1

Johannes 2:11 | Geloven in Jezus is een feest

Is geloven saai? Dat imago heeft het nog wel eens… Jezus laat iets heel anders zien. Zijn allereerste wonder is dat hij water in wijn verandert. Want Jezus is gekomen om vreugde te brengen!
Voor wie deze preek in een kerkdienst wil gebruiken: graag ontvang ik een melding op hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende powerpoint toe.

Liturgie
Zingen: Opwekking 553
Stil gebed
Votum en groet
Zingen: GKB Psalm 81 : 1a, 2v, 8m en 12a
Gebed
Kinderen naar kinderclub
Lezen: Johannes 2 : 1 – 12
Zingen: LvK Gezang 27 : 1, 2 en 3
Preek over Johannes 2 : 11
Zingen: LvK Gezang 90 : 9, 10 en 11
Kinderen terug
Leefregels
Zingen: LvK Gezang 487 : 1 en 2
Onderwijs diakenen
Bevestiging Peter Willem de Jong
Zingen: Opwekking 575 (beurtzang)
Gebed
Mededelingen
Collecte
Zingen: ELB 357 : 1, 2 en 5
Zegen

Geloven in Jezus is een feest!

Inleiding
dia 1 – zwart
Vandaag zijn we op een bruiloft.
Iedereen die getrouwd is, of ceremoniemeester is geweest,
weet dat een bruiloft een hele organisatie is.
Het wordt tot in de puntjes voorbereid,
want op een bruiloft mag niets fout gaan.

dia 2 – weddingplanner
Als het saldo op je bankrekening maar hoog genoeg is,
kun je een hoop bruiloftszorgen afkopen.
Google maar eens op ‘weddingplanner’, dan kom je dit soort zinnen tegen:
‘ik zorg dat jullie vooraf en tijdens de bruiloft stress vrij kunnen genieten
van alle mooie gebeurtenissen en bijzonderheden die op jullie pad komen.’
Geen gedoe dus met dat er te weinig wijn is ingeslagen.
Als je maar betaalt, is alles mogelijk.

Dat is ook direct het probleem.
Toen Hanneke en ik trouwden, hadden we het geld niet.
Net als dat bruidspaar in Kana.
Zelfs al zouden we het geld hebben gehad,
dan nog hadden we het er niet voor over.
Nee, onze bruiloft was zo ongeveer het tegenovergestelde:
een studentenbruiloft waar we alles zelf geregeld hadden.

dia 3 – bierkratten
Het feest was in het clubgebouw van de plaatselijke ijsvereniging,
we hadden medestudenten geronseld om de catering te verzorgen,
en zelf stonden we de dag voor de bruiloft
samen met onze ceremoniemeesters in de supermarkt voor de feestboodschappen.
Maar ja, hoeveel moet je inslaan?!
Hoeveel borrelnootjes, blokjes kaas en bitterballen zullen de gasten eten?
Gaan ze aan de cola, drinken ze een biertje, of toch liever een wijntje?
Liever wat te veel inslaan dan ‘nee’ moeten verkopen.
Gelukkig werkte de supermarkt mee:
alles wat te veel was ingeslagen kon de volgende dag weer worden teruggebracht.
Leve onze ceremoniemeesters:
terwijl wij op huwelijksreis gingen stonden zij bierkratten in te leveren.

Het bruidspaar in Kana had niet zo’n regeling met de supermarkt.
Maar is dat nou echt Jezus’ probleem?!
Dít, zegt Johannes, is het eerste wonder dat Jezus heeft gedaan.
Dan denk ik: had Jezus geen betere dingen te doen
dan op te treden als redder van een bruiloft?
Ik zou het in ieder geval niet durven:
als wij te weinig kratten bier hadden ingeslagen
aan Jezus vragen of hij er nog wat bij wilde maken…

dia 4 – geloven in Jezus is een feest!
Toch doet Jezus dit wonder, en het is nog een belangrijk wonder ook!
Johannes 2:11: ‘Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken;
hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem.’
Door juist met dít wonder te beginnen laat Jezus zien: ‘geloven in mij is een feest!’
Dat is het thema: geloven in Jezus is een feest!
Ik hoop dat deze preek je kan helpen om van Jezus te genieten.

1. Een kleurloos leven
dia 5 – het leven in Kana: hard en eentonig
Waarom begint Jezus met uitgerekend dit wonder?
Dat wordt duidelijker als je meer weet over de achtergrond van dit verhaal.
Laten we daar mee beginnen: hoe zag het leven in Kana er uit?

Het leven in Kana, een dorpje in het afgelegen Galilea, noord-Israël,
is in niets te vergelijken met het leven in Nederland.
Er is niets te beleven en er gebeurt nooit wat.
Het is een kleurloos bestaan.
Er wordt niet gedroomd: mensen zijn al lang blij als ze weer een dag gehaald hebben.
Ze werken zich een slag in de rondte, en kunnen daar precies mee rondkomen.
Denk niet dat er nog geld over is voor leuke dingen,
al is het maar iets kleins als even een ijsje op een terrasje eten.
Daar is trouwens ook helemaal geen tijd voor!
Werken, eten en slapen, dat is het leven.
Dag in dag uit.
Geen vakanties, geen snipperdagen: elke dag is hetzelfde.
De enige afleiding komt van de praatjes in het dorp,
dus wordt er heel wat af geroddeld.
Al met al een kleurloos leven.

dia 6 – het godsdienstig leven: overal regels
Met het godsdienstige leven is het al niet veel beter.
Ook daar valt weinig kleur aan te ontdekken.
Die watervaten op de bruiloft zijn daar een typisch voorbeeld van.
Ze zijn bestemd voor een reinigingsritueel.
Dus niet gewoon even je handen wassen voor het eten,
omdat dat wel zo hygiënisch is.
Nee: die reiniging is een godsdienstig ritueel.
Zoals er zoveel rituelen en regeltjes waren.
Nog veel meer dan God in de wet aan Israël had gegeven.
Voor alles zijn regels, en je moet er steeds aan denken niet net dat ene regeltje te vergeten.
Godsdienst is een ernstige zaak, dat moet je niet makkelijk nemen.
Dus draagt ook de godsdienst bij aan het kleurloze leven.

dia 7 – geloven: een ernstige zaak?
Laten we eerlijk zijn: dat imago hebben christenen nog steeds.
Bij de kerk denken veel mensen aan allerlei regeltjes
en bij christenen aan ernstige en saaie mensen.
Ik vind het altijd heerlijk hoe mensen van buiten de kerk reageren
als ze erachter komen dat ik predikant ben.
‘Hoe kan dat, jij bent een heel normale leuke jongen!’
Of: ‘maar jij bent nog jong, het leven ligt voor je open!’
Eigenlijk jammer dat mensen dat beeld van christenen hebben,
maar ik lach er hartelijk om.

Zo’n beeld komt natuurlijk ook niet uit de lucht vallen:
blijkbaar hebben we het er ook wel een beetje naar gemaakt.
Stralen we uit dat geloven toch vooral een ernstige zaak is.
Misschien vinden we wel dat de beste kerkdiensten
die diensten zijn waar de zweep er overheen gaat
en je met een diep schuldbesef weer naar buiten gaat.
Veel beter dan diensten waarin veel wordt gelachen.
We kunnen er zomaar een eer in stellen te doen wat we niet leuk vinden,
want ‘wie heeft gezegd dat alles leuk moet zijn’.
Nee, de plicht roept!
Dan denken we dat je roeping juist daar ligt
waar je met tegenzin aan begint.
Alsof jij, Peter Willem, pas een goede diaken kunt zijn
als je er tegen wil en dank aan begint.

2. Geloven in Jezus is een feest!
dia 8 – Turkse bruiloft
Terug naar Kana.
Vandaag is het feest.
Een jongen en een meisje uit het dorp trouwen.
In onze omgeving zie je het niet zo vaak,
maar misschien ben je wel eens een Turkse bruiloft tegengekomen.
Zo’n bruiloft wordt niet in besloten familiekring gevierd:
ieder die in de verste verte verwant is, wordt uitgenodigd.
In optocht trekt het gezelschap door de wijk,
en met veel getoeter wordt ervoor gezorgd dat niemand kan missen dat het feest is.
Zoiets stel ik me bij die bruiloft in Kana voor: het hele dorp viert feest!
Als je nog even weer bedenkt hoe kleurloos het leven in Kana was,
snap je wat een welkome afleiding dit is.
Zo’n bruiloft is het hoogtepunt van het jaar!

dia 9 – Jezus laat zien wie hij is:
Maar dan is het eindelijk eens feest,
dreigt het feest vroegtijdig ten einde te komen…
De wijn is op!
Het is de nachtmerrie van elk bruidspaar:
dat iets op het feest helemaal in de soep loopt.
Je kunt je voorstellen dat de teleurstelling groot is.
Maar het is meer dan alleen teleurstelling: het is een schande!
Als wij, op onze bruiloft, te weinig bier hadden ingeslagen,
hadden we erom gelachen en de rest van de avond cola gedronken.
In Kana niet: het feest is afgelopen
en het jonge bruidspaar wordt nog maandenlang nagewezen
omdat hun bruiloft in het water is gevallen.

Dán grijpt Jezus in.
Jezus’ moeder, Maria, wil dat Jezus het probleem oplost.
Jezus houdt het af: ‘mijn tijd is nog niet gekomen’.
Toch komt Jezus in actie,
niet omdat zijn moeder dat zo graag wil, maar om zijn grootheid te tonen.
Op deze bruiloft grijpt Jezus zijn kans om te laten zien wie hij is.
Jezus doet dit wonder niet omdat hij medelijden met het bruidspaar heeft
en hen graag uit de brand wil helpen met wat hocus-pocus,
nee: Jezus wil dat zijn leerlingen zien wie hij is.
Dit eerste wonder is een statement: ‘dit ben ik, hier sta ik voor!’

dia 10 – 1. Feest is voor Jezus belangrijk (wijnkelder)
Wat laat dit wonder dan over Jezus zien?
Nou, allereerst heel simpel: dat feest voor Jezus belangrijk is!
Jezus redt het feest.
Hij geeft opdracht de watervaten te vullen, alle 6, tot de rand toe.
Vervolgens moet een van de bedienden er een beker mee vullen
en het aan de ceremoniemeester laten proeven.
Je moet het als bediende maar durven…
Je hebt geen idee wat Jezus met het water heeft gedaan,
en straks is de ceremoniemeester woedend omdat jij hem zulke bocht aanbiedt…
Maar dat is het niet: het is wijn van topkwaliteit.
En niet zo’n beetje ook: 6 vaten van 100 liter.
Dat zijn 800 flessen wijn – Jezus laat een complete wijnkelder aanrukken!

Jezus’ leerlingen zullen vreemd hebben staan kijken.
Ze kenden Jezus nog niet zo lang.
Wie ze wel kenden, was Johannes de Doper.
Sommige van Jezus’ leerlingen waren eerst zelfs leerling van Johannes geweest.
Als Johannes wonderen had kunnen doen, had hij nooit zoiets gedaan!
Johannes stond bekend als een zwartkijker.
Nooit, werkelijk nooit, had hij ook maar 1 druppel alcohol gedronken.
In vergelijking met Johannes komt Jezus over als een losbol!
Het laat zien: feest is belangrijk!

dia 11 – uitstapje: Jezus en alcohol (bier)
Even een zijstraatje: hoe zit dat met alcoholgebruik?
Vindt Jezus het prima als je een avond doortankt en straalbezopen thuiskomt?
Volgens de ceremoniemeester zijn de mensen al dronken,
en dan komt Jezus nog met zijn drankvoorraad…
Maar dat ligt toch een beetje anders.
Dat de mensen dronken zijn, is ongelukkig vertaald.
Bovendien werd de wijn altijd verdund gedronken,
en was niet alleen het laten mislukken van een feest een schande:
openbare dronkenschap was dat nog veel meer.
Ja, de gasten hebben al gedronken,
subtiele smaken proeven ze minder goed, maar het is geen drinkgelag.
Aan de andere kant: Jezus was geen geheelonthouder,
voor Jezus vergroot een goed glas wijn de feestvreugde.

dia 12 – 2. bij Jezus is vreugde
Maar Jezus redt niet alleen het feest.
Achter het wonder van Jezus zit een diepere betekenis:
Jezus laat zien waar hij voor gekomen is.
Die overvloed aan wijn laat zien: bij Jezus is vreugde!
Jezus is gekomen om het leven kleur te geven.
Niet voor niets gebruikt Jezus die watervaten,
die voor de rituele reiniging werden gebruikt.
Zelfs op een feest, waar je eindelijk even gewoon kunt genieten,
moeten de regels natuurlijk wel worden gehandhaafd…
Ik zie het als een ondeugende knipoog van Jezus
dat hij juist deze vaten gebruikt, symbool voor alle regels.

In plaats daarvan komt Jezus met wijn,
in de bijbel symbool van grote vreugde.
Geen beklemmende al te menselijke regels meer,
maar blijdschap en geluk en vrijheid.
Je zou zelfs kunnen zeggen:
Jezus zelf is het beste dat voor het laatst is bewaard:
veel beter dan alle regels en rituelen.
Bij hem vindt je leven in overvloed.

Inmiddels is Jezus’ tijd volop gekomen.
Heel de wereld moet weten wie Jezus is en wat hij gedaan heeft.
Jezus heeft ons zijn Geest gegeven, zodat we in vrijheid leven.
Dan kan geloven niet meer somber zijn.
Ja, ik weet ook dat geloven niet vanzelf gaat.
Maar denk niet dat geloven vooral moeilijk en zwaar is,
een kwestie van volhouden en plichtsbesef.
Nee: geloven in Jezus is een feest!

3. Altijd feest?!
dia 13 – als het leven zwaar is? dan nog blij met Jezus
Nou ja, is dat niet wat al te vrolijk?
Het leven is niet altijd feest…
Er zijn momenten dat je volop van het leven geniet,
maar ook momenten dat het leven je zwaar valt.
Kun je dan zeggen dat geloven in Jezus een feest is?

Dat hangt er vanaf wat je er mee bedoelt.
Als je bedoelt dat het leven met Jezus een en al feest en vrolijkheid is,
dat niets meer tegenzit en je altijd met volle teugen van het leven geniet,
nee, dan klopt het niet!
Dat belooft Jezus ook niet.
Ja, wel voor later: Jezus zegt dat hij uitkijkt naar de dag
dat we samen wijn drinken op zijn feest.
Maar dat feest is nog niet begonnen.

Maar ook als alles tegenzit, kan geloven in Jezus een feest zijn!
Wat kun je ook dan blij zijn met Jezus!
Wat is het prachtig dat als mensen door een moeilijke periode heengaan,
hun ogen beginnen te stralen als ze over Jezus beginnen.

dia 14 – er moet toch gewerkt worden? maar gericht op het feest
Iets anders: het kan niet altijd feest zijn, er moet gewerkt worden,
we moeten onze verantwoordelijkheid toch nemen?
Ja, er moeten dingen gedaan worden, ook in de kerk,
en het is ontmoedigend als we met elkaar geen verantwoordelijkheid nemen.
Maar: laat het beginnen met vreugde,
dat je iets wilt doen omdat je blij met Jezus bent,
en laat het ook steeds op die vreugde gericht blijven,
dat je weet waar je het voor doet.

4. Geniet van Jezus
dia 15 – maak geloven niet moeilijk
Geloven in Jezus is een feest!
En daarom: geniet van Jezus.

Een paar jaar geleden, op een Alpha-cursus,
hadden we het over de vrucht van de Geest uit Galaten 5.
Over wat we bij onszelf herkenden, en wat we moeilijk vonden.
Een van die vruchten is ‘vreugde’.
Dat is voor mij de moeilijkste vrucht van de Geest.
Ik denk veel na over geloof,
dat is mijn werk, en ik ben ook een denker.
Maar met al dat denken en moeilijke vragen stellen
gaat het gewoon genieten van Jezus wel eens wat verloren.
Dan ben ik meer bezig met problemen en hoe je die kunt oplossen
dan dat ik blij ben met Jezus.
Natuurlijk is het goed om na te denken over wat je gelooft
en geen genoegen te nemen met gemakkelijke antwoorden,
maar verlies je er niet in: kom bij Jezus om van hem te genieten!
Maak geloven toch niet zo moeilijk,
alsof het heel zwaar is om in onze tijd christen te zijn:
het is juist een feest dat je met Jezus mag leven!

dia 16 – straal uit dat geloven feest is
Als je zo van Jezus geniet, dan straal je iets uit.
Ik kwam een citaat tegen van Charles Spurgeon.
‘er worden meer zielen naar de hemel geleid
door iemand wiens gezicht met de hemel bekleed is,
dan door iemand die het dodenrijk in zijn blik draagt.’
Blijkbaar hebben die mensen die verwonderd zijn
dat zo’n leuke jongen als ik (…) predikant is
iets te veel christenen van de 2e categorie ontmoet…
Laat ons bekend staan als mensen
voor wie geloven een feest is.

Peter Willem, van die Jezus mag jij diaken zijn.
Je hebt de opdracht van de feestvreugde uit te delen.
Blijf van Jezus genieten, ga daar steeds naar terug,
laat dat de drijvende kracht zijn achter je ambt als diaken.
Straal maar uit dat jij blij bent met Jezus.
Dan ben je een goede diaken!

dia 17 – het beste komt nog!
En dan te bedenken dat het feest van geloven nog maar het begin is.
Jezus heeft het beste voor het laatst bewaard.
Het wordt alleen maar mooier!
Amen.