nu een mannenkoor is, of een gospelband; een CD voor kinderen of voor volwassenen – maak er gebruik van. Laat God je beïnvloeden. Laat het woord van Christus zo in je wonen.

Kijk eens hoe belangrijk dat is in de opvoeding van kinderen. Leer je kinderen christelijke liederen. Dat kan op school. Maar leer het zelf ook aan je kinderen! Er zijn zoveel leuke CD’s met christelijke kinderliedjes. Wat voor muziek staat er aan bij jou in de huiskamer? Als dat muziek is waardoor het woord van Christus spreekt, dan helpt dat. Dan woont zo Christus woord in jouw huis.

En zing ook zelf met heel je hart. Door met heel je hart te zingen, raakt ook je hart vol van Christus, vol van zijn woord, zijn Geest. Wie met heel zijn hart zingt, geeft God de ruimte om in heel zijn leven aanwezig te zijn. Ik hoor wel eens mensen klagen over hoe er gezongen wordt hier in de kerk. Zo mat, zo geestloos. Dit vers uit Kolossenzen is een goede gelegenheid om jullie de vraag voor te leggen: Zingen jullie met heel je hart? Zingen jullie voor God?

Door te zingen blijft Christus’ woord in je wonen.

6. Drie dingen dus waardoor Christus’ woord in je blijft wonen:

– de bijbel

– het gesprek met andere christenen in de gemeente

– zingen van liederen

Maar: er zijn ook dingen waardoor Christus’ woord uit je weggezogen wordt.

Bijvoorbeeld als het om kinderen gaat: waar laat je je kinderen naar kijken? Weten jullie wat je kinderen allemaal naar zien op TV? Voor deze preek heb ik eens een filmpje van Jimmy Neutron van Nickelodeon bekeken. Op zich een vrij onschuldig filmpje. Maar als je wat beter kijkt, en denkt aan het stuk van de ijsberg dat niet zichtbaar is – zelfbeeld, normen en waarden, eigenschappen en motieven – dan mis ik zo de gezindheid van Christus in dat filmpje. De figuren schelden. Ze proberen elkaar af te troeven met gevatte opmerkingen. Aardig zijn – ho maar. En iedereen gaat voor zichzelf of hoogstens voor zijn eigen clubje. Als je kinderen altijd naar zulke filmpjes kijken, wat denk je dat dat met ze doet? Ze nemen dingen over van Jimmy en zijn vrienden.

Net noemde ik het verhaal van Jezus die de kinderen bij zich laat komen en zegent. Dat verhaal heeft invloed op wat er van de ijsberg niet zichtbaar is. Maar zo’n filmpje dus ook.

En denk aan TV-series voor volwassenen. Goede tijden slechte tijden. Onderweg naar morgen. Onschuldig zou je zeggen. Maar als die series je dagelijks brood zijn, wat voor mens word je dan?

Je zelfbeeld spiegelt zich aan de hoofdrolspelers in de serie. Je normen en waarden worden beïnvloed door hoe het in de serie toegaat. In zo’n serie hebben de figuren elk hun drijfveren. Wat doet het met je als je wilt zijn als iemand die helemaal voor zichzelf gaat? Aan wie spiegel je je: aan Jezus Christus, dan groeit het nieuwe leven. Of wil je lijken op iemand die niet bij Jezus past? Dan groeit de oude mens. Dat wil je toch niet?

Alsjeblieft mensen, ga eens na hoeveel tijd je neemt voor het luisteren van christelijke muziek, het lezen van christelijke romans, Bijbellezen. En zet daar naast de tijd die opgaat aan TV-kijken van niet-christelijke films en series, luisteren naar muziek die leeg is en je niet bij God brengt; uitgaan. L

aat je dan Christus’ woord in je wonen, of zet je zijn woord buiten de deur?

Lieve mensen, luister naar Paulus.

Wil je het nieuwe leven krijgen?

Laat dan Christus’ woord in al zijn rijkdom in je wonen.

Vol van Christus door het woord van Christus.