Kolossenzen 3,1-4 – de kern van ons geloof: een nog onzichtbaar geheim

Hans Burger
12 mei 2007

Kolossenzen 3,1-4 – de kern van ons geloof: een nog onzichtbaar geheim

image_pdfimage_print

De kern van ons geloof: een nog onzichtbaar geheim

Uitzending Radio Eenhoorn

Ds. Hans Burger

Liturgie

 • Voorzang: Ps 123,1
 • Votum / groet
 • Zingen Ps 8,1.3.4
 • Wet: een verkorte, NT versie, gevolgd door Kol 3,1-17
 • Zingen: Gez 164
 • Gebed
 • Moederdag: GK 132,2 (dank u voor alle goede moeders).4.6.
 • Lezen: Kol 2,6-3,4
 • Zingen: Ps 110,1.2.3
 • Tekst: Kol 3,1-4
 • Preek
 • Zingen: Gez 68 (was GK 25)  (’s middags geloofsbelijdenis
 • Zingen Gez 161,1.4 (NG 82)
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: Gez 79,1.5.6 (was GK 13)
 • Zegen

Opmerkingen:

– hierboven is de nummering van het nieuwe Gereformeerd kerkboek gevolgd.

– ik hoor het graag van te voren wanneer deze preek ergens gelezen wordt. Mijn mailbox is geduldig: hansburger@filternet.nl

Preek over Kolossenzen 3,1-4 – de kern van ons geloof: een nog onzichtbaar geheim

Broers en zussen, luisteraars, lieve mensen,

1. Waar gaat het christelijk geloof over? Hebt u daar een idee van?

Er is een cursus over het christelijk geloof, de Alpha-cursus. Die cursus kun je hier bij ons in de gemeente ook doen. In de eerste les van die cursus komen een aantal vooroordelen tegen het christelijk geloof aan de orde: het is saai, het is achterhaald, en het is onwaar. Christelijk geloof, dat is iets van vroeger; het is voor mij niet belangrijk, je hebt het niet nodig.

Tegelijk kijken mensen in Nederland tegenwoordig weer positiever aan tegen de kerk. De kerk is niet iets voor mij, maar voor de maatschappij is het wel goed dat de kerk er is. Ga maar eens na hoeveel vrijwilligerswerk gedaan wordt door mensen die lid zijn van een kerk. Of kijk eens hoeveel geld kerkelijke Nederlanders geven aan goede doelen. Of denk aan de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als het gaat om de uitvoering van die wet, doet de overheid graag een beroep op de kerken. Voor de samenhang in de maatschappij zijn de kerken daarom erg belangrijk.

Anderen zien de kerk als leverancier van spiritualiteit. Niet de mijne, ik zoek het ergens anders. Er zijn zoveel plekken waar je uit spirituele bronnen kunt putten. De kerk is daar één van. Mooi als je er wat aan hebt en als je daardoor een spiritueler mens wordt.

Zo zijn er allerlei ideeën over wat het christelijk geloof inhoudt.

Maar volgens mij hebben we het belangrijkste van het christelijk geloof nog niet bij de kop gehad.

Voor ons, christenen, is Jezus Christus en het verbonden zijn met Jezus Christus de kern van ons geloof. Als je de plek van Jezus Christus in het christelijk geloof niet door hebt, dan snap je niet wat christenen voor mensen zijn, wat hen drijft; dan snap je ten diepste niet wie ze zijn.

Maar hier ligt wel een lastig punt: je kunt Jezus Christus nog niet zien. En het effect van die verbondenheid met Jezus Christus op het bestaan van christenen is ook nog maar gedeeltelijk merkbaar. Het belangrijkste van het christelijk geloof kun je dus nog niet zien. Dat maakt het  moeilijk grijpbaar van buitenaf. Tegelijk: christenen zijn soms misschien saaie mensen, het christelijk geloof is dus geen saai, maar een spannend geloof, iets van op weg zijn, van uitzien naar een onbekende toekomst. Het is een geloof met een geheim – ook voor onszelf, als christenen.

2. Het meest belangrijke van het christelijk geloof is nog niet zichtbaar. Daarover gaat het in het bijbelgedeelte waar we vanmorgen bij stil staan.

Bij dat bijbelgedeelte is wel wat uitleg nodig..

Volgens Paulus is Jezus Christus in zijn leven, sterven en opstanding een weg gegaan, een weg naar God. En zo heeft hij voor ons de weg naar God gebaand.

Wat is het eindpunt van die weg? Dat is het bij God-zijn, op de plek waar God woont. De bijbel heeft het dan over Gods luister, zijn glorie, zijn heerlijkheid. Zijn indrukwekkende uitstraling. Het eindpunt van de weg van Jezus Christus is die luister van God. Zou je die luister van God niet eens willen zien?

Maar dat eindpunt is dus nog onzichtbaar.

Jezus Christus is al op dat onzichtbare eindpunt. Daarom is ook hij onzichtbaar.

Hij is gekruisigd, hij is dood gegaan en begraven. Maar het bijzondere is: zijn graf is open gegaan. Hij heeft gewonnen van de dood. Hij leeft nu in die onzichtbare werkelijkheid, Gods licht en glorie.

Maar dat onzichtbare eindpunt zal onthuld worden. Dan zien we Jezus Christus weer. Dan zien we Gods luister.

Jezus Christus neemt je mee op die weg, als je in Hem gelooft.

Wij leggen dezelfde weg af als hij, maar we zijn nog niet even ver als hij.

Maar het is zo zeker dat we op datzelfde eindpunt aankomen, dat je kunt zeggen: wij zijn eigenlijk ook op dat eindpunt. Hij heeft ons al meegenomen op die weg. We zijn net als Hij gekruisigd, gestorven, opgestaan uit de dood, binnengegaan in de onzichtbare werkelijkheid van God. We zijn al op dat onzichtbare eindpunt, als je gelooft in Christus.

Alleen dat zien we nog niet. We zien onszelf zoals we hier beneden zijn. We zien Jezus Christus niet. Maar we zien ook niet wie wijzelf echt zijn: mensen die leven in Gods pracht en praal. Mensen die leven op de eindbestemming van deze schepping: God. Als die eindbestemming onthuld wordt, als Jezus Christus zichtbaar wordt, dan zullen we zien dat we er al aangekomen zijn.

Ingewikkeld?

Saai is het niet: het gaat hier over het meest spannende wat we mee kunnen maken: Jezus Christus zien, onszelf zien omgeven door Gods stralende licht!

Achterhaald, iets van het verleden? Nee, we hebben het hier over de toekomst, de eindbestemming van onze wereld.

En onwaar? Je zult een keer zien dat het waar is. Als we Jezus Christus zien.

3. Kort samengevat:

Jezus Christus is gestorven, opgestaan, en in Gods luister naar binnen gegaan. Verborgen in God.

Hij neemt ons mee op die weg. Dat is zo zeker, dat je kunt zeggen: eigenlijk zijn we er al. We zijn met Hem gestorven, opgestaan, naar binnen gegaan in Gods luister. Verborgen in God.

En dan wordt alles anders, dat snap je wel. Of, dat snap je niet. Daarom zal ik proberen duidelijk te maken wat dit uitmaakt voor je leven.

Paulus zegt iets heel aparts: Christus is je leven.

Dat gaat ver.

Je leven, dat is het belangrijkste wat je hebt. Zonder leven leef je niet, ben je dood. Je leven, dat ben jij. Als je terugkijkt op je leven, dan kijk je terug op wat je meegemaakt hebt, wie je bent.

Dat Christus je leven is, betekent bijvoorbeeld:

Dat je er bent, dat is door Jezus Christus.

Wat je doet, dat doe je door Jezus Christus.

Jezus Christus, onzichtbaar en verborgen in God, is het geheim van ons leven.

Een onzichtbaar geheim, en daarom ook voor onszelf als christenen maar ten dele bekend. Voor ieder normaal mens geldt al dat je nooit jezelf helemaal zult kennen. Voor wie bij Jezus Christus hoort, geldt dat helemaal: wie je ten diepste bent, dat is nog een geheim. Dat is nog in God verborgen. Je bent nog op weg naar je diepste wezen.

En daarom zegt Paulus: richt je nu ook op Jezus Christus.

Streef naar wat boven is, waar Hij is.

Dat heeft te maken met je verlangens. Hetzelfde verlangen als Hij.

Het heeft te maken met je keuzes: dezelfde keuzes maken als Hij zou maken in jouw geval.

Het heeft te maken met je voorkeuren: hetzelfde belangrijk vinden als Hij.

Het heeft te maken met hoe je ergens tegen aankijkt: op dezelfde manier als Hij.

[Dan wordt je leven anders. We hebben het gedeelte dat op onze tekst volgt na de wet al gelezen. De nieuwe mens aantrekken, daar word je een ander mens van.]

Als je christen bent, vraag jezelf dan af: ben ik zo gericht op Jezus Christus?

Ik merkte laatst weer eens dat dat niet vanzelf spreekt.
Ik worstelde ergens mee en bad daarom. Ik vroeg of ik hetzelfde mocht willen als Jezus Christus. Ik bad om een diep verlangen daarnaar.

Maar toen ik me voornam om dat verlangen ook uit te spreken, merkte ik een aarzeling.

Toen ik wilde zeggen: ‘Ik verlang ernaar om dat ene niet meer te doen, maar voor iets anders te kiezen’, toen aarzelde ik.

En toen ik probeerde te zeggen: ‘Ik wil dat ene niet meer doen, maar voor iets anders kiezen’, toen kreeg ik het niet over mijn lippen. Het hardop uitspreken betekende ook: echt iets willen, echt ergens voor gaan.

Ik wilde het helemaal niet.

Tot ik het wel uitsprak. Vanaf dat moment was mijn worsteling voorbij.

Wees zo helemaal gericht op Jezus Christus, dat je steeds weer hetzelfde wilt als Hij.

 

4. Maar waarom zou je hetzelfde willen als Jezus Christus? Waarom zou je je richten op Hem?

Een voorbeeld.

Vorige week stond in de krant dat voetgangers wereldwijd de laatste 10 jaar sneller zijn gaan lopen. Gemiddeld lopen mensen in de steden nu 10 % sneller.

Voetgangers in Singapore zijn het snelst. Hun snelheid is sinds het 1994 met 30 procent toegenomen. In de Chinese stad Guangzhou steeg het tempo met 20 procent. De toegenomen haast van mensen is een gevolg van e-mail, sms en de steeds grotere druk om 24 uur per dag beschikbaar te zijn.

Moderne mensen hebben één grote angst: om niet alle mogelijkheden die de wereld in petto heeft ook te kunnen benutten. En dus wordt het levenstempo steeds hoger. Fastfood, magnetrons, snelle vervoersmiddelen, communicatie. Alles moet direct gebruiksklaar zijn. Er zijn nog zoveel reizen die je zou willen maken. Sex moet perfect zijn. De nieuwste CD van je favoriete band heb je nog niet gehoord. Je moet toch in elk geval een goede opleiding hebben, van je jeugd hebben genoten, carrière maken, een wereldreis maken, kinderen krijgen, mooie vakanties, sporten, van je oude dag genieten, hier nog heen, die nog eens spreken. Stel je voor dat je iets misloopt. Misschien herken je dat wel.

Maar de kwaliteit van het leven wordt er minder van. Innerlijk worden we onrustig, dat blijkt doordat we sneller gaan lopen. Als je bij a bent, denk je al aan c. Als je bij b bent, bereid je je al voor op e. En zo ben je steeds met je hoofd ergens anders. Druk druk druk.

Stop, zegt de bijbel!

Waar zijn we nou helemaal mee bezig? Have a break.

Maar dan niet omdat het tijd is voor kitkat, of voor cup a soup.

Ons gemeentelid Dingeman van Wijnen staat deze week met een interview in de Franeker Courant. Hij verwoordt precies waar het hier om gaat. Hij mist natuurgebieden in Franeker. ‘Maar je kunt niet alles hebben. De bijbel vertelt ons over een leven na dit leven dat eeuwig duurt. Tijd genoeg voor alle natuurgebieden van de wereld.’

Waarom zou je je op Jezus richten?

Wat een heerlijk ontspannen levenshouding krijg je dan.

Je hoeft niet alles te hebben.

Richt je op wat boven is, waar Jezus Christus is. Dat zouden meer mensen moeten doen. De luister van Christus die we straks krijgen, die is veel meer waard dan alles nu hier beneden op aarde.

 

5. Waarom zou je je richten op Jezus Christus? Ander voorbeeld.

Er is je onrecht aangedaan. Je bent beschadigd en gekwetst, letterlijk of figuurlijk.

De meest natuurlijke reactie is dan om jezelf in bescherming te nemen. Over mijn pijn heenstappen naar die ander? Waar haal ik de kracht vandaan?

Of je wilt voorkomen dat je nog een keer zoiets meemaakt. Uit zelfbescherming bouw je een muur om je heen. Zo voorkom je dat je gekwetst wordt.

Maar zo houd je ook de ander op afstand. Zo maak je het jezelf onmogelijk om lief te hebben, en om liefde te ontvangen. Misschien maar op bepaalde momenten, maar toch.

En wat zijn er in onze wereld veel mensen die zich slachtoffer voelen. Wat zijn we ons allemaal goed bewust van onze pijn en onze gekwetstheid; ikzelf ook. Daarin zie je de invloed van de aandacht voor psychologie en therapie. En daarom houden we elkaar maar op afstand. Steeds weer gaan er daarom relaties kapot. Of er ontstaan geen nieuwe, geheelde relaties van echte liefde. Misschien denk je nu: ja, zo doe ik het ook vaak.

Paulus zegt: kijk er eens op een andere manier tegen aan.

Kijk met hem mee, en zie maar wat er dan gebeurt.

Kijk naar jezelf: een gekwetst iemand misschien, of iemand met een muur om zich heen. Het ziet er niet mooi uit.

Paulus zegt: wat je nu ziet, dat is iemand die gestorven is met Christus. Dit ben jij niet.

Jij bent in God verborgen samen met Christus. Jouw leven is niet verborgen achter die muurtjes van zelfbescherming. Jouw leven is veel veiliger, het is verborgen in God.

Waarom denk je dat christenen in staat waren om als martelaar te sterven? Omdat ze niet bang waren voor een lichamelijke dood. Hun leven is Christus, de opgestane.

Kijk dus naar jezelf, en bedenk: mijn leven is Jezus Christus, de opgestane. Mijn butsen zijn uitgedeukt, mijn pijn genezen. Ik was een slachtoffer, maar God heeft mee eerherstel gegeven. Ik kan mijn pijn los gaan laten. Mijn leven is veilig bij God. Ik hoef mezelf niet te beschermen. Mijn leven is Jezus Christus, die vol is van liefde. Ik hoef anderen niet op afstand te houden. Ik heb een bron van liefde om uit te putten. Ik kan net als hij mijn vijanden lief gaan hebben.

Vind je dat te hoog gegrepen?

Streef dan naar wat boven is, hoog boven ons. Richt je op Jezus Christus.

Ik kan niet voorspellen wat er dan gebeurt; ervaar het zelf. Misschien wel iets heel moois.

 

6. Je richten op Jezus Christus, die boven is, dat verandert je leven. Je trekt de nieuwe mens aan. Je kunt ontspannen in het leven staan en hoeft niet alles nu al mee te maken. Je zit niet gevangen in je pijn, je gekwetst zijn. In Jezus Christus vind je veiligheid, vind je een bron van herstel en genezing, maar ook een bron van ongedachte liefde, liefde zelfs voor vijanden.

En dat is nog maar het begin. Het allermooiste komt nog. We zijn op weg naar een grote verrassing: Jezus Christus zal verschijnen.

Als je nu al met Jezus Christus uit de dood bent opgestaan, dan is dat een geweldig moment, iets om naar te verlangen. Want dan zul je je eigen leven zien. Dan zul je zien dat je uit de dood bent opgestaan, verlost. Dan zul je jezelf zien met een volmaakt en vernieuwd lichaam. Dan zul je zien dat Gods luister ook jouw luister geworden is. Bijna goddelijk.

Wat gebeurt er met jou als Jezus Christus in zijn luister verschijnt?

Wie verschijnen er met Jezus Christus in luister als Hij verschijnt bij zijn tweede komst?

Degenen die met Christus uit de dood zijn opgewekt.

Over wie gaat het dan?

Eerder in Kolossenzen schrijft Paulus: degenen die geloven in de kracht van God die Jezus Christus uit de dood heeft opgewekt.

Geloof je in die kracht?

Verlang je er naar om te zien wat die kracht voor jouw bestaan betekent?

Stel dat je ja zegt, ik geloof in die kracht.

Maar dat je tegelijk leeft alsof alles af is. Dat je altijd druk bent. En niet verlangt naar het moment dat God zijn kracht ook voor iedereen zal demonstreren.

Stel dat je ja zegt, ik geloof in Jezus Christus.

Maar dat je tegelijk leeft of hier beneden alles is. Dat je niet verlangt naar het moment dat je Jezus zult zien en helemaal op hem zult lijken.

Geloof je dan echt in die kracht? Geloof je dan echt in Jezus Christus, die je leven is?

Lieve mensen, hier beneden is Hij nog niet.

Richt je dus op boven, omdat Jezus Christus daar is.

Geloof in Hem, die je leven is. Geloof in de kracht van God.

En verlang naar het moment dat je het zult zien: Jezus Christus in zijn luister. De demonstratie van Gods kracht. Dan zul je ook jezelf zien – een nieuwe mens, aangekleed met Gods luister.

Amen