Kolossenzen 1:15-20 | Jezus en alles

Mark Veurink
3 september 2017

Kolossenzen 1:15-20 | Jezus en alles

image_pdfimage_print

Waar gaat geloven over? Alleen over geestelijke dingen? Zo kun je het wel ervaren. Maar geloven gaat over alles! Jezus heeft ook te maken met heel gewone, aardse dingen. Het aardse doet er voor hem toe! Daarom is ook milieuvriendelijk leven een manier om Jezus te aanbidden.
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 695
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: Psalm 104 : 1 en 9 (LvK=GKB)
Gebed
Kinderen naar club
Lezen: Kolossenzen 1 : 1 – 23
Zingen: LvK Gezang 1 : 1, 2, 3 en 4
Preek over Kolossenzen 1 : 15 – 20
Zingen: GKB Gezang 107 : 1, 2, 3 en 4
Kinderen terug
‘Omgekeerde collecte’ – //www.michanederland.nl/wp-content/uploads/2017/08/Handleiding-omgekeerde-collecte.pdf
Tijdens collecte zingen: Opwekking 805
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: Psalm 8 : 3, 4, 5 en 6 (LvK=GKB)
Zegen

Jezus en alles

Inleiding
dia 1 – zwart
De preek van vandaag gaat over alles.
Dus maak je borst maar nat: dat wordt een lange preek…
Nee, ik ga natuurlijk niet alles over alles zeggen,
dan komt er geen einde aan deze kerkdienst,
dus ik ga het wat makkelijker maken met een appel.
Deze appel.

dia 2 – appel
Het is een heel gewone appel.
Ik heb aan jullie een vraag over deze appel,
misschien wel een beetje een vreemde vraag…
Komt ‘ie: wat heeft Jezus met deze appel te maken?
Overleg eens met elkaar, in kleine groepjes.
En dan kijken we zo hoe ver we met elkaar komen.
Wat heeft Jezus met deze appel te maken?

dia 3 – Jezus en alles
Jezus heeft te maken met iets heel gewoons als een appel.
Want Jezus heeft overal mee te maken.
Dat is ook het thema: Jezus en alles.
Daar staan we bij stil vanuit Kolossenzen 1:15-20. (lezen)
Misschien duizelt het je een beetje,
staat hier zoveel, dat het niet meer tot je doordringt.
Ik kan ook onmogelijk alles zeggen
wat over deze tekst te zeggen valt.
Wat ik wel wil is je meenemen
in wat Jezus met gewone dingen, zoals een appel, te maken heeft.

1. Gewoon ↔ geestelijk
dia 4 – kloof tussen gewone en geestelijke dingen
Ik ga er dus vanuit dat Jezus met alles te maken heeft,
ook met gewone dingen.
Dat is niet zo vanzelfsprekend.
Ik weet niet wat je net, bij die opdracht, besproken hebt,
maar ik kan me goed voorstellen dat je het maar een moeilijke vraag vond.
‘Wat Jezus met een appel te maken heeft?
Ik zou het werkelijk waar niet weten…
Een appel is gewoon een appel.’

dia 5 – kloof
Het is nog niet zo makkelijk
om te zeggen wat heel gewone dingen met Jezus te maken hebben.
Er is vaak een diepe kloof
tussen aan de ene kant de gewone, dagelijkse dingen,
en aan de andere kant de geestelijke dingen.
Geloven gaat over geestelijke dingen, toch?
Over het aanbidden van God.
Over schuld en genade.
Over het begin, waar we vandaan komen,
en over de toekomst, waar we naartoe gaan.
Dat soort dingen.
Een gewone appel heeft daar niet zo veel mee te maken.
Zoals zoveel gewone dingen.
Je staat op, eet een boterham en poetst je tanden –
wat heeft het met Jezus te maken?
Je gaat naar school, je doet je werk, je doet het huishouden, je bent vrij –
wat heeft het met Jezus te maken?
Je gaat naar de kapper, je zit in de auto, je kijkt een serie –
wat heeft het met Jezus te maken?
Natuurlijk, je kunt vast wel een bruggetje bedenken,
maar het is wel een beetje gezocht.
Voor het gevoel, mijn gevoel in ieder geval wel,
zijn er gewone dingen, en geestelijke dingen.

dia 6 – geloof: alleen over geestelijke dingen?
Zo was het voor de christenen in Kolosse ook.
Tussen de gewone dingen en de geestelijke dingen
gaapte een grote kloof.
Geloven, dat ging over de geestelijke dingen,
niet over de gewone alledaagse dingen –
die deden er eigenlijk niet toe in het geloof.
Als je de bijbel oppervlakkig leest, lijk je nog gelijk te krijgen ook.
Neem bijvoorbeeld Kolossenzen 3:5:
‘Laat dus wat aards is in u afsterven:
ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht.’
Zie je wel, de aardse dingen zijn slecht!
Maar dan moet je wel precies zijn:
de aarde zelf is niet slecht, maar het kwaad dat de mens doet.
In hoofdstuk 2:9 zegt Paulus:
‘In Christus is de goddelijke volheid lichamelijk aanwezig.’
God zelf is ‘aards’ geworden, kreeg een lichaam!

dia 7 – gevolg: dan staat milieu los van geloof (zonnepanelen)
Waarom is dat zo belangrijk?
Omdat als geloven alleen over geestelijke dingen gaat,
het niet zoveel met de aarde en het milieu te maken heeft.
Dan maakt het niet uit hoe je als christen voor het milieu zorgt.
Die kloof tussen de gewone dingen en de geestelijke dingen,
draagt er aan bij dat het milieu voor veel christenen bijzaak is.
Even in extreme vorm:
het gaat erom dat mijn ziel gered wordt,
de stoffelijke, aardse dingen, doen er niet toe,
en daarom kun je er mee omgaan zoals je maar wilt.
Als christen kun je gerust gigantische hoeveelheden CO2 uitstoten,
want geloven gaat niet over CO2, maar over geestelijke dingen.
Of iets minder extreem en wat dichterbij:
je overweegt of je zonnepanelen gaat nemen,
want op de lange termijn zou dat wel eens goedkoper kunnen zijn,
maar die keuze staat los van je geloof.

2. Jezus en alles
dia 8 – Jezus heeft met ‘alles’ te maken!
‘Nee,’ zegt Paulus, ‘niets staat los van je geloof.
Jezus heeft met alles te maken!’
Daar gaat het over in dat lied, want dat is het: een lied.
Misschien heeft Paulus het zelf gemaakt,
misschien moest hij opeens denken aan een bekend lied,
en heeft hij dat toen opgeschreven;
hoe dan ook: Jezus heeft met alles te maken!

Ik heb geteld.
Dat woord ´alles´ komt in dit lied maar liefst 10 keer voor!
Alles, alles, alles…
Steeds gaat het over wat Jezus met ´alles´ te maken heeft.
Beperk Jezus dus niet tot de geestelijke dingen!
Dat is ook wat ik vorige week bedoelde,
toen ik zei dat zorgen voor het milieu geen bijzaak is.
Daarmee bedoelde ik niet dat zorgen voor het milieu
belangrijker is dan het evangelie doorvertellen.
Beide doen ertoe, maak ze geen concurrent.
Het gaat om Christus,
zowel in evangelisatie als in je zorg voor de aarde.

dia 9 – Jezus is: maker
Maar wat heeft Jezus dan met alles te maken?
Uit dat lied haal ik 4 dingen:
Jezus is de maker, de onderhouder, het doel en de verzoener van alles.
Eerst: Jezus is de maker van alles.
Met de woorden van het lied: ‘alles is door hem geschapen.’
Meestal koppelen we de schepping aan God de Vader,
maar vanaf het begin deed Jezus al mee.
Zo staat het ook in Johannes 1,
waar Jezus het Woord van God wordt genoemd:
‘In het begin was het Woord, het Woord was bij God
en het Woord was God.
Het was in het begin bij God.
Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.’
Jezus is dezelfde als de schepper van hemel en aarde!

dia 10 – storm op zee
Dan ga je Jezus ook beter begrijpen!
Op een dag vaart Jezus met zijn leerlingen.
Het begint te stormen, en Jezus’ leerlingen, ervaren vissers,
die wel wat gewend zijn op het water, zij worden bang.
Jezus slaapt, alsof de storm hem in slaap heeft gewiegd.
Zijn leerlingen maken hem in paniek wakker.
Jezus wrijft de slaap uit zijn ogen,
spreekt de wind en het meer toe, en het wordt rustig.
De leerlingen vragen zich af: ‘wie is hij toch?’
Het is de maker!
Hij is mijn maker, maar net zo goed de maker van deze appel.
Alles is door hem ontstaan.
En dat is mooi:
Jezus wil dat deze appel er is, dat jij er bent, dat ik er ben.
Het gewone is niet minder dan het geestelijke!

dia 11 – onderhouder
Dan twee: Jezus is de onderhouder van alles.
In het lied: ‘alles bestaat in hem.’
Een moeilijke uitdrukking.
Het betekent in ieder geval dat Jezus het niet alleen gemaakt heeft,
maar dat hij er nog steeds bij is.
Zonder Jezus zou het instorten.
Het komt in de natuur nogal precies.
De zwaartekracht hoeft maar iets te veranderen,
en op aarde is geen leven meer mogelijk.
Jezus is het middelpunt, hij houdt het allemaal bij elkaar.
Zonder die Jezus kan zowel die appel als ik niet bestaan.
In zijn boek ‘het groene hart van het geloof’,
een boek dat ik voor deze preek veel gebruikt heb,
schrijft Dave Bookless:
‘als we Jezus niet het middelpunt maken,
is het niet verwonderlijk dat het milieu stuk gaat.’
Jezus moet in het midden staan, want in hem bestaat alles!

dia 12 – doel
Het derde: Jezus is het doel van alles: ‘alles is voor hem geschapen.’
Het is een van de grote levensvragen: waarom zijn wij hier op aarde?
Wat is de zin van alles, het doel?
Dat is Jezus: alles is er voor hem.
Alles is er om Jezus te aanbidden.
Daarvoor zijn wij er,
maar deze appel net zo goed.
In heel wat Psalmen doet de natuur mee.
Bijvoorbeeld Psalm 98:
‘laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen.’
De hele schepping bezingt God,
rivieren en bergen, sterren en planeten,
de wolken, de bomen, de vogels, en ook deze appel.
Het loflied voor Jezus klinkt in de hele schepping,
en wij mogen meedoen!

dia 13 – verzoener (regenboog)
Het laatste: Jezus is de verzoener van alles.
In Kolossenzen 1: God heeft door en voor Christus
alles met zich willen verzoenen.
Dus niet alleen ons, mensen!
Door Jezus’ bloed aan het kruis, vindt de schepping vrede!
Dat God de hele schepping wil verlossen, niet alleen mensen,
is iets wat je in de hele bijbel al vindt.
Denk aan het verhaal van Noach.
Noach en zijn familie worden gered van een gigantische overstroming:
zij ontsnappen aan het water met de ark.
Maar zij niet alleen: de dieren net zo goed.
Van elk soort een mannetje en een vrouwtje,
zodat hun voorbestaan was gegarandeerd.
Als het water weer weg is sluit God een verbond.
Genesis 9: ‘hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen,
en met alle levende wezens die bij jullie zijn:
vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen,
alle dieren op aarde.’
God sluit een verbond met de dieren!

dia 14 – afbeelding weg
Wanneer Jezus sterft, reageert de natuur met duisternis en een aardbeving.
En bij de opstanding weer een aardbeving.
Alsof de natuur beseft wat er gebeurt,
eerst huilt, en het later uitzingt van vreugde.
Jezus is de verzoener: hij herstelt alle relaties.
Tussen God en mensen, volgende week aan het avondmaal proeven we ervan,
maar net zo goed tussen God en de aarde.
Jezus is ook gestorven voor ons zielige appelboompje,
waar dit jaar geen enkele appel aan te bekennen is.
Het schijnt een slecht appeljaar te zijn.
De aarde zucht, maar Jezus maakt ook de aarde nieuw.
In Openbaring 22 lees je over bomen
die elke maand weer een andere vrucht geven.
Jezus verzoent alles!

3. Alles is niets?
dia 15 – alles: wordt dat niet nietszeggend?
En óf Jezus met alles te maken heeft!
Maar ‘alles’, dat is zo groot, dat het al snel nietszeggend wordt.
Als een politicus een moeilijke vraag krijgt,
en begint over dat je het in breder perspectief moet zien
en dat alles met alles te maken heeft,
dan weet je dat je geen antwoord gaat krijgen.
Alles is vaak niets.
Als je alles wilt zeggen,
blijft er een nietszeggend verhaal over.

dia 16 – beperk Jezus niet: ook de gewone dingen doen ertoe!
Bij Jezus is dat anders.
Hij is zo groot, dat het bij hem echt om alles gaat.
Er is niets waar Jezus niets mee te maken heeft.
Maar als ik dat dan allemaal zo op een rijtje zet,
dan is het indrukwekkend wie Jezus is,
en tegelijk blijft deze appel gewoon een appel,
en denk ik niet aan Jezus als ik deze appel opeet
of verwerk in een appeltaart.
En dat hoeft ook niet.
Maar denk niet dat deze appel los staat van Jezus,
dat er gewone dingen zijn en geestelijke,
en dat alleen die geestelijke er toe doen.
Neem dat in ieder gevál mee vandaag.

Blijf dat jezelf voorhouden:
geloven gaat ook over de gewone, aardse dingen.
Wat daarbij helpt: leef ook zo.
Een voorbeeld: wij zijn de laatste jaren flink minder vlees gaan eten,
omdat vlees eten behoorlijk belastend is voor het milieu.
Ik zeg niet dat jullie die keuze ook moeten maken,
maar voor ons was het wel een keuze vanuit ons geloof.
Wat er gebeurt: elke keer als we vegetarisch eten,
is het weer een herinnering: Jezus heeft ook met mijn bord eten te maken.
En als we dan eens wel vlees eten, geniet ik er des te meer van.

4. Aanbid Jezus in alles
dia 17 – aanbid Jezus in alles
Jezus heeft met alles te maken.
Aanbid hem daarom ook in alles!
Paulus zet Christus in het middelpunt: alles draait om hem.
Dus als het om het milieu gaat:
het is niet dat het milieu centraal moet staan voor christenen.
Nee: Christus staat centraal, en dat betekent iets voor het milieu.
De vraag is, en ik stel hem ook met het oog op het avondmaal volgende week:
wil jij Jezus in echt alles aanbidden?
Niet alleen in de geestelijke dingen, maar ook in de gewone aardse dingen?

dia 18 – milieuvriendelijke keuzes vorm van aanbidding!
Ook in hoe je met de aarde omgaat,
hoe je probeert bij te dragen aan een beter milieu,
kun je Christus aanbidden.
Deze week viel mijn oog op een nieuwsberichtje
dat in Kenia een algeheel verbod op plastic tasjes is ingesteld.
Een prima plan: rondslingerend plastic is een grote milieuramp.
Dat betekent natuurlijk nog niet
dat alle Kenianen voortaan Christus aanbidden.
Maar als je vanuit je geloof milieuvriendelijke keuzes maakt,
dan is dat wel degelijk een manier om Christus te aanbidden!

Alle verandering is moeilijk.
Sommige veranderingen moet je in een keer doorvoeren,
maar met het milieu werkt dat niet.
Het probleem is er veel te complex voor.
Bovendien is het niet zo dat je klaar bent
als je eenmaal je milieuvriendelijke keuzes hebt gemaakt.
Nieuwe informatie en nieuwe techniek
maken dat je steeds weer moet kiezen.
Wil je Christus aanbidden met een milieuvriendelijk leven,
doe het dan maar gewoon stapje voor stapje.

dia 19 – uitdaging: zet een stapje (micha)
Vandaag wil ik je uitdagen om de komende week zo’n stapje te zetten.
Op de website van Micha Nederland kwam ik een ‘omgekeerde collecte’ tegen.
Micha Nederland is de organisatie de Micha-Cursus en -zondag.
Micha draait om gerechtigheid: mensen eerlijk behandelen.
Maar dit jaar staat de Micha-zondag in het teken van de aarde eerlijk behandelen.
Daarbij hebben ze een omgekeerde collecte gemaakt,
en die gaan wij straks houden.
Het is heel simpel: in deze collectezakken zitten kaartjes met opdrachten.
Straks, als de kinderen weer terug zijn, gaan de collectezakken rond,
en in plaats van dat je er iets indoet, mag je er een kaartje uit halen.
Op het kaartje staat een uitdaging voor de komende week.
Als je nou in een huishouden allemaal verschillende kaartjes pakt,
kies er dan gewoon één uit die je met elkaar gaat proberen.
En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je een kaartje pakt
waar je echt niet mee uit de voeten kunt,
of die je juist te gemakkelijk vindt.
Neem dan eens een kijkje op de website,
het adres staat op het kaartje,
om te kijken of je een andere uitdaging aan kunt gaan.

Nogmaals: het draait uiteindelijk niet om het milieu, maar om Christus.
Hij is het middelpunt van alles.
Dus laten we hem aanbidden.
Amen.