Johannes 5,1-18 – Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Hans Burger
24 januari 2010

Johannes 5,1-18 – Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

image_pdfimage_print

Gezinsdienst

Liturgie

Welkom
Voorzang:
– Gez 38 – Zoek eerst het koninkrijk van God
– EL 462 – Maak een vrolijk geluid voor de Heer
– Opw 462 – Aan uw voeten Heer
Stil gebed
Votum / groet
Zingen: Gez 158 Als een hert
Wet
Zingen: Gez 156 – Heer ik kom tot u
Gebed
Bijbellezing: Joh 5,1-18
Zingen: E&R 248
Preek over Joh 5,1-18
Zingen: Psalm 116,1.2.4.10
Gebed
Collecte
Zingen: Opw 334
Zegen

Opmerkingen:

– ik vind het prettig om het even van te voren te horen wanneer deze preek ergens in een kerkdienst gelezen wordt. In mijn mailbox past altijd nog wel een mailtje: hansburger@filternet.nl

– bij deze preek is een powerpointpresentatie beschikbaar

Preek over Johannes 5,1-18 – Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

1. Kennen jullie Jezus?

[dia 3]

Wie zien jullie daar?

Zit Jezus er ook bij?

Zo ziet Jezus er meestal uit: witte kleren, lang donker haar, een baard.

Zo wordt hij altijd getekend.

Zou hij er zo ook echt uit gezien hebben?

Wie heeft er wel eens een foto van Jezus gezien?

Niemand, want die hebben we niet..

Kun je dan Jezus wel kennen? Kun je hem leren kennen? Wat denken jullie? [Vragen?]

Ja dat kan. Je kunt Jezus leren kennen. Door de verhalen in de Bijbel.

Ik hoop dat jullie Jezus graag steeds beter willen leren kennen. Daarom gaan we vanmorgen eens goed naar dit Bijbelverhaal luisteren.

2. Het was feest. Als de Joden feest vierden, dan gingen ze niet naar de kerk. Dan gingen ze naar Jeruzalem, naar de tempel. [dia 4]

Wie kent er Joodse feesten? [vragen]

Pascha

Loofhuttenfeest

Wekenfeest

Poerimfeest

Ik weet niet precies welk feest het nu was. Dat maakt ook niet uit. Het was een feest van de Joden.

Zo leer je Jezus kennen. Hij ging graag voor een feest naar het huis van God.

En jij? Ga jij graag naar het huis van God? Naar de kerk?

Jezus dus wel!

Tijdens dat feest ging Jezus naar een tehuis. Hoe zouden wij het noemen? Een verzorgingstehuis? Een ziekenhuis? Nou, zoiets.

Het was een tehuis met in het midden twee zwembaden. [dia 5] Kijk maar. Het heette Betzata. Of Bethesda. Ze hebben in Jeruzalem resten teruggevonden van het bad. En daarom denken ze dat het er zo uit gezien heeft.

Het had vijf zuilengangen. Vijf grote gangen met pilaren. Aan de voorkant, de achterkant, de beide zijkanten, en één in het midden, tussen de twee zwembaden door.

En die gangen lagen vol met zieke mensen. Jezus ging op ziekenbezoek.

Ook zo leer je Jezus kennen. Hij ging op ziekenbezoek. Ga jij wel eens op bezoek bij zieke mensen? Jezus dus wel. En Hij wil graag dat wij dat ook doen.

3. Er liggen een heleboel zieke mensen.

Ze kunnen niet zien.

Of ze kunnen niet goed lopen.

Gehandicapten die krukken nodig hebben.

Of een rolstoel.

Jezus gaat naar één zieke man toe.

Weet je naar wie?

Een man die al 38 jaar ziek is.

Hoe oud ben jij? [Vragen?]

Ik ben 35 jaar. Pas over drie jaar ben ik 38 jaar.

Zo lang was die man al ziek.

En hij is alleen. Niemand komt naar hem toe. Er komt niemand bij hem op bezoek.

Dat is erg? Dan wordt hij vast nooit meer beter. En als je dan ook nog alleen bent!

Jezus ziet Hem. Jezus gaat juist naar hem toe.

Hoe weet Jezus dat eigenlijk allemaal?

Kent die zieke man Jezus? Nee, hij weet niet wie Jezus is.

Maar Jezus kent Hem wel. [dia 6]

Jezus weet precies wat er met Hem aan de hand is!

Precies die ene man, met wie het zo slecht gaat. Jezus ziet Hem. En hij weet alles over hem!

Nou moet je eens goed opletten. Ik begon met de vraag: kennen jullie Jezus?

Misschien denk je dan wel: ik ken Jezus eigenlijk maar een klein beetje. Of ik ken Jezus helemaal niet; net als die zieke man. Ik kan Jezus niet eens zien. Nog nooit een foto van Hem gezien.

Maar weet je wat zo mooi is?

Jezus ziet ons wel.

Jezus kent ons ook.

Jezus weet precies wat wij meemaken.

Hij weet ook wat we nodig hebben.

Jezus ziet jou – ook al zie jij hem nog niet.

Jezus kent jou – ook al ken jij hem nog niet.

Denk je daar wel eens over na?

Dat is belangrijk. Jezus weet precies wie jij bent.

Als je dan vraagt: Here Jezus, wilt u voor mij zorgen? Dan kan hij dat doen!

4. [dia 7]

Die man heeft dat nog helemaal niet door.

Hij ligt daar.

En er komt iemand naar hem toe. Het is Jezus, maar dat weet die man niet.

Jezus vraagt: Wil je gezond worden?

De man zegt:

Gezond worden? Daar geloof ik niet meer in.

U weet toch wel hoe het hier werkt?

Zo nu en dan komt er een engel in het water. Door die engel komen er golven. En als je dan als eerste in het water gaat, dan word je genezen.

Maar hoe moet ik daar komen? Ik ben alleen, niemand brengt me er naartoe. Ik ben altijd te laat. Er is altijd al iemand anders in het water gesprongen, of gegooid.

De man weet niet beter. Hij is ziek. Hij zal hier blijven tot hij dood gaat. Zo is het nu eenmaal.

Maar dan zegt Jezus:

Sta op, pak je matras, en ga lopen!

Dat zeg je toch niet!

Dat is lomp.

Je zegt toch ook niet tegen iemand in een rolstoel: Spring eruit, en ren weg met je eigen stoel?!

Maar de man doet het! [dia 8]

Hij staat op.

Hij rolt zijn matras op.

Hij legt hem op zijn schouder.

Daar gaat hij!

38 jaar ziek.

En nu: Jezus geneest hem.

Daar loopt hij weer!

De man hoeft helemaal niet te wachten tot het water weer beweegt.

Hij hoeft niet de eerste te zijn die in het water gegooid wordt.

Hij kan lopen.

Hij kan zelfs zijn eigen matras weer dragen.

Zo kan Jezus iedereen die ziek is beter maken.

Jou ook? Of je opa? Of je vriendinnetje?

Hij kan het zeker. Maar ik weet niet of hij het nu al zal doen.

Jezus maakt nu nog niet iedereen beter.

Net als toen: ook toen bleven er ook een heleboel zieke mensen in Betzata.

Jezus heeft er daar toen maar één beter gemaakt.

Maar Hij kan het wel.

Als Hij het doet dan laat Hij zien: Ik zorg ervoor dat straks alles weer goed en mooi is. Dan is er niemand meer ziek.

Daar gaat Hij voor zorgen.

Kan dat? Ja, daar kan Jezus voor zorgen.

Weet je waarom?

Dat zegt Jezus aan het eind. Ik ben net als mijn Vader. Wij werken altijd. En dan bedoelt Jezus: God is mijn Vader. En ik ben ook God. Dus Jezus is net zo machtig als God! Daarom kan hij zieke mensen beter maken. Daarom kan Hij voor jou en voor mij zorgen.

Zie je hoe je Jezus leert kennen in zo’n Bijbelverhaal?

Heb jij Hem nu beter leren kennen?

Ik hoop het – en ik hoop vooral dat je meer van Hem gaat houden!
Want Hij houdt ook heel veel van jullie.

En ik hoop dat jullie ook op Hem gaan lijken – steeds meer.

[dia 9] Dus als ik alles nog een keer op een rijtje zet:

Wie is Jezus?

Jezus gaat graag naar het huis van God.

Jezus gaat graag op ziekenbezoek

Jezus ziet jou en kent jou

Jezus vraagt wat je graag wilt

Jezus geneest!

Jezus is Gods Zoon…

5. Zo leer je Jezus hier kennen.

Maar je ziet hier ook mensen – hoe zij reageren op Jezus. Hoe kijken zij tegen Jezus aan? En hoe zie jij Jezus? [dia 10]

Samen met de grotere mensen wil ik nog eens naar deze geschiedenis kijken. Nu vanuit de vraag: Hoe zie jij Jezus?

We beginnen in vers 6 tot 8. Jezus vraagt aan die zieke man: Wil je gezond worden?

Beter worden? De man bedenkt helemaal niet dat Jezus hem beter wil maken. Hij hoopt dat Jezus hem wel naar het bad wil brengen. Maar is dat wat Jezus wil geven? Een beetje helpen iemand naar het water te dragen?

De reactie van deze man is typisch voor wat het evangelie dat Johannes schrijft. De zieke snapt de diepe bodem van Jezus’ vraag helemaal niet.

Net zoals Nikodemus vorige week in hoofdstuk 3 niet snapte wat Jezus bedoelde, toen het ging over een geboorte van boven.

Zo reageren mensen kennelijk zo maar op Jezus: ze pikken de diepere, de geestelijke laag niet op in wat hij zegt.

De man verwacht bovendien veel te weinig van Jezus. Terwijl de overvloed die Jezus wil geven, veel groter is. Denk aan twee week geleden, het verhaal van de bruiloft in Kana. Een overvloed van wijn, topwijn!

Zo reageren mensen kennelijk zo maar op Jezus: ze verwachten veel te weinig van Hem. Ze hebben helemaal niet door wat Hij kan geven!

Met die zieke man houdt Johannes ons een spiegel voor. Zie je hoe die zieke man op Jezus reageert?

Wat herken jij zelf daarvan?

Pik jij die diepere laag wel op? Of leef jij vaak nogal oppervlakkig?

Heb jij door wat Jezus allemaal wil geven? Hoeveel verwacht jij van Jezus?

Wij doen dat allemaal niet vanzelf – ik ook niet. Zonder de Geest wordt ons leven zomaar oppervlakkig en leeg.

Bid steeds weer dat je door de Geest mag leven. Dat de Geest je antenne geeft voor de diepte in Jezus’ woorden.

Bid dat de Geest je de ogen opent voor de overvloed die Jezus uitdeelt.

Je helpt om veel van Jezus te verwachten.

En Haïti dan?

Geeft Jezus daar ook overvloed?

Geneest Jezus daar ook?

Wat moeten ze daar van Jezus verwachten?

Het is niet gek als die vragen opkomen. Maar ik kan nu niet meer dan wat stukken van een antwoord aanreiken.

En wat moet ik daar op afstand over zeggen? Vraag het de mensen op Haïti zelf eens. Zie hoe mensen op Haïti zich tijdens een openlucht kerkdienst laten troosten door het lichaam van Christus. Hoor iemand God danken als ze gered wordt uit het puin.

Als ik me dan even beperk tot wat je leest in deze geschiedenis: Jezus genas die ene man die al 38 jaar die was en geen hulp had. Hem zag Hij. Ik ben ervan overtuigd dat Jezus oog heeft voor zijn broers en zussen op Haïti. Hij ziet en hij weet. Het zou best kunnen dat Jezus op Haïti aan gelovige christenen veel van zijn overvloed kwijt kan. Veel meer dan in een Nederlands ziekenhuis. Hoeveel geloof vindt Hij daar? Het zou me niet verbazen als christenen op Haïti meer van Jezus verwachten dan veel mensen hier in Nederland.

Jezus geeft je leven geestelijke diepgang. Hij geeft overvloed. Je mag veel van Hem verwachten!

6. En let ook eens op vers 14.

Jezus zegt tegen die man: Je bent nu gezond geworden. Zondig niet meer. Anders zou je iets ergers overkomen.

Wat bedoelt Jezus hiermee?

Hij laat zien: een lichamelijke genezing is het begin. Maar wil je echt leven? Zondig dan niet meer. En de belangrijkste zonde in Johannes, dat is: niet in Jezus geloven. Niet in God geloven.

Als je zondigt, roep je uiteindelijk Gods eeuwige oordeel over je af. Dat is erger dan 38 jaar ziek zijn. Erger dan een aardbeving op Haïti.

Hoor je het Jezus zeggen?

Beste man, je bent nu genezen, maar je bent pas echt genezen als je opnieuw geboren bent en een nieuw leven leidt. Als je in mij gelooft.

Maar wat doet die man?

Als de Joden boos op hem worden omdat hij nota bene op sabbat met zijn matras rondloopt, schuift hij alle schuld van zich af – die man die me beter heeft gemaakt, die zei dat ik dat moest doen; vers 11.

Als hij later ontdekt wie Jezus is, vertelt hij het aan de Joden. Heel anders dan de blindgeborene waarover het in Johannes 9 gaat. Die roept de Joodse leiders op tot geloof. Deze man wil de Joodse leiders te vriend houden. De dingen niet op scherp zetten. Zelf geen gevaar lopen.

Ook dat is een spiegel. Als Jezus je iets moois gegeven heeft, als je hebt gemerkt wie Hij is. En dan?

Ga je door met zondigen? Of geloof je in Jezus Christus en gehoorzaam je Hem?

Kies ik er voor om voor alles de mensen tevreden te houden? Dingen niet op scherp te zetten omwille van de lieve vrede?
Of staat Jezus op de eerste plaats? Is God in alles de eerste? Wat de mensen ook zeggen?

7. Want, dat als laatste, die hebben alles met elkaar te maken. Jezus en God.

De Joden worden mega-nijdig aan het eind. Jezus stelt zichzelf gelijk aan God – vers 18. En dat voelen ze goed aan.

Jezus stelt zichzelf boven de sabbat.

En wat nog erger is: Hij vergelijkt zichzelf met God. Hij zegt zelfs: Ik doe net zoals mijn Vader. God – zijn eigen Vader? Ze willen Jezus doden.

Wat roept dat bij ons op?

Is Jezus arrogant? Overschreeuwt hij zichzelf? Maakt Hij het zichzelf moeilijk voor niks?

Of geloof je Hem – vol bewondering en aanbidding?

Wie gelooft in Jezus die ziet: Hij spreekt de waarheid.

Hij is de Zoon van God, zelf God.

Zo leer je Hem hier kennen.

Daarom gaat hij graag naar het huis van zijn Vader.

Daarom ziet Hij jou en kent Hij jou.

Daarom kan Hij genezen.

Hij is Gods Zoon.

Hij luistert.

Hij helpt.
Hij geneest ons lijf en ons leven.

Wees daarom blij!

Samen een huis voor God – een huis van levende stenen!