Johannes 21:15-17 – Jezus schakelt beperkte mensen in

Mark Veurink
17 juni 2014

Johannes 21:15-17 – Jezus schakelt beperkte mensen in

image_pdfimage_print

Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

 • Zingen: Psalm 138 : 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 43 : 1, 3 en 4
 • Gebed
 • Kinderen naar club
 • Lezen: Johannes 21 : 15 – 25
 • Zingen: Opwekking 518
 • Preek over Johannes 21 : 15 – 17
 • Zingen: GKB Gezang 118 : 1, 2 en 3
 • Kinderen terug
 • Lezen wet
 • Zingen: Psalm 131 : 1, 2 en 3
 • Bevestiging ambtsdragers
 • Zingen: GKB Gezang 167 : 1, 2 en 3
 • Gebed
 • Collecte
 • Zingen: GKB Gezang 145 : 1, 2 en 3
 • Zegen

Jezus schakelt beperkte mensen in

Inleiding
dia 1 – Nationale Reserve
Op internet las ik dat komende zaterdag
vijftig militairen van het Korps Nationale Reserve worden beëdigd,
hier in Franeker op de Breedeplaats.
Voor wie het niet kennen:
de Nationale Reserve is een aanvulling op het beroepsleger.
Militairen in de Nationale Reserve zijn geen beroepssoldaten,
maar hebben meestal een gewone baan,
en zijn daarnaast vrijwilliger voor het leger.
Zij zetten zich in voor de vrijheid en veiligheid van Nederland,
waar we vandaag en morgen bij stil staan.

Ook al zijn die reservisten vrijwilligers,
dat betekent niet dat het slechte militairen zijn.
Ze moeten in hun vrije tijd veel trainingen bijwonen.
Lid van de Nationale Reserve wordt je niet zomaar.
Dat deed mij denken aan een wervingscampagne
van het ministerie van defensie een paar jaar geleden.
Kijk maar even mee.

dia 2 – filmpje

dia 3 – geschikt/ongeschikt
Geschikt of ongeschikt.
In het leger kunnen ze niet iedereen gebruiken.
Sommige mensen lopen alleen maar voor de voeten.
Je moet mij echt niet in het leger zetten.
Mijn bijdrage aan het leger is dat ik er weg blijf.
Dat is beter voor ieders veiligheid…
Dus ik heb veel respect voor mensen die dat wel kunnen.

Geschikt of ongeschikt, daarbij wil ik vanochtend stilstaan.
Straks worden drie nieuwe ambtsdragers bevestigd,
Otto, Gerrit Pieter en Erik.
Wanneer ben je geschikt om werk voor Jezus te doen?

1.Liefde die tegenvalt
dia 4 – vorige week: ontmoeting met Jezus
We vallen vandaag midden in het bijbelverhaal.
De voorgeschiedenis hebben we vorige week al gehad.
Nog even om goed in het verhaal te komen:
het is na Pasen: Jezus leeft!
Maar na het eerste enthousiasme gaat het gewone leven ook door.

Op een avond gaan ze vissen.
De stemming is bedrukt: ze missen Jezus’ aanwezigheid,
en dan willen de vissen ook nog eens niet in de netten zwemmen.
Vroeg in de morgen staat Jezus op de oever van het meer.
Hij schreeuwt hen toe: ‘probeer het eens aan de andere kant van de boot!’
En ja hoor, meteen zit het net vol!
Pas dan herkennen de leerlingen Jezus.

Petrus reageert razendsnel.
Hij springt uit de boot en zwemt naar Jezus toe.
Even later is de boot ook op het strandje,
en vraagt Jezus naar de vissen.
Weer is het Petrus die als eerste in actie komt,
alsof hij iets goed te maken heeft…
Op het strand bij het kampvuur eten ze,
Jezus en zijn leerlingen.

dia 5 – Petrus leert dat zijn liefde tekort schiet
Dan kijkt Jezus Petrus diep in de ogen.
‘Simon,’ vraagt hij, ‘heb je me lief,
meer dan de anderen hier mij liefhebben?’
Het zal je maar gevraagd worden!
Het is toch pure hoogmoed om op zo’n vraag ‘ja’ te zeggen?
Alsof anderen Jezus minder liefhebben…

Toch stelt Jezus deze vraag.
Hij past namelijk wel bij Petrus.
Petrus is de man van de grote woorden.
Bijvoorbeeld in Johannes 13:
‘Heer, ik wil mijn leven voor u geven!’
Hij heeft zich zelfs met anderen vergeleken, in Matteüs 26:
‘misschien zal iedereen u afvallen, maar ik nooit!’

Voor Petrus is het confronterend.
Daar bij het kampvuur op het strand
flitsen beelden in zijn hoofd van een ander kampvuur.
Aan dat kampvuur heeft hij drie keer gezegd dat hij Jezus niet kende,
en toen het echt gevaarlijk begon te worden, is hij gevlucht.
Toen het er op aankwam, was zijn eigen leven hem te kostbaar.

Nu is Petrus voorzichtiger met grote woorden.
‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’
Aan een vergelijking met anderen waagt hij zich niet meer.
En hij gebruikt een ander woord:
Jezus vraagt of Petrus hem liefheeft,
Petrus antwoordt dat hij van Jezus houdt.
Want Petrus houdt van Jezus, geen twijfel over mogelijk,
maar als Petrus pijnlijke keuzes moet maken,
kiest hij toch voor zichzelf.
Liefde die alles voor Jezus geeft, dat is voor Petrus een stap te ver.

Jezus stelt de vraag nog twee keer,
en hij komt steeds dichterbij.
De tweede keer laat Jezus de vergelijking met anderen weg,
de derde keer gebruikt ook Jezus dat andere woord voor liefde:
‘Simon, houd je van me?’
Bij Petrus komt dat pijnlijk binnen.
Inderdaad, hij houdt van Jezus, maar zijn liefde schiet tekort.

dia 6 – heb je Jezus lief?
Grote woorden zijn zo makkelijk:
‘Jezus betekent alles voor mij!’
Ondertussen gaan mijn financiën wel voor…
Soms heb ik gewoon even geen zin in Jezus.
En voor Jezus uitkomen, wat is dat soms eng!
Stel jezelf de vraag maar: heb je Jezus lief, wil je alles voor hem geven?
Of valt die liefde tegen?

2.Jezus schakelt beperkte mensen in
dia 7 – Jezus schakelt beperkte mensen in
Het zou logisch zijn als Jezus teleurgesteld is.
Teleurgesteld in Petrus, teleurgesteld in mensen.
Maar Petrus krijgt juist een opdracht mee: ‘weid mijn schapen’.
Juist beperkte mensen, mensen die tegenvallen, schakelt Jezus in.
Jezus zegt: ‘ja, jij bent geschikt, ik kan je goed gebruiken.’

dia 8 – Jezus rekent niet af met Petrus
Als ik Jezus was, dan had ik het wel geweten.
Petrus had er van mij stevig van langs gekregen.
Ik zou hem goed laten merken hoe veel pijn hij mij heeft gedaan.
En dan nog zou Petrus van geluk mogen spreken.
Waarom zou Jezus nog langer met Petrus willen omgaan?
Petrus heeft zijn kans gehad.

Maar nee, Jezus rekent niet af met Petrus.
Hij accepteert Petrus, met zijn enthousiasme, maar ook met zijn lafheid.
Jezus wist al lang dat Petrus zo was,
al voordat hij Petrus uitnodigde om zijn leerling te zijn.
Voor Jezus is het geen verrassing, en dat weet Petrus.
Hij zegt het zelfs: ‘Heer, u weet alles,
u weet dat ik mezelf makkelijk overschreeuw,
u weet dat als het er echt op aankomt, u niets aan mij hebt,
maar u weet ook dat ik wel van u houdt.’
Jezus weet het allemaal al lang,
het gaat er nu om dat Petrus het ook moet weten.

dia 9 – voor Jezus is Petrus geschikt!
Maar Jezus gaat nog een stap verder.
Bij de landmacht was het duidelijk geweest:
Petrus zou volstrekt ongeschikt zijn.
Wat heb je aan een soldaat die in het heetst van de strijd,
zijn kameraad geen rugdekking geeft, maar bang wegduikt?!
Petrus is ongeschikt.

Maar niet voor Jezus!
Jezus kan mensen als Petrus heel goed gebruiken.
Mensen die tegenvallen.
Mensen die van Jezus houden,
maar soms even geen zin hebben in Jezus,
en bang zijn om voor hem uit te komen.
Na Pasen schakelt Jezus mensen in.
Jezus maakt zich klaar om naar zijn Vader te gaan.
Op aarde mogen mensen verder gaan
om over Jezus te vertellen en elkaar bij Jezus vast te houden.

dia 10 – Jezus kan je goed gebruiken
Jezus schakelt beperkte mensen in.
Otto, Gerrit Pieter en Erik, Jezus kan ook jullie gebruiken.
Jullie houden van Jezus, maar schieten ongetwijfeld ook tekort.
Toch mogen jullie ouderling en diaken worden,
om op die plek iets te betekenen in Gods koninkrijk en in het geloof van mensen.
Maar ook als je geen ouderling of diaken wordt, kan Jezus je goed gebruiken.
Om namens Jezus voor hem uit te komen, voor elkaar te zorgen en op elkaar toe te zien

Jezus kan je goed gebruiken.
Ondertussen zien we dat vaak ook als een zware opgave.
‘Mooi dat Jezus mij kan gebruiken,
maar laat hij liever iemand anders inschakelen, het is te zwaar.’
Of als iets wat we voor Jezus moeten doen:
na alles wat hij gedaan heeft, zijn wij nu aan zet.
En soms is het ook echt zwaar, kijk maar naar Petrus,
maar als God je kan gebruiken, is dat pure genade.
Als je iets mag betekenen voor het geloof van anderen,
dan is dat geen zware opgave maar prachtige genade!
3.Onverstandig personeelsbeleid?
dia 11 – onverstandig personeelsbeleid?
Jezus stelt geen hoge eisen, hij schakelt juist beperkte mensen in.
En dat is mooi, zulke genade, maar is het niet onverstandig van Jezus?
Wat is dat nu voor personeelsbeleid?!
Waarom moet Jezus zijn kerk nou zo nodig
overleveren aan mensen als Petrus?

Kan Jezus niet beter geschikte mensen zoeken?
Of zijn die er soms niet?
Daar zou ik me nog wel wat bij kunnen voorstellen,
dat Petrus niet bepaald geschikt is,
maar toch in ieder geval de minst ongeschikte.
Maar Jezus’ keuze voor Petrus
is geen keuze bij gebrek aan beter.
Jezus vindt Petrus geschikt.

dia 12 – drugs
Het is net als bijvoorbeeld een voorlichting
over de schadelijke effecten van drugs.
Je kunt iemand als mij vragen om zo’n voorlichting te geven,
en dan kan ik wat feitjes opdreunen.
Maar ik weet helemaal niets van wat drugs met je doet.
Voor zo’n voorlichting kun je veel beter iemand vragen
die zelf verslaafd is geweest.
Zo iemand kan uit eigen ervaring vertellen
wat drugs allemaal aan kan richten in je leven.
Juist iemand die zelf drugs heeft gebruikt, is daarvoor geschikt.

dia 13 – Jezus heeft mensen nodig die genade kennen
Zo is het ook met Petrus.
Petrus is hard onderuit gegaan.
Had altijd het hoogste woord over zijn liefde voor Jezus,
maar toen het er op aankwam vluchtte hij.
Petrus heeft geleerd dat hij tegenvalt.
Petrus heeft genade leren kennen.
Juist zulke mensen heeft Jezus nodig.
Mensen die beseffen dat Jezus hen liefheeft ondanks hun eigen falen.
Petrus weet dat hij Jezus nodig heeft,
dat hij zonder Jezus’ genade nergens zou zijn.
Juist dat maakt hem geschikt voor zijn taak.

dia 14 – Jezus is niet afhankelijk van mensen
Bovendien levert Jezus zijn volgelingen niet aan Petrus over.
Jezus levert de kerk ook niet aan mij over,
of aan Otto, Gerrit Pieter en Erik.
Gelukkig niet!
Jezus zegt: ‘weid míjn schapen’.
Het blijft de kudde van Jezus,
hij blijft de goede Herder die de eindregie houdt.
Mensen mogen hem helpen,
en Jezus vind dat waardevol,
maar het werk van Jezus is niet van mensen afhankelijk!
Petrus wordt geen herder, eerder een herdershond,
of misschien nog beter: een dienend schaap.

Om iets te kunnen betekenen voor Gods nieuwe wereld
hoef je geen perfecte christen te zijn.
De kerk is begonnen met iemand die er heftig mee geconfronteerd is
dat zijn liefde voor Jezus alleen maar tekort kan schieten.
Jezus kan je goed gebruiken als je zelf ook weet dat je van genade leeft.

4.Laat je inschakelen en groei
dia 15 – laat je inschakelen en groei
Jezus schakelt beperkte mensen in.
Maar niet iedereen op dezelfde manier.
Er is maar één Petrus.
Zelfs Johannes, van wie steeds wordt gezegd dat Jezus hem liefheeft,
krijgt een andere opdracht dan Petrus.
Petrus is daar nieuwsgierig naar,
maar krijgt te horen dat dat zijn zaak niet is:
doe je eigen taak maar gewoon.

dia 15 – laat je op je eigen plek inschakelen
Laat je inschakelen door Jezus voor zijn werk.
Otto, je wordt zo tot ouderling bevestigd.
Gerrit Pieter en Erik, jullie worden diaken.
Die opdracht, maar vooral ook: die genade, is voor jullie.
Daar laten jullie je inschakelen.

Maar niet alleen ambtsdragers worden ingeschakeld door Jezus.
Laat je inschakelen op je eigen plek.
Misschien praat je makkelijk, en kun je van Jezus getuigen.
Of je hebt oog voor mensen, en kunt er voor hen zijn.
Je hebt overzicht, en kunt zorgen voor stabiliteit.
Je bent enthousiast, en kunt mensen inspireren.
Je stelt kritische vragen, en helpt zo om geloven fris te houden.
Of je bent een doorzetter, die doorgaat als anderen het opgeven.
Laat je inschakelen door Jezus
en help elkaar om met Jezus te leven.

dia 16 – liefde groeit wel mee
Het mooie is dat je daar zelf ook van groeit.
Petrus krijgt van Jezus ook een geweldige belofte mee:
hij zal gedood worden tot eer van God.
Nee, dat klinkt niet direct geweldig.
Maar in deze situatie is het een prachtige belofte.
Want toen het er echt op aankwam, was Petrus gevlucht.
Zijn leven voor Jezus geven, dat ging voor hem te ver.
Nu belooft Jezus hem een herkansing.
Er komt een dag in Petrus’ leven dat hij opnieuw de vraag krijgt:
‘jij hoort toch ook bij Jezus?’
Hij krijgt de kans om weer afstand te doen van zijn geloof,
en daarmee zijn leven te redden.
Maar dit keer doet hij het niet.
Is hij wel bereid om zijn leven te geven.
Zijn liefde is gegroeid.

Jezus heeft geen perfecte christenen nodig.
Je bent niet pas geschikt als je alles voor hem over hebt.
Juist door hem gewoon te volgen, groeit je liefde vanzelf.
Ga maar achter Jezus aan, laat je inschakelen,
en je liefde, die gaat wel groeien.
Amen