Johannes 8:58 – Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag)

Mark Veurink
31 december 2013

Johannes 8:58 – Nooit meer afscheid met Jezus (oudjaarsdag)

image_pdfimage_print

p>

Liturgie

Zingen: LvK Lied 397 : 1, 3 en 4

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: GKB Gezang 121 : 1, 8 en 9

Gebed

Lezen: Johannes 8 : 48 – 59

Zingen: Psalm 102 : 12 en 13

Preek over Johannes 8 : 58

Zingen: Opwekking 672

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 90 : 1 en 2

Gebed

Collecte

Zingen: GKB Gezang 147 : 1, 3 en 4

Zegen

Preek: Nooit meer afscheid met Jezus

1.Terugblikken

dia 1 – zwart

Nog een paar uur, dan is het zover.

Dan wordt het vuurwerk de lucht in geschoten,

nemen we afscheid van 2013

en begint het nieuwe jaar.

Er is alweer een jaar voorbij.

Het einde van het jaar,

dat is een moment om terug te blikken.

Wat is er in 2013 allemaal gebeurd?

Wat waren hoogtepunten van dit jaar?

En wat waren de dieptepunten?

Ik weet niet hoe dat bij jullie gaat,

maar op oudejaarsdag beleef ik vaak het hele jaar nog een keer.

In de media, in kranten, op televisie en op internet,

wordt volop teruggeblikt op het afgelopen jaar.

Overal worden lijstjes gemaakt

met belangrijke, grappige of ontroerende gebeurtenissen.

Hoe zal 2013 de geschiedenisboeken ingaan?

Ik zal me maar niet aan een antwoord wagen.

Ben je daar benieuwd naar,

dan moet je vanavond gewoon de televisie aanzetten,

maakt niet uit op welke zender,

want nieuwsoverzichten worden overal uitgezonden.

Hoe dan ook: de wereld is dit jaar veranderd

en zal nooit meer hetzelfde zijn.

Veel dichterbij komt het terugblikken op je eigen leven.

Iedereen heeft z’n eigen verhaal over 2013.

Misschien is het een verhaal met hoogtepunten:

je hebt een diploma gehaald, je hebt een baan gevonden,

je hebt verkering gekregen, of trouwplannen,

je bent zwanger geworden of je bent verhuisd,

en ga zo maar door.

Het kan ook een verhaal zijn met dieptepunten:

je bent geconfronteerd met de dood van een geliefde,

je hebt zelf een ziekte gekregen,

of je bent je baan kwijtgeraakt.

Maar hoe je ook terugkijkt op 2013:

je leven is veranderd, je bent weer een jaar ouder geworden,

en net als de wereld zal ook jouw leven nooit meer hetzelfde zijn.

Ik wordt van oudejaarsdag altijd wat sentimenteel.

En ik heb mijzelf eens afgevraagd: waar zit dat nou in?

Waarom is oudejaarsdag zo bijzonder?

Het is toch ook maar een willekeurige uitvinding van mensen?

En dat is het ook, het had net zo goed in de zomer kunnen vallen.

Toch is een jaarwisseling bijzonder: er is weer een jaar voorbij.

Vandaag is een dag om afscheid te nemen.

Terug te blikken op het oude jaar,

op de dingen die je achterlaat.

Al die gebeurtenissen van dit jaar zijn voorbij.

Dat waren ze al, maar door de jaarwisseling

wordt de psychologische afstand nog groter.

Nu echt verleden tijd.

2.Jezus is eeuwig

dia 2 – Jezus is eeuwig

Daarmee komen we bij die raadselachtige uitspraak van Jezus:

‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Dat is geen goed Nederlands.

Je zou kunnen denken dat het gewoon ongelukkig vertaald is,

maar in het Grieks is Jezus’ uitspraak net zo raadselachtig.

‘Van voordat Abraham er was, ben ik er.’

dia 3 – Jezus blikt terug zonder verleden tijd

Jezus blikt terug, zoals ook wij vandaag terugblikken.

Jezus blikt terug op de tijd dat Abraham er nog niet een was:

‘voordat Abraham er was.’

Maar Jezus gebruikt daarvoor geen verleden tijd.

Hij zegt niet: ‘toen was ik er ook al’, maar ‘ik ben er’!

Wij sluiten 2013 af, dat is verleden tijd.

Maar voor Jezus is er geen verleden tijd.

Als Jezus terugblikt, zegt hij: ‘ik ben er’.

Ik kan daar niets van begrijpen.

Abraham, dat is zover terug in de geschiedenis, dat is verleden tijd.

Maar Jezus is eeuwig.

Die raadselachtige uitspraak van Jezus,

laat iets zien over het geheim van eeuwigheid.

Wij, mensen, leven in de tijd.

De dagen volgen elkaar op, en de jaren.

Een wereld zonder tijd, daar kunnen we ons niets bij voorstellen.

Maar God heeft de tijd gemaakt!

dia 4 – Jezus staat boven de tijd

Vroeger dacht ik dat ‘eeuwig’ een ander woord is voor ‘eindeloos lang’.

Maar dat klopt niet.

Het is niet zo dat God oneindig veel dagen leeft,

dat er bij hem altijd weer een nieuwe dag bij komt,

en dat hij ook altijd nog verder kan terugblikken.

God leeft niet in de tijd.

Dat hij eeuwig is, betekent dat hij boven de tijd staat.

Bij God volgen de momenten elkaar niet op.

Daarom kan Jezus over dat verre verleden

gewoon spreken in de tegenwoordige tijd.

dia 5 – Jezus verandert niet

Ik merk dat ik over de eeuwigheid niet meer kan dan wat stamelen.

Het is onvoorstelbaar, dat God helemaal geen tijd kent.

Maar wat is het ook onvoorstelbaar mooi!

Want er verandert zo veel in de wereld en in je leven.

Elk jaar weer, en vandaag blikken we daar op terug.

Voortdurend ben je bezig met afscheid nemen.

Ben je ergens net aan gewend, verandert het alweer.

Soms overkomt het leven je gewoon,

door alle razendsnelle ontwikkelingen.

Maar hoe veel er ook verandert,

Jezus verandert niet!

Hij staat boven die tijd, hij blijft dezelfde.

Wat er in je leven ook gebeurt,

aan Jezus kun je vast blijven houden.

Je hoeft niet bang te zijn dat hij ook verandert,

op hem kun je bouwen.

Van Jezus hoef je nooit afscheid te nemen.

3.Jezus kan eeuwigheid beloven

dia 6 – Jezus belooft eeuwig leven

Bijzonder, zo’n Jezus,

bij wie er geen verleden tijd is, omdat hij eeuwig is.

Maar die uitspraak van Jezus gaat er niet alleen over

dat hij zelf eeuwig is,

het gaat er ook over dat hij ons zo’n eeuwig leven wil geven!

Jezus’ uitspraak, ‘van voordat Abraham er was, ben ik er’,

is de afsluiting van een lang gesprek.

Dat gesprek begint al in Johannes 8:12.

Daar zegt Jezus over zichzelf dat hij het licht voor de wereld is,

dat wie hem volgt nooit meer in de duisternis loopt,

maar licht heeft dat leven geeft.

dia 7 – Jezus is betrouwbaar: hij is God

En dan volgt een lange discussie met de Joden.

In die discussie gaat het steeds om de vraag:

‘wie is die Jezus, dat hij dit kan zeggen?

Is Jezus geloofwaardig en betrouwbaar?

Jezus kan wel een prachtige belofte van eeuwig leven geven,

maar wie geeft hem het recht dat te doen?’

En op een gegeven moment komt het gesprek op Abraham,

de verre voorvader van het Joodse volk.

De Joden zijn er trots op: zij stammen van Abraham af.

Maar Jezus is daar helemaal niet van onder de indruk.

Het gaat er niet om dat ze de goede afkomst hebben,

het gaat erom dat ze in hem geloven.

De Joden vinden dat maar arrogant:

alsof Jezus groter is dan Abraham.

Die heeft het hoog in de bol!

En Jezus maakt het nog erger:

hij doet alsof hij Abraham persoonlijk kent,

alsof hij Abraham nog de hand heeft geschud.

Voor de Joden is de maat vol.

Wat is dit voor een onzin!

Abraham leefde meer dan 1000 jaar geleden.

Jezus is nog geen 50 jaar, een jonkie nog maar,

en hij zou Abraham hebben gekend?!

Die Jezus, die lijdt aan vreemde wanen!

Maar Jezus antwoordt nog één keer:

‘van voordat Abraham er was, ben ik er.’

Jezus zegt hiermee dat hij eeuwig is.

En er is er maar één die eeuwig is: God zelf.

Jezus maakt zich bekend: ‘ik ben God!’

Jezus heeft alle recht om grootse dingen te beloven,

hij is betrouwbaar, hij is God zelf.

Als Jezus een belofte doet,

dan zijn dat dus geen loze woorden.

Hij belooft in vers 51 een eeuwig leven,

een leven zonder dood.

Daarom is Jezus mens geworden.

Je kunt ook zeggen: hij is de tijd ingegaan.

Ook al is hij eeuwig, hij heeft zich aan ons aangepast.

Want hij wil ons meenemen in zijn eeuwigheid.

dia 8 – nooit meer afscheid

Ik kan me daar absoluut geen voorstelling bij maken.

Ik weet niet beter dan dat je in dit leven

voortdurend afscheid moet nemen.

Steeds weer gaan dingen voorbij,

steeds weer laat je dingen achter je.

Steeds weer blijven alleen de herinneringen over,

ook die aan 2013.

Maar Jezus belooft:

er komt een tijd dat je nooit meer afscheid hoeft te nemen.

En Jezus kan dat beloven, want hij is God!

4.Bewaar Jezus’ woord

dia 9 – bewaar Jezus’ woord

Maar aan die belofte van Jezus zit wel een voorwaarde.

Niet iedereen krijgt dat eeuwige leven.

Het eeuwige leven is er voor wie Jezus’ woord bewaren.

Een beter voornemen om 2014 mee in te gaan, kun je niet hebben.

Bewaar Jezus’ woord!

dia 10 – bewaar het met je leven

Maar hoe doe je dat?

Jezus’ woord bewaar je in ieder geval niet

op een manier waarop in een museum dingen bewaard worden.

In sommige musea zijn allerlei voorwerpen van eeuwen geleden te bekijken.

Je krijgt een blik in hoe het leven toen was.

Het is heel interessant om te zien hoe mensen toen leefden

en wat belangrijk voor hen was.

Maar het is natuurlijk wel van vroeger:

als je weer uit het museum bent, weer op straat staat,

dan gaat je leven in de 21e eeuw gewoon verder.

Maar Jezus’ woord bewaar je heel anders.

Dat bewaar je niet door af en toe eens in de bijbel te lezen,

of door te weten wat Jezus zo ongeveer heeft gezegd.

Want het woord van Jezus is een levend woord.

Dat woord kun je alleen met je leven bewaren.

dia 11 – neem Jezus serieus

Bewaar Jezus’ woord.

Dat betekent in ieder geval drie dingen.

Het eerste: neem Jezus serieus.

Jezus stelt zich met zijn wonderlijke uitspraak gelijk aan God.

Erken Jezus als God.

Erken dat hij inderdaad de macht heeft eeuwig leven te geven.

En dat is niet vanzelfsprekend.

De Joden met wie Jezus in gesprek is, erkennen hem niet.

Ze horen wat Jezus zegt, en het maakt hen woedend.

Ze willen Jezus doden.

Maar als je Jezus’ woord bewaart, neem je hem serieus.

dia 12 – ontvang Jezus’ genade

Het tweede: ontvang Jezus’ genade.

Want Jezus’ woorden zijn woorden van genade.

Ik noemde net dat Jezus’ woord bewaren het beste voornemen is

dat je voor 2014 kunt hebben.

Maar voornemens zijn vaak heel erg moeilijk,

je moet er hard voor werken.

Voor Jezus hoef je niet hard te werken.

Zijn liefde kun je niet op een of andere manier verdienen.

En dat is best moeilijk voor mensen die graag presteren

en graag dingen zelf willen doen.

Vergeet het ‘zelf doen’, je wilskracht en je trots.

Ontvang Jezus’ genade.

dia 13 – leef uit genade

En het laatste: leef uit genade.

Want Jezus’ woorden veranderen je leven.

In vers 31 zegt Jezus:

‘wanneer je bij mijn woord blijft,

zijn jullie werkelijk mijn leerlingen.’

Wees een leerling van Jezus.

Luister naar zijn woorden, kijk naar zijn leven.

En leer van Jezus het goede leven.

Door zijn woorden van genade

wil Jezus ook je dagelijks leven veranderen.

Leef uit die genade.

dia 14 – nooit meer afscheid met Jezus

Wie Jezus’ woord bewaart heeft eeuwig leven.

Die hoeft, net als Jezus, geen afscheid meer te nemen

van alle dingen die voorbij gaan.

Ga zo het nieuwe jaar in!

Amen.